היתר לטופס 4 לביתני אשפה

14/07/2013 ז' אב תשע"ג


  • היזם/קבלן מתקשר עם מהנדס התברואה ומקבל הנחיות לביתני אשפה ומיכלי אצירה טרם התחלת בניה.

  • היזם/קבלן יוצר קשר עם ר' אגף שפ"ע לבדיקה וקבלת אישור לתקינות ביתן האשפה.

  • מחלקת תברואה מספקת ליזם/קבלן היתר לטופס 4 לביתן אשפה שמגדיר את מיקום הביתן, יעודו למי מהתושבים, סוג וכמות מיכלי     האצירה.

  • היזם/קבלן מחויב לספק לתושבים את חדר האשפה תקין, נקי עם מיכלי אצירה ע"פ ההיתר לטופס 4.

  • משלב זה האחריות לביתן האשפה ומיכלי האצירה הינה של התושבים.פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד