מחלקת צרכים מיוחדים

08/03/2020 י"ב אדר תש"פ

תפקידים ותחומי אחריות של המחלקה לצרכים מיוחדים:

 • השמה ושיבוץ תלמידים במסגרות חינוך מיוחד, גנים ובתי ספר בעיר ומחוצה לה.

 • תכנון תכניות לפיתוח מוסדות החינוך המיוחד לסוגיהם השונים (הצטיידות, שיבוץ סייעות)

 • תקצוב והפעלה של מסגרות החינוך המיוחד בעיר.

 • שיבוץ סייעות למסגרות החנ"מ בעיר.

 • שיבוץ סייעות עבור תלמידים שקיבלו זכאות לסייעת בועדת השילוב הלומדים בחינוך הרגיל.

 • טיפול בקבלת זכאות לסייעת רפואית לתלמידים הלומדים בחינוך הרגיל.

 • ליווי והדרכת הסייעות במסגרות החנ"מ.

 • פיתוח והכשרה מקצועית של סייעות החינוך המיוחד.

 • ייעוץ הדרכה וליווי למנהלי מסגרות החינוך המיוחד והרגיל בעיר.

 • ייעוץ, הדרכה וליווי להורים.

 • פיתוח תכניות ייחודיות  לקידום תלמידים במסגרות החינוך המיוחד.

זכויות

הורים לתלמיד שעבר ועדת השמה וקיבל זכאות זכאים לניכוי מס במקור במס הכנסה.
ניתן לפנות למזכירות המחלקה בטלפון 08-9750939 לקבלת האישור.

ועדות השמה

למידע ושאלות בנושא ועדות השמה, שיבוצים, ועדות ערר – לחצו כאן למידע על ועדת השמה

מענה לטלפון


מזכירות המחלקה ורכזת ועדות השמה 10:00-13:00

מח' גנ"י וסייעות  7:30 -9:00 ,  14:00-16:00

שםתפקידטלפוןפקספנייהNew
שםפניות למח' צרכים מיוחדים באגף חינוך גינת האלה 15 תפקידמזכירות המחלקה לצרכים מיוחדים טלפון08-6226771פקס08-9714794פנייהNew
שםרחל שילוןתפקידמנהלת המחלקה לצרכים מיוחדים באגף חינוךטלפון08-6226771פקס08-9714794פנייהפניה מקוונת לרחל שילוןNew
שםדנית כחלוןתפקידרכזת מדור השמה שיבוץ ורישום במח' צרכים מיוחדיםטלפון08-9750923 שלוחה 4פקס08-9714794פנייהפניה מקוונת לדנית כחלוןןNew
שםתפקידמדור סייעות במח' צרכים מיוחדיםטלפון08-6225792פקס08-9714794פנייהNew
שםרחלי אטיאסתפקידמזכירת המחלקה לצרכים מיוחדים באגף החינוךטלפון08-6226771 שלוחה 1פקס08-9714794פנייהפניה מקוונת לרחלי אטיאסNew
שםרותי קקון תפקידמנהלת מדור גני ילדים במח' צרכים מיוחדיםטלפון08-9700689 שלוחה 3פקס08-9714794פנייהפניה מקוונת לרות קקוןNew052-4887353
שםשני מילשטייןתפקידמדור סייעות במח' צרכים מיוחדיםטלפון08-6226780פקס08-9714794פנייהפניה מקוונת לשני מילשטיין New
שםליאת כהן מזרחיתפקידרכזת רכזת סייעות בצרכים מיוחדיםטלפון08-6226782פקס08-9714794פנייהפניה מקוונת לליאת מזרחי כהןNew052-4859383
שםיפית אוחנהתפקידרכזת מדור השמה רישום ושיבוץ/גני ילדיםטלפון08-6225792פקס08-9714794פנייהפניה מקוונת ליפית אוחנהNew
שםמעיין לויתפקידרכזת מדור השמה שיבוץ ורישום גני ילדיםטלפון08-6225799פקס08-6225799פנייהפניה מקוונת למעיין לויNew
שםאורלי שביט מימרןתפקידמפקחת על חינוך מיוחד- משרד החינוךטלפון02-5601500 02-5601505פקס02-5601650פנייהכנפי נשרים 22 ג.שאול י-םNew
שםשרון תלמי תפקידמנהלת מתי"א אית"ן מרכז תמיכה ישוביטלפון02-6333767פקס02-6333772פנייהת.ד. 5 בית שמש 99000New

פניות תושבים

בנושא החינוך המיוחדפרטים
בנושא החינוך המיוחדשםפרטיםרחלי אטיאס
בנושא החינוך המיוחדימים ושעות (פגישות עם מנהלת המחלקה עפ"י תאום עם רחלי 08-6226771)פרטיםא' - ה' 8:00 - 16:00
בנושא החינוך המיוחדדוא"לפרטיםracheli_a@modiin.muni.il
בנושא החינוך המיוחדפנייה לרחליפרטיםפניה מקוונת לרחלי אטיאס
בנושא החינוך המיוחדבמקרים דחופים או לשאלות ניתן לפנות בדוא"ל לנציג הורים בועדות השמהפרטים
בנושא החינוך המיוחדשםפרטיםשלמה קרפ
בנושא החינוך המיוחדדוא"לפרטיםkarp31@netvision.net.il


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד