דרושים

15/08/2022 י"ח אב תשפ"ב

דרוש/ה

חשמלאי מוסמך/ראשי, במחלקת חשמל באגף התשתיות

תיאור התפקיד

ייעוד ומטרת העיסוק:
תחזוקת מערכת התאורה ברשות המקומית ושמירה על תקינותה כדי לאפשר רמת בטיחות גבוהה ואיכות חיים לתושבים.

הגדרת התפקיד:
1. תחזוקה מתוכננת ושוטפת של מערכת התאורה ברשות המקומית.
2. ביצוע העבודה של רשות המאור ברשות המקומית.
3. טיפול ומענה לתקלות חשמל במוס"ח ובמוסדות העירייה.
4. מאתר ומתקן תקלות ברשת המאור בהתאם לתוכנית עבודה שתוכן ע"י הממונה הישיר.
5. מבצע כל מטלה, המנותבת לו ע"י הממונה, מעבר למטלות השוטפות.
6. מקפיד להיות צמוד בכל החלטותיו ופעילותיו לחוקים, לצווים ולנהלים התקפים בשירות הציבורי בכלל
בשלטון המקומי בפרט וברשות המקומית בפרט שבפרט.
7. מציע לממונה עליו שינויים ותוספות לשיפור וייעול שיטות העבודה ודרכי ביצועה והצעות לשיפור כלים
ואמצעים שבשימושו, בכל הנוגע לתחומי אחריותו ולפעילותו.
8. עורך סיורים בלילה בהתאם לתוכנית העבודה לצורך איתור תקלות במערכת החשמל.

אופן הגשת המועמדות:
הגשת המועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד באתר הדרושים של העירייה
בצירוף כל המסמכים שידרשו בתהליך המקוון.

יש לקרוא את ההנחיות לפני ובמהלך הגשת מועמדות, נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה. חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

מועד אחרון להגשת מועמדות 29.8.2022 בשעה – 12:00

 • 100% היקף משרה

 • 29/08/2022 12:00מועד אחרון להגשה

 • 117/2022מספר מכרז

דרוש/ה

רכז/ת מעורבות חברתית – מחלקת הצעירים

תיאור התפקיד

תיאור התפקיד:
• ריכוז והפעלה של תוכנית לקידום מעורבות חברתית של אוכלוסיית הצעירים ברשות המקומית למען הקהילה, במסגרת מרכז הצעירים העירוני 'יודה'.
• ריכוז התהליכים לגיבוש מדיניות הפעולה ברשות המקומית בנוגע לפיתוח, הקמה והפעלה של תוכנית המשרד לשוויון חברתי לקידום מעורבות חברתית של אוכלוסיית הצעירים למען הקהילה.
• שותפות בצוות המפתח סל מענים עירוני לקהל היעד.
• יוזם, מתכנן, מפיק, מארגן ומתפעל אירועים ופעילויות שוטפות לצעירי העיר.
• ייזום ויצירת קשר עם אוכלוסיית היעד.
• קידום ועידוד יוזמות מקומיות.
• יוצר קשרים עם גורמים שונים ברשות ומחוצה לה, לצורך שיתופי פעולה בתחום אחריותו.
• הובלת קבוצות מנהיגות צעירות בתחום האחריות.
• יישום מפגשי צעירים ומתן הדרכה והכוונה לצעירים המשתתפים בפעילויות השונות.
• לקיחת חלק פעיל בפעילויות האגף לרבות באירועים שנתיים.
• וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה הישיר.

אופן הגשת המועמדות:
טפסי מועמד ניתן להוריד מאתר האינטרנט של העירייה.
אופן הגשת המועמדות: הגשת המועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד באתר הדרושים של העירייה בצירוף כל המסמכים שידרשו בתהליך המקוון.
יש לקרוא את ההנחיות לפני ובמהלך הגשת מועמדות, נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה. חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.
מועד אחרון להגשת מועמדות 29.8.22 בשעה – 12:00.

 • 100% היקף משרה

 • 29/08/2022 12:00מועד אחרון להגשה

 • 116/2022מספר מכרז

דרוש/ה

מנהל/ת מחלקת הסעות ומלווים חינוך מיוחד

תיאור התפקיד

ייעוד:
גיבוש, התווית וביצוע מדיניות הרשות המקומית בתחום רכב ובטיחות בתעבורה.

תחומי אחריות:
1. הגדרת מטרות, תכנון, ארגון וביצוע של מדיניות בתחום האחריות של המחלקה.
2. פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת במחלקה.
3. ניהול צוות העובדים במחלקה.
4. מתן מענה לוגיסטי בתחום הסעות חינוך מיוחד: בקרת ביצוע מול חברות הסעות, מול מלווים וכן ניהול שינויים והתאמות בקווים.
5. קשר רציף עם חברות ההסעה, מסגרות החינוך והמלווים.
6. תפעול מערכת ממוחשבת לניהול הסעות.
7. תפעול שוטף יומיומי במשרד: קבלת קהל ומתן מענה לפניות הורים ופתרון תקלות/בעיות, בקרת החלפות מלווים.
8. שימוש במערכות המידע הגיאוגרפי של משרד החינוך לבדיקת זכאויות להסעה.
9. אישור דוחות הנוכחות של המלווים וטיפולם מול משאבי אנוש.
10. כל מטלה נוספת שתוטל על ידי הממונה.

אופן הגשת המועמדות:
הגשת המועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד באתר הדרושים של העירייה
בצירוף כל המסמכים שידרשו בתהליך המקוון.
יש לקרוא את ההנחיות לפני ובמהלך הגשת מועמדות, נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה. חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

מועד אחרון להגשת מועמדות 29.8.2022 בשעה – 12:00

 • 100% היקף משרה

 • 29/08/2022 12:00מועד אחרון להגשה

 • 106/2022מספר מכרז

דרוש/ה

מנהל/ת אגף תכנון, תנועה וכבישים

תיאור התפקיד

תיאור התפקיד:
ייעוד:

אחראי על ניהול, תכנון, ליווי ופיקוח עבודת התשתיות והתכנון של הכבישים, התנועה והתחבורה (לרבות הציבורית) ברשות המקומית, בכפוף לחוקים, לתקנות, לחוקי העזר של הרשות ובהתאם להנחיות וסמכות הגופים הרגולטורים בתחום.

תחומי אחריות:
1. ניהול אגף תכנון תנועה וכבישים של הרשות.
2. ניהול, ליווי ופיקוח על עבודות התנועה והכבישים המתקיימות ברשות.
3. גורם מייצג ומנחה מקצועית בתחומי התנועה והכבישים ברשות.
4. מתן מענה לפניות הציבור ומתן מידע בתחומי התנועה והכבישים ברשות.
5. כל מטלה נוספת שתוטל על ידי הממונה.

אופן הגשת המועמדות:
הגשת המועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד באתר הדרושים של העירייה
בצירוף כל המסמכים שידרשו בתהליך המקוון.
יש לקרוא את ההנחיות לפני ובמהלך הגשת מועמדות, נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה. חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

מועד אחרון להגשת מועמדות 22.8.2022 בשעה – 12:00

 • 100% היקף משרה

 • 22/08/2022 12:00מועד אחרון להגשה

 • 110/2022מספר מכרז

דרוש/ה

רכז/ת רישוי עסקים איכות הסביבה

תיאור התפקיד

תיאור התפקיד:
טיפול וקידום בקשות לרישיון עסק או חידוש עסק שבאחריות המשרד להגנת הסביבה המועברות מהמחלקה לרישוי עסקים, תוך מתן חוות דעת לקבלת רישיון עסק מהיבט איכות הסביבה ומפגעים סביבתיים שבאחריותו, תוך בקרה וטיפול בתיקי העסק בהתאם לחוות הדעת ולקריטריונים מקצועיים, בתיאום הגורמים המקצועיים הרלוונטיים ובהתאם לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013, למדיניות המשרד להגנת הסביבה ולהנחיות הממונה.

עיקרי התפקיד:
1. יישום חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 ותקנותיו וצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשע"ג-2013.
2. קיום מעקב רציף על מפעלי התעשייה ומתן חוות דעת לרישיון עסק, פיקוח על עמידה בתנאי איכות הסביבה.
3. ריכוז הטיפול במפעלים בנושא רישוי עסקים ותיאום בין הגורמים המקצועיים בעירייה ובמשרד להגנת הסביבה מחוז מרכז.
4. מתן סיוע והנחיה מקצועית לעירייה בנושא רישוי עסקים במפעלים.
5. הכנת דו"חות תקופתיים על פעילות ענף התעשיות ורישוי עסקים בעירייה.
6. הסדרה, בקרה ואכיפה של תנאי איכות הסביבה ברישיונות עסק בהתאם לחוק רישוי עסקים והנחיות המשרד להגנת הסביבה.
7. פיקוח ובקרה אחר עסקים למניעה או הסרה של מפגעים סביבתיים, ביצוע סיורי שטח, קביעת תנאים והנחיות לעסקים והכל בהתאם למדיניות העירייה והמשרד להגנת הסביבה.
8. פיקוח אחר עמידה בתנאים הסביבתיים ברישיונות עסק.
9. איתור וזיהוי ריחות רעים בתחום התעשייה ותחומים אחרים, וקביעת תנאים למניעתם.
10. ניהול תלונות הקשורות בתעשייה וטיפול בפתרונות.
11. מתן מענה לתלונות ציבור בתחומים אלו.
12. מתן דרישות סביבתיות לעסקים, קיום סיורים בעסקים תוך מעקב רציף על קיום הדרישות הסביבתיות ומתן חוות דעת לרישיון עסק.
13. פיקוח על עמידה בתנאים.
14. כל מטלה נוספת אשר תוטל על ידי הממונה.

אופן הגשת המועמדות:
הגשת המועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד באתר הדרושים של העירייה
בצירוף כל המסמכים שידרשו בתהליך המקוון.
יש לקרוא את ההנחיות לפני ובמהלך הגשת מועמדות, נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה. חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

מועד אחרון להגשת מועמדות 22.8.2022 בשעה – 12:00

 • 100% היקף משרה

 • 22/08/2022 12:00מועד אחרון להגשה

 • 111/2022מספר מכרז

דרוש/ה

לבורנטים/יות בבתי"ס על-יסודיים

תיאור התפקיד

תיאור התפקיד:
- ריכוז ופיקוח על הפעילות במעבדה.
- קיום סביבה בטיחותית במעבדה.
- בקרה ופיקוח של בטיחות השימוש בציוד המעבדה.
- הדרכות בטיחות לשימוש בטיחותי בציוד המעבדה.
- ניהול הציוד והרכש של המעבדה.
- רכישה של חומרים לפי צורכי ביה"ס ותקציב המעבדה בתאום עם מנהל/ת ביה"ס.
- ביצוע תחזוקה שוטפת ומונעת של ציוד מעבדה ומתחם המעבדה.
- וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה.

אופן הגשת המועמדות:
הגשת המועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד באתר הדרושים של העירייה
בצירוף כל המסמכים שידרשו בתהליך המקוון.

יש לקרוא את ההנחיות לפני ובמהלך הגשת מועמדות, נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה. חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.


מועד אחרון להגשת מועמדות 22.8.2022 בשעה – 12:00

 • 22/08/2022 12:00מועד אחרון להגשה

 • 112/2022מספר מכרז

דרוש/ה

נציג/ת יחידת תקציבים (רפרנט/ית) באגף הכספים

תיאור התפקיד

תיאור תפקיד:
1. הנחייה וייעוץ לראשי יחידות ברשות המקומית בגיבוש הצעות תקציב יחידתיות, בכפוף לתבחינים מקצועיים.
2. מסייע להכין הצעת תקציב שנתי ליחידה לה הוא אחראי.
3. אחראי לניהול מעקב על פעולות היחידה לה הוא אחראי ועל בקרה תקציבית שוטפת ובחינת ניצול התקציב
בהתאם לייעוד המוצהר בתקציב המאושר.
4. אחראי לריכוז נתונים , דוחות ומחקרים על עלויות ועל תמחיר של פעולות היחידה.
5. הכנת תחשיבים לצורך הפקת חיובים בנושא היטלים ואגרות.
6. אחראי לבדיקת החשבונות והוראות תשלום לספקים ולקבלנים ולמתן אישורי תשלום.
7. ביצוע בקרה תקציבית במסגרת התקציב ועפ"י סעיפי התקציב המאושרים.
8. ביצוע כל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה, מעבר לעבודה השוטפת, בהתאם לצרכים המשתנים של המחלקה.

אופן הגשת המועמדות:
הגשת המועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד באתר הדרושים של העירייה
בצירוף כל המסמכים שידרשו בתהליך המקוון.
יש לקרוא את ההנחיות לפני ובמהלך הגשת מועמדות, נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה. חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

מועד אחרון להגשת מועמדות 22.8.2022 בשעה – 12:00

 • 100% היקף משרה

 • 22/08/2022 12:00מועד אחרון להגשה

 • 113/2022מספר מכרז

דרוש/ה

מפקח/ת תשתיות במחלקת פיקוח תשתיות

תיאור התפקיד

ייעוד: אחראי מטעם העירייה לביצוע מעקב, פיקוח ובקרה על עבודות במרחב הציבורי המתבצעות ע"י קבלנים , משרדי ממשלה, חברות מנהלות, מנהלי פרויקטים ולוודא כי עבודתם מתבצעת בהתאם להסכמים לנהלי הרשות.

תחומי אחריות:
1. ביצוע פיקוח ישיר על עבודות בתחום התשתיות המבוצעות ע"י הרשות.
2. פיקוח ובקרה על קבלנים חוץ העובדים בתחום התשתיות במרחב הציבורי.
3. השתתפות בוועדה לעבודה בשטחים ציבורים.
4. שותף לתהליך מסירת תשתיות לעירייה על פי נוהל מסירת תשתיות של העירייה.
5. ייצוג העירייה בתביעות משפטיות.
6. כל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה הישיר.

אופן הגשת המועמדות:
הגשת המועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד באתר הדרושים של העירייה
בצירוף כל המסמכים שידרשו בתהליך המקוון.
יש לקרוא את ההנחיות לפני ובמהלך הגשת מועמדות, נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה. חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

מועד אחרון להגשת מועמדות 22.8.2022 בשעה – 12:00

 • 100% היקף משרה

 • 22/08/2022 12:00מועד אחרון להגשה

 • 114/2022מספר מכרז

דרוש/ה

עו"ד ממונה תחום בלשכה המשפטית

תיאור התפקיד

מכרז פנימי מיועד לעובדי עירייה בלבד!

תיאור התפקיד:

ייעוד:
ביצוע המשימות המשפטיות המוטלות עליו במסגרת תפקידו בכפוף להנחיות הממונה בלשכה המשפטית.

לרבות בתחום האזרחי והמנהלי, בתחום דיני הנזיקין והביטוח, העבודה ומשמעת, בתחום הארנונה וההיטלים, בתחום דיני תכנון ובניה, היטל השבחה ופיצויים, בתחום הפלילי של אכיפת חוק התכנון והבנייה, חוק רישוי עסקים וחוקי עזר, כולל תחום החנייה.

תחומי אחריות:
א. ייצוג הרשות בהליכים/נושאים משפטיים אזרחיים ומינהליים כולל ייצוג העירייה בבתי משפט ובבתי
הדין לדרגותיהם, בהתאם להנחיות הממונה בלשכה המשפטית.
ב. מתן סיוע ויעוץ משפטי (לרבות חוות דעת משפטיות),לגורמי העירייה השונים בכל הנושאים האזרחיים, המנהליים והפליליים ובהתאם להנחיות הממונה בלשכה המשפטית.

ג. ביצוע מטלות ותפקידים נוספים עפ"י קביעת והנחיית הממונה.

אופן הגשת המועמדות:
הגשת המועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד באתר הדרושים של העירייה
בצירוף כל המסמכים שידרשו בתהליך המקוון.
יש לקרוא את ההנחיות לפני ובמהלך הגשת מועמדות, נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה. חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

מועד אחרון להגשת מועמדות 15.8.2022 בשעה – 12:00

 • 100% היקף משרה

 • 15/08/2022 12:00מועד אחרון להגשה

 • 109/2022מספר מכרז

דרוש/ה

עירוני א' מודיעין

תיאור התפקיד

דרוש/ה לשנה"ל תשפ"ג
מורה להוראת המתמטיקה בחטיבת הביניים
למשרה מלאה.
קו"ח יש לשלוח למייל mollymeiri@gmail.com

    דרוש/ה

    בית הספר ממ"ד "נוף הרים"

    תיאור התפקיד

    דרושים/ות לשנה"ל תשפ"ג
    >מחנך/ת לכיתה א'
    >מחנך/ת לכיתה ה'
    >מורה לאנגלית למילוי מקום עם אפשרות להארכה

    פרטים וקו"ח יש לשלוח למייל byossim@gmail.com
    או לנייד 052-3795002

       דרוש/ה

       סיירת ביטחון עירונית

       תיאור התפקיד

       חיילים/ות משוחררים/ות מקומכם בסיירת הביטחון של העיר!

       דרושים סיירים/ת לאגף הביטחון של עיריית מודיעין מכבים רעות.

       עבודה במשמרות 24/7 כולל לילות, שבתות וחגים.

       דרישות התפקיד: לוחם/ת , רובאי 03 ומעלה, רישיון נהיגה מעל שנתיים, בריאות תקינה.

       תנאי בסיס: 45 ₪ לשעה, תנאים סוציאליים מלאים.

       להגשת קו"ח noa_el@modiin.muni.il טלפון :08-9394607

          דרוש/ה

          אורט עירוני ד'

          תיאור התפקיד

          לשנת הלימודים תשפ"ג

          לחטיבת הביניים דרושה מזכיר/ה למשרה מלאה
          קו"ש יש לשלוח למייל Revitalaka1973@modiin.ort.org.il

             דרוש/ה

             מינהל החינוך

             תיאור התפקיד

             לעבודה במחלקת הסעות חינוך המיוחד
             דרושים/ות מלווים/ות לפי קריאה / בקווים סדירים לאזור המרכז השפלה וירושלים


             לליווי תלמידים/ות בעלי/ות צרכים מיוחדים בהסעות חינוך מיוחד

             דרישות התפקיד:

             • ידיעת השפה העברית ובכלל זה קריאה וכתיבה

             • גיל 18 ומעלה

              קו"ח יש להעביר למייל ziv_c@modiin.muni.il
              לפרטים טל. 08-9726284

              *המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד

                דרוש/ה

                מינהל החינוך

                תיאור התפקיד

                דרושים/ות סייעים/ות

                סייעות פדגוגיות/ סייעות אישיות / סייעות גנים / סייעות בצהרונים / סייעות למילויי מקום

                מגוון רחב של משרות בגני הילדים ובבתי הספר בעיר.
                עבודה גמישה במשרה מלאה או חלקית, מתאים גם לסטודנטים.
                ניתן לשלב עבודה בבקרים והמשך עבודה בצהרונים.

                תנאים סוציאליים מורחבים
                המשרה מתאימה למועמדים שאוהבים ילדים ורוצים לקחת חלק בעשייה חינוכית משמעותית

                דרישות התפקיד:

                   דרוש/ה

                   מינהל החינוך

                   תיאור התפקיד

                   משוחררים/ות?
                   הצטרפו למערך תומכי ההוראה בגני הילדים

                   וקבלו מלגה על סך 8,000₪, בנוסף לשכר החודשי!

                   מתאים לצעירים/ות שאוהבים ילדים ורוצים לקחת חלק בעשייה חינוכית משמעותית.

                   *למסיימי שירות צבאי או לאומי עד 5 שנים מסיום השירות.

                   לפרטים והצטרפות

                      דרוש/ה

                      תיכון עירוני ה' ע"ש יצחק נבון

                      תיאור התפקיד

                      דרוש/ה לשנה"ל תשפ"ג

                      מורה למתמטיקה ומדעי המחשב לחט״ב

                      קורות חיים יש לשלוח לדוא"ל 1002052282@jerschools.org.il

                         דרוש/ה

                         עמותת סחלבים

                         תיאור התפקיד

                         דרושות סייעות / מטפלות לגנים ולמעון
                         למשרה מלאה או חלקית


                         דרישות:

                         • יחסי אנוש טובים ויכולת עבודה בצוות

                         • גישה טובה וחמה עם ילדים

                         • ניסיון בעבודה במסגרות גיל רך יתרון

                          תנאים טובים למתאימות
                          אפשרות להסעות

                          לפרטים נוספים: דורית 052-2864833

                          המודעה מנוסחת בלשון נקבה אך פונה לשני המינים.

                            דרוש/ה

                            עמותת סחלבים

                            תיאור התפקיד

                            דרושות לצהרונים
                            סייעות / מורות / גננות / סטודנטיות


                            דרישות:

                            • יחסי אנוש טובים ויכולת עבודה בצוות

                            • גישה טובה וחמה עם ילדים

                            • ניסיון בעבודה במסגרות גיל רך יתרון

                             תנאים טובים למתאימות
                             אפשרות להסעות

                             לפרטים נוספים: אירית 050-7427897

                             המודעה מנוסחת בלשון נקבה אך פונה לשני המינים.

                               דרוש/ה

                               אלו''ט - אגודה לאומית לילדים ובוגרים עם אוטיזם

                               תיאור התפקיד

                               דרושים/ות ל''בית לחיים'' במודיעין

                               • אב/אם בית

                               • מבשל/ת

                               • עובד/ת ניקיון

                               • איש/אשת אחזקה

                               • מנתח/ת התנהגות

                               • אח/אחות רפואי/ת

                               • עובד/ת סוציאלי/ת

                               • מדריך/ה טיפולי/ת

                               • רכז/ת

                                לפרטים נוספים על המשרות ושליחת קורות חיים – לחצו כאן

                                  דרוש/ה

                                  המוקד העירוני/ביטחוני

                                  תיאור התפקיד

                                  דרושים/ות נציגי/ות שרות
                                  עם ניסיון במתן שירות במענה טלפוני.

                                  • נדרש ידע/יכולת למידה של מערכות מידע ומחשוב

                                  • העבודה מתאימה לסטודנטים/יות

                                  • העבודה במשמרות / לילות / סופי שבוע

                                   לפרטים התקשרו לטל. 08-9726020, 08-9726242, 106                                     פניה למוקד העירוני מוקד 106
                                     פניה למוקד העירוני
                                     חזור לראש העמוד