מידע כללי ונוהלי רישום

 • פתיחת הקורסים מותנית במספר מינימום של נרשמים. הקתדרה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועדי הקורסים.

 • הרישום מתבצע באמצעות תשלום אינטרנטי באתר העיריה בכרטיס אשראי.

 • התשלום לקורסים של מוסדות לימוד חיצוניים יהיה במועד ההרשמה. דמי הרישום לא יוחזרו במקרה של ביטול המשתתף. במקרה של ביטול על ידי מוסדות הלימודים, דמי הרישום מוחזרים.

 • במקרה של ביטול ההרשמה על ידי המשתתף לפני פתיחת הלימודים יחויב הנרשם בדמי הרישום - 40 ₪. במקרה של ביטול ההרשמה לאחר המפגש הראשון יחויב הנרשם בדמי הרישום וב־ 10%משכר הלימוד.

 • לא יוחזר שכר לימוד לאחר המפגש השני בקורס. במקרה של ביטול קורס על ידי הקתדרה יוחזר לנרשם שכר הלימוד במלואו.

 • שכר הלימוד ישולם במלואו ללא קשר לנוכחות הנרשם בשיעורים ולרמת השתתפותו בלימודים, מכל סיבה שהיא.

 • בקשת / הודעת הנרשם על הפסקת השתתפותו בקורס תקפה רק כשהיא מוגשת בכתב ובצירוף הקבלה המקורית על תשלום שכר הלימוד / דמי הרישום.

 • ההרשמה ללימודים היא אישית ואינה ניתנת להעברה. מעבר / החלפת קורסים – בכפוף לאישור הקתדרה. הלימודים מתקיימים בבנייני המרכז הרב תחומי, בכיתות תיכון עירוני ב' ובמרכז הרב תחומיקס ברחוב בנימין 51.

 • העברת השיעורים למתכונת "למידה מרחוק" בשל הנחיות ממשלה (כמו במקרה של מגיפה / מלחמה / כוח עליון וכיו"ב) לא תזכה את הנרשם בהחזרת שכר הלימוד.

 • לא יינתן לנרשם החזר כספי על קורסים שיבוטלו כתוצאה מהחלטת ממשלה על נסיבות חירום כלשהן. המרכז מחויב להשלים את הקורסים שיבוטלו במועד אחר.

נוהלי הרשמה לסיורי הקתדרה

 • לקתדרה שמורה הזכות לשנות את מועדי ומסלולי הסיורים לפי שיקול דעתה.

 • הסיורים יצאו מרחבת המרכז (רחוב עמק דותן 49) במועדים שיפורסמו מראש. משתתף שיאחר לא יהיה זכאי לסיור חלופי.

 • בסיורים, סדר הישיבה באוטובוס יהיה על פי סדר העלייה. המקומות הקדמיים שמורים לנכים / בעלי צרכים מיוחדים (לשיקול דעת המלווה) ולבעלי תפקידים.

 • הודעה על ביטול הרשמה / השתתפות בסיור תימסר בכתב בלבד.

 • נרשם שיבטל את השתתפותו בסדרת סיורים עד שבעה ימים לפני הסיור הראשון יחויב בעלות הסיור הראשון בלבד. לאחר הסיור השני בסדרה לא יינתן כל החזר על ביטולים. ביטול השתתפות בסיור בודד (אחד או יותר) לא יזכה את הנרשם בהחזר כספי בגין עלות הסיור.

 • במקרה של הפסקת השתתפות מסיבות בריאותיות, בכפוף להצגת אישורים מתאימים, תיבחן בקשת הנרשם לקבלת החזר כספי על השיעורים שנמנע ממנו להשתתף בהם.

צור קשר

כתובת: עמק דותן 49

אמצעי קשרטלפוןטלפון נוסףטלפון נוסף
אמצעי קשרטלפונים בשעות הבוקרטלפון08-9719238טלפון נוסף08-6226768טלפון נוסף08-6226756


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד