עסקים בתהליך רישוי

23/11/2023 י' כסלו תשפ"ד

טבלת עסקים בתהליך רישוי נכון ליום 23/11/2023

רישיוןשם עסקרחובביתתוקףמהות עסקקבוצה
רישיון100812011שם עסקbeefרחובעמק איילוןבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון101588004שם עסקlevelרחובהמעייןבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
רישיון102208000שם עסקsapir nahon clinicרחובהשדרה המרכזיבית15תוקףבתהליך רישוימהות עסקמכון יופי וקוסמטיקהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון102134001שם עסקאדהם עבודות פיתוח וברחובהרכבתבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקמגרסה מגרש 220קבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון101462002שם עסקאולם ספורט השבטיםרחובשד' יצחק רביבית25תוקףבתהליך רישוימהות עסקאולם ספורט שמספר המוקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון102197000שם עסקאידיאל עיצוב ארונותרחובשד' הרכסבית27תוקףבתהליך רישוימהות עסקעץ ומוצריו - ייצור רקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון102197001שם עסקאידיאל עיצוב ארונותרחובשד' הרכסבית27תוקףבתהליך רישוימהות עסקעץ ומוצריו - איחסונוקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון101833003שם עסקאלבי גרילרחובלאה אמנובית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון102211000שם עסקבורגר מרקטרחובדם המכביםבית28תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון101328001שם עסקבשר ועודרחובגינת זבולוןבית24תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון101609002שם עסקג'יניס אינקרחובעמק דותןבית66תוקףבתהליך רישוימהות עסקכתובות קעקע - מקום לקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון102120001שם עסקדוד צפניק ובניורחובהמעייןבית26תוקףבתהליך רישוימהות עסקמוסך מכונאות כלליתקבוצהרכב ותעבורה
רישיון102120002שם עסקדוד צפניק ובניורחובהמעייןבית26תוקףבתהליך רישוימהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון102120003שם עסקדוד צפניק ובניורחובהמעייןבית26תוקףבתהליך רישוימהות עסקחומר גלם, מוצר, מכשיקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון101443001שם עסקדרינקורחובהחרטבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון101163006שם עסקהבשרייהרחובגינת האלהבית80תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון102137000שם עסקהדר השרון שיווק והפצרחובהמעייןבית47תוקףבתהליך רישוימהות עסקמזון ומרכיביו - אחסוקבוצהמזון
רישיון101751003שם עסקהחומוס של אסףרחובעמק איילוןבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101566002שם עסקהפי פיצהרחובהדריםבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל אחר לרבות מקבוצהמזון
רישיון100742010שם עסקהפיצרייהרחובשמואל הנביאבית6תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל אחר לרבות מקבוצהמזון
רישיון102205000שם עסקזירת הלייזר מודיעיןרחובדם המכביםבית36תוקףבתהליך רישוימהות עסקמשחקים - לייזרקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון102205001שם עסקזירת הלייזר מודיעיןרחובדם המכביםבית36תוקףבתהליך רישוימהות עסקמתקני שעשועים - פיינקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון102205002שם עסקזירת הלייזר מודיעיןרחובדם המכביםבית36תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל אחר מתחם ליקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון102205003שם עסקזירת הלייזר מודיעיןרחובדם המכביםבית36תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל אחר ומשקאותקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון102155000שם עסקטוינה גלריה לרהיטיםרחובהגנןבית32תוקףבתהליך רישוימהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון102216000שם עסקישראלוקס בע"מרחובשד' הרכסבית58תוקףבתהליך רישוימהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון102216001שם עסקישראלוקס בע"מרחובשד' הרכסבית58תוקףבתהליך רישוימהות עסקמכשירי אלקטרוניקהקבוצהמסחר ושונות
רישיון102200000שם עסקליאב קעקועיםרחובגינת זבולוןבית24תוקףבתהליך רישוימהות עסקכתובות קעקע - מקום לקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון100458013שם עסקמגה קמעונאות בע"מרחובעמק בית שאןבית32תוקףבתהליך רישוימהות עסקחנות מעל 800 מ"רקבוצהמסחר ושונות
רישיון100458014שם עסקמגה קמעונאות בע"מרחובעמק בית שאןבית32תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון100458015שם עסקמגה קמעונאות בע"מרחובעמק בית שאןבית32תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שיש בו טיפולקבוצהמזון
רישיון100458016שם עסקמגה קמעונאות בע"מרחובעמק בית שאןבית32תוקףבתהליך רישוימהות עסקמזון ומרכיביו- ייצורקבוצהמזון
רישיון102214000שם עסקמחנה אסדהרחובדם המכביםבית36תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
רישיון100756003שם עסקמיכלי'סרחובהדריםבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון101508003שם עסקמיכלי'סרחובהחרטבית7תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
רישיון100411003שם עסקמינימרקט קגןרחובעמק דותןבית66תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שיש בו טיפולקבוצהמזון
רישיון102118001שם עסקמירו ספזרחובעמק איילוןבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון102014003שם עסקמירוץ מודיעיןרחובגינת דותןבית48תוקףבתהליך רישוימהות עסקארוע תחת כיפת השמייםקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון100754009שם עסקמעדניית רעותרחובהדריםבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקאטליזקבוצהמזון
רישיון102184000שם עסקמקווה סיווןרחובסיוןבית8תוקףבתהליך רישוימהות עסקמקווהקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון102206000שם עסקמרינדורחובהרכבתבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון102206001שם עסקמרינדורחובהרכבתבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון101167001שם עסקמרכז הדגיםרחובגינת זבולוןבית24תוקףבתהליך רישוימהות עסקאטליז- חנות דגיםקבוצהמזון
רישיון101769040שם עסקמרלוג רמי לוירחובצלע ההרבית17תוקףבתהליך רישוימהות עסקמזון ומרכיביו - ייצוקבוצהמזון
רישיון102157000שם עסקניו אופיס בע"מרחובהסתתבית14תוקףבתהליך רישוימהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101721002שם עסקניין מוצרי צריכה בע"רחובהגנןבית14תוקףבתהליך רישוימהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון102043000שם עסקסביח פלאפל פרישמןרחובדם המכביםבית32תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון101021013שם עסקסופר ספיררחובגינת האלהבית80תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שיש בו טיפולקבוצהמזון
רישיון101021014שם עסקסופר ספיררחובגינת האלהבית80תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון101536003שם עסקסי.אם. קומפוזיט מטיררחובשדרות המקצועבית20תוקףבתהליך רישוימהות עסקייצור חלקים לכלי תעוקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101095005שם עסקסניורהרחובגינת האלהבית80תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון101743001שם עסקפיצה בוכמנ'סרחובגינת זבולוןבית24תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון101683002שם עסקפרי וירק לב השדהרחובגינת זבולוןבית24תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון102145000שם עסקצעצועי צפניהרחובהסתתבית23תוקףבתהליך רישוימהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101742003שם עסקשבע אקספרסרחובאודםבית23תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון101742004שם עסקשבע אקספרסרחובאודםבית23תוקףבתהליך רישוימהות עסקמוצרי עישון לסוגיהםקבוצהמסחר ושונות
רישיון102156001שם עסקשופרסל און לייןרחובצלע ההרבית30תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון102152001שם עסקשיר בר כליפה קעקועיםרחובשד' הרכסבית13תוקףבתהליך רישוימהות עסקכתובות קעקע - מקום לקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון102068006שם עסקתנובה מרכז שיתופי לשרחובצלע ההרבית36תוקףבתהליך רישוימהות עסקהובלת מזון לרכב מספרקבוצהמזון


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד