צוברי גז טמוני קרקע

10/10/2016 ח' תשרי תשע"ז

ברחבי העיר קיימים אתרים רבים של צוברי גז טמוני קרקע. על אף שבמרבית המקרים ניקיון האתר נשמר, ישנם אתרים שהטיפול בהם הוזנח עד כדי הצטברות פסולת וצמיחת עשביה שוטה בסביבתם. הפסולת והעשביה היבשה עלולה לשמש כחומר דליק לצד צוברי הגז ובכך מהווה מפגע מסוכן.

למותר לציין כי בשנים האחרונות היו ברחבי הארץ מספר אירועים בטיחותיים חמורים שנגרמו כתוצאה מטיפול לקוי בצובר הגז וסביבתו.

הוראות חוק עזר למודיעין מכבים רעות (מניעת דליקות), התש"ס-2000 וכן חוק עזר למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), התשנ"ו-1996 קובעות איסור על גרימת מפגע וכן את חובתו של בעל נכס להחזיק מיתקן בנכס במצב המבטיח מניעת דליקה או התפשטותה ולנקוט באמצעי הבטיחות הדרושים לשם מניעת דליקה בנכס או בשטח סמוך או התפשטותה מתוכם.

יובהר כי באשר לאתרים המצויים בשטחים פרטיים פתוחים (שפ"פ) האחריות לאחזקתם ולניקיונם מוטלת על כלל הדיירים שהשטח נמצא בחזקתם או בבעלותם המשותפת.

הפיקוח העירוני, כגוף האוכף הוראות חוק אלו, מבצע סיורים ובדיקות יזומות בעניין זה וכן מקבל פניות ותלונות בנושא. במקרים בהם תמצא הזנחה של אתרים אלו, יינקטו הליכים משפטיים כנגד כלל הדיירים, לרבות רישום הודעות קנס ואף הגשת כתבי אישום.

למען בטיחותכם אנא הקפידו על סביבה נקייה ללא מפגעים.פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד