מכרזים

17/06/2019 י"ד סיון תשע"ט

לרשותכם מידע אודות מכרזי קבלנים וספקים בעיריית מודיעין מכבים רעות, עמותת סחלבים, מינהלת אופק והחברה הכלכלית למודיעין. המידע מתפרסם כאן באתר מפתיחתו ופרסומו ועד סיום המכרז.

המבקש להשתתף במכרזי העירייה, חייב לרכוש / לקבל ללא עלות (לפי הנחית העירייה בנושא בעת פרסומו של כל מכרז ומכרז לפני העניין) את חוברת מסמכי המכרז בעירייה. יש להגיש אך ורק את החוברת והמעטפה המקוריות אותן ניתן יהיה לרכוש/ לקבל בעירייה, על פי המפורסם במודעת המכרז.

עיון במסמכי המכרז: ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, בתיאום מראש, וכן לעיין בעיקרי מסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה.
בכל מקרה בו יתעורר ספק באשר לתוכן הדברים, הרינו להדגיש כי המסמך הקובע הינו הנוסח המקורי של המכרז המפורסם כאן באתר ו/או במחלקת מכרזים והתקשרויות.

לתשומת לבכם: המידע מוגש כשירות לציבור ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

לחצו כאן לעמוד דרושים

מכרזי העירייה

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה של 300 ₪ (אשר לא יוחזרו), החל מיום 23.6.19 בשעה 9:00 בגזברות העירייה, טלפון 08-9726110 / 08-9726275

את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע בגזברות העירייה בימים א'-ה' בשעות 09:00-15:00.

ישיבת הבהרות וכנס מציעים יתקיימו ביום 3.7.19 בשעה 14:00 ברח' פז 7, מודיעין, בכניסה למתחם.

ההשתתפות בישיבה הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

מועד אחרון להגשת ההצעות 11.7.19 עד שעה 12:00 במסירה אישית בלבד, במח' ביטוח, התקשרויות, תביעות ומכרזים.


לחצו כאן למסמכי המכרז
עיריית מודיעין מכבים רעות מזמינה בזאת להציע הצעות לתכנון וביצוע תוספות בניה לבתי כנסת קיימים בשכונת הכרמים בעיר מודיעין-מכבים-רעות

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה של 1,500 ₪ (אשר לא יוחזרו), בגזברות העירייה, טלפון
08-9726110 / 08-9726275.

את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע בגזברות העירייה בימים א'-ה' בשעות 09:00-15:00.

ישיבת הבהרות וכנס מציעים יתקיימו ביום 4.7.19 בשעה 9:30. הישיבה תתקיים בחדר הישיבות בבניין העירייה ברחוב תלתן 1, מודיעין.

ההשתתפות בישיבה הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

מועד אחרון להגשת ההצעות: 14.7.19 עד השעה 12:00 במסירה אישית בלבד, במח' ביטוח והתקשרויות.


לחצו כאן למסמכי המכרז
עריית מודיעין מכבים רעות מזמינה את כל המעוניינים להציע הצעות להפעלת מועדון פנאי רב נכותי לילדים ולבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, מוגבלות שיקומית, ומוגבלויות נוספות בעיר מודיעין מכבים רעות.

ניתן לעיין בנוסח טפסי ההצעה, וכן בפרטים נוספים - באתר האינטרנט של העירייה.

מתעניינים המעוניינים לקבל הבהרות יהיו רשאים להגיש שאלותיהם, עד לא יאוחר מיום 23.6.19 בשעה 12:00 בדרכים המפורטות במסמכי ההצעה.

ניתן להגיש הצעות למחלקת ביטוח, תביעות, מכרזים והתקשרויות, לידי עורכת הדין כנרת שרגא-שרון, עד לא יאוחר מיום 30.6.19 בשעה 12:00, במעטפה סגורה.

לחצו כאן למסמכי הקול קורא
איתור מפעילי חוגים לאזרחים ותיקים לשנה''ל תש''פ

קול קורא

מחלקת אזרחים ותיקים באגף קהילה בעיריית מודיעין מכבים מעוניינת לקבל הצעות ממפעילי חוגי פנאי והעשרה לאזרחים ותיקים במגוון תחומים.

מדובר בחוגים העתידים להתקיים בשעות הבוקר והצהריים במבני העירייה:
במפג"ש - רח' עמק בית שאן (מול בית מספר 7), ובמרכז עמק האלה– רח' עמק האלה (מול בנין מספר 26).
בנוסף, לעירייה שיקול דעת בלעדי לקיים חוגים במבני עירייה נוספים ברחבי העיר.

את כל המסמכים המעידים על עמידת המפעיל בתנאי הסף, לרבות טופס ההצעה כולל התמורה המבוקשת, יש לשלוח באמצעות המייל לכתובת: michal_h@modiin.muni.il

מועד אחרון להגשת הצעות ביום 27.6.19 בשעה 12:00.

פרטים נוספים ניתן לקבל באגף קהילה, מחלקת אזרחים ותיקים בטלפון: 08-6349358/08-6645140

לחצו כאן – לנוסח המלא ולטפסים של הקול קורא

לחצו כאן - טופס הצעה להצעת חוגים לגיל השלישי

עמותת סחלבים

מנהלת אופק

צור קשר- מנהלת ביטוח והתקשרויות

שםתפקידטלפוןפקספניה
עו"ד כנרת שרגא-שרון מנהלת ביטוח והתקשרויות08-972611008-9268893טופס פניה לעו"ד כנרת שרגא-שרון
מירי קסיסמזכירת ביטוח והתקשרויות08-972611008-9268893טופס פניה למירי קסיס
דפנה בכר-זהבימזכירת ביטוח והתקשרויות08-972625008-9268893טופס פניה לדפנה בכר-זהבי
עליזה רביבומזכירת ביטוח והתקשרויות08-972627508-9268893טופס פניה לעליזה רביבו

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000