היטל שמירה

20/11/2016 י"ט חשון תשע"ז

חוקי עזר (שרותי שמירה)

חוק העזר למודיעין מכבים רעות (שירותי שמירה), התשע"ו – 2016

בהתאם להנחיות משרד הפנים שינתה עיריית מודיעין מכבים רעות את חוקי העזר לשמירה ועברה משיטה המבוססת מחיוב לפי בית אב לחיוב על פי מ"ר.

במסגרת זו שונה מערך השמירה המבסס את תוכנית האבטחה העירונית על מערך השיטור העירוני המורכב משוטרים ומפקחים מסייעים שיפעלו בכל שטחה המוניציפאלי של העיר לאורך כל שעות היממה.

מערך שיטור זה נועד לשפר את איכות החיים של תושבי העיר וייתן מענה לנושאים כדוגמת הקמות רעש, ונדליזם, אלימות, אלכוהול, השלכת פסולת בנייה ועוד. כל זאת בהתאם ל"שעון החיים" של העיר ובהתאם לניתוח נתונים פעילות (ימים, שעות ומיקום).

במסגרת ההיטל תמשיך העירייה לממן את אבטחת כל האירועים העירוניים המתקיימים בכל רחבי העיר ותגבור מוקד הביטחון.

במסגרת קביעת ההיטל נקבע תעריף של 1.86 ₪ למ"ר בנוי במודיעין ו-3.21 ₪ למ"ר בנוי ברובע מכבים רעות. ההפרש בתעריף מיועד למימון הוצאות אבטחה נוספות ברובע.

העירייה מאמינה כי הפעלת מערך השיטור העירוני ישדרג את תחושת הביטחון בעיר וישפר את איכות החיים בעיר.

תעריפים לחיוב לפי החלטת העירייה
סוג הנכסתעריף לחיוב (ש"ח)
מגוריםמודיעין1.86
מכבים רעות 3.21
לא למגורים מודיעיןנכס ששטחו עד 1,000 מ"ר 1.86
נכס ששטחו 10,000 – 1,000 מ"ר  1.12
נכס ששטחו 10,000 מ"ר ומעלה 0.74
חיוב בגין קרקע0.19
לא למגורים מכבים רעותנכס ששטחו עד 1,000 מ"ר 3.21
נכס ששטחו 10,000 – 1,000 מ"ר 1.93
נכס ששטחו 10,000 מ"ר ומעלה1.28
חיוב בגין קרקע0.32


לחצו כאן לחוקי העזר העירוניים

לחצו כאן לחוזר מנכ"ל משרד הפנים בדבר היטל שירותי שמירה

לחצו כאן - תקנות העיריות (סכום מרבי של אגרה או היטל בעד שירותי שמירה, אבטחה וסדר ציבורי ברשות מקומית), תשע"ג-2013

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000