ימי פינוי אשפה ומיחזור

04/11/2018 כ"ו חשון תשע"ט

הנחיות לשמירת הניקיון, הוצאת אשפה ופסולת מיחזור

ביתן האשפה משמש כחדר מיחזור הכולל מיכל אצירה ירוק, המיועד לפסולת אשפה ביתית יבשה; מיכל כחול, המיועד לנייר וקרטון דק; ומיכל חום, המיועד לפסולת אורגנית (שאריות מזון).

לטובת שמירת הסדר הציבורי ושיפור איכות החיים והסביבה של תושבי העיר, יש להקפיד על ההנחיות הבאות:

ניקיון ותחזוקת ביתני אשפה ומיכלי אצירה
ביתני האשפה ומיכלי האצירה הינם באחריות דיירי הבניין. מחובתם של הדיירים להקפיד על תחזוקה תקינה וניקיון שוטף של ביתן
האשפה וסביבתו, כמו כן חובה להקפיד על תחזוקה תקינה וניקיון שוטף של מכלי האצירה. מעת לעת יש לשטוף את מיכלי האצירה,
בדגש מיוחד על מיכל האצירה החום של הפסולת האורגנית.

פינוי פסולת מתבצע אך ורק ממיכלי האצירה או מאזורי ריכוז הגזם. כל אשפה שתמצא על רצפת ביתן האשפה - בכלל זה גזם, שקיות
אשפה, קרטונים או כל פסולת אחרת - לא תפונה ויירשמו בגינם הודעות קנס לדיירי הבניין.

תשומת לב כי חל איסור על חניה באופן החוסם את ביתני האשפה ואינו מאפשר את הוצאת מיכלי האצירה ופינויים.

בשכונות המפרידות אשפה אורגנית
במיכל האצירה החום יש להשליך פסולת אשפה אורגנית (שאריות מזון) בלבד.
במיכל האצירה הירוק יש להשליך פסולת אשפה ביתית יבשה בלבד.

ביתני אשפה במוסדות חינוך ומוסדות ציבור
ביתני אשפה במוסדות חינוך ומוסדות ציבור נועדו לשימוש המוסד בלבד. חל איסור מוחלט להשליך פסולת פרטית בביתנים אלו.

גזם, קרטונים וגרוטאות
גזם וגרוטאות ניתן להוציא לשטח הציבורי אך ורק בימים אשר נקבעו באזור מגוריכם בהתאם לטבלא המופיעה מטה (להלן – ימי
ההוצאה). הפסולת תפונה ע"י העירייה למחרת היום - תשומת לב כי אין להוציא פסולת ביום הפינוי.

יש להניח את הגזם והגרוטאות על שפת המדרכה, במפרץ חניה ציבורי או בכל מקום אחר במרחב הציבורי הגלוי והנגיש למשאית
הפינוי - זאת בלבד שיוותר מעבר של כ- 1.20 מטר להולכי רגל ושלא תהא כל חריגה לעבר נתיב נסיעה אשר תסכן או עלולה לסכן את
תנועת כלי הרכב.

חל איסור להניח פסולת על גבי ערוגות, צמחייה, טפטפות מערכות השקייה, או בקרבת מתקנים שונים כגון תחנת אוטובוס, עמודי
חשמל, מתקני גז, מתקני מים, ברזי כיבוי אש, תמרורים, עמודי תאורה וכיוצ"ב. עלים וכסחת דשא יש להכניס לשקיות סגורות.

אריזות קרטון יש לקפל, לשטח, לאגד ולהניח לצד הפח הכחול או ביחד עם ערימות הגזם (בימים ובתנאים הקבועים להוצאת גזם).

הוצאת גזם וגרוטאות חריגים, בגודלם בהיקפם או בסוגם כגון: חפצים שבירים העשויים זכוכית, כמות גדולה של גזם, גזעים, תנור,
מקרר, וכד' מחייבת תיאום מראש עם המוקד העירוני.

פסולת בניה
חל איסור מוחלט על השלכת פסולת בניה במיכלי האצירה, בביתני האשפה ובמקומות ציבוריים.
על ציבור בוני ו/או משפצי הבתים בעיר מוטלת החובה לאיסוף ופינוי פסולת הבניין הנוצרת כתוצאה מעבודות הבניה או השיפוץ ופינויה
לאתרים מורשים לפינוי פסולת בניין. לרשימת האתרים – לחץ כאן

הצבת מכולה לפינוי פסולת בנייה בשטח הציבורי
שימו לב! הצבת מכולה לפינוי פסולת בניה בשטח הציבורי מחייבת היתר מאת הפיקוח העירוני.
לצורך קבלת היתר יש לפנות לפיקוח העירוני באגף שפ"ע בטלפון: 08-6220300 או במייל mefakchim@modiin.muni.il
חצו כאן לכללים וההנחיות להצבת מכולות לפינוי פסולת בניה בשטח הציבורי

מפני האשפה והגזם מבצעים את עבודתם למניעת מפגעי תברואה ולשיפור איכות החיים והסביבה, אנא גלו סובלנות בכבישים ואפשרו לעובדים לבצע את מלאכתם.

מידע על ימי פינוי, ניתן למצוא בטבלאות המצורפות וכן במוקד העירוני 106

תשומת לב כי הפועל בניגוד להנחיות אלו צפוי לקנס עפ"י חוק !

תוכנית פינוי אשפה,גזם ומחזור

לחצו כאן למפת ימי פנוי אשפה, גזם וטיאוט

שכונת נביאים

ראשוןשנישלישירביעיחמישישישי
אשפה יבשה+++
אשפה רטובה (שאריות מזון)+
הוצאת גזם, קרטונים "וגרוטאות" ++
נייר+
בקבוקים+
טיאוט וניקוי++

המועדים המצוינים לעיל בעניין גזם, גרוטאות וקרטונים, מתייחסים ליום בו יש להוציא את הפסולת הנ"ל (הפינוי יבוצע יום למחרת).
טקסטיל מפנים פעם בשבוע.

שכונת מגינים

ראשוןשנישלישירביעיחמישישישי
אשפה יבשה+++
אשפה רטובה (שאריות מזון)+
הוצאת גזם, קרטונים "וגרוטאות" ++
נייר+
בקבוקים+
טיאוט וניקוי++

המועדים המצוינים לעיל בעניין גזם, גרוטאות וקרטונים, מתייחסים ליום בו יש להוציא את הפסולת הנ"ל (הפינוי יבוצע יום למחרת).
טקסטיל מפנים פעם בשבוע.

שכונת כרמים

ראשוןשנישלישירביעיחמישישישי
אשפה יבשה+++
אשפה רטובה (שאריות מזון)+
הוצאת גזם, קרטונים "וגרוטאות" ++
נייר+
בקבוקים+
טיאוט וניקוי++

המועדים המצוינים לעיל בעניין גזם, גרוטאות וקרטונים, מתייחסים ליום בו יש להוציא את הפסולת הנ"ל (הפינוי יבוצע יום למחרת).
טקסטיל מפנים פעם בשבוע.

שכונת פרחים

ראשוןשנישלישירביעיחמישישישימוצאי שבת
אשפה יבשה+++
אשפה רטובה (שאריות מזון)+
הוצאת גזם, קרטונים "וגרוטאות" ++
נייר+
בקבוקים+
טיאוט וניקוי++

המועדים המצוינים לעיל בעניין גזם, גרוטאות וקרטונים, מתייחסים ליום בו יש להוציא את הפסולת הנ"ל (הפינוי יבוצע יום למחרת).
טקסטיל מפנים פעם בשבוע.

שכונת משואה

ראשוןשנישלישירביעיחמישישישי
אשפה יבשה+++
אשפה רטובה (שאריות מזון)+
הוצאת גזם, קרטונים "וגרוטאות" ++
נייר+
בקבוקים+
טיאוט וניקוי++

המועדים המצוינים לעיל בעניין גזם, גרוטאות וקרטונים, מתייחסים ליום בו יש להוציא את הפסולת הנ"ל (הפינוי יבוצע יום למחרת).
טקסטיל מפנים פעם בשבוע.

שכונת שבטים

ראשוןשנישלישירביעיחמישישישי
אשפה יבשה+++
אשפה רטובה (שאריות מזון)+
הוצאת גזם, קרטונים "וגרוטאות" ++
נייר+
בקבוקים+
טיאוט וניקוי++

המועדים המצוינים לעיל בעניין גזם, גרוטאות וקרטונים, מתייחסים ליום בו יש להוציא את הפסולת הנ"ל (הפינוי יבוצע יום למחרת).
טקסטיל מפנים פעם בשבוע.

שכונת מוריה

ראשוןשנישלישירביעיחמישישישי
אשפה יבשה+++
אשפה רטובה (שאריות מזון)+
הוצאת גזם, קרטונים "וגרוטאות" ++
נייר+
בקבוקים+
טיאוט וניקוי++

המועדים המצוינים לעיל בעניין גזם, גרוטאות וקרטונים, מתייחסים ליום בו יש להוציא את הפסולת הנ"ל (הפינוי יבוצע יום למחרת).
טקסטיל מפנים פעם בשבוע.

שכונת אבני חן

ראשוןשנישלישירביעיחמישישישי
אשפה יבשה+++
אשפה רטובה (שאריות מזון)+
הוצאת גזם, קרטונים "וגרוטאות" ++
נייר+
בקבוקים+
טיאוט וניקוי++

המועדים המצוינים לעיל בעניין גזם, גרוטאות וקרטונים, מתייחסים ליום בו יש להוציא את הפסולת הנ"ל (הפינוי יבוצע יום למחרת).
טקסטיל מפנים פעם בשבוע.

שכונת נחלים

ראשוןשנישלישירביעיחמישישישימוצאי שבת
אשפה יבשה+++
אשפה רטובה (שאריות מזון)+
הוצאת גזם, קרטונים "וגרוטאות" ++
נייר+
בקבוקים+
טיאוט וניקוי++

המועדים המצוינים לעיל בעניין גזם, גרוטאות וקרטונים, מתייחסים ליום בו יש להוציא את הפסולת הנ"ל (הפינוי יבוצע יום למחרת).
טקסטיל מפנים פעם בשבוע.

שכונת ציפורים

ראשוןשנישלישירביעיחמישישישימוצאי שבת
אשפה יבשה+++
אשפה רטובה (שאריות מזון)
הוצאת גזם, קרטונים "וגרוטאות" ++
נייר+
בקבוקים
טיאוט וניקוי++

המועדים המצוינים לעיל בעניין גזם, גרוטאות וקרטונים, מתייחסים ליום בו יש להוציא את הפסולת הנ"ל (הפינוי יבוצע יום למחרת).
טקסטיל מפנים פעם בשבוע.

רעות

ראשוןשנישלישירביעיחמישישישי
אשפה יבשהרעות דרוםרעות צפוןרעות דרוםרעות צפוןרעות דרוםרעות צפון
אשפה רטובה (שאריות מזון)
הוצאת גזם, קרטונים "וגרוטאות" רעות צפון רעות דרום רעות צפון רעות דרום
נייר++
בקבוקים+
טיאוט וניקוירעות דרוםרעות צפוןרעות דרוםרעות צפון

המועדים המצוינים לעיל בעניין גזם, גרוטאות וקרטונים, מתייחסים ליום בו יש להוציא את הפסולת הנ"ל (הפינוי יבוצע יום למחרת).
טקסטיל מפנים פעם בשבוע.

מכבים

ראשוןשנישלישירביעיחמישישישימוצאי שבת
אשפה יבשהמכבים דרוםמכבים צפוןמכבים דרוםמכבים צפוןמכבים דרוםמכבים צפון
אשפה רטובה (שאריות מזון)
הוצאת גזם, קרטונים "וגרוטאות" ++
נייר++
בקבוקים+
טיאוט וניקוי++

המועדים המצוינים לעיל בעניין גזם, גרוטאות וקרטונים, מתייחסים ליום בו יש להוציא את הפסולת הנ"ל (הפינוי יבוצע יום למחרת).
טקסטיל מפנים פעם בשבוע.

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000