הנחיות לתכנון מערך אשפה

14/01/2020 י"ז טבת תש"פ

הנחיות למערך אשפה

עתודות הקרקע של מדינת ישראל מוגבלות וכבר בשנים הקרובות ביותר אנו צפויים למחסור ניכר בנפח הטמנת פסולת. השיפור ברמת החיים והגידול המקביל בכמות הפסולת – מחד, וההיצע ההולך ומצטמצם של פתרונות ההטמנה – מאידך, מביאים בהכרח גם להאמרת מחירי הטיפול בפסולת.

מדיניות המשרד להגנת הסביבה רואה במחזור יעד לאומי בחשיבותו שיש לפעול נמרצות על מנת להשיגו. לשם כך הוכנסו לתוקף היטל ההטמנה וחוק האריזות המתמרצים את הרשויות למחזר יותר.

בשנת 2011 החלה העיר מודיעין מכבים רעות בביצוע בפועל של פרויקט ההפרדה במקור ואף נבחרה להיות אחת מהרשויות שקיבלו מימון כרשות המקדמת את ביצוע הפרויקט.

הפרדת אשפה אורגנית, אשפה יבשה, נייר, קרטון ופלסטיק, תביא לחסכון בנפח האצירה וכן להפחתת משקל הפסולת המועברת להטמנה. יישום מערך מחזור לכלל הרשות יכול להביא להגדלה ניכרת של שיעור המחזור ברשות. החומר הנאסף במוקדי המחזור הינו חומר איכותי למחזור מאחר והוא מתקבל כחומר נקי וממוין במקור ולכן ערכו גבוה יותר מחומרים המופרדים במפעל מזרם הפסולת המעורב.

כוונת אוגדן הנחיות תכנון מערך אצירת האשפה היא לתת לעיריית מודיעין מכבים רעות כלי תכנוני שימושי אשר יביא להרחבה ניכרת של פעילות הפרדת האשפה במקור ופעילות המחזור ע"י תכנון מוקדם ויצירת מוקדים להפרדת אשפה ולאיסוף מספר חומרים בנקודות מוגדרות ומתוכננות היטב.

אימוץ ההנחיות התכנוניות של האוגדן בנוגע לביתני אשפה עבור ייעודי קרקע שונים יצמצם טעויות ויעניק סיכוי רב יותר לביצוע אצירה, הפרדה ופינוי אשפה מבחינה סביבתית וכלכלית.

האוגדן נותן מענה להפרדת פסולת בשימושי הקרקע הבאים:

 • בנייני מגורים מסדרי גודל שונים (5-36 דירות)

 • רבי דירות

 • מקבץ דירות וצמודי קרקע

 • גני ילדים ובתי ספר

 • מבני תעשייה רב תכליתיים

 • מרכזי בילוי, מרכזים לוגיסטיים

 • אולמי שמחות

 • מרפאות

 • מרכזי אצירת אשפה שכונתיים

  לחץ כאן להנחיות לתכנון מערך אשפה המופרדת במקורפניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד