מידע כללי ונהלי רישום

 • פתיחת הקורסים מותנית במספר מינימום של נרשמים.

 • הקתדרה שומרת לעצמה זכות לשנות את מועדי הקורסים.

 • התשלומים מתבצעים ללא ריבית בכרטיס אשראי או שיקים דחויים.

 • דמי הרישום לקורסי הקתדרה: 40 ₪ (מתוך שכר הלימוד) ישולמו במועד ההרשמה ולא יוחזרו גם במקרה של ביטול.

 • דמי הרישום לקורסים של מוסדות לימוד חיצוניים ישולמו במועד ההרשמה ולא יוחזרו גם במקרה של ביטול.

 • במקרה של ביטול ההרשמה לפני פתיחת הלימודים יחויב הלומד בדמי הרישום.

 • במקרה של ביטול ההרשמה לאחר המפגש הראשון יחויב הלומד בדמי הרישום וב- 10% משכר הלימוד.

 • לא יוחזר שכר לימוד לאחר המפגש השני בקורס.

 • במקרה של ביטול קורס ע”י הקתדרה- יוחזר שכר הלימוד במלואו.

 • אי השתתפות בלימודים מכל סיבה שהיא, אינה משחררת את הלומד מתשלום שכר הלימוד.

 • כל בקשה או הודעה על ביטול ההשתתפות חייבת להימסר בכתב בצירוף הקבלה המקורית על תשלום שכר הלימוד ו/או דמי הרישום ותידון לגופו של עניין.

 • כל האמור בסעיפים אלה מתייחס לקורסי הקתדרה.

 • לא ניתן להעביר הרשמה לאדם אחר.

 • אין לעבור מקורס אחד למשנהו ללא אישור הקתדרה.

 • יש להתעדכן לגבי תאריכי פתיחה של הקורסים.

 • הלימודים לא יתקיימו בחופשות ובחגים.

 • הלימודים יתקיימו במרכז הרב-תחומי במודיעין מכבים רעות, בכיתות התיכון העירוני ובמרכז הרב תחומיקס ברחוב בנימין 51.

 • הזכות לשינויים שמורה.

נהלי הרשמה לסיורי הקתדרה

 • הקתדרה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מועדים ומסלולים עקב אילוצים מקצועיים שונים.

 • הקתדרה שומרת לעצמה את הזכות שלא לפתוח סדרה בשל מספר מועט של משתתפים או מכל סיבה אחרת. במקרה זה יוחזר לנרשמים שכר הלימוד במלואו.

 • שעת היציאה לכל הסיורים רשומה בפרסומים. הסיורים יצאו מרחבת המרכז ברח' עמק דותן 49 – נא לדייק. משתתף מאחר מאבד את זכאותו לסיור חלופי.

 • סדר הישיבה באוטובוס הוא עפ"י סדר העלייה. שורה ראשונה תשמש בעלי תפקידים ונכים עפ"י שיקול דעתו של המלווה. אין לשמור מקומות באוטובוס.

 • למשלמים בכרטיסי אשראי בלבד – ניתן לבצע התשלום באמצעות הטלפון.

 • כל ביטול הרשמה חייב להיעשות בכתב.

 • בעת ביטול הסדרה עד 7 ימים לפני הסיור הראשון - יחויב הנרשם בעלות הסיור הראשון בלבד.

 • לאחר הסיור השני בסדרה - לא יינתן כל החזר על ביטולים.

 • ביטול סיור חד פעמי, עד 7 ימים לפני הטיול – יחוייב המשתתף בעלות לסיור.

 • במקרים של הפסקת השתתפות מסיבות בריאותיות ובכפוף להצגת אישורים מתאימים - כל מקרה ייבחן לגופו.

לפרטים והרשמה

אמצעי קשרפרטים
אמצעי קשרכתובתפרטיםעמק דותן 49
אמצעי קשרטלפונים בשעות הבוקרפרטים08-9719238, 08-6226768 , 08-6226756
אמצעי קשרטלפון בשעות הערבפרטים08-6226799


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד