טפסים, הנחיות, חוקים ותקנות

15/05/2024 ז' אייר תשפ"ד

בקשה להקצאת מקום חניה לנכה

עיריית מודיעין מכבים רעות מאפשרת הקצאת מקומות חניה לתושבים עם מוגבלות, המתקשים בניידות, זאת במטרה לסייע בידם להתנייד באופן עצמאי ככל האפשר.

מקומות החנייה השמורים יוקצו בהתאם להוראות חוק חניה לנכים תשנ"ד-1993 למי שנמצאו זכאים לכך, עפ"י הפירוט המופיע בטופס המקוון כאן.

שם הטופסקישור לטופס מקוון
שם הטופסבקשה להקצאת מקום חניה לנכהקישור לטופס מקווןפניה מקוונת לטופס מקוון
שם הטופסהסבר ודוגמאות להגשת הבקשהקישור לטופס מקווןדוגמאות - קישור לאתר חיצוני

טפסי תכנון והנדסה

שם הטופסאופן הגשת הטופסקישור
שם הטופסהגשת דיווח על ביצוע פרגולה/עבודה הפטורה מהיתר אופן הגשת הטופסבמייל ptor@modiin.muni.il קישורhttps://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=ExemptionFromThePermit%40RishuyZamin.gov.il# - קישור לקובץ PDF
שם הטופסטופס בקשה לכריתת עץאופן הגשת הטופסבמייל galit_s@modiin.muni.il קישורכריתת עץ - קישור לקובץ PDF

טפסי חינוך

שם טופסאופן הגשת הטופסקישור
שם טופסדף הסבר להורים בתום ועדת השמהאופן הגשת הטופס-קישורדף הסבר להורים בתום ועדת השמה - קישור לקובץ PDF
שם טופסערעור על החלטת ועדת השמהאופן הגשת הטופסועדת ערר במשרד החינוך באמצעות פקס 02-5601501 או בדואר כנפי נשרים 22 גבעת שמואל י-ם 91911קישורערעור על החלטה של ועדת השמה - קישור לקובץ PDF
שם טופסהנחות בחינוך לשנת תשפ"האופן הגשת הטופסידניקישור הנחות בחינוך לשנת תשפ

טפסי חינוך - ביטוח תאונות אישיות

בירורים מול חברת הביטוח בימים א', ב', ד', ה'
בין השעות 9:00 - 13:00 בטלפון 03-6235252

שם טופסקישור
שם טופספורטל ביטוח תאונות אישיות תלמידיםקישורפורטל ביטוח תאונות אישיות תלמידים - קישור לאתר חיצוני
שם טופספוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים - תשפ"אקישורפוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים - תש''פא - קישור לקובץ PDF
שם טופסטופס תביעה - תאונות אישיות תלמידים - תשפ"אקישורטופס תביעה - תאונות אישיות תלמידים - תש''פ - קישור לקובץ PDF
שם טופספוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים - תש''פקישורפוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים - תש''פ - קישור לקובץ PDF
שם טופסטופס תביעה - תאונות אישיות תלמידים - תש''פקישורטופס תביעה - תאונות אישיות תלמידים - תש''פ - קישור לקובץ PDF
שם טופספוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים - תשע"טקישורפוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים - תשעט - קישור לקובץ PDF
שם טופספוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים - תשע"חקישורפוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים - תשע
שם טופספוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים - תשע"זקישורפוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים - תשע
שם טופספוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים - תשע"וקישורפוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים -תשע
שם טופסטופס תביעה - תאונות אישיות תלמידים - תשע"וקישורטופס תביעה - תאונות אישיות תלמידים - תשע
שם טופספוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידי שטרם מלאו להם 3 שנים - תשע"הקישורפוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידי שטרם מלאו להם 3 שנים - תשע
שם טופספוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים -תשע"הקישורפוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים -תשע
שם טופסטופס תביעה - תאונות אישיות תלמידים - תשע"הקישורטופס תביעה - תאונות אישיות תלמידים - תשע
שם טופספוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים- תשע"דקישורפוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים - קישור לקובץ PDF
שם טופסהסדר כיסוי תאונות אישיות לתלמידים - תשע"דקישורהסדר כיסוי תאונות אישיות לתלמידים - תשע
שם טופסטופס תביעה - תאונות אישיות תלמידים - תשע"דקישורטופס תביעה - תאונות אישיות תלמידים - קישור לקובץ PDF

טפסי לשכת מנכ''ל

שם טופספניה
שם טופספנייה אל מנהלת מחלקת פניות הציבורפניה פניה מקוונת לדינה קרמונה

טפסי פיקוח עירוני

את הטפסים ניתן להגיש במייל parking@modiin.muni.il

או בפקס 08-9718087

טפסי פיקוח עירוני

שם הטופסקישורטופס מקוון
שם הטופסטופס בקשה לביטול הודעת הקנס (טופס ערעור)קישורטופס בקשה לביטול הודעת הקנס - קישור לקובץ PDFטופס מקווןטופס מקוו - קישור לאתר חיצוני
שם הטופסטופס בקשה להישפטקישורטופס בקשה להישפט - קישור לקובץ PDFטופס מקוון-

טפסי שירות וטרינרי

את הטפסים ניתן להגיש במייל dr_einav@modiin.muni.il

שם טופסקישור
שם טופסהעברת בעלות בעל חייםקישורלחצו כאן לטופס העברת בעלות בעל חיים - קישור לקובץ PDF


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד