תוצאות זוכים במכרזים

13/08/2023 כ"ו אב תשפ"ג

כאן מתפרסמות תוצאות מכרזי העיריה השונים כפי שנקבעו בוועדת מכרזים.

הנכם מוזמנים לעיין בתוצאות המכרזים של עיריית מודיעין מכבים רעות.


לחצו כאן לצפייה בפרוטוקולים של ועדת מכרזים

לחצו כאן למאגר יועצי העירייה

שנים 2018 - 2023

מספר מכרזמהות המכרזשם הזוכה
מספר מכרז25/17מהות המכרזלקבלת זיכיון להפעלת דוכני מזון ו/ או דוכני אמנים באירועי תרבות שם הזוכהשיווק ארין פאן אירועים
מספר מכרז26/17 מהות המכרזלאספקת והתקנת מעלית במרכז יום לקשיש ובבתי הספר עירוני ה' ואמי"ת בנותשם הזוכהכפיר מעליות תעשיות (1996) בע"מ
מספר מכרז28/17מהות המכרזאחזקת תשתיותשם הזוכהא.ר.א.ג. בינוי ופיתוח בע"מ
מספר מכרז01/18מהות המכרזהשכרת מבנה שם הזוכהנחלת שי
מספר מכרז02/18מהות המכרזלהשכרה והתקנת מערכת תאורה הגברה והקרה לאירועי תרבות שם הזוכהסימול אורקולי
מספר מכרז03/18מהות המכרזלאיסוף פסולת פלסטיקשם הזוכהאביב תעשיות מחזור בע"מ
מספר מכרז04/18מהות המכרזלביצוע כיסוח, ניקוש וניקיון מדרכותשם הזוכהאביב סטולר עבודות גינון ואחזקה בע"מ
מספר מכרז06/18מהות המכרזאספקת תוכנות ושרותי תמיכה למערכות פיננסיות, גביה ואוכלוסין ומערכות נלוות לעיריית מודיעיןשם הזוכההחברה לאוטומציה
מספר מכרז07/18מהות המכרזלביצוע עבודות שיפוצים ואחזקהשם הזוכהפילו ובניו (1997 בע"מ), ראשון פלסט בע"מ
מספר מכרז09/18מהות המכרזלביצוע סקר תמרוריםשם הזוכהאופק צילומי אוויר – לביצוע סקר תמרורים
מספר מכרז-מהות המכרזלביצוע סקר נגישות שם הזוכהטלדור – לביצוע סקר נגישות
מספר מכרז10/18מהות המכרזלהפעלת צהרוניםשם הזוכהאורות יצחק
מספר מכרז11/18מהות המכרזהפעלת מזנון בבית הספר עירוני א'שם הזוכהחי קלדרון
מספר מכרז12/18מהות המכרזהפעלת מזנון בבניין העירייה שם הזוכהחי קלדרון
מספר מכרז13/18מהות המכרזלגינון שוטף בעיר מודיעין מכבים רעותשם הזוכהאביב סטולר, פורום שתיל, אוזן חיים, גנים בירוק, וייס יוסי
מספר מכרז14/18מהות המכרזלגינון מוס"ח שם הזוכהגנים בירוק
מספר מכרז15/18מהות המכרזלהשכרה והפעלת גן פרפר שם הזוכהעמותת יוזמ"ה
מספר מכרז16/18מהות המכרזלהפעלת מסגרת יום ארוך לילדי מש"ה ביה"ס פסיפס שם הזוכהאקי"מ
מספר מכרז19/18מהות המכרזלמתן שירותי גבייה ואכיפת חיובי העירייה ממקורות עצמאייםשם הזוכהמלגם
מספר מכרז02/19מהות המכרזלהשכרה והפעלת מבני גני ילדיםשם הזוכהרח' תכלת 9 – נעמי טל
מספר מכרז04/19מהות המכרזדוכני מזוןשם הזוכהא.נ. בראנץ'
מספר מכרז5/19מהות המכרזאספקת מערכות ממוחשבות לשמירה על חוקי העזר העירוניים ובכללם הפיקוח העירונישם הזוכההחברה לאוטומציה
מספר מכרז6/19מהות המכרזלמתן שירותי קבורהשם הזוכהחסד ואמת לב אהרון
מספר מכרז7/19מהות המכרזלהשכרת והפעלת גן ילדיםשם הזוכהרח' ראובן 31 – שירה חלימי
מספר מכרז9/19מהות המכרזלשכירות והפעלת גן ילדיםשם הזוכהגן עיט – יולי דגן אחזקות 2017 בע"מ
מספר מכרז10/19מהות המכרזלהשכרת והתקנת במות לאירועי תרבותשם הזוכהקשת במות
מספר מכרז12/19מהות המכרזלתכנון וביצוע מקווהשם הזוכהא.ר.א.ג. בינוי ופיתוח
מספר מכרז14/19מהות המכרזאספקה והתקנת מעליות בארבעה בתי ספרשם הזוכהכפיר מעליות
מספר מכרז15/19מהות המכרזהפעלת חטיבות ביניים ובעלות על חטיבות עליונות בבתי ספר שש שנתייםשם הזוכהרשת אמי"ת ; ברנקו וייס ; בני עקיבא ; רשת אורט ישראל
