חברי המועצה

29/09/2020 י"א תשרי תשפ"א

חיים במודיעין מכבים רעות בראשות חיים ביבס

ראש העירחיים ביבס

מחזיק תיק: כספים
חבר בוועדות: יו"ר ועדת הנהלה, יו"ר פורום לשיפור מערך התחבורה הציבורית, יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה, יו"ר ועדת כספים. יו"ר ועדת חינוך, יו"ר ועדה לשימור אתרים, יו"ר ועדת מל"ח, ויו"ר החברה הכלכלית.

מ"מ וסגן ראש העיר (לא בשכר)שלמה פסי

מחזיק תיקים: ועד הרובע מכבים רעות ובינוי והנדסה.
חבר בוועדות: מ"מ יו"ר ועדת הנהלה, פורום לשיפור מערך התחבורה הציבורית, ועדת משנה לתכנון ובניה, יו"ר ועדת הנצחה לנפגעי פעולות האיבה, יו"ר ועדה למיגור אלימות, ועדת אזרחים ותיקים, חבר דירקטוריון עמותת סחלבים וחבר דירקטוריון עירוני מודיעין.

חברת מועצההילה בן אליעזר

מחזיקת תיק: איכות הסביבה.
חברה בוועדות: יו"ר ועדת ופורום איכות הסביבה, יו"ר ועדה לקידום ההשכלה הגבוהה והקמת מוסד אקדמי, ועדת כספים, הוועדה לשוויון חברתי, ועדת ספורט, ועדת קליטה. הוועדה לפיתוח אזור התעסוקה והמלאכה. ועדת תיירות ,שימור אתרים ומורשת, ועדת התנדבות, חברת דירקטוריון בסחלבים וחברת דירקטוריון בעירוני מודיעין.

חבר מועצהשמעון גואטה

מחזיק תיק: תיירות ושימור אתרים ומורשת.
חבר בוועדות: ועדת הנהלה, יו"ר ועדת תיירות ומורשת, ועדת התנדבות, ועדת כספים, ועדת איכות הסביבה, מ"מ יו"ר הוועדה לשימור אתרים, חבר הפורום לקידום והקמת מרכז רפואי ויו"ר עמותת מופעים.

שחר עושים חינוך בראשות מויש לוי

סגן ראש עירמויש לוי

מחזיק תיקים: חינוך, אזרחים ותיקים והתנדבות.
חבר בוועדות: ועדת הנהלה, פורום לשיפור מערך התחבורה הציבורית, ועדת משנה לתכנון ובניה, ועדה לתכנון אסטרטגי, יו"ר פורום חינוך, ועדת בטיחות בדרכים ותחבורה, ועדת הנצחה, ועדת טכנולוגיות וערים חכמות, יו"ר ועדת אזרחים ותיקים, יו"ר ועדת התנדבות חבר דירקטוריון סחלבים וחבר דירקטוריון עירוני מודיעין.

חברת מועצהעדי מן

מחזיקת תיקים: שוויון חברתי והגיל הרך.
חברה בוועדות : יו"ר ועדת שוויון חברתי ומגדרי, ועדת הנהלה, ועדת חינוך, הוועדה לבטיחות בדרכים, וועדה לקידום מעמד הילד, וועדה לאיכות הסביבה, ועדה למאבק בנגע הסמים, ועדת הנחות בארנונה, ועדת מלגות, וועדה למען הקהילה הגאה וחברת דירקטוריון מופעים.

חבר מועצהעמיחי זליג

מחזיק תיק: קהילות.
ועדות: ועדת כספים, ועדת מכרזים. ועדת תרבות, ועדת תרבות יהודית, ועדת שירותי דת, ועדת חינוך ממלכתי דתי פורמלי ובלתי פורמלי וחבר דירקטוריון מינהלת אופק.

אילן למודיעין בראשות אילן יאיר בן סעדון

סגן ראש העיראילן יאיר בן סעדון

מחזיק תיקים: מחזיק תיק תחבורה ובטיחות בדרכים, תיק מאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול, עיר ללא אלימות ותיק בטחון ומל"ח.
חבר בוועדות: ועדת הנהלה, פורום לשיפור מערך התחבורה הציבורית, ועדת משנה לתכנון ובניה, יו"ר פורום בטיחות בדרכים ותחבורה, יו"ר פורום ועדה למיגור האלימות, ועדת מל"ח. ועדה לתכנון אסטרטגי וועדת שירותים חברתיים.

מחזיק משרה

חבר מועצהאלי סבח

חבר בוועדות: חבר ועדת הנהלה, ועדת ספורט, ועדת התנדבות, יו"ר דירקטוריון עירוני מודיעין, וועדה למען הקהילה הגאה וחבר דירקטוריון סחלבים.

חבר מועצהגבי אדרי

מחזיק תיק: מכרזים.
חבר בוועדות: יו"ר ועדת מכרזים, ועדת כספים, ועדת אזרחים ותיקים, ועדת בריאות וחבר דירקטוריון מופעים.

הדור הבא בראשות אלעד שמעונוביץ

חבר מועצהאלעד שמעונוביץ

משנה לראש העיר ללא שכר

מחזיק תיק: תרבות וספורט

חבר בוועדות: יו"ר עמותת סחלבים, יו"ר ועדת תרבות, יו"ר ועדת ספורט, יו"ר ועדת שמות, חבר ועדת משנה לתכנון ובניה, ועדת תכנון אסטרטגי, ועדת מלגות.


חברת מועצהעדי בן אברהם

מחזיקת תיק: נוער וצעירים
חברה בוועדות: יו"ר ועדת נוער וצעירים , ועדת כספים, ועדת ביקורת, ועדת חינוך, ועדת שוויון חברתי, ועדת מלגות, ועדת שירותים חברתיים, ועדת התנדבות וחברת דירקטוריון מופעים.

הבית היהודי בראשות עמיעד טאוב

חבר מועצהעמיעד טאוב

משנה לראש העיר ללא שכר
מחזיק תיקים: שירותיים חברתיים ושירותי דת.
חבר בוועדות: יו"ר ועדת שירותים חברתיים, יו"ר ועדת דת, יו"ר ועדת חינוך ממלכתי דתי פורמלי ובלתי פורמלי, ועדת הנהלה, ועדה לתכנון אסטרטגי, ועדת קידום עסקים וטיפוח יזמות וחבר דירקטוריון החכ"ל.

חברת מועצהנגה כץ רפפורט

מחזיקת תיקים: קליטה ותרבות יהודית.
חברה בוועדות: יו"ר ועדת קליטה, יו"ר ועדת מלגות, יו"ר ועדת תרבות יהודית, ועדת כספים, ועדת מכרזים, ועדת שוויון חברתי, ועדת תרבות, ועדת נוער, ועדת אזרחים ותיקים, ועדת בריאות, ועדת התנדבות וחברת דירקטוריון אופק.
צילום: אלון קירה

גשר – מחוברים לתושבים ברשות ברוך בוחניק

חבר מועצהברוך בוחניק

מחזיק תיקים: בריאות, תכנון אסטרטגי, טכנולוגיות וניהול ערים חכמות.
חבר בוועדות: ועדת הנהלה, ועדת משנה לתכנון ובניה, ועדת כספים, יו"ר ועדת טכנולוגיות וערים חכמות, יו"ר ועדת תכנון אסטרטגי, יו"ר פורום לקידום והקמת מרכז רפואי, ועדת שמות, ועדת קידום עסקים וטיפוח יזמות, ועדת תרבות יהודית, ועדת שירותי דת, ועדת חינוך ממלכתי דתי פורמלי ובלתי פורמלי, ועדה לפיתוח אזור התעסוקה והמלאכה וחבר דירקטוריון אופק.

יש עתיד במודיעין בראשות שחר מי און

חבר מועצהשחר מי - און

מחזיק תיקים: פיתוח אזורי התעסוקה והמלאכה, קידום עסקים קטנים וטיפוח יזמות, קידום מעמד הילד, קידום רווחת בעלי חיים ולהט"בים.
חבר בוועדות: יו"ר הוועדה לקידום מעמד הילד, יו"ר ועדת קידום עסקים וטיפוח יזמות, יו"ר ועדה לקידום רווחת בעלי החיים, יו"ר הוועדה לפיתוח אזור התעסוקה והמלאכה, יו"ר הוועדה למען הקהילה הגאה, ועדת הנהלה, ועדת כספים, ועדת מכרזים, ועדת שוויון חברתי, ועדת טכנולוגיות וערים חכמות, חבר דירקטוריון אופק וחבר דירקטוריון החכ"ל.


מודיעין חופשית בראשות אבי אלבז

חבר מועצהאבי אלבז

חבר בוועדות: יו"ר ביקורת וחבר ועדת כספים.

חבר מועצהגילעד ביהרי

חבר בוועדות: יו"ר ועדת הנחות בארנונה, ועדת קידום מעמד הילד, ועדת מכרזים, ועדת בטיחות בדרכים, ועדה למאבק בנגע הסמים וועדת שוויון חברתי, תרבות, ספורט, שירותים חברתיים, היגוי במחשוב, צעירים, שיפור מערך התחבורה הציבורית, מיגור אלימות ודירקטוריון מופעים.

חבר מועצהאיתי אלמוג בר

חבר בוועדות: ועדת משנה לתכנון ובנייה, ועדת איכות הסביבה, ועדת חינוך, וועדת שמות, וועדה למען הקהילה הגאה וועדת תיירות שימור אתרים ומורשת, ביטחון, נוער, קידום עסקים וטיפוח יזמות, תכנון אסטרוגי, פורום לקידום והקמת מרכז רפואי, קליטה, התנדבות ופיתוח אזור התעסוקה והמלאכה.פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד