תו חניה לתושבים

10/01/2018 כ"ג טבת תשע"ח

הסדרי חניה חדשים במרכז


החל מחודש דצמבר נכנסת לתוקף מדיניות חניה חדשה במרכז העיר מודיעין מכבים רעות.

על פי ההסדר יוכלו תושבי העיר לחנות ללא תשלום בחניונים העירוניים במרכז העיר:

חניון פארק ענבה

החניון בקצה שדרות עמק זבולון הנמצא מול מתחם המסעדות "קפית" ו"ענבה"

ההסדר החדש מאפשר לתושבי העיר ליהנות מחניה מסודרת ללא תשלום בחניונים העירוניים, זאת בהדבקת תו חניה על שמשת הרכב.

לצורך קבלת תו החניה יש למלא כאן את הטופס מקוון.

לבקשה יש לצרף צילום של תעודת זהות, צילום של רישיון רכב וצילום של אישור קצין רכב / חברת ליסינג על רכב שבחזקת התושב (מיועד עבור בעלי רכב ליסינג).

תושבים אשר משתמשים ברכב שאינו רשום על שמם אלא על שם בן משפחה שאינו תושב העיר יכולים להנפיק תו חניה על ידי מילוי טופס הצהרה. את תצלום ההצהרה יש לטעון בעת מילוי הטופס המקוון.

לאחר קבלת אישור למייל, עליכם לבחור האם תרצו לקבל את תו החניה במשרדי הגביה, במשרדי הגביה, במשרדי רובע מכבים רעות, בדואר רגיל או בדואר רשום.

במקרה של אובדן תו חנייה, יש להגיש תצהיר על אובדן התו ובקשה לקבלת תו חניה חדשה – לחצו כאן להורדת תצהיר על אובדן תו חנייה.

את התצהיר המלא והחתום יש להחזיר לניצה רומן למייל nitza_r@modiin.muni.il או במסירה אישית לאגף הכספים בבניין העירייה, רח' תלתן 1

להלן פירוט שעות קבלת תווי החניה:


משרדי הגביה – בית יהונתן, קומה 3, קניון עזריאלי, רח' לב העיר 2
בימים א', ב', ד' בין השעות 8:30 – 13:00 ובין השעות 14:00 – 16:30
בימים ג', ה' בין השעות 8:30 – 13:00
ביום ו' בין השעות 8:30 – 11:30

רובע מכבים רעות – רחוב ישראל פלד 100
בימים א', ב', ג', ה' בין השעות 9:00 – 15:00
ביום ד' בין השעות 11:00 – 17:00

יש להדביק את תו החניה על השמשה הקדמית של כלי הרכב, מומלץ בצד ימין למעלה.

בחניונים האמורים יוצבו תמרורי הנחייה המפרטים את הסדרי החניה החדשים.

החניה בתשלום, עבור מי שאינו תושב העיר תהיה בתעריף של 2.81 שקלים עבור כל שעת חניה כאשר החניה בתשלום תבוצע על פי הנחיות השילוט שיוצבו בכל חניון. את התשלום עבור החניה בחניונים ניתן יהיה לבצע באופן מקוון באמצעות האפליקציות "פנגו" ו"סלופארק" או באמצעות המכשיר "איזיפארק".

איך מגישים את הבקשה לקבלת תו חניה?
לצורך קבלת תו החניה יש למלא טופס מקוון אותו ניתן למלא כאן באתר או באפליקציה העירונית. לבקשה יש לצרף צילום של תעודת זהות, צילום של רישיון רכב וצילום של אישור קצין רכב / חברת ליסינג על רכב שבחזקת התושב (מיועד עבור בעלי רכב ליסינג).

מתי ניתן לקבל את תווי החניה?
חלוקת התווים החלה בחודש נובמבר.
אכיפת הסדרי החניה החדשים תחל רק לאחר מסירת תווי החניה לפונים

מה עושים אם אין צבע שמתאים לצבע הרכב שלי?
במידה ואין את צבע הרכב יש לבחור צבע דומה.

איך מקבלים את תו החניה?
לאחר קבלת אישור למייל, עליכם לבחור האם תרצו לקבל את תו החניה במשרדי הגביה, במשרדי רובע מכבים רעות, בדואר רגיל או בדואר רשום.

משרדי הגביה – בית יהונתן, קומה 3, קניון עזריאלי, רח' לב העיר 2
בימים א', ב', ד' בין השעות 8:30 – 13:00 ובין השעות 14:00 – 16:30
בימים ג', ה' בין השעות 8:30 – 13:00
ביום ו' בין השעות 8:30 – 11:30

רובע מכבים רעות – רחוב ישראל פלד 100
בימים א', ב', ג', ה' בין השעות 9:00 – 15:00
ביום ד' בין השעות 11:00 – 17:00

לאילו חניונים מתייחס הסדר חניה בתשלום?
בשלב זה החניה בתשלום למי שאינו תושב העיר היא רק בחניונים העירוניים הסמוכים לפארק ענבה: חניון הכניסה המרכזית לפארק ענבה והחניון בקצה שדרות עמק זבולון הנמצאים מול מתחם המסעדות "קפית" ו"ענבה".
(החניון הסמוך לבריכה העירונית יישאר פתוח לכלל הציבור)

האם ניתן לקבל תו חניה לרכב שברשותי אך רשום על שם בן משפחה שאינו מתגורר בעיר?
ניתן להנפיק תו חניה למי שהרכב אינו רשום על שמו (למעט בעלי רכב ליסינג) ואינו מתגורר בעיר על ידי מילוי טופס הצהרה.

מה עושה מי שאין ברשותו תו חניה?
מי שאינו בעל תו חניה והמעוניין לחנות באחד מהחניונים שבהם יחולו הסדרי חניה יידרש לשלם עבור החניה. התשלום לשעת חניה הינו 2.81 ש"ח לשעה. ניתן לשלם באמצעות אפליקציית פאנגו, סלופארק או מכשיר איזי פארק.

האם רכב בעל תו נכה נדרש להדביק תו חניה?
רכב בעל תו נכה אינו נדרש לשלם חניה יחד עם זאת אנו ממליצים להגיש בקשה להנפקת תו חניה בכל מקרה.

יש בבעלותי מספר רכבים על שמי. כיצד מקבלים תו חניה לכל כלי הרכב?
יש למלא טופס עבור כל כלי רכב שבבעלותך מאחר ולכל אחד יונפק תו חניה בנפרד.

איפה מדביקים את תו החנייה?
יש להדביק את תו החניה על השמשה הקדמית של כלי הרכב, מומלץ בצד ימין למעלה.

מה עושים אם הבקשה שלי נדחתה?
אם סיבת הדחייה הינה היעדר מסמכים או מסמכים לא תקינים - יש להגיש בקשה חדשה בהתאם להנחיות המפורטות לעיל.

מה עושים אם התו אבד?
במקרה של אובדן תו חנייה, יש להגיש תצהיר על אובדן התו ובקשה לקבלת תו חניה חדשה – לחצו כאן להורדת תצהיר על אובדן תו חנייה. את התצהיר המלא והחתום יש להחזיר לניצה רומן למייל nitza_r@modiin.muni.il או במסירה אישית לאגף הכספים בבניין העירייה, רח' תלתן 1

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000