מספר מכרז2/20מהות המכרזמתן שירותים משפטיים וייעוץ שוטף בתחום התכנון והבנייה עבור הוועדה המקומית לתכנון ובניה מודיעיןשם הזוכהצבי אגמון ושות'; פריש שפרבר
מספר מכרז3/20מהות המכרזעבודות אחזקה ופיתוח תשתיותשם הזוכהיובל עבודות עפר ופיתוח בע"מ
מספר מכרז4/20מהות המכרזשכירות והפעלת מבני גני ילדיםשם הזוכהגן דרור - א.מ.ן. תהילה ; גן דולב - שירלי ברנס ; גן להב - מירי אתון ; גן ראובן כיתה קיצונית - גל כהן; גן ראובן כיתה אמצעית - אורטל ורעות שקד ; גן מור - חגית למפרט מור ; גן יהב - גלית מור
מספר מכרז7/20מהות המכרזביצוע עבודות יזומות ועבודות אחזקה שוטפת למתקני חשמל עירוניים וגופי תאורת רחובשם הזוכהמ. דרורי
מספר מכרז9/20מהות המכרזלאספקה, תכנון, הקמה, הפעלה ואחזקה של עמדות טעינה (AC) לרכב חשמלי ברחובות ובחניונים ציבורייםשם הזוכהאפקון תחבורה חשמלית בע"מ
מספר מכרז10/20מהות המכרזביצוע עבודות אחזקה ו/או התקנת מערכות אבטחה במבני ציבורשם הזוכהמוקד מודיעין אזרחי
מספר מכרז11/20מהות המכרזאספקת חומרי אחזקה וציודשם הזוכההררי מרכז הכלי בע"מ
מספר מכרז12/20מהות המכרזשיפוץ והקמת מוקד 106שם הזוכהמגלקום
מספר מכרז13/20מהות המכרזמתן שירותי ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים פתוחים בשטחה המוניציפאלי של עיריית מודיעין מכבים רעותשם הזוכהשלג לבן
מספר מכרז14/20מהות המכרזלשכירות והפעלת גןשם הזוכהרח' אביטל 49 – גן מקשיב
מספר מכרז15/20מהות המכרזלשכירות והפעלת מבני גני ילדים ומעונותשם הזוכהגן תמוז - נחמה בן פורת ; יער בן שמן (כיתה 2) - נחמה בן פורת ; יער בן שמן (כיתה 1) - גן מקשיב ; גן שרקרק - דינה וייצמן
מספר מכרז17/20מהות המכרזביצוע עבודות אחזקה שוטפת של שטחי גינון במוסדות חינוךשם הזוכהגינון ברוך
מספר מכרז18/20מהות המכרזהפעלת מרכז יום לקשישים תשושים וסיעודיים, קהילות תומכות, שירותים ותכניות נוספות עבור אזרחים ותיקים בקהילהשם הזוכהמטב
מספר מכרז19/20מהות המכרזביצוע עבודות תחזוקה של מזגניםשם הזוכהשירות הוגן חיפה תכנון וביצוע בע"מ
מספר מכרז20/20מהות המכרזשכירות והפעלת מבני גני ילדיםשם הזוכהגן אלון - אלינה וינרסקי ; וגן אלה - אלינה וינרסקי ; מרים החשמונאית - אמירים ; גן דובדבן - רותי ביק ; גן ניצן – רותי ביק ; גן יעלים - ליזט צימרמן
מספר מכרז21/20מהות המכרזביצוע עבודות שיפוץ ואחזקהשם הזוכהגריפון ייזום והשקעות ; פילו ובניו
מספר מכרז1/21מהות המכרזביצוע סככות המתנה לתחבורה ציבורית וצגי מידע חכמיםשם הזוכהאי.אם.שגב
מספר מכרז2/21מהות המכרזמתן שירותי ראיית חשבון, הנהלת חשבונות וחשבות שכרשם הזוכהקסלמן וקסלמן
מספר מכרז3/21מהות המכרזהשכרת והפעלת מבנה רב תכליתישם הזוכהמועדון הגריי בע"מ
מספר מכרז5/21מהות המכרזמתן שירותי גניזהשם הזוכהארכיב 2000 בע"מ
מספר מכרז6/21מהות המכרזשכירות והפעלת מבני גני ילדיםשם הזוכהגן ברח' מנחם בגין - פזית סלע ; גן חרצית - אושרת הרשברג ; גן פינגווין - אילנה מידני
מספר מכרז7/21מהות המכרזהשכרת מבנה לטובת הפעלה כמעון יוםשם הזוכהמ.נ. שוהם בע"מ
מספר מכרז8/21מהות המכרזלהפעלת צהרונים בעיר מודיעין מכבים רעותשם הזוכהעמותת אורות יצחק
מספר מכרז11/21מהות המכרזלהשכרת מבנים המיועדים לשמש כגני ילדים בעיר מודיעין מכבים רעותשם הזוכהיער ברעם- מאורות מודיעין; אביטל - גן מקשיב
מספר מכרז12/21מהות המכרזלהשכרת מבנים בעיר מודיעין מכבים רעותשם הזוכהנחלת שי
מספר מכרז13/21מהות המכרזלמתן שירותי אכיפה משפטית בנושאי גבייה עבור עיריית מודיעין מכבים רעותשם הזוכהרון חמד ושות' ; י.שפירא ושות' ; סנדרוביץ' רינקוב ושות'
מספר מכרז14/21מהות המכרזלהפעלת יום שהות ארוך לילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בגילאי 3-7 בעיר מודיעין מכבים רעות שם הזוכהצ'יימס ישראל
מספר מכרז15/21מהות המכרזלאספקת תוכנות ושרותי תמיכה למערכות הנדסיות עבור עיריית מודיעין מכבים רעותשם הזוכהקומפלוט
מספר מכרז16/21מהות המכרזלהשכרת מבנים המיועדים לשמש כגני ילדים בעיר מודיעין מכבים רעותשם הזוכהליבי זיגדון
מספר מכרז18/21מהות המכרזלהשכרת מבנים בעיר מודיעין מכבים רעותשם הזוכהטל רובין
מספר מכרז19/21מהות המכרזלהשכרת מבנה לטובת פעילות למען הקהילה בתחום רפואת חירום שם הזוכהאיחוד הצלה
מספר מכרז21/21מהות המכרזלהשכרה ופריסת מחסומים בעיר מודיעין מכבים רעותשם הזוכהיובל כהן יוקון במות
מספר מכרז23/21מהות המכרזלשכירות מבנים לצרכי קהילה בעיר מודיעין מכבים רעותשם הזוכהמירב זכריה גאוטה
מספר מכרז1/22מהות המכרזלמתן שירותי מדידת קרקעות, מבנים, ונכסים ובחינת השימוש בהםשם הזוכהמלגם
מספר מכרז3/22מהות המכרזלאספקת דלקים והתקני תדלוק לכלי הרכב ו/או כלים אחרים של עיריית מודיעין-מכבים-רעותשם הזוכהדלק חברת הדלק הישראלית בע"מ
מספר מכרז4/22מהות המכרזלהפעלת צהרונים בעיר מודיעין-מכבים-רעותשם הזוכהבית הספר הדמוקרטי - עמותת האומץ להיות ; אבני החושן, דרכי יהודה ונתיב זבולון - נחלת שי; בית הספר יוזמה- עמותת יוזמה ; בית הספר יחד - העשרת צהריים
מספר מכרז5/22מהות המכרזלביצוע אספקה והתקנת מעליות בבתי הספר גוונים, אסיף ויוזמה בעיר מודיעין מכבים רעותשם הזוכהנעמן מעליות הרכבה ושיווק בע"מ
מספר מכרז6/22מהות המכרזלהשכרת מבנים לטובת הפעלה כגני ילדיםשם הזוכהערבי נחל 22- גן מקשיב; חשוון 10- לילי דוד
מספר מכרז8/22מהות המכרזלשירותי ביטוח עבור עיריית מודיעין מכבים רעותשם הזוכההפניקס חברה לביטוח
מספר מכרז10/22מהות המכרזלמתן שירותי דפוס והפצה כמותית של דברי דואר עבור עיריית מודיעין מכבים רעותשם הזוכהא.ד הצעות ועיטוף
מספר מכרז11/22מהות המכרזלאספקה והתקנה של מערכות מיזוג אוויר עבור עיריית מודיעין מכבים רעותשם הזוכהתדיראן מוצרי צריכה וטכנולוגיה בע"מ
מספר מכרז12/22מהות המכרזלהשכרת מבנה המיועד לשמש כגן ילדים בעיר מודיעין מכבים רעות שם הזוכהגן מקשיב
מספר מכרז14/22מהות המכרזלביצוע עבודות ריסוס והדברות מזיקים ומכרסמים עבור עיריית מודיעין מכבים רעות שם הזוכהארדיטי שירוצתי הדברה ותברואה
מספר מכרז2/23מהות המכרזלהפעלת מסגרות הארכת יום ו/או מועדונית ו/או מועדונים רב נכותיים עבור ילדים ו/או בוגרים עם צרכים מיוחדים בעיר מודיעין מכבים-רעותשם הזוכהמועדון רב נוכתי 21 פלוס- אקים ישראל
מספר מכרז3/23מהות המכרזלשכירות והפעלת מבנה גןשם הזוכהאושרת הרשברג
מספר מכרז6/23מהות המכרזלהפעלת צהרונים בעיר מודיעין-מכבים-רעותשם הזוכהאורות יצחק
מספר מכרז7/23מהות המכרזלשכירות והפעלת מבנה גןשם הזוכהנינוסקה רביד
מספר מכרז10/23מהות המכרזלשכירות והפעלת מבנה גןשם הזוכהגן צופר- נוי חג'ג' ; גן חרצית - אילנית מונטר


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד