עסקים בתהליך רישוי

21/08/2023 ד' אלול תשפ"ג

טבלת עסקים בתהליך רישוי נכון ליום 21.8.2023

רישיוןשם עסקרחובביתתוקףמהות עסקקבוצה
רישיון101588004שם עסקlevelרחובהמעייןבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
רישיון102128000שם עסק's mobile wine truckרחובשד' המלאכותבית125תוקףבתהליך רישוימהות עסקמשקאות משכרים - פודטקבוצהמזון
רישיון102208000שם עסקsapir nahon clinicרחובהשדרה המרכזיבית15תוקףבתהליך רישוימהות עסקמכון יופי וקוסמטיקהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון100325006שם עסקאולם הספורט עירוני ארחובדם המכביםבית23תוקףבתהליך רישוימהות עסקאולם ספורט שמספר המוקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון102062000שם עסקאולם הספורט עירוני ברחובנחל עיוןבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקאולם ספורט שמספר המוקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון102063000שם עסקאולם הספורט עירוני הרחובאבני החשןבית57תוקףבתהליך רישוימהות עסקאולם ספורט שמספר המוקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון102139000שם עסקאולם הספורט תיכון מורחובהדריםבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקאולם ספורט, מספר המוקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון101462002שם עסקאולם ספורט השבטיםרחובשד' יצחק רביבית25תוקףבתהליך רישוימהות עסקאולם ספורט שמספר המוקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון100599012שם עסקאולמי השדרה ה- 15רחובהמעייןבית48תוקףבתהליך רישוימהות עסקאולם לשמחות ואירועיםקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון102197000שם עסקאידיאל עיצוב ארונותרחובשד' הרכסבית27תוקףבתהליך רישוימהות עסקעץ ומוצריו - ייצור רקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון102197001שם עסקאידיאל עיצוב ארונותרחובשד' הרכסבית27תוקףבתהליך רישוימהות עסקעץ ומוצריו - איחסונוקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון101833003שם עסקאלבי גרילרחובלאה אמנובית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון102107000שם עסקאלי בכר בירות ללהרחובהרי ישראלבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקמכירת משקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון102207000שם עסקאליפות ישראל בפמפטרקרחובשד' מנחם בגיבית20תוקףבתהליך רישוימהות עסקמשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון101110006שם עסקאצה סושי בררחובעמק איילוןבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
רישיון101857001שם עסקביגהרחובלב העירבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
רישיון101328001שם עסקבשר ועודרחובגינת זבולוןבית24תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון101609002שם עסקג'יניס אינקרחובעמק דותןבית66תוקףבתהליך רישוימהות עסקכתובות קעקע - מקום לקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון102120000שם עסקדוד צפניק ובניורחובהמעייןבית26תוקףבתהליך רישוימהות עסקדלק לסוגיו- תחנת תידקבוצהדלק,אנרגיה
רישיון102202001שם עסקדמו 364 מרכז האופניירחובצלע ההרבית47תוקףבתהליך רישוימהות עסק משקאות משכרים - הצבקבוצהמסחר ושונות
רישיון101443001שם עסקדרינקורחובהחרטבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון101163006שם עסקהבשרייהרחובגינת האלהבית80תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון102137000שם עסקהדר השרון שיווק והפצרחובהמעייןבית47תוקףבתהליך רישוימהות עסקמזון ומרכיביו - אחסוקבוצהמזון
רישיון101751003שם עסקהחומוס של אסףרחובעמק איילוןבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101566002שם עסקהפי פיצהרחובהדריםבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל אחר לרבות מקבוצהמזון
רישיון100742010שם עסקהפיצרייהרחובשמואל הנביאבית6תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל אחר לרבות מקבוצהמזון
רישיון102205000שם עסקזירת הלייזר מודיעיןרחובדם המכביםבית36תוקףבתהליך רישוימהות עסקמשחקים - לייזרקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון102205001שם עסקזירת הלייזר מודיעיןרחובדם המכביםבית36תוקףבתהליך רישוימהות עסקמתקני שעשועים - פיינקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון102205002שם עסקזירת הלייזר מודיעיןרחובדם המכביםבית36תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל אחר מתחם ליקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון102205003שם עסקזירת הלייזר מודיעיןרחובדם המכביםבית36תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל אחר ומשקאותקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון102056002שם עסקחברת אוריין ש.מ. בע"רחובהמעייןבית27תוקףבתהליך רישוימהות עסקתחנת דלק ותידלוקקבוצהדלק,אנרגיה
רישיון102203000שם עסקחומוס אחדותרחובהחסידהבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון102155000שם עסקטוינה גלריה לרהיטיםרחובהגנןבית32תוקףבתהליך רישוימהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון100658005שם עסקטרמינלרחובעמק החולהבית76תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון102200000שם עסקליאב קעקועיםרחובגינת זבולוןבית24תוקףבתהליך רישוימהות עסקכתובות קעקע - מקום לקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון100458013שם עסקמגה קמעונאות בע"מרחובעמק בית שאןבית32תוקףבתהליך רישוימהות עסקחנות מעל 800 מ"רקבוצהמסחר ושונות
רישיון100458014שם עסקמגה קמעונאות בע"מרחובעמק בית שאןבית32תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון100458015שם עסקמגה קמעונאות בע"מרחובעמק בית שאןבית32תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שיש בו טיפולקבוצהמזון
רישיון100458016שם עסקמגה קמעונאות בע"מרחובעמק בית שאןבית32תוקףבתהליך רישוימהות עסקמזון ומרכיביו- ייצורקבוצהמזון
רישיון102167000שם עסקמי עדן בע"מרחובשד' הרכסבית55תוקףבתהליך רישוימהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון102167001שם עסקמי עדן בע"מרחובשד' הרכסבית55תוקףבתהליך רישוימהות עסקמזון ומרכיביו - לרבוקבוצהמזון
רישיון102167002שם עסקמי עדן בע"מרחובשד' הרכסבית55תוקףבתהליך רישוימהות עסקחומר גלם, מוצר, מכשיקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון100756003שם עסקמיכלי'סרחובהדריםבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון100411003שם עסקמינימרקט קגןרחובעמק דותןבית66תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שיש בו טיפולקבוצהמזון
רישיון102118001שם עסקמירו ספזרחובעמק איילוןבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון100754009שם עסקמעדניית רעותרחובהדריםבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקאטליזקבוצהמזון
רישיון102184000שם עסקמקווה סיווןרחובסיוןבית8תוקףבתהליך רישוימהות עסקמקווהקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון102206000שם עסקמרינדורחובהרכבתבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון102206001שם עסקמרינדורחובהרכבתבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון101167001שם עסקמרכז הדגיםרחובגינת זבולוןבית24תוקףבתהליך רישוימהות עסקאטליז- חנות דגיםקבוצהמזון
רישיון101222009שם עסקמרכז הספורט העירונירחובגינת זבולוןבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקבריכת שחייה טיפוליתקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון101769040שם עסקמרלוג רמי לוירחובצלע ההרבית17תוקףבתהליך רישוימהות עסקמזון ומרכיביו - ייצוקבוצהמזון
רישיון102157000שם עסקניו אופיס בע"מרחובהסתתבית14תוקףבתהליך רישוימהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101721002שם עסקניין מוצרי צריכה בע"רחובהגנןבית14תוקףבתהליך רישוימהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון102043000שם עסקסביח פלאפל פרישמןרחובדם המכביםבית32תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון101191007שם עסקסופר טוברחובשד' יצחק רביבית45תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול עם טיפולקבוצהמזון
רישיון101191008שם עסקסופר טוברחובשד' יצחק רביבית45תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון101021013שם עסקסופר ספיררחובגינת האלהבית80תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שיש בו טיפולקבוצהמזון
רישיון101021014שם עסקסופר ספיררחובגינת האלהבית80תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון101536003שם עסקסי.אם. קומפוזיט מטיררחובשדרות המקצועבית20תוקףבתהליך רישוימהות עסקייצור חלקים לכלי תעוקבוצהרכב ותעבורה
רישיון102148000שם עסקסיטי מרקט אגמיםרחובעמק איילוןבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון101095005שם עסקסניורהרחובגינת האלהבית80תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון102181000שם עסקעונג הבשררחובדם המכביםבית28תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון102181001שם עסקעונג הבשררחובדם המכביםבית28תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון100762028שם עסקפארק המים רעותרחובהדריםבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקאירוע תחת כיפת השמייקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון100762029שם עסקפארק המים רעותרחובהדריםבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקמכירת משקאות משכריםקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון102129000שם עסקפוקי בררחובדם המכביםבית39תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
רישיון101743001שם עסקפיצה בוכמנ'סרחובגינת זבולוןבית24תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון101683002שם עסקפרי וירק לב השדהרחובגינת זבולוןבית24תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון102145000שם עסקצעצועי צפניהרחובהסתתבית23תוקףבתהליך רישוימהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון102162000שם עסקרייס פרופשונל בע"מרחובשד' הרכסבית58תוקףבתהליך רישוימהות עסקתמרוקים ותכשירים רפוקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101742003שם עסקשבע אקספרסרחובאודםבית23תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון101742004שם עסקשבע אקספרסרחובאודםבית23תוקףבתהליך רישוימהות עסקמוצרי עישון לסוגיהםקבוצהמסחר ושונות
רישיון102059001שם עסקשואורוםרחובדם המכביםבית43תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון102156001שם עסקשופרסל און לייןרחובצלע ההרבית30תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון102098000שם עסקשופרסל אמיגה בע"מרחובהשדרה המרכזיבית6תוקףבתהליך רישוימהות עסקמזון ומרכיביו אחסונוקבוצהמזון
רישיון102098001שם עסקשופרסל אמיגה בע"מרחובהשדרה המרכזיבית6תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון102098002שם עסקשופרסל אמיגה בע"מרחובהשדרה המרכזיבית6תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית קירורקבוצהמזון
רישיון102105000שם עסקשופרסל אקספרס הציפוררחובהחסידהבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שיש בו טיפולקבוצהמזון
רישיון102105001שם עסקשופרסל אקספרס הציפוררחובהחסידהבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון102152001שם עסקשיר בר כליפה קעקועיםרחובשד' הרכסבית13תוקףבתהליך רישוימהות עסקכתובות קעקע - מקום לקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד