מכרזים

17/05/2018 ג' סיון תשע"ח

לרשותכם מידע אודות מכרזי קבלנים וספקים בעיריית מודיעין מכבים רעות, עמותת סחלבים, מינהלת אופק והחברה הכלכלית למודיעין. המידע מתפרסם כאן באתר מפתיחתו ופרסומו ועד סיום המכרז.

המבקש להשתתף במכרזי העירייה, חייב לרכוש / לקבל ללא עלות (לפי הנחית העירייה בנושא בעת פרסומו של כל מכרז ומכרז לפני העניין) את חוברת מסמכי המכרז בעירייה. יש להגיש אך ורק את החוברת והמעטפה המקוריות אותן ניתן יהיה לרכוש/ לקבל בעירייה, על פי המפורסם במודעת המכרז.

עיון במסמכי המכרז: ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, בתיאום מראש, וכן לעיין בעיקרי מסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה.
בכל מקרה בו יתעורר ספק באשר לתוכן הדברים, הרינו להדגיש כי המסמך הקובע הינו הנוסח המקורי של המכרז המפורסם כאן באתר ו/או במחלקת מכרזים והתקשרויות.

לתשומת לבכם: המידע מוגש כשירות לציבור ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

לחצו כאן לעמוד דרושים

הקמת מאגר משגיחי כשרות

עיריית מודיעין מכבים רעות

עיריית מודיעין מכבים רעות מקימה מאגר משגיחי כשרות

מאגר זה ישמש את מחלקת הדת של עיריית מודיעין מכבים רעות לשיבוץ משגיחים
בעסקים שיפנו אל עיריית מודיעין מכבים רעות לצורך קבלת משגיח כשרות.
כניסה לרשימת המאגר מחייבת אישור וועדת בחינה עירונית

משגיח המעוניין להיכנס למאגר המשגיחים עליו למלא שאלון מועמד למשגיח.
את השאלון ניתן לקבל במשרדי מחלקת הדת של עיריית מודיעין מכבים רעות.

התנאים הנדרשים למשגיחי כשרות:
המועמד מעל גיל 21.
אישור הסמכה למשגיח מהרבנות הראשית/כושר רב שכונה או רב ישוב.

אין העירייה מתחייבת לספק עבודה למשגיח.

לשאלות ובירורים ניתן לפנות למחלקת דת בעירית מודיעין מכבים רעות בטלפון 08-9726170
לביצוע החלפת כר דשא הסינטטי והתקנת מערכת צינון

מכרז פומבי מס' 06/2018

מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ
מזמינה בזה הצעות להתקשר בהסכם לביצוע החלפת כר הדשא הסינטטי הקיים בדשא סינטטי חדש וכן עבודות התקנת מערכת צינון במגרש האימונים ובניית מגרש לחץ לכדורגל ברח' עמק בית שאן בעיר מודיעין מכבים רעות.


את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים ברח' המעיין 2, בניין אטריום, קומה 3 מודיעין 7177871, טל. 08-9955655, פקס 08-9955544 החל מיום 22/5/18, תמורת 2,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק אשר לא יוחזרו. התשלום יבוצע בשיק בלבד של החברה הרוכשת ו/או העוסק.

בעת רכישת מסמכי המכרז ימסור הרוכש את פרטי רוכש המכרז, כתובתו, מספרי טלפון ופקס וכן את שם הגורם המטפל אצל הרוכש לצורך מסירת הודעות בעניין המכרז. משרדי מנהלת אופק פתוחים בימים א' - ה' בין השעות 8:30 - 16:00.

ישיבת הבהרות תיערך ביום ב' ה-4/6/2018 בשעה 13:30 במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים ברח' המעיין 2, בניין אטריום, קומה 3 בעיר מודיעין-מכבים-רעות. חלה חובת השתתפות בישיבת ההבהרות. סיור יתקיים באתר בתום ישיבת ההבהרות.

את מעטפות המכרז ובהן ההצעות, הערבות וכל המסמכים הנדרשים יש להניח בתיבת ההצעות, במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים בכתובת הנ"ל, החל מיום ה-5/6/2018 בין השעות 8:30 – 16:00.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ב' ה-18/6/18 בשעה 13:00.
פנייה פומבית לקבלת הצעות

השכרת שטחי פרסום במסגרת אירועי ענבה

מנהלת אופק – החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות (להלן: "החברה")
מזמינה את כל המעוניינים להציע הצעות להשכרת שטחי פרסום ברחבי פארק ענבה וכן על גבי באנרים באמצעות אתר האינטרנט בעת הנפקת הכרטיסים (אופציונלי), במסגרת האירועים אשר יתקיימו בפארק בחודשים יולי-אוגוסט 2018.


ניתן לעיין בנוסח טפסי ההצעה, במועדי האירועים ומהותם וכן בפרטים נוספים באתר האינטרנט של העירייה.

מתעניינים המעוניינים לקבל הבהרות יהיו רשאים לשלוח את שאלותיהם בכתב לפקס שמספרו 08-9955544 או למייל Mor@minhelet.com לא יאוחר מיום 28.5.2018.

הבהרות מנהלת אופק יפורסמו באתר האינטרנט של העירייה ובאחריותם של המעוניינים להשתתף בהליך זה לעקוב אחר הפרסומים באתר.

את ההצעות יש להגיש במשרדי מנהלת אופק בכתובת המעיין 2 בניין אטריום במודיעין לא יאוחר מיום ב' ה-4.6.2018 בשעה 15:00 במעטפה סגורה.
מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ מזמינה בזה הצעות להתקשר בהסכם לתכנון, אספקה והתקנת מערכת "עיר חכמה" הכוללת יחידות קצה ומערכת שליטה ובקרה בעיר מודיעין מכבים רעות.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים ברח' המעיין 2, בניין אטריום, קומה 3 מודיעין 7177871, טל. 08-9955655, פקס 08-9955544 החל מיום ב' 16/4/2018 תמורת 5,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק אשר לא יוחזרו. התשלום יבוצע בשיק בלבד של החברה הרוכשת ו/או העוסק.

בעת רכישת מסמכי המכרז ימסור הרוכש את פרטי רוכש המכרז, כתובתו, מספרי טלפון ופקס וכן את שם הגורם המטפל אצל הרוכש לצורך מסירת הודעות בעניין המכרז.

משרדי מנהלת אופק פתוחים בימים א' – ה' בין השעות 16:00 – 8:30.

ישיבת הבהרות תיערך ביום ב' ה- 30/4/2018 בשעה 14:00 בחדר הישיבות של עיריית מודיעין מכבים רעות ברח' תלתן 1 בעיר מודיעין-מכבים-רעות. חלה חובת השתתפות בישיבת ההבהרות. סיור יתקיים באתר בתום ישיבת ההבהרות.

את מעטפות המכרז ובהן ההצעות, הערבות וכל המסמכים הנדרשים יש להניח בתיבת ההצעות, במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים בכתובת הנ"ל, החל מיום ה- 1/5/18 בין השעות 16:00 – 8:30.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ד' ה- 30/5/2018 בשעה 14:00.

ניתן לעיין במסמכי המכרז המצורפים אך על מנת להשתתף במכרז יש לרכוש את המסמכים במשרדי החברה.

לחצו כאן למסמכי המכרז

נספח ב'3 - טבלת הפניות

מפה מנהלת אופק

צור קשר- מנהלת ביטוח והתקשרויות

שםתפקידטלפוןפקספניה
עו"ד כנרת שרגא-שרון מנהלת ביטוח והתקשרויות08-972611008-9268893טופס פניה לעו"ד כנרת שרגא-שרון
מירי קסיסמזכירת ביטוח והתקשרויות08-972611008-9268893טופס פניה למירי קסיס
דפנה בכר-זהבימזכירת ביטוח והתקשרויות08-972625008-9268893טופס פניה לדפנה בכר-זהבי
עליזה רביבומזכירת ביטוח והתקשרויות08-972627508-9268893טופס פניה לעליזה רביבו

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000