איכות וסביבה

07/11/2019 ט' חשון תש"פ

אגף שפ''ע

אגף שיפור פני העיר (שפ"ע) אחראי על ניקיונה ויופייה של מודיעין מכבים רעות, תוך אכיפת חוקי העזר העירוניים לרווחת התושבים.

האגף פועל באמצעות מחלקותיו ויחידותיו השונות במטרה לשפר את מראה פני העיר, את טיפוחה ואת ניקיונה. כמו כן, מחלקות האגף פועלות בתחומים: אכיפת חוקי העזר העירוניים, קידום ורישוי עסקים, בריאות הציבור, שירות וטרינרי ושמירה על איכות הסביבה.

צור קשר : 08-9726205

בעלי תפקידים באגף שפ''ע:
בעל התפקיד תפקידטלפון ליצירת קשרפנייה
חיים בלאישמנהל אגף שפ"ע, מ"מ מנהל היחידה הסביבתית08-9726205טופס פניה לחיים בלאיש
שלום זעפרני סגן מנהל אגף שפ"ע, מנהל מחלקת גנים ונוף 08-9726180טופס פניה לשלום זעפרני
ניסים בן אבימנהל מחלקת תברואה גם סגן ראש אגף שפ"ע 08-9726177טופס פניה לניסים בן אבי
הדס דרוקרמנהלת מחלקת איכות ותכנון סביבה 08-664-8593טופס פניה להדס דרוקר
יניב חסוןסגן מנהל מחלקת איכות ותכנון סביבה08-9726202טופס פניה ליניב חסון
צמרת קורןמזכירת מחלקת תברואה08-9726177טופס פניה לצמרת קורן
אבי דרוויס מנהל מחלקת תפעול ולוגיסטיקה08-9726194טופס פניה לאבי דרוויס
מרים דהאןמנהלת מחלקת קידום ורישוי עסקים08-9726203טופס פניה למרים דהאן
ד"ר עופר עינבמנהל השרות הוטרינרי08-9726179טופס פניה לד"ר עופר עינב
איתן קרמרסקי מנהל תחום הפיקוח העירוני08-6220306טופס פניה לאיתן קרמרסקי
דליה חוג'הסגנית מחלקת גנים ונוף08-9726180טופס פניה לדליה חוג'ה

המחלקות הכפופות לאגף שפ''ע:

מחלקת גנים ונוף
אחראית על תחזוקה וטיפוח שטחי הגינון הציבורי במודיעין מכבים רעות.
צור קשר: 08-9726180

מחלקת איכות ותכנון סביבה
פועלת למען קידום הנושאים הסביבתיים בעיר - הפרדה במקור, מיחזור, התייעלות אנרגטית, תכנון סביבתי, מניעת מפגעי סביבה, בנייה ירוקה, חינוך סביבתי.
צור קשר: 08-9726202

תברואה
המחלקה אחראית לניקיון העיר, ובכלל זה פינוי אשפה ביתית, גזם, וגרוטאות, טיאוט מכני וידני, הדברת מזיקים וניכוש שטחי הבור.
כמו כן המחלקה אחראית על ניקיון מוסדות ציבור ובתי ספר ,פארק ענבה ואזורי התעשייה.
צור קשר: 08-9726177

קידום ורישוי עסקים
המחלקה לרישוי עסקים, פועלת לקידומם של עסקים חדשים, תוך בקרה שהעסקים השונים פועלים במסגרת החוק לרווחת הציבור הרחב.
צור קשר: 08-9726203

השרות הוטרינרי
השרות הוטרינרי העירוני אחראי על קידום ושמירת בריאות הציבור בתחום העיר מודיעין מכבים רעות, מנקודת ראותה של הרפואה הווטרינרית המונעת.
צור קשר: 08-9726179

פיקוח עירוני
המחלקה אחראית על אכיפת חוקי העזר העירוניים, ופועלת לשמירת הסדר הציבורי ושיפור איכות החיים והסביבה של תושבי העיר.
צור קשר: 08-6220307

מחלקת תפעול ולוגיסטיקה
המחלקה עוסקת בהובלות קטנות, הדברה, ניקיון מוסדות חינוך.
צור קשר: 08-9726475

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000