טבלת עסקים בתהליך רישוי נכון ליום 17.1.2021

רישיוןשם עסקרחובביתתוקףמהות עסקקבוצה
רישיון101880001שם עסקdanazרחובעמק איילוןבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקטיפולי יופי וקוסמטיקקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101878000שם עסקmr. glidaרחובאזור המלאכהבית125תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101875000שם עסקא.א. מראותרחובצלע ההרבית31תוקףבתהליך רישוימהות עסקחומר גלם ייצורוקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון101962000שם עסקאופיר ודין עיצוב שיערחובפיקוסבית4תוקףבתהליך רישוימהות עסקמספרה וטיפולי יופי וקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101251002שם עסקאורן חןרחובעמק החולהבית76תוקףבתהליך רישוימהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101080006שם עסקאמריקן ברוסצ'יקןרחובלב העירבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון101888000שם עסקאס.אם.סי אוטומושייןרחובשדרות המקצועבית11תוקףבתהליך רישוימהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101110005שם עסקאצה סושי בררחובעמק איילוןבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון101588002שם עסקבאמבורחובהמעייןבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
רישיון101588003שם עסקבאמבורחובהמעייןבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקמקום לעריכת מופעים וקבוצהמזון
רישיון101557003שם עסקבופה לאכול ולהתאהברחובהמעייןבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון100598007שם עסקבורגר'ס בר מודיעיןרחובגינת דותןבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון101857000שם עסקביגהרחובלב העירבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון101855000שם עסקבנדיקטרחובצאלוןבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון101974000שם עסקברכת א. הדרך סיור ותרחובהמעייןבית4תוקףבתהליך רישוימהות עסקהסעת נוסעיםקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101843000שם עסקג.ע. איילון אחזקות ברחובהמעייןבית13תוקףבתהליך רישוימהות עסקאחסנת מזון יבשקבוצהמזון
רישיון101843001שם עסקג.ע. איילון אחזקות ברחובהמעייןבית13תוקףבתהליך רישוימהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101092005שם עסקגויטע שמעוןרחובגינת האלהבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון101871000שם עסקגלעד קרמיקהרחובשדרות ההתעשיבית7תוקףבתהליך רישוימהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101074004שם עסקהדגים של זינירחובגינת האלהבית80תוקףבתהליך רישוימהות עסקאטליזקבוצהמזון
רישיון101462002שם עסקהיכל השבטיםרחובשד' יצחק רביבית25תוקףבתהליך רישוימהות עסקאולם ספורטקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון100795007שם עסקהמטבח של תאהרחובהשדרה המרכזיבית15תוקףבתהליך רישוימהות עסקקייטרינגקבוצהמזון
רישיון101675001שם עסקהמקום של בנירחובהחרטבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה ללא משקאות משכקבוצהמזון
רישיון101475007שם עסקהרמוזורחובהשדרה המרכזיבית16תוקףבתהליך רישוימהות עסקהכנת מזון ומכירתו מחקבוצהמזון
רישיון100599011שם עסקהשדרה ה- 15רחובהמעייןבית48תוקףבתהליך רישוימהות עסקאולם לשמחות ואירועיםקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון101509001שם עסקהתונסאי של פאפארחובעמק דותןבית66תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון101951001שם עסקווישיי טכנולוגיות מתרחובהמעייןבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון101850000שם עסקחברת dsvרחובהמעייןבית44תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון101947000שם עסקחברת אלפא ביורחובשד' הרכסבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקתכשירים וציוד רפואיקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101947001שם עסקחברת אלפא ביורחובשד' הרכסבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקציוד רפואי אחסונם, מקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101860003שם עסקחברת דואר ישראלרחובשד' הרכסבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101860004שם עסקחברת דואר ישראלרחובשד' הרכסבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקהובלה אחרתקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101971000שם עסקחומוס הארץרחובדם המכביםבית32תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל לרבות משקאוקבוצהמזון
רישיון101944000שם עסקחממה מודיעין בע"מרחובערערבית14תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון100014013שם עסקיינות ביתןרחובעמק החולהבית76תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון100544008שם עסקיינות ביתןרחובעמק החולהבית76תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון101606005שם עסקיענקל'הרחובהקדרבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקקונדיטוריהקבוצהמזון
רישיון101973000שם עסקלה מוצרלהרחובגינת האלהבית80תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל ומשקאות משכקבוצהמזון
רישיון100099004שם עסקלומיטורחובעמק החולהבית8תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליז ודגיםקבוצהמזון
רישיון100752005שם עסקמאפית טלררחובהדריםבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101895000שם עסקמזרח ומערב ייבוא ושירחובשד' הרכסבית64תוקףבתהליך רישוימהות עסקמזון ומרכיביו - אחסוקבוצהמזון
רישיון101895001שם עסקמזרח ומערב ייבוא ושירחובשד' הרכסבית64תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית קירור למזון אחרקבוצהמסחר ושונות
רישיון101883000שם עסקמינהלת אופק בע"מרחובתלתןבית26תוקףבתהליך רישוימהות עסקחניון מקורה או תת קרקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101609001שם עסקמספרת ELCרחובעמק דותןבית66תוקףבתהליך רישוימהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101829000שם עסקמעדני מאמירחובהקדרבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקמפעל לייצור בשר, מרכקבוצהמזון
רישיון101829001שם עסקמעדני מאמירחובהקדרבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון101464002שם עסקמקדונלד'סרחובאזור המלאכהבית125תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון101851000שם עסקמקסיקני מודיעין בהצלרחובשד' מנחם בגיבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
רישיון101764001שם עסקמשולשיםרחובלב העירבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון101880000שם עסקנאדיהרחובעמק איילוןבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101970000שם עסקניהול ופיתוח תשתיותרחובדם המכביםבית999תוקףבתהליך רישוימהות עסקמגרסה מגרש 106 מע"רקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון101423002שם עסקניו דלירחובהמכונאיבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה ללא משקאות משכקבוצהמזון
רישיון101969000שם עסקסולראדג' טכנולוגיותרחובצלע ההרבית8תוקףבתהליך רישוימהות עסקחומר גלם, מוצר, מכשיקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון101967000שם עסקסיילנסיד בע"מרחובהמעייןבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקתכשירים וציוד רפואיקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101967001שם עסקסיילנסיד בע"מרחובהמעייןבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקמעבדות לא רפואיותקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון100319002שם עסקעיצוב שיער קיפודןרחובקיפודןבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקטיפולי יופי וקוסמטיקקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101885000שם עסקפלאפי לנדרחובחטיבת גולניבית9תוקףבתהליך רישוימהות עסקמספרת כלביםקבוצהחקלאות,ובעלי חיים
רישיון101498031שם עסקקנקוןרחובשדרות המקצועבית18תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שיש בו טיפולקבוצהמזון
רישיון101254008שם עסקקסם האיטליזרחובחטיבת גולניבית9תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון100993005שם עסקקפה גרגרחובשד' המלאכותבית121תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון101961000שם עסקקפה עמנואלרחובשד' הרכסבית13תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101943000שם עסקקצביית חרמוןרחובערערבית14תוקףבתהליך רישוימהות עסקאטליזקבוצהמזון
רישיון101943001שם עסקקצביית חרמוןרחובערערבית14תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון100814008שם עסקקשטן דאלי בע"מרחובחטיבת גולניבית9תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון100814009שם עסקקשטן דאלי בע"מרחובחטיבת גולניבית9תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שיש בו טיפולקבוצהמזון
רישיון101966000שם עסקש. גר נתיב פרוייקטיםרחובאזור המלאכהבית999תוקףבתהליך רישוימהות עסקמגרסה מגרש 120 מורשתקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון101964000שם עסקשבולת השרוןרחובפיקוסבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101972000שם עסקתן ג'ו מוצרי איכות לרחובחטיבת גולניבית9תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד