חוקי עזר עירוניים

10/10/2019 י"א תשרי תש"פ

חוקי עזר מודיעין מכבים רעות

חוק עזר למודיעין מכבים רעות (מניעת דליקות), התש"ס 2000
חוק עזר למודיעין מכבים רעות (פיקוח על מכירת בשר ומוצריו), התש"ס 1999
חוק עזר למודיעין מכבים רעות (צעצועים מסוכנים), התשנ"ו 1996
חוק עזר למודיעין מכבים רעות (מבנים מסוכנים), התשנ"ו 1995
חוק העזר למודיעין מכבים רעות (שירותי שמירה), התשע"ו - 2016
חוק עזר למודיעין מכבים רעות (תרנים אזוריים לאנטנות טלויזיה), תשנ"ז 1997
חוק עזר למודיעין מכבים רעות ( שילוט), התשנ"ה 1995
חוק עזר למודיעין מכבים רעות ( אגרת תעודת אישור), התשנ"ה 1995
חוק עזר למודיעין מכבים רעות (הצמדה למדד) , התשנ"ו 1996
חוק עזר למודיעין מכבים רעות (שמות לרחובות ולוחיות מספר בניינים), התשנ"ה 1995
חוק עזר מודיעין מכבים רעות (רוכלים), התשנ"ז 1997
חוק עזר למודיעין-מכבים-רעות (שמירת איכות הסביבה מניעת מפגעים ושמירת הסדר והנקיון) התשנו-1996
חוק עזר למודיעין מכבים רעות (פתיחת בתי עסק וסגירתם), התשנ"ו 1996
חוק עזר למודיעין מכבים רעות (העמדת רכב וחנייתו), התשס"ח 2008
חוק עזר למודיעין מכבים רעות (החזקת מקלטים), התשל"ו 1975
חוק עזר למודיעין מכבים רעות (סלילת רחובות). התשע''ג 2012
אישור להמשך גביית היטל סלילה ע"פ חוק עזר למודיעין מכבים רעות
חוק עזר למודיעין מכבים רעות (שטחים ציבוריים פתוחים). התשע''ג 2012
אישור להמשך גביית היטל שצ"פ ע"פ חוק עזר למודיעין מכבים רעות
חוק עזר למודיעין מכבים רעות (תיעול). התשע''ג 2012
אישור להמשך גביית היטל תיעול ע"פ חוק עזר למודיעין מכבים רעות
כללים להוצאת סחורה
תבחינים לאגרת פינוי אשפה
טופס 1 ו-2 חוק העזר תיעול והודעה על קביעת שטח כאזור איסוף
טופס 1 ו-2 חוק עזר סלילה
טופס 1 ו-2 חוק העזר שצ"פים והודעה על קביעת שצ"פים

חוקי עזר למודיעין

חוק עזר למודיעין (אספקת מים), התשנ"ו 1995
חוק עזר למודיעין (פיקוח על כלבים וחתולים), תשנ"ו 1996

חוקי עזר מכבים רעות

חוק עזר למכבים רעות (פיקוח על כלבים), התשנ"ב 1992
חוק עזר למכבים רעות (אספקת מים), התשנ"ב 1992

חוקים החלים על הרשות המאוחדת

חוק עזר למודיעין מכבים רעות (החלת חוקי עזר על הרשות המאוחדת) התשס"ח 2008
חוק עזר למודיעין מכבים רעות (הצמדה למדד), (תיקון), התשס"ח 2008
חוק עזר למודיעין מכבים רעות (שילוט), (תיקון), התשס"ח 2008
חוק עזר למודיעין מכבים רעות (פתיחת בתי עסק וסגירתם), (תיקון), התשס"ח 2008
חוק עזר למודיעין מכבים רעות שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון,(תיקון), התשס"ח 2008
הודעה על אימוץ חוק עזר לדוגמה לעיריות בדבר החזקת מקלטים על ידי עיריית מודיעין מכבים רעות

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000