עסקים בתהליך רישוי

23/05/2024 ט"ו אייר תשפ"ד

טבלת עסקים בתהליך רישוי נכון ליום 23/05/2024

רישיוןשם עסקרחובביתתוקףתא.עדכון ק.תוקףמהות עסקקבוצה
רישיון102242000שם עסקDEJA- VUרחובדם המכביםבית53תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף15/05/2024מהות עסקבית אוכל אחר לרבות מקבוצהמזון
רישיון102222000שם עסקא. אופרה ד. נוואמה שרחובהאורגבית5תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף08/05/2024מהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון102240000שם עסקא.ח כלפון חברה לעבודרחובעמק חפרבית1תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף02/05/2024מהות עסקמגרסה בגן הבוסטנים 1קבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון102019000שם עסקאוויסרחובהמכונאיבית11תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף15/04/2024מהות עסקמכירה והשכרת רכביםקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101462002שם עסקאולם הספורט השבטיםרחובשד' יצחק רביבית25תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף11/11/2020מהות עסקאולם ספורט שמספר המוקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון101983001שם עסקאיבגירחובדם המכביםבית36תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף28/03/2024מהות עסקמרכול שיש בו טיפולקבוצהמזון
רישיון102197000שם עסקאידיאל עיצוב ארונותרחובשד' הרכסבית27תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף11/06/2023מהות עסקעץ ומוצריו - ייצור רקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון102197001שם עסקאידיאל עיצוב ארונותרחובשד' הרכסבית27תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף11/06/2023מהות עסקעץ ומוצריו - איחסונוקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון102211000שם עסקבורגר מרקטרחובדם המכביםבית28תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף06/03/2024מהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון101685002שם עסקבורגר סטיישן מודיעיןרחובלאה אמנובית1תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף20/03/2024מהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
רישיון101080007שם עסקבורגראנץ'רחובלב העירבית2תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף09/04/2024מהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
רישיון102163000שם עסקבריא בריבוערחוברא"ל משה דייבית43תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף03/04/2024מהות עסקרוכלות מזון - הצבת פקבוצהמסחר ושונות
רישיון101328001שם עסקבשר ועודרחובגינת זבולוןבית24תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף18/04/2023מהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון102238000שם עסקג'יי. טי. אל וי 3 (מרחובלאה אמנובית1תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף15/04/2024מהות עסקרוכלות אחרת מכירת פקבוצהמסחר ושונות
רישיון101609002שם עסקג'יניס אינקרחובעמק דותןבית66תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף17/12/2023מהות עסקכתובות קעקע - מקום לקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101163006שם עסקהבשרייהרחובגינת האלהבית80תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף18/04/2023מהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון102137000שם עסקהדר השרון שיווק והפצרחובהמעייןבית47תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף01/12/2022מהות עסקמזון ומרכיביו - אחסוקבוצהמזון
רישיון101861000שם עסקהממלכה מודיעיןרחובעמק איילוןבית21תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף03/04/2024מהות עסקמכירת מוצרי טבקקבוצהמסחר ושונות
רישיון101566002שם עסקהפי פיצהרחובהדריםבית1תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף17/07/2023מהות עסקבית אוכל אחר לרבות מקבוצהמזון
רישיון102150000שם עסקווין סטש ספייס בררחובשדרות החשמונבית1תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף08/05/2024מהות עסקבית אוכל אחר לרבות מקבוצהמזון
רישיון102150001שם עסקווין סטש ספייס בררחובשדרות החשמונבית1תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף08/05/2024מהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון102229000שם עסקויקטוריהרחובשדרות ההתעשיבית20תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף24/01/2024מהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101122007שם עסקחומוס לבלבירחובגינת זבולוןבית24תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף19/02/2024מהות עסקבית אוכל אחר לרבות מקבוצהמזון
רישיון102155000שם עסקטוינה גלריה לרהיטיםרחובהגנןבית32תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף28/05/2023מהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון102216000שם עסקישראלוקס בע"מרחובשד' הרכסבית58תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף21/11/2023מהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון102216001שם עסקישראלוקס בע"מרחובשד' הרכסבית58תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף21/11/2023מהות עסקחומר גלם, מוצר, מכשיקבוצהמסחר ושונות
רישיון100585015שם עסקלואררחובהשדרה המרכזיבית15תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף03/03/2024מהות עסקאולם לשמחות ואירועיםקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון102200000שם עסקליאב קעקועיםרחובגינת זבולוןבית24תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף20/06/2023מהות עסקכתובות קעקע - מקום לקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון102228000שם עסקמאפיית פודנסקירחובהחסידהבית21תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף27/03/2024מהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון100458014שם עסקמגה קמעונאות בע"מרחובעמק בית שאןבית32תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף27/04/2023מהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון100458015שם עסקמגה קמעונאות בע"מרחובעמק בית שאןבית32תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף27/04/2023מהות עסקמרכול שיש בו טיפולקבוצהמזון
רישיון102101001שם עסקמיטאוןרחובהחסידהבית21תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף03/04/2024מהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון101879002שם עסקמינהלת אופק בע"מרחובעמק האלהבית255תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף05/05/2024מהות עסקבריכת שחייה אינפיניטקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון102124000שם עסקמסעדת ג'ויהרחובדם המכביםבית28תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף05/05/2024מהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
רישיון102221000שם עסקמסעדת רובןרחובדם המכביםבית47תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף28/12/2023מהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
רישיון102206000שם עסקמרינדורחובהרכבתבית2תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף24/07/2023מהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון102206001שם עסקמרינדורחובהרכבתבית2תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף24/07/2023מהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון101167001שם עסקמרכז הדגיםרחובגינת זבולוןבית24תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף19/01/2023מהות עסקאטליז- חנות דגיםקבוצהמזון
רישיון102239000שם עסקמשק האיכררחובהמכונאיבית2תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף01/05/2024מהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון102090000שם עסקניושירחובדם המכביםבית51תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף03/04/2024מהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
רישיון101842002שם עסקסגול פרופשיונלרחובשד' הרכסבית31תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף12/03/2024מהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101226013שם עסקסוסנה פארם בע"מרחובצלע ההרבית1תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף20/03/2024מהות עסקהרכבת ציוד רפואיקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101536003שם עסקסי.אם. קומפוזיט מטיררחובשדרות המקצועבית20תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף17/07/2023מהות עסקייצור חלקים לכלי תעוקבוצהרכב ותעבורה
רישיון102160000שם עסקסמורירחובשדרות המקצועבית14תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף06/03/2024מהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101095005שם עסקסניורהרחובגינת האלהבית80תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף14/02/2023מהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון102230000שם עסקסעידהרחובשד' המלאכותבית21תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף29/01/2024מהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון102230001שם עסקסעידהרחובשד' המלאכותבית21תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף29/01/2024מהות עסקמרכול שיש בו טיפולקבוצהמזון
רישיון102233000שם עסקעטר תוררחובהשדרה המרכזיבית15תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף27/03/2024מהות עסקהסעת נוסעים וכן מקוםקבוצהרכב ותעבורה
רישיון102219000שם עסקעמיר שיווק והשקעות ברחובשדרות ההתעשיבית20תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף12/12/2023מהות עסקחומרי הדברה - מכירתםקבוצהחקלאות,ובעלי חיים
רישיון102237000שם עסקפייז מדיקל בע"מרחובהמעייןבית30תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף08/04/2024מהות עסקתכשירים - ייצורםקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון102237001שם עסקפייז מדיקל בע"מרחובהמעייןבית30תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף08/04/2024מהות עסקתכשירים - אחסונםקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון102237002שם עסקפייז מדיקל בע"מרחובהמעייןבית30תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף08/04/2024מהות עסקתכשירים וציוד רפואיקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון102092001שם עסקפיצה סטורירחובגינת זבולוןבית24תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף11/01/2024מהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון102241000שם עסקפסטיטורחובלב העירבית2תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף06/05/2024מהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון102224000שם עסקקבסו תאורה בע"מרחובצלע ההרבית47תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף22/01/2024מהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101473002שם עסקקיטשן ביי גרג מודיעירחובלב העירבית2תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף05/02/2024מהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון102227000שם עסקרניום ציוד למעבדות מרחובשד' הרכסבית43תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף24/01/2024מהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון102178001שם עסקשווארמה האחים אבו גורחובשד' הרכסבית20תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף09/05/2024מהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון101833004שם עסקשווארמה יסמינהרחובלאה אמנובית1תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף11/03/2024מהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון102156001שם עסקשופרסל און לייןרחובצלע ההרבית30תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף19/06/2023מהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון102098000שם עסקשופרסל אמיגה בע"מרחובהשדרה המרכזיבית6תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף03/12/2023מהות עסקמזון ומרכיביו אחסונוקבוצהמזון
רישיון102098001שם עסקשופרסל אמיגה בע"מרחובהשדרה המרכזיבית6תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף03/12/2023מהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון102098002שם עסקשופרסל אמיגה בע"מרחובהשדרה המרכזיבית6תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף03/12/2023מהות עסקבית קירורקבוצהמזון
רישיון102177000שם עסקתכלת מטבחים בע"מרחובצלע ההרבית47תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף02/01/2024מהות עסקעץ ומוצריו - ייצור רקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון102068010שם עסקתנובה מרכז שיתופי לשרחובצלע ההרבית36תוקףבתהליך רישויתא.עדכון ק.תוקף05/03/2024מהות עסקהובלת מזון לרכב מספרקבוצהמזון


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד