מידע לפינוי גזם וגרוטאות

17/12/2023 ה' טבת תשפ"ד

גזם, קרטונים וגרוטאות

גזם וגרוטאות ניתן להוציא לשטח הציבורי אך ורק בימים אשר נקבעו באזור מגוריכם בהתאם לטבלא המופיעה מטה (להלן – ימי  ההוצאה). הפסולת תפונה ע"י העירייה למחרת היום - תשומת לב כי אין להוציא פסולת ביום הפינוי.

יש להניח את הגזם והגרוטאות על שפת המדרכה, במפרץ חניה ציבורי או בכל מקום אחר במרחב הציבורי הגלוי והנגיש למשאית הפינוי - זאת בלבד שיוותר מעבר של כ- 1.20 מטר להולכי רגל ושלא תהא כל חריגה לעבר נתיב נסיעה אשר תסכן או עלולה לסכן את תנועת כלי הרכב.

חל איסור להניח פסולת על גבי ערוגות, צמחייה, טפטפות מערכות השקייה, מתקני ביוב, ניקוז, שוחות של בזק וכיוצ"ב או בקרבת מתקנים שונים כגון תחנת אוטובוס, עמודי חשמל, מתקני גז, מתקני מים, ברזי כיבוי אש, תמרורים, עמודי תאורה וכיוצ"ב. עלים וכסחת דשא יש להכניס לשקיות סגורות.

אריזות קרטון יש לקפל, לשטח, לאגד ולהניח לצד הפח הכחול או ביחד עם ערימות הגזם (בימים ובתנאים הקבועים להוצאת גזם).

הוצאת גזם וגרוטאות חריגים, בגודלם בהיקפם או בסוגם כגון: חפצים שבירים העשויים זכוכית, כמות גדולה של גזם, גזעים, תנור, מקרר, וכד' מחייבת תיאום מראש עם המוקד העירוני.

מפני האשפה והגזם מבצעים את עבודתם למניעת מפגעי תברואה ולשיפור איכות החיים והסביבה, אנא גלו סובלנות בכבישים ואפשרו לעובדים לבצע את מלאכתם.

מידע על ימי פינוי, ניתן למצוא כאן בדף ימי פינוי אשפה ומיחזור וכן במוקד העירוני 106.

תשומת לב כי הפועל בניגוד להנחיות אלו צפוי לקנס עפ"י חוק!

פסולת בניה

חל איסור מוחלט על השלכת פסולת בניה במיכלי האצירה, בביתני האשפה ובמקומות ציבוריים.

על ציבור בוני ו/או משפצי הבתים בעיר מוטלת החובה לאיסוף ופינוי פסולת הבניין הנוצרת כתוצאה מעבודות הבניה או השיפוץ ופינויה לאתרים מורשים לפינוי פסולת בניין.

להלן רשימת אתרי הטמנה, תחנות ממיינות ותחנות מעבר לפסולת מעורבת אשר לגביהם מתקיימים התנאים האלה:

  • רישיון עסק בתוקף מתאים לסוג פעילותם (פריטי רישוי: 5.1א', 5.1ב', 5.1ג', 5.1ד', 5.1ה').

  • תנאים ברישיון עסק בתוקף מטעם המשרד להגנת הסביבה.

  • אין בהכללתו של אתר או תחנה ברשימה זו כדי להוות מתן אישור, רישיון או היתר כלשהו על פי כל דין.

  • הרשימה נכונה למועד העדכון והוכנה על סמך המידע שהיה בידי האגף לטיפול בפסולת מוצקה במועד הכנתה.

    הערה: שימו לב! אתרי הטמנה לפסולת מעורבת (מוסדרים ומאושרים על פי כל דין) רשאים לקלוט גם פסולת בנייה.

מחוזשם האתרמיקוםסוג אתרשם איש קשרטלפוןדואר אלקטרוני
מחוזהצפוןשם האתראמניר תעשיות ושרותי סביבה בע"מ- עפולה מיקוםעפולהסוג אתרמתקן מיון שם איש קשרמוסא שפסוטלפון052-8019431דואר אלקטרוניmosa_s@groupve.co.il
מחוזהצפוןשם האתרא.נ. מרכז המחזור בע"ממיקוםעאבליןסוג אתרתחנת מעברשם איש קשראיהב דאודטלפון054-5901163דואר אלקטרוניinfo@naser4green.net
מחוזהצפוןשם האתרתחנת מעבר עראבהמיקוםעראבהסוג אתרתחנת מעברשם איש קשראחמד עאסלהטלפון-דואר אלקטרוני-
מחוזהצפוןשם האתרנאסר מיחזור חברה ישראלית לטיפול באשפה בע"מ מיקוםאעבליןסוג אתראתר הטמנהשם איש קשראיהב דאודטלפון054-5901163דואר אלקטרוניinfo@naser4green.net
מחוזהצפוןשם האתרסיתהל - חגל (טליה) מיקוםמנחמיהסוג אתראתר הטמנהשם איש קשררועי פדרמןטלפון03-6924534דואר אלקטרוניRoiF@tahal.com
מחוזהצפוןשם האתרעברון - תממ מיחזור - שותפות מוגבלת מיקוםעברוןסוג אתראתר הטמנהשם איש קשראסי רוטבייןטלפון04-9857731דואר אלקטרוניasi_r@bermad.com
מחוזהמרכזשם האתריוניברב ביוגז בע"מ מיקוםעמנואלסוג אתרמתקן מיוןשם איש קשרשרון קטקוטלפון054-7339899דואר אלקטרוניsharon@uvt.co.il
מחוזהמרכזשם האתרנוי שירותי תברואה בע"מ - תחנת מעבר פ"ת מיקוםפתח תקווהסוג אתרמתקן מיוןשם איש קשרחיים דביטלפון052-5093727דואר אלקטרוניmankal@mnf.co.il
מחוזהמרכזשם האתרתחנת מעבר לוד מיקוםלודסוג אתרמתקן מיוןשם איש קשרנתנאל שמואל טלפון052-27434483דואר אלקטרוניnati-s@chen-hamakom.co.il
מחוזהמרכזשם האתרמפעת 1965 (1987) בע"מ מיקוםתל יצחק, חוף השרוןסוג אתרתחנת מעבר שם איש קשרציקי ויטנשטייןטלפון053-7611911דואר אלקטרוניzvi@mifat.co.il
מחוזהמרכזשם האתרעיריית ראשון לציון - תחנת מעבר לפסולת מעורבתמיקוםראשון לציון סוג אתרתחנת מעבר + מתקן מיון אריזות בלבדשם איש קשרעירייה - אהרוני חג'בי טלפון054-6728554דואר אלקטרוניAharoniC@rishonlezion.muni.il
מחוזהמרכזשם האתרעיריית רחובות - תחנת מעבר מיקוםרחובותסוג אתרתחנת מעבר שם איש קשרשמשון יעקבטלפון052-6064255דואר אלקטרוניshimshon_yakov@rehovot.muni.il
מחוזהמרכזשם האתררשות שדות התעופה - תחנת מעבר מיקוםנתב"גסוג אתרתחנת מעבר שם איש קשרשרונה פרינטקטלפון-דואר אלקטרוני-
מחוזהמרכזשם האתראתר הטמנה - טובלן מיקוםמשואה, ערבות הירדןסוג אתראתר הטמנהשם איש קשרמוסא שפסוטלפון052-8019431דואר אלקטרוניmosa_s@GroupVE.co.il
מחוזתל אביבשם האתרורידיס - איכות הסביבה אר.די. אפ בע"מ מיקוםחירייהסוג אתרמתקן מיוןשם איש קשררז קפלינסקי - מנכלטלפון03-6985302דואר אלקטרוניraz_k@groupve.co.il
מחוזתל אביבשם האתרתחנת מעבר לאיסוף פסולת - חיריה מיקוםחירייהסוג אתרתחנת מעבר שם איש קשרסיגליתטלפון03-6314725 דואר אלקטרוניsigalit@hiriya.co.il
מחוזתל אביבשם האתרתחנת מעבר- עיריית חולון מיקוםרחוב המרכבה, חולון סוג אתרתחנת מעבר שם איש קשרליאור כראדיטלפון-דואר אלקטרוניlior@talorkaradi.co.il
מחוזירושליםשם האתרגרין נט תחנת מעבר לפסולת מעורבת מיקוםעטרות 26 ירושליםסוג אתרמתקן מיוןשם איש קשראתי קצ'קהטלפון 02-6503681דואר אלקטרוני Eti@green-net.co.il
מחוזירושליםשם האתרתחנת מעבר לפסולת - בית שמשמיקוםבית שמשסוג אתרתחנת מעברשם איש קשראבי עמרטלפון  02-6549100דואר אלקטרוניaviamar@Bshemesh.co.il
מחוזירושליםשם האתרתחנת מעבר מעלה אדומיםמיקוםאזור תעשייה אבו דיססוג אתרתחנת מעברשם איש קשרענת אנג'ל טלפון 02-5353606דואר אלקטרוני anat@parkedom.co.il
מחוזירושליםשם האתרמטמנת חרובית איגוד ערים לאיכות הסביבה הדרום יהודה מיקוםשדות מיכהסוג אתראתר הטמנהשם איש קשראביתר הראלטלפון08-9420480דואר אלקטרוני evyatar@sviva.org
מחוזהדרוםשם האתרמטמנת דודאים - פסולת מעורבת מיקוםבית קמהסוג אתרמתקן מיון ואתר הטמנהשם איש קשרניר בר דודטלפון08-9911715 / 08-6257963דואר אלקטרוניdudaim@bns.org.il
מחוזהדרוםשם האתרארושה תברואה וניקיון בע"מ מיקוםאשדודסוג אתרתחנת מעבר שם איש קשררפאל גלנטיטלפון053-6213569 דואר אלקטרוני rafig@ashdod.muni.il
מחוזהדרוםשם האתרעירית אילת - תחנת מעבר מיקוםאילתסוג אתרתחנת מעבר שם איש קשרמישל בוגניםטלפון050-9929454 דואר אלקטרוני michel@eilat.muni.il
מחוזהדרוםשם האתרתחנת מעבר אשקלוןמיקוםאשקלוןסוג אתרתחנת מעבר שם איש קשראסף סער טלפון050-7446024 דואר אלקטרוני asafs@ashkelon.muni.il
מחוזהדרוםשם האתראתר פסולת - זוהרמיקוםאזור תעשייה ערדסוג אתראתר הטמנהשם איש קשראיציק לוצקיטלפון08-6957911דואר אלקטרוני-
מחוזהדרוםשם האתרמ.מ.מ מפעלי מטמנות מאוחדים בע"מ-גני הדס מיקוםאשל הנשיאסוג אתראתר הטמנהשם איש קשרדוד אלבזטלפון08-6483094דואר אלקטרוני-
מחוזהדרוםשם האתרמטמנות אפעהמיקוםמישור רותםסוג אתראתר הטמנהשם איש קשריצחק בורבאטלפון08-6226325/9דואר אלקטרוני-
מחוזהדרוםשם האתרמטמנת דיהמיקוםצאליםסוג אתראתר הטמנהשם איש קשרדודי אדלרטלפון052-8903636דואר אלקטרוניmeshek@zeelim.co.il
מחוזהדרוםשם האתרמטמנת נימרהמיקוםבאר אורהסוג אתראתר הטמנהשם איש קשרלינדהטלפון08-6355832דואר אלקטרוני-


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד