עסקים בתהליך רישוי

05/07/2022 ו' תמוז תשפ"ב

טבלת עסקים בתהליך רישוי נכון ליום 5.7.2022

רישיוןשם עסקרחובביתתוקףמהות עסקקבוצה
רישיון100325006שם עסקאולם הספורט עירוני ארחובדם המכביםבית23תוקףבתהליך רישוימהות עסקאולם ספורט שמספר המוקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון100325008שם עסקחברת בראנץ'רחובדם המכביםבית23תוקףבתהליך רישוימהות עסקאירועי קיץ בשכונות בקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון100458010שם עסקמגה קמעונאות בע"מרחובעמק בית שאןבית32תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שיש בו טיפולקבוצהמזון
רישיון100458011שם עסקמגה קמעונאות בע"מרחובעמק בית שאןבית32תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון100458012שם עסקמגה קמעונאות בע"מרחובעמק בית שאןבית32תוקףבתהליך רישוימהות עסקחנות מעל 800 מ"רקבוצהמסחר ושונות
רישיון100598008שם עסקבורגר'ס בר מודיעיןרחובגינת דותןבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון100754008שם עסקמעדניית רעותרחובהדריםבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שיש בו טיפולקבוצהמזון
רישיון100764006שם עסקמגה קמעונאות בע"מרחובהרי ישראלבית10תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון100764007שם עסקמגה קמעונאות בע"מרחובהרי ישראלבית10תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שיש בו טיפולקבוצהמזון
רישיון100790003שם עסקשאולי מרקטרחובשמואל הנביאבית6תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון100993006שם עסקקפה גרגרחובשד' המלאכותבית121תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
רישיון101068008שם עסקקניון עזריאלירחובלב העירבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקאירוע יובל המבולבל וקבוצהמסחר ושונות
רישיון101092006שם עסקשיווק עריםרחובגינת האלהבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקקיוסקקבוצהמזון
רישיון101095004שם עסקפלאפל טריגאלורחובגינת האלהבית80תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון101149006שם עסקאגף הספורט עיריית מורחובעמק בית שאןבית32תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיצטדיון כדורגל עמקקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון101191007שם עסקסופר טוברחובשד' יצחק רביבית45תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכולקבוצהמזון
רישיון101191008שם עסקסופר טוברחובשד' יצחק רביבית45תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון101462002שם עסקאולם ספורט השבטיםרחובשד' יצחק רביבית25תוקףבתהליך רישוימהות עסקאולם ספורט שמספר המוקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון101475009שם עסקהרמוזורחובהשדרה המרכזיבית16תוקףבתהליך רישוימהות עסקאולם שמחות ואירועיםקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון101502001שם עסקאל גל תעשיות אקריליורחובצלע ההרבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101508003שם עסקמיכלי'סרחובהחרטבית7תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
רישיון101508004שם עסקמיכלי'סרחובהחרטבית7תוקףבתהליך רישוימהות עסקמזון ומרכיביו - ייצוקבוצהמזון
רישיון101567001שם עסקגרין האוסרחובהדריםבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון101607012שם עסקיוחננוף ובניו בע"מרחובשד' המלאכותבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקחנות מעל 800 מ"רקבוצהמסחר ושונות
רישיון101607013שם עסקיוחננוף ובניו בע"מרחובשד' המלאכותבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שיש בו טיפולקבוצהמזון
רישיון101607014שם עסקיוחננוף ובניו בע"מרחובשד' המלאכותבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון101607015שם עסקיוחננוף ובניו בע"מרחובשד' המלאכותבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקמזון ומרכיביו - ייצוקבוצהמזון
רישיון101618003שם עסקאגף הספורט עיריית מורחובהשדרה המרכזיבית15תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיצטדיון כדורגל בליגקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון101769040שם עסקמרלוג רמי לוירחובצלע ההרבית17תוקףבתהליך רישוימהות עסקמזון ומרכיביו - ייצוקבוצהמזון
רישיון101814001שם עסקמאפית אנהרחובגינת האלהבית80תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101846009שם עסקע.ר.ד. הובלות דוד בערחובהצמיחהבית4תוקףבתהליך רישוימהות עסקרכבים להובלת מזון בקקבוצהמזון
רישיון101880000שם עסקנאדיהרחובעמק איילוןבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101880001שם עסקdanazרחובעמק איילוןבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקטיפולי יופי וקוסמטיקקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101943000שם עסקקצביית חרמוןרחובערערבית14תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון101943001שם עסקקצביית חרמוןרחובערערבית14תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון101979001שם עסקקוקי קריםרחובעמק איילוןבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון101982000שם עסקנתח השדה בע"מרחובעמק איילוןבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון101982001שם עסקנתח השדה בע"מרחובעמק איילוןבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון101998000שם עסקבית הנרגילהרחובגינת דותןבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקמוצרי עישון למיניהםקבוצהמסחר ושונות
רישיון102027000שם עסקפטריקסרחובדם המכביםבית36תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
רישיון102027001שם עסקפטריקסרחובדם המכביםבית36תוקףבתהליך רישוימהות עסקמשקאות משכרים וקיוםקבוצהמזון
רישיון102040000שם עסקשופרסל אקספרסרחובדם המכביםבית28תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שיש בו טיפולקבוצהמזון
רישיון102040001שם עסקשופרסל אקספרסרחובדם המכביםבית28תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון102042000שם עסקבורקס בבארחובהמכונאיבית3תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון102043000שם עסקסביח פלאפל פרישמןרחובדם המכביםבית32תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון102044000שם עסקלוין מרגריטהרחובשד' הרכסבית13תוקףבתהליך רישוימהות עסקמכון יופי וקוסמטיקהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון102046000שם עסקחניוני יעקבי בע"מרחובדם המכביםבית28תוקףבתהליך רישוימהות עסקחניון מקורה או תת קרקבוצהרכב ותעבורה
רישיון102051000שם עסקאנגוס שיווק והפצהרחובצלע ההרבית47תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית קירורקבוצהמזון
רישיון102055001שם עסקסופרבוסרחובשד' הרכסבית27תוקףבתהליך רישוימהות עסקמשרד להסעת נוסעיםקבוצהרכב ותעבורה
רישיון102055002שם עסקסופרבוס העמקים בע"מרחובשד' הרכסבית27תוקףבתהליך רישוימהות עסקמשרד להסעת נוסעיםקבוצהרכב ותעבורה
רישיון102056002שם עסקחברת אוריין ש.מ. בע"רחובהמעייןבית27תוקףבתהליך רישוימהות עסקתחנת דלק ותידלוקקבוצהדלק,אנרגיה
רישיון102062000שם עסקאולם הספורט עירוני ברחובנחל עיוןבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקאולם ספורט שמספר המוקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון102063000שם עסקאולם הספורט עירוני הרחובאבני החשןבית57תוקףבתהליך רישוימהות עסקאולם ספורט שמספר המוקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון102065000שם עסקיו.אנד.איי סופיסטיקירחובשדרות המקצועבית11תוקףבתהליך רישוימהות עסקמכשירי אלקטרוניקה ואקבוצהמסחר ושונות
רישיון102065001שם עסקיו.אנד.איי סופיסטיקירחובשדרות המקצועבית11תוקףבתהליך רישוימהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון102068003שם עסקתנובה מרכז שיתופי לשרחובצלע ההרבית36תוקףבתהליך רישוימהות עסקמזון ומרכיביו - הובלקבוצהמזון
רישיון102069000שם עסקקל חן ניהול ואחזקותרחובדם המכביםבית38תוקףבתהליך רישוימהות עסקחניוןקבוצהרכב ותעבורה
רישיון102073000שם עסקסונול ישראלרחובדם המכביםבית42תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שיש בו טיפולקבוצהמזון
רישיון102073001שם עסקסונול ישראלרחובדם המכביםבית42תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון102076000שם עסקזארהרחובלב העירבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקחנות מעל 800 מ"רקבוצהמסחר ושונות
רישיון102078000שם עסקנתח קצביםרחובשד' המלאכותבית121תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שיש בו טיפולקבוצהמזון
רישיון102078001שם עסקנתח קצביםרחובשד' המלאכותבית121תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון102082000שם עסקאירועים קהילתיים מרכרחובנחל פארןבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקהגשת משקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון102084000שם עסקעלאש גריל בע"מרחובשד' הרכסבית13תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
רישיון102085000שם עסקקולינריק בע"מרחובדם המכביםבית38תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול עם טיפולקבוצהמזון
רישיון102085001שם עסקקולינריק בע"מרחובדם המכביםבית38תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון102086000שם עסקהפיצוצייה של חירחובהחסידהבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון102087000שם עסקמאפיית ליזרחובדם המכביםבית30תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל ללא משקאותקבוצהמזון
רישיון102088000שם עסקBEEF WOKרחובדם המכביםבית28תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה ללא מכירת משקאקבוצהמזון
רישיון102089000שם עסקסונול גרינמד בע"מרחובדם המכביםבית42תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית מרקחתקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון102090000שם עסקניושירחובדם המכביםבית51תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
רישיון102092000שם עסקלשובערחובגינת זבולוןבית24תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון102093000שם עסקנובולוגרחובצלע ההרבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקתכשירים אחסונםקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון102094000שם עסקמעדני צדקיהורחובדם המכביםבית28תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שיש בו טיפולקבוצהמזון
רישיון102095000שם עסקספיר בירבירחובלשםבית71תוקףבתהליך רישוימהות עסקטיפולי יופי וקוסמטיקקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון102096000שם עסקסופט קוקיסרחובלב העירבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון102097000שם עסקmaoz טריאתלוןרחובנוף קדומיםבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקקייטנהקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון102098000שם עסקשופרסל אמיגה בע"מרחובהשדרה המרכזיבית6תוקףבתהליך רישוימהות עסקמזון ומרכיביו אחסונוקבוצהמזון
רישיון102098001שם עסקשופרסל אמיגה בע"מרחובהשדרה המרכזיבית6תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון102099000שם עסקפלאפלרחובהחסידהבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון102100000שם עסקפאן אירועיםרחובגינת זבולוןבית3תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסיבת קיץ לעובדי עירקבוצהמסחר ושונות
רישיון102101000שם עסקמיטאוןרחובהחסידהבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון102101001שם עסקמיטאוןרחובהחסידהבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון102103000שם עסקטסטרחובגינות איילוןבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקטסטקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון102104000שם עסקעולם צמחי המרפא בע"מרחובלב העירבית2תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון102105000שם עסקשופרסל אקספרס הציפוררחובהחסידהבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקמרכול שיש בו טיפולקבוצהמזון
רישיון102105001שם עסקשופרסל אקספרס הציפוררחובהחסידהבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון102106000שם עסקג'חנון דה קאסהרחובשד' מנחם בגיבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקרוכלות מזוןקבוצהמסחר ושונות
רישיון102107000שם עסקאלי בכר בירות ללהרחובשדרות החשמונבית1תוקףבתהליך רישוימהות עסקמכירת משקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון102108000שם עסקפיתה שףרחובעמק איילוןבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון102109000שם עסקהכנאפה של חאפזרחובשד' מנחם בגיבית21תוקףבתהליך רישוימהות עסקרוכלות מזון - הצבת פקבוצהמסחר ושונות


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד