• זכאי לבחור בבחירות לעיריית מודיעין מכבים רעות מי שרשום בפנקס הבוחרים של הרשות (למעט מי שבתוך 18 החודשים שקדמו ליום הבחירות היה רשום בפנקס הבוחרים כבוחר של רשות מקומית אחרת לרבות מועצה אזורית, ובאותה רשות התקיימו בחירות בתקופה האמורה).

  פנקס הבוחרים יכלול כל אדם שיום הולדתו ה-17 חל לא יאוחר מיום הבחירות לרשויות המקומיות (30.10.2018) ושמו ומענו רשומים במרשם האוכלוסין כתושב העיר מודיעין מכבים רעות לא יאוחר מיום 20.9.2018 (מועד סגירת פנקס הבוחרים).

  לפיכך, אדם המתגורר בעיר אשר טרם עדכן את כתובתו כתושב העיר, מתבקש לפנות לרשות האוכלוסין של משרד הפנים בהקדם ולא יאוחר מהמועד האמור (פרטים נוספים במוקד השירות
  הטלפוני 3450* או באתר האינטרנט של רשות האוכלוסין).

 • לקראת יום הבחירות ישלחו באמצעות הדואר הודעות לכל מי ששמו נכלל בפנקס הבוחרים, הכוללות מידע בדבר מקום הקלפי שבו הוא רשאי להצביע והאם הקלפי נגישה לאנשים המוגבלים
  בניידות (רצוי להגיע עם הודעה זו למקום הקלפי, אך הדבר אינו תנאי מחייב למימוש זכות ההצבעה).

 • פרטים נוספים (לרבות בעניין סדרי הצבעת אנשים המוגבלים בניידות שלא בקלפי שבה שמם מופיע ברשימת הבוחרים) יפורסמו בהמשך באתר העירייה, בלוחות המודעות ובאמצעי התקשורת
  המקומיים.

הזכות להבחר

זכאי להיכלל ברשימת מועמדים למועצת העירייה ולהיות מועמד לראשות העירייה מי שמו רשום בפנקס הבוחרים (כאמור לעיל) וביום הגשת רשימת המועמדים הכוללת את שמו הוא בן 21 שנה ומעלה ומקום מגוריו הקבוע הוא בתחום הרשות המקומית.פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד