מלגות סטודנטים תשפ''א

13/10/2020 כ"ה תשרי תשפ"א


סטודנטים/יות שנרשמו לשנת הלימודים האוניברסיטאית תשפ"א (2020 – 2021) מוזמנים להגיש בקשה לקבלת מלגה מהעירייה

להלן הקריטריונים לקבלת מלגה:

 • תושבי מודיעין מכבים רעות, לפחות שנה, במועד הגשת הבקשה וכן במועד קבלת המלגה, ששירתו בצה"ל או בשירות לאומי ו/או בעלי פטור רשמי משירות ביטחון

 • סטודנטים לתואר אקדמי במוסד אקדמי מוכר הפועל בהיתר של המועצה להשכלה גבוהה.

 • היקף הלימודים לא יפחת מ- 50% מתוכנית הלימודים המלאה. להיקף הלימודים לתואר שני לא יפחת מ- 10 ש"ש. היקף הלימודים באוניברסיטה הפתוחה לא יפחת משמונה קורסים בשנה.

 • אינם מקבלים מימון ללימודים מטעם מקום העבודה או ממקור אחר, העולה על סך של 1/3 שכר הלימוד לאותה שנה. יחד עם זאת יהיה לוועדה שיקול דעת להתייחס לקבלת מימון מטעם מקום עבודה או אחר.

 • מלגה תינתן בהתאם להכנסת התא המשפחתי בו חי הסטודנט. מובהר כי הכנסה משפחתית לנפש מעל 5,000 ₪ נטו לא תזכה במלגה.

 • קבלת המלגה מותנית בהשתתפות בפעילות למען הקהילה במשך שנה"ל תשפ"א בהיקף של 30 שעות במילגה עירונית ו-130 שעות במילגות הפרקטיקום והדרכת שכבות. סטודנטים שלא יעמדו בהתחייבות לא יקבלו את כספי המילגה! לכל מגיש בקשה למלגה יערך ראיון אישי ובו תיבדק התאמתו לפעילות ההתנדבותית.

  הוועדה תביא בחשבון בהחלטתה על עצם מתן המלגה ועל גובהה את ההתנדבות שבוצעה ע"י הסטודנט בשנים קודמות.

  את הבקשה מומלץ למלא ולהגיש באמצעות טופס מקוון – לחצו כאן
  או להביא לדלפק הכניסה בבניין העירייה, רח' תלתן 1. יש לציין שהמסמכים מיועדים למשרד המנכ"ל - בימים א' – ה' בין השעות 08:00 עד 16:00.

  יש לצרף המסמכים הבאים:

 • אישור לימודים במוסד אקדמי מוכר הכולל את פירוט השעות הנלמדות.

 • צילום ת"ז או אישור כתובת רשומה במשרד הפנים.

 • אישור על שירות צבאי או שירות לאומי או פטור רשמי

 • תלושי שכר, אישורי הכנסה ואישורים נוספים לפי הצורך (כולל אישורי סיוע משירותים חברתיים) – אישורים המתייחסים ל- 3 חודשים אחרונים של כל בני המשפחה הגרים תחת אותה קורת גג.

 • אישור ניהול חשבון בנק / צילום צ'ק מבוטל

  מועד אחרון להגשת הבקשה למלגה – 30.9.20

 • הוועדה לא תדון בבקשות שיוגשו באיחור.

  כל הבקשות תועלינה לדיון בפני וועדת המלגות, המורכבת מחברי מועצת העירייה ונציגי ציבור, שמונתה להחליט בנושא זה.

  מובהר בזה שעמידה בקריטריונים אינה מהווה ערובה לקבלת המלגה והדבר נתון לשיקול דעת הוועדה.

  הוועדה תהיה רשאית לדון בבקשות חריגות שאינן עונות על אחד או יותר מהקריטריונים וזאת בהתאם לשיקול דעתה.

תמונת המחשה של סטודנטיםתמונת המחשה של סטודנטים


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד