תעודת זהות של בתי הספר

06/06/2016 כ"ט אייר תשע"ו
 

בתי ספר יסודיים

''אבני החושן'' תורני בשילוב אמנויות
מנהלת: לידיה אפריאט
כתובת: עמק בית שאן 51, שכונת המגינים
שנת הקמה: 2003

אני מאמין: בית הספר דוגל בחינוך לתורה ולידע תוך כדי מתן חום ותשומת לב לכל ילד וילד, ומענה לצרכיו ולאופיו הייחודיים. בד בבד בית הספר יחתור להטמעת השיתוף, האהבה והערבות בתוך הקהילה ויקיים דיאלוג מתוך כבוד הדדי כמאמר חז"ל "ישראל ערבין זה בזה.

אתר בית ספר: http://www.schooly2.co.il/avhoshen
אבני חן ממלכתי – צומח
מנהלת: אביבה לוי
כתובת: אבני החושן 55, שכונת אבני חן
שנת הקמה: 2010

אני מאמין: אנו מאמינים שכבוד האדם ופיתוח יכולתנו לאהוב אהבת חינם את הסובבים אותנו, הם ערכים המניעים אותנו בכל עשייה בחיי ביה"ס. החינוך לערכים ולמצוינות הינה דרך בה אנו צועדים. תפקידינו לטפח, לעודד, לתמוך כך שהתלמידים בבוא היום יאמרו: שאין להם מילים להודות על ההשקעה החינוכית של צוות ההוראה.

אתר בית ספר: http://www.avneyhen.jedu.org.il
אופק
מנהלת: מירב כהן
כתובת: גינות דותן ,11 שכונת הנחלים
שנת הקמה: 1999

אני מאמין: בית הספר נותן מענה לשונות: "חנוך את הנער על פי דרכו" (משלי, כ"ב, י'). צוות בית הספר מקדם תהליכים המאפשרים מתן מענה לאינטליגנציות שונות, תוך שימת דגש על שיח מיטבי, מצוינות אישית ומעורבות בקהילה. צוות בית הספר רואה לנגד עיניו את הבוגר כאדם בעל ערכים הומניסטיים ולכן פועל להטמעת ערכים של כבוד ונתינה לזולת ולסביבה.

אתר בית ספר: http://www.schooly2.co.il/ofek/
אלונים (ממלכתי מוריה)
מנהלת: מיכל מילר
כתובת: שרה אמנו 59, שכונת מוריה
שנת הקמה: 2010

אני מאמין: בית ספר אלונים הינו בית ספר קהילתי – סביבתי. אנחנו בונים קהילה אוהבת אדם בה הפרטים דואגים זה לזה, מעורבים, יוזמים ומשפיעים מטובם על החברה ועל הסביבה בה חיים. תפקידנו כמחנכים וכהורים לסייע לתלמיד להכיר את עצמו, את החברה בה הוא חי ואת הסובב אותו. שאיפתנו היא לחנך תלמידים שיהיו אוהבי אדם בעלי ערכים של אכפתיות, דאגה ונתינה אשר מעורבים, יוזמים ומשפיעים מטובם על הקהילה ועל הסביבה

אתר בית ספר: http://www.alonim.edu1.org.il
אסיף
מנהלת: נאוה אסף
כתובת: עמק בית שאן 4, שכונת הנביאים
שנת הקמה: 1999

אני מאמין: בית הספר שואף לעצב דמות בוגר שיהיה אזרח המעורב בחיי הקהילה והמדינה ומכבד כל אדם. אדם ערכי, מוסרי, מעורב בחיי החברה ומגובש בזהותו האישית, החברתית והלאומית. אדם המכיר ומוקיר את המורשת ההיסטורית והתרבות היהודית והישראלית, תוך מתן כבוד לכל אדם, לתרבויות השונות בארץ ובעולם.

אתר בית ספר: http://www.schooly2.co.il/asif/
אריאל -  ממ''ד תורני
מנהל: אבי שוחטמן
כתובת: מנחם בגין 55, שכונת מוריה
שנת הקמה: 2005

אני מאמין: בית ספר "אריאל" הוא בית ספר תורני ציוני שמטרתו היא לחנך בנים ובנות למידות טובות, עבודת ה' במלוא העומק, כשלימוד התורה השיטתי ודגש חינוכי וערכי הם האמצעיים העיקריים לכך. אנו מדגישים כערך עליון בבית הספר - עבודה חינוכית משותפת - בית ספר והורים

אתר בית ספר: http://www.ariel.jedu.org.il
בית חינוך כרמים
מנהל: עותניאל גלילי
כתובת: עמק חרוד 29, שכונת הכרמים
שנת הקמה: 2011

אני מאמין: " השאיפה למצוינות היא מידת הרצון, הגשמת המצוינות היא מידת ההשקעה, הדרך היא דרך ארץ והשמיים הם הגבול!" חינוך של הילדים להצלחה בחיים הוא השילוב המושכל בין "דרך ארץ " – חינוך לערכים של אהבת האדם, התרבות ומורשת ישראל עם למידה ו"שאיפה למצוינות " אישית ורב תחומית .פיתוח תחושת מסוגלות גבוהה , טיפוח לומד עצמאי וסקרן תוך מתן אפשרויות של בחירה מאפשרים את ההנאה וההנעה שבלמידה . שאיפתנו היא כי הלמידה תהיה איכותית אשר משלבת תהליכים של פיתוח חשיבה וחקר עם שילוב של מיומנויות, כלים וידע שיובילו את העשייה לתוצאות חינוכיות ברורות . אנו מאמינים כי בכוחות חיוביים משותפים של הצוות החינוכי, ההורים והילדים נוכל לאפשר לתלמידנו להצליח בעתיד ולהיות לתורמים ולמובילים בחברה וזאת בענווה הראויה.

אתר בית ספר: http://www.kramim.edu1.org.il
גוונים, ביה''ס לחינוך מיוחד
מנהלת: ליאורה ולר
כתובת: ישעיהו הנביא 25, שכונת הנביאים
שנת הקמה: 2007

אני מאמין: בית הספר מכיר בערכו ובכישוריו הייחודיים של כל תלמיד, נותן מענה לצרכיו האישיים והמגוונים ומכין אותו לקראת חיי עצמאות והשתלבות מיטבית בקהילה.
כיתות הלימוד הקטנות והצוות המתוגבר בבית הספר מאפשרים יחס אישי, אמון הדדי ותכנית לימודים מותאמת לכל תלמיד. בית הספר הינו חלק ממרכז חינוכי משולב עם בית הספר היסודי ותיכון יחד. מערך השילוב מתקיים לכל אורך השנה וכולל מפגשים משותפים בתחומים החברתיים והלימודיים.

אתר בית ספר: http://www.gvanim-modiin.jedu.org.il/BRPortal/br/P100.jsp
דרכי יהודה
מנהלת: אילנה רוזן
כתובת: יהלום 52, שכונת אבני חן
שנת הקמה: 2010

אני מאמין: בית הספר "דרכי יהודה" שואף לחנך את תלמידיו לשמירת אורח חיים דתי-ציוני, חינוך לערכים ואהבת הארץ ברוח משנת החמ"ד בבחינת "בכל דרכך דעהו" (משלי ג', ו'). בית הספר חרט על דיגלו קידום הישגי הלומדים ופיתוח מצוינות תוך העצמת הפרט ומתן מענה לשונות. בוגר בית הספר "דרכי יהודה" ירכוש מיומנויות כדי להיות לומד עצמאי בעל יכולת השתלבות בקהילה בעידן המאה ה-21 וכן יהווה דוגמא לסביבתו בהליכותיו ובאורח חייו.

אתר בית-הספר: http://www.tik-tak.co.il/webPro/index.asp?codeClient=1871

דורות
מנהלת: ורד אלבו
כתובת: גינת החולה 12, שכונת הנחלים
שנת הקמה: 1996

אני מאמין: בית ספר דורות מהווה בית נעים המתבסס על כבוד הדדי, תחושת שייכות, שמחה, אהבה ותקשורת טובה בין כל הבאים בשעריו וזאת בסביבה בריאה, נקייה ואסתטית, בטוחה ומוגנת. בית הספר ישאף לקידום אישי של כל תלמיד תוך מענה לצרכים הייחודיים שלו

אתר בית ספר: http://www.schooly2.co.il/dorot-m
האלה
מנהלת: בתיה מועלם
כתובת: גינת האלה 40, שכונת הכרמים
שנת הקמה: 2004

אני מאמין: בית הספר מאמין בטיפוח הפרט וייחודו כאדם וכתלמיד, בטיפוח הקשר בין התלמיד לבין העם, הארץ והמורשת ובהנחלת ערכים של כבוד הדדי בין כל באי בית הספר. תוכנית הלימודים שואפת לקדם ולטפח את התלמיד ללומד סקרן ומתעניין, אחראי ובעל אחריות ללימודיו. החוויה הלימודית מתקיימת תוך דגש על זכותו של התלמיד להתנסות וגם לטעות, לבחור מתוך שיקולי דעת ולהחליט.

אתר בית ספר: http://www.haela.co.il
הדמוקרטי ע''ש נדב
מנהל: רוני הרניק
כתובת: משה דיין 1, שכונת המגינים
שנת הקמה: 1999

אני מאמין: בית הספר נולד מתוך חלום של אנשי חינוך והורים, שחיפשו מסגרת חינוכית אחרת ששואפת ליצור קהילה לומדת, תוך כיבוד זכויות האדם באשר הוא, בלי תלות בגילו, מינו ואמונתו. לבנות מסגרת השומרת על זכויות הפרט, המבוססת על אמון מלא בילד. קהילת בית הספר שמה לה למטרה לחנך ילדים וללמדם, תוך חיבוק ואמפתיה לצורכיהם, לסייע לכל תלמיד לפתח מודעות ליכולותיו, לאפשר לו לנסח את מטרותיו ולפעול להגשמתן.

אתר בית ספר: http://www.democrati.co.il
היובל
מנהלת: גאולה ציטרינוביץ
כתובת: גינות איילון, 34 שכונת הפרחים
שנת הקמה: 1998

אני מאמין: בית הספר מחויב לזמן לתלמידים מגוון רחב של הזדמנויות במעגלי החיים: לטיפוח הקשר והשייכות לארצנו ולעמנו תוך ביסוס זהותנו היהודית. לקיחת אחריות אישית וקהילתית לחברה ולסביבה בה אנו חיים, כמו גם למצוינות אישית בתחומי הדעת. בית הספר חש במחויבות להקנות כלים מגוונים המשלבים מיומנויות הנדרשות במאה ה-21. העבודה מבוססת על מכוונות לתוצאות מצופות ואסטרטגיות לפיתוח חשיבה וכלים ממוחשבים.

אתר בית ספר: http://www.schooly.co.il/hayovelm
חוט השני
מנהלת: ריטה בן אהרון
כתובת: שני 80, שכונת אבני חן
שנת הקמה: 2006

אני מאמין: "חוט השני" הינו בית חינוך הנותן ביטוי ליחיד ולחברה ומשלב בין צורכי הפרט לחברה. בבית זה מחנכים לסובלנות וכבוד הדדי, תוך הקשבה וקבלת השונה והמיוחד בכל אחד. בבית זה מחנכים לאהבת הארץ, לשורשיה ומורשתה, לזהות לאומית ולערכים בחברה דמוקרטית. בבית זה מטפחים מצוינות אישית בכל תלמיד, באמצעות חשיפה למגוון האמנויות ולתוכניות העשרה, תוך פיתוח החשיבה והאחריות האישית.

אתר בית ספר: http://www.schooly.co.il/shani
יזמ''ה תל''י
מנהלת: רות רגב
כתובת: אייר 4, שכונת הכרמים
שנת הקמה: 2007

אני מאמין: תפיסת העולם החינוכית – בית הספר ברוח היהדות המתקדמת בישראל. דרך הלימוד הופכת את הלימוד למסע מרתק בנבכי הנפש והתודעה של הילדים בקשריהם עם המסורת היהודית. מורשת העם והשיח שהם מנהלים עם העולם הרחב. מערכת החינוך של יזמ"ה-תל"י מקדישה תשומת לב מרובה לפיתוח רוח הילדים וכישוריהם, וכן לטפוח אמונתו של כל פרט ופרט ביכולותיו.

אתר בית הספר: http://portal.k12.il/modiin-makkabbim-reut/yozma/Default.aspx
יחד מודיעין (יסודי)
מנהלת: גלית גרינבאום
כתובת: ישעיהו הנביא 23, שכונת הנביאים

אני מאמין: יחד מודיעין דוגלת בחינוך וחיים קהילתיים משותפים למשפחות בעלות אורחות חיים יהודיים שונים, מתוך הסכמה על מרכזיות המורשת היהודית על כלל גווניה ובחשיבותה בחינוך במדינת ישראל. יחד מודיעין שואפת לסייע לכל אחד לגבש זהות יהודית אישית ולחנך לערכים המבוססים על מקורות יהודיים, על בסיס פיתוח אוריינות יהודית, חוויה וריטואל, תוך היכרות וקבלה של זהויות יהודיות מגוונות ויצירת מרחב של סובלנות כלפיהן.

אתר קהילת יחד מודיעין: www.yhd.org.il

אתר בית ספר: http://www.schooly2.co.il/yachadmodiinelem/
מעוז המכבים
מנהלת: יהל לוטן
כתובת: ד"ר ישראל פלד, מכבים
שנת הקמה: 1988

אני מאמין: בית הספר הוא בית שגדלים בו אנשים קטנים, בו הם לומדים ומתנסים, הם לומדים על עצמם ועל העולם הסובב אותם, הם לומדים כי יש משמעות לעשייה של כל פרט, וכי עשייה זו משפיעה על הסביבה. בית הספר מחויב ללמידה והתנסות זו, על כן חובתנו וזכותנו לראות את החינוך כעיסוק במהות האדם, מתוך מחויבות לחיפוש אחר משמעות וערכיות, ושאיפה מתמדת להתפתחות נפשית-מוסרית-רוחנית, כדי שאלה יהיו חלק טבעי מהתרבות והאקלים הבית-ספרי.

אתר בית ספר: http://www.maoz.jedu.org.il/BRPortal/br/P100.jsp
מעלות
מנהלת: דפנה שריג
כתובת: משעול עוז צמח, רעות
שנת הקמה: 2004

אני מאמין: מרכז "מעלות" לתלמידים מחוננים שואף להקנות לתלמידיו חינוך למצוינות, תוך יצירת סביבה חינוכית וערכית, המאפשרת צמיחה מתמדת. התלמידים לומדים במסגרת יום העשרה שבועי על פי תכנית מאתגרת. תכנית הלימודים נבנתה מעולמות ידע מגוונים, העונים לצרכים הקוגניטיביים, החברתיים, והיצירתיים של התלמידים. מטרתה של התכנית הינה להעשיר את הידע והתובנות ולאפשר לתלמידים להתפתח לבוגרים יוצרים בתחומים רבים ושונים. בית הספר שם לו כמטרה, לטפח את העשייה החינוכית והערכית, להשפיע ולתת, לחלוק את אשר יודעים ולומדים עם אחרים תוך שילוב למידה ייחודית. בית ספר "מעלות" מהווה מרכז לתלמידים מחוננים הנותן מענה לאוכלוסיית המחוננים מבתי הספר במודיעין מכבים רעות וביישובי הסביבה (כפר אורנים, מבוא חורון, בית חורון, לפיד, חשמונאים ועוד). התלמידים מאותרים על ידי משרד החינוך באמצעות מבחני מכון סאלד.

אתר בית ספר: www.maalotschool.org.il
 מרחב מצוינות ע''ש נתי גולן
באחריות: מירי חוגרי - סגנית פדגוגית לראש מינהל החינוך
כתובת: משעול עוז צמח, רעות

אני מאמין: מרחב המצוינות העירוני ע"ש נתי גולן מהווה בית ומאגם משאבים לכלל הפעילות והתוכניות העירוניות המיועדות לתלמידים מחוננים ולתלמידים מצטיינים בעיר. עיריית מודיעין מכבים רעות רואה חשיבות רבה בהתייחסות ייחודית ומקצועית אל כל אוכלוסייה ייחודית של תלמידים ובתוך כך גם אל אוכלוסיית התלמידים המחוננים והמצטיינים. מרחב המצוינות שם לו למטרה להרחיב תוכניות קיימות ולפתח תוכניות מתאימות נוספות ולאפשר לתלמידים ולהורים נגישות אל ידע ומידע בתחום.
במרחב פועלים: מרכז מעלות, מרכז אשכולות ומרכז תוכניות העשרה לתלמידים מצטיינים ומחוננים

מרכז אשכולות - תוכנית לתלמידים מצטיינים בשעות אחר הצהריים.
מנהלת: טלי שגב / טלפון: 08-6348675

תוכניות העשרה: תוכניות לתלמידים מצטיינים ומחוננים וביניהן: נס טכנולוגיות, נוער מוכשר במתמטיקה אוניברסיטת בר אילן ורובוטיקה.
רכזת בתיה חזן 08-9726122, 08-9396310

משואת נריה
מנהל: הרב יוסי שינובר
כתובת: נחל צלמון 23, שכונת השבטים
שנת הקמה: 2001

אני מאמין: בית הספר ממ"ד תורני "משואת נריה", כשמו, רואה את חזונו בדרכו של הרב נריה זצ"ל, דרך שהצטיינה באהבת התורה, אהבת האדם – הזולת, ואהבת ארץ ישראל. הרב נריה שהיה מחנך ומייסד ישיבת בני עקיבא הראשונה, התווה את דרכו זו לתלמידיו, דרך המשלבת תורה ועבודה, מילותיו האחרונות "קדושה אני מבקש. קודש קודשים אני מבקש. תנו לי קדושת ארץ ישראל, תנו לי קדושת אהבת ישראל, תנו לי הרגשת קדושת ארץ ישראל. תנו לי הרגשת קדושת עם ישראל!" חקוקות על קיר במבואת בית הספר.

אתר בית ספר: http://www.schooly2.co.il/mneria/
ניצנים
מנהלת: אורלי אבידן
כתובת: יצחק רבין 32, שכונת משואה
שנת הקמה: 2000

אני מאמין: חזון בית הספר עוסק במתן מענה לשונות ולייחודיות בין הלומדים וכל העשייה החינוכית נגזרת מתפיסה זו. בנוסף, מטפח בית הספר את החשיבה כביטוי לצורך גלובאלי ולהכנת דור העתיד. אלו באים לידי ביטוי בתוכנית החשיבה המתמטית ובדיאלוג בלמידה.

אתר בית ספר: http://www.nitzanim.jedu.org.il/BRPortal/br/P100.jsp
נתיב זבולון ע''ש זבולון המר
מנהל: מנחם פישר
כתובת: גינות החולה 52, שכונת הנחלים
שנת הקמה: 1996

אני מאמין: האני מאמין הבית ספרי מושתת על משנת החינוך הממלכתי דתי, תוך שימת דגש על עיצוב אישיותו ודמותו של התלמיד. הילדים שלנו ,הם הדבר החשוב ביותר עבורנו. אנחנו שואפים להעניק להם את החינוך וההשכלה הטובים ביותר ,שיאפשרו להם לממש את הפוטנציאל הייחודי שלהם ,ויבטיחו עבורם עתיד לו הם

אתר בית ספר: http://www.nzvulun.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=972880
עידנים
מנהלת: עמליה ליידרמן
כתובת: תלתן 2, שכונת הפרחים
שנת הקמה: 1996

אני מאמין: בית הספר עידנים חורט על דיגלו להצעיד את קהילת עידנים לעשייה משותפת, ערכית, שתקדם ותעניק אפשרויות התפתחות לכל באי הקהילה שלו בתחומי הפדגוגיה הקהילה והחברה, מתוך אמונה שתחומים אלו בונים את הארגון בו אנו חיים. צוות בית הספר פועל מתוך התייחסות אישית לצרכי התלמידים ונותן מענה לשונות.

אתר בית ספר: http://www.idanim.jedu.org.il
עמית
שם המנהלת: זיוה בביאן
כתובת: ניצן 1, רעות
שנת הקמה: 1994

אני מאמין: ב"עמית" לוקחים אותך אישית – זוהי הסיסמה שנכתבה על ידי תלמידים כסיסמה המאפיינת את בית הספר. אנו רואים חשיבות רבה בפיתוח קשר אישי - משמעותי בין תלמיד ומחנכת וזימון חוויות של הצלחה והעצמת התלמידים בלמידה ובתחומים מגוונים הגורמים לתפיסה עצמית חיובית ותחושת מסוגלות גבוהה. הסביבה החינוכית בבית הספר מייצרת הזדמנויות לטיפוח מודעות חברתית, למחויבות ערכית ולמימוש עצמי.

אתר בית ספר: http://www.amit.jedu.org.il
קשת
שם המנהלת: קרן מרקוביץ
כתובת: חטיבת הצנחנים 1, שכונת המגינים
שנת הקמה: 2004

אני מאמין: בית ספר "קשת" כשמו כן הוא, מתאים, מכיל ומקבל את כל צבעי הקשת: תלמידים, מורים והורים כאחד. העשייה החינוכית שלנו מבוססת על האמונה שכל אחד יכול להצליח ועל קיום השונות בקרב התלמידים. לכל פרט יש עולם פנימי ייחודי משלו ודרכים ייחודיות לביטויו, "הטיפול בפרט" מקבל דגש מרכזי במדיניות החינוכית שלנו.

אתר בית ספר: http://www.schooly2.co.il/keshet
רמון
מנהלת: פנינה שוויקי
כתובת: חיים ברלב 45 שכונת המגינים
שנת הקמה: 2001

אני מאמין: בית הספר נקרא על שמו של אילן רמון ז"ל האסטרונאוט הישראלי הראשון. מתמקד בתרבות ובערכים של החברה הישראלית, כפי שבאו לידי ביטוי בפרטים אותם לקח עמו לחלל. בניית אקלים מיטבי ונתינת מענה לשונות של התלמידים. אנו מאמינים בטיפוח הזהות היהודית בקרב תלמדינו ושוקדים על טיפוח תרבותי במטרה לחזק בקרבם את תחושת השייכות והגאווה למדינה. אנו דוגלים ביצירת אקלים בית ספרי נעים, המבסס את תחושת השייכות לקהילה יצירת לכידות חברתית המבוססת על קבלת השונה ונתמכת על ערכי כבוד הדדי סבלנות וסובלנות.

אתר בית הספר: http://www.schooly.co.il/ramon
רעים
מנהלת: רינה דוידי
כתובת: ראובן 6, שכונת השבטים
שנת הקמה: 1991

אני מאמין: בית ספר רעים במשכנו החדש ממשיך לשמש בית חם אוהב, בטוח ותומך לתלמידיו ולקהילה ומושתת על ערכי אהבת האדם, הארץ והמדינה. בית הספר הוא חלק מהחברה וגורם מרכזי בעיצוב פניה. בחברה משתנה ודינאמית מוטלת עלינו החובה לזהות את הצרכים הייחודיים לנו, לסייע בעיצוב אישיותו של התלמיד לאדם שלם למען יחיה חיים משמעותיים על פי ערכים ונורמות הראויים לחברה.

אתר בית ספר: http://www.reim.jedu.org.il/BRPortal/br/P100.jsp
שבטי ישראל
מנהל: אבי ברגר
כתובת: אסתר המלכה 26, שכונת מוריה
שנת הקמה: 2006

אני מאמין: " בית הספר שבטי ישראל הינו בית ספר קהילתי, קולט עליה, השואף לפתח בבוגריו ערכים יהודיים, דתיים וציוניים, להצמיח תלמידים משכילים, בעלי יכולת חשיבה ולמידה עצמאית, החותרים למצוינות באווירה של אקלים מכבד ומיטבי. בית הספר שם לו למטרה לחנך למידות, לימוד תורה וקיום מצוות באהבה.

אתר בית ספר: http://www.schooly2.co.il/shivtey-israel

בתי ספר על יסודיים

אולפנת ''אורות מודיעין''
ראש האולפנה: הרב אשר כורסיה
כתובת: נחל צלמון 21, שכונת השבטים
שנת הקמה: 1999

אני מאמין: באולפנה מאמינים בחינוך באמונה ובאהבה, לאיכות ואחריות, אכפתיות ואחדות עם ישראל. איכות לימודית, תורנית, חינוכית וחברתית. באולפנה דוגלים בגישה שהעשרה לימודית צריכה להיות מתוך שמחה, חדווה, תחושת שייכות חברתית וידיעה שיש "גב" של צוות מסור ואכפתי, זאת במטרה לפתח ולטפח את הכוחות הטמונים בכל בת ובת. החינוך באולפנה הינו חינוך תורני באווירה אולפניסטית, ששם דגש על פעילות חברתית, על עשיית חסד, על חיזוק היוזמה של הבנות והעמקת השורשים לתורה, לעם ולארץ..

אתר בית ספר: www.orotmodiin.co.il
ישיבת בני עקיבא ''לפיד מודיעין''
מנהל: הרב שלום מלול
כתובת: ראובן 4, שכונת השבטים
שנת הקמה: 2000

אני מאמין: סיסמת הישיבה: ישיבת בני עקיבא "לפיד מודיעין" מהווה בית חינוך ולימוד לכל גווני הציבור הדתי בעיר העתיד מודיעין. הישיבה חרטה על דגלה להוביל את דרכה החינוכית מתוך: "אמון בחירה ואחריות". מתוך אמון בתלמיד ובכישוריו אנו מאפשרים לתלמיד לבחור את דרכו הלימודית והרוחנית ומחייבים אותו לקחת אחריות על הבחירה שלו. חזונה ומטרתה של הישיבה הוא לחבר את הקודש ואת החול את החומר והרוח ולגדל בוגרים המשלבים יחד את הספר והנשק ולמצוא את הדרך לחיים מלאים של נתינה ועשייה בעולם של תורה ועבודה.

אתר בית ספר: http://www.ybm.jedu.org.il/BRPortal/br/P100.jsp
מעוף, ברנקו וייס
מנהל: מיכאל בן שטרית
כתובת: ערבי הנחל 51, רעות
שנת הקמה: 2010

אני מאמין: צוות בית הספר פועל מתוך אמונה כי "כל נער ונערה ראויים להזדמנות לימודית נאותה". לשם כך בית הספר "מעוף ברנקו וייס" קולט תלמידים שצריכים מסגרת קטנה וליווי צמוד, על מנת להצליח בתחום הלימודי והאישי. מטרת בית הספר היא להביא כל תלמיד להצלחה בתחום הלימודי, בשאיפה לבגרות מלאה ומקצוע טכנולוגי.

אתר בית הספר: http://www.brancoweiss.org.il/840
על יסודי ''יחד'' מודיעין
מנהל: שגיב אלבז
כתובת: עמק בית שאן 60, שכונת הנביאים
שנת הקמה: 2008

אני מאמין: בית ספר קהילתי משותף לדתיים וחילוניים אשר מחנך את תלמידיו על פי המורשת היהודית מתוך תפישה שהיהדות שייכת לכולם ויישומיה שונים מאדם לאדם. בית הספר יוביל את בוגריו ללקיחת אחריות ולמעורבות חברתית בקהילה במעגליה השונים. יחד מודיעין היא עמותה חינוכית-קהילתית הדוגלת בחינוך וחיים קהילתיים משותפים למשפחות בעלות אורחות חיים יהודיים שונים על בסיס המורשת היהודית.

אתר בית ספר: http://www.schooly2.co.il/yachadmodiin
תיכון עירוני א' למדעים ולאומנויות
מנהל: ד"ר דביר שלומי
כתובת: דם המכבים 9, שכונת הפרחים
שנת הקמה: 1997

אני מאמין: בית-הספר העל-יסודי למדעים ולאמנויות בעיר יפעל לקידום מערכת חינוכית מעצימה מבחינה הישגית, ערכית וחברתית, המאפשרת לתלמידים, לצוות המורים ולקהילה הזדמנויות מגוונות, מאתגרות ומשמעותיות למיצוי יכולות אישיות וארגוניות. תפישה חינוכית: לאפשר לבני אדם להגיע למיטבם

אתר בית ספר: http://www.schooly2.co.il/ironialef
תיכון עירוני ב' על שם יצחק רבין
מנהלת: ריקי נגרי
כתובת: נחל עיון 1, שכונת הנחלים
שנת הקמה: 1999

אני מאמין: בית הספר פועל לעשייה בתחומים הלימודי והערכי-חברתי, המבטאת את ההכרה בשונות תוך חתירה למצוינות. בית הספר מקדם תהליכי הוראה ולמידה במטרה להביא את הלומד להישגים תוך מיצוי אישי מיטבי של יכולותיו ומחנך לערכים יהודיים, ציוניים ודמוקרטיים.

אתר בית ספר: http://www.schooly.co.il/rabin-modiin
תיכון עירוני ג' ע''ש מוטה גור
מנהלת: הילת אופנהיימר-שילה
כתובת: מוטה גור 12, שכונת המגינים
שנת הקמה: 2003

אני מאמין: הזכות לשוויון, לכבוד ולאמון, תוך התחשבות בזולת והכרה בשוני בין אדם לרעהו. החשיבות בעיצוב וגיבוש זהות יהודית וישראלית המושתתת על ערכי הסובלנות. היכרות עם המסורת, ההיסטוריה של העם היהודי וחשיבות קיומה של מדינת ישראלי מהווים מסד לעיצוב דמות הבוגר. אנו רואים בתלמידינו כצרכני דעת, רוח ותרבות, בעלי הנעה לסקרנות אינטלקטואלית ופיתוח כישורים אקדמיים. אנו שואפים להכשיר את תלמידינו לבוגרים בעלי יכולת חשיבה ולמידה עצמאית, מושכלת, ביקורתית ויצירתית. בוגרים שישכילו להתמודדות עם אתגרי המחר.

אתר בית ספר: http://www.schooly2.co.il/motagoor
תיכון אורט מודיעין (עירוני ד')
מנהלת: גלית גולדברגר
כתובת: עמק חרוד 9, שכונת הכרמים
שנת הקמה: 2010

אני מאמין: בית הספר יחנך את תלמידיו להשקפת עולם שמשלבת ערכים וביניהם הומניזם, סובלנות, כבוד האדם, דמוקרטיה וציונות, ויכוון את תלמידיו להיות אנשים משפיעים ובעלי אחריות חברתית. בית הספר יפעל להטמיע אורח חיים המצמיח ומטפח תלמיד שחושב באופן ביקורתי, סקרן ויצירתי ויכין את בוגריו להתמודד עם עולם משתנה, תחרותי ועתיר ידע.

אתר בית הספר: http://modiin.ort.org.il
תיכון עירוני ה' - צומח
מנהלת: ליאת אפלבוים
כתובת: אבני החושן 57, שכונת אבני-חן
שנת הקמה: 2013

אני מאמין: בית ספר קהילתי צומח, הבונה שפה חינוכית ופדגוגית ייחודית, רלוונטית לפיתוח חשיבה ומיומנויות חקר במאה ה-21. בית הספר ישלב בתוכנית הלימודים פדגוגיה חדשנית, היוצאת מתוך סקרנות הלומד, ומביאה למצוינות אישית. למידה משמעותית מתקיימת כאשר נוצרת רלוונטיות בין תכנית הלימודים לבין "העולם האמיתי". תכניות ייחודיות: למידה מבוססת פרויקטים (PBL) ופדגוגיה של שאילת שאלות. שיעורי "מרכז עתיד" ופיתוח מיומנויות "האדם הלומד". תכנית "שורשים" רב תחומית וחיבור לקהילה. הערכה דיאלוגית: משוב מחולל למידה.

אתר בית ספר: http://www.schooly.co.il/ironihey
מנהל: איתמר חייקין
כתובת: עמק זבולון 4, שכונת המגינים
שנת הקמה: 2011

אני מאמין: "אמי"ת מודיעין, ללמוד, לחוות, להאמין" משפט זה מבטא את שאיפתנו לבנות מקום של לימוד וקניית דעת. ללימוד שיש בו עומק והפנמה זקוק התלמיד לחוויה ועל כן יינתן בבתי החינוך דגש על לימוד חווייתי ואומנויות. וכמובן אמונה - כולנו זקוקים לאמונה גדולה בריבונו של עולם המעניק לנו את כוחות החיים ונתן לנו את תורתו. ולא פחות מכך זקוקים אנחנו לאמונה בתלמידינו, אמונה ביכולות וכישרונות הגדולים הטמונים בהם. תלמידים, הורים ומורים יראו בבית הספר בית שיש בו אהבה, שמחה וביטחון תוך כבוד הדדי.

אתר בית הספר: http://schools.amit.org.il/webPro/index.asp?codeClient=1912
תיכון דתי אמי''ת בנות
מנהלת: אסתר הנדלר
כתובת: משה דיין 33, שכונת המגינים
שנת הקמה: 2011

אני מאמין: אמונה, פתיחות מחשבתית ומנהיגות – שלושת הערכים האלו מובילים אותנו בחינוך הבנות. המרחב החינוכי והחברתי מתרחש בתוך מסגרת רחבה, בתוך סביבה הטרוגנית, ומפגיש את הבנות עם עולמות שונים ומגוונים, ובכך אנו מחנכים אותן לפתיחות, למיון, לריבוי דעות ואפשרויות ולמורכבות, וכל זאת על בסיס איתן של תורה ויראת שמים. בתוך כך החינוך מתקיים דרך מעקב אישי אחר התקדמות הבנות בכל המישורים וביצירת שיח פתוח ואוזן קשבת בין צוות המורים והתלמידות. בבית הספר פעילות חברתית ענפה המהווה נדבך נוסף בחוויה ובאווירה הבית ספרית ובכך שמה דגש גם על הצרכים הגוונים של הבנות.

אתר בית הספר: http://schools.amit.org.il/webPro/index.asp?codeClient=1912
תיכון מכבים-רעות מו''ר
מנהלת: גלית בר- אל
כתובת: הדרים, רעות
שנת הקמה: 1991

אני מאמין: בית הספר שואף למצוינות לימודית וחברתית תוך הצבת סטנדרטים גבוהים ומתוך שאיפה שכל תלמיד, מורה ועובד יפעלו באופן המיטבי להשגת יעדים גבוהים ככל האפשר. בבית הספר אקלים חינוכי בו כל תלמיד ותלמידה יכולים למצוא את מקומם, לפתח ולחזק את אישיותם וכישוריהם. הצוות נותן לתלמידים הכוונה חינוכית ומקצועית כדי שיוכלו להגשים את עצמם ולהיות אזרחים רחבי אופקים, פעילים, מעורבים ותורמים לחברה.

אתר בית ספר: http://www.schooly.co.il/maccabimreut-mor

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000