סטטוס בקשות לשילוט

07/04/2024 כ"ח אדר ב תשפ"ד

מעקב בקשות לשילוט נכון ליום 7.4.2024

מגיש הבקשהמיקום השלט המבוקשגודל השלט/ים המבוקשים במ"רתאריך הגשת הבקשהועדת השילוט המטפלתתאריך כינוס הועדההחלטהתאריך מסירת ההחלטה
מגיש הבקשה4chefמיקום השלט המבוקששד המקצועות 16גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר1.50תאריך הגשת הבקשה30.1.23ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה9.2.23החלטהמאושר עם הגבלות תאריך מסירת ההחלטה13.2.23
מגיש הבקשה4chefמיקום השלט המבוקששד המקצועות 16גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר1.50תאריך הגשת הבקשה30.1.23ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה1.3.23החלטהמאושר עם הגבלותתאריך מסירת ההחלטה5.3.23
מגיש הבקשהb.b.b בורגרמיקום השלט המבוקשדם המכבים 38גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר73.50תאריך הגשת הבקשה1.2.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה7.2.21החלטהמאושר עם מגבלת זמןתאריך מסירת ההחלטה15.2.21
מגיש הבקשהBBB בורגר מיקום השלט המבוקשמתיתיהו הכהן 11גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר28תאריך הגשת הבקשה17.10.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה7.11.21החלטהמאושר עם מגבלת זמןתאריך מסירת ההחלטה14.11.21
מגיש הבקשהLIFETEAMמיקום השלט המבוקשחבצלת 17 רעות גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר6תאריך הגשת הבקשה22.3.23ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה31.7.23החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה31.7.23
מגיש הבקשהlogin מודיעיןמיקום השלט המבוקשצלע ההר 47גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר15תאריך הגשת הבקשה6.7.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה29.7.21החלטהמאושר תאריך מסירת ההחלטה5.8.21
מגיש הבקשהsmcמיקום השלט המבוקשבית פז שד' המלאכותגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר3.60תאריך הגשת הבקשה3.6.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת( מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה6.6.21החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה7.6.21
מגיש הבקשהwe careמיקום השלט המבוקשדם המכבים 38גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר15תאריך הגשת הבקשה27.5.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה3.6.21החלטהמאושר עם מגבלת זמןתאריך מסירת ההחלטה17.6.21
מגיש הבקשהwine stashמיקום השלט המבוקשלב העיר 18 מרכז התחבורהגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר7.20תאריך הגשת הבקשה29.12.22ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה12.1.23החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה26.1.23
מגיש הבקשהwine stashמיקום השלט המבוקשלב העיר 18 מרכז התחבורהגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר1.50תאריך הגשת הבקשה17.1.23ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה23.1.23החלטהמאושר תאריך מסירת ההחלטה26.1.23
מגיש הבקשהwine stashמיקום השלט המבוקשלב העיר 18 מרכז התחבורהגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר0.16תאריך הגשת הבקשה3.2.23ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה1.3.23החלטהמאושר תאריך מסירת ההחלטה5.3.23
מגיש הבקשהא.כ. מגורים בע"ממיקום השלט המבוקשאסתר המלכה -מגרש 75גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר450תאריך הגשת הבקשה31.12.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה6.1.22החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה6.1.22
מגיש הבקשהאור יזמות והנדסה בע"מ(מי עדן,רייס,נייל סטודיו)מיקום השלט המבוקששדהרכס 58גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר21.35תאריך הגשת הבקשה28.9.22ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה19.10.22החלטהמאושר עם הגבלותתאריך מסירת ההחלטה30.10.22
מגיש הבקשהאור צפורניים טיפוח ויופימיקום השלט המבוקשדוד אלעזר 42גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר0.24תאריך הגשת הבקשה9.9.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת( מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה18.10.20החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה25.10.20
מגיש הבקשהאיילה א.ג.מ נדל"ן בע"ממיקום השלט המבוקשמגרש 111 (מלאכות)גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר90תאריך הגשת הבקשה4.11.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה7.11.19החלטהמאושר חלקיתתאריך מסירת ההחלטה18.11.19
מגיש הבקשהאיילנד הוביז בע"ממיקום השלט המבוקשדם המכבים 51גודל השלט/ים המבוקשים במ"רתאריך הגשת הבקשה29.9.22ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה19.10.22החלטהמאושר עם תנאים תאריך מסירת ההחלטה23.10.22
מגיש הבקשהאייקון פיטנסמיקום השלט המבוקשבניין דונה 1 מע"רגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר77תאריך הגשת הבקשה26.5.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה9.6.20החלטהנדחהתאריך מסירת ההחלטה18.6.20
מגיש הבקשהאילה א.ג.מ נדל"ן בע"ממיקום השלט המבוקשמגרש 111גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר12תאריך הגשת הבקשה29.11.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה1.12.21החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה9.12.21
מגיש הבקשהאלפא ביו טכמיקום השלט המבוקששד' הרכס 21גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר26.20תאריך הגשת הבקשה31.12.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה6.1.20החלטהמאושר חלקיתתאריך מסירת ההחלטה16.1.20
מגיש הבקשהאלפא ביו טכ מיקום השלט המבוקששד הרכס 21גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר17.50תאריך הגשת הבקשה16.1.24ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10)תאריך כינוס הועדה18.2.24החלטהמאושר חלקית ובתנאים מגביליםתאריך מסירת ההחלטה03.3.24
מגיש הבקשהאמות מיקום השלט המבוקשצלע ההר 30גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר30תאריך הגשת הבקשה2.2.23ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה9.2.23החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה02.3.23
מגיש הבקשהאפקו ציוד 1991 בע"ממיקום השלט המבוקשהמעיין 18גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר11.05תאריך הגשת הבקשה2.2.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה24.2.20החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה17.3.20
מגיש הבקשהארכהמיקום השלט המבוקשהגנן 20 גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר35.40תאריך הגשת הבקשה2.10.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה3.10.19החלטהמאושר חלקיתתאריך מסירת ההחלטה10.10.19
מגיש הבקשהבאסטרד פיצהמיקום השלט המבוקשדם המכבים 59גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר1.30תאריך הגשת הבקשה10.1.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת( מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה2.2.21החלטהמאושר חלקיתתאריך מסירת ההחלטה5.2.21
מגיש הבקשהבורגר b.b.bמיקום השלט המבוקשדם המכבים 38גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר20.80תאריך הגשת הבקשה3.6.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה3.6.21החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה17.6.21
מגיש הבקשהביג אלקטריקמיקום השלט המבוקששד המלאכות 12גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר8תאריך הגשת הבקשה9.9.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה14.9.21החלטהנדחהתאריך מסירת ההחלטה14.9.21
מגיש הבקשהביג וול מודיעיןמיקום השלט המבוקשמתיתיהו 5 מע"רגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר11.16תאריך הגשת הבקשה30.8.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה3.9.20החלטהמאושר עם מגבלת זמןתאריך מסירת ההחלטה13.10.20
מגיש הבקשהביוטי קליניקמיקום השלט המבוקשעמוס הנביא 4גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר0.60תאריך הגשת הבקשה20.7.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת(מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה11.8.20החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה11.8.20
מגיש הבקשהבית כנסת "מרום יגאל"מיקום השלט המבוקשנחל צלמון 21גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר1.26תאריך הגשת הבקשה15.2.23ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה1.3.23החלטהמאושר עם הגבלות תאריך מסירת ההחלטה05.3.23
מגיש הבקשהביתן מרקט מיקום השלט המבוקשמרכז מסחרי עמק החולה 76גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר21.34תאריך הגשת הבקשה1.2.23ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה9.2.23החלטהמאושר עם הגבלת זמןתאריך מסירת ההחלטה05.3.23
מגיש הבקשהבנדיקטמיקום השלט המבוקשצאלון 1גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר5.80תאריך הגשת הבקשה6.7.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת(מתחתל ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה20.7.20החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה20.7.20
מגיש הבקשהבנק פועליםמיקום השלט המבוקשדם המכבים 38גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר8.32תאריך הגשת הבקשה20.7.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת(מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה11.8.20החלטהמאושר חלקיתתאריך מסירת ההחלטה11.8.20
מגיש הבקשהברבריה- מספרה מיקום השלט המבוקשאודם 21גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר4.70תאריך הגשת הבקשה19.9.22ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה19.10.22החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה23.10.22
מגיש הבקשהבריפקאםמיקום השלט המבוקשהמעיין 44גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר2.20תאריך הגשת הבקשה3.1.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת( מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה10.1.21החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה10.1.21
מגיש הבקשהג'חנון בר מודיעיןמיקום השלט המבוקשדם המכבים 22גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר2.33תאריך הגשת הבקשה24.11.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה8.12.21החלטהמאושר תאריך מסירת ההחלטה9.12.21
מגיש הבקשהג'לרטה בוטיקמיקום השלט המבוקשעמק דותן 66גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר3.38תאריך הגשת הבקשה18.2.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת ( עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה24.2.20החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה23.2.20
מגיש הבקשהג'ני פארםמיקום השלט המבוקשצאלון 1גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר3.98תאריך הגשת הבקשה5.8.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה14.9.21החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה14.9.21
מגיש הבקשהגוד מוד ביסטרו בע"ממיקום השלט המבוקשמע"ר גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר3.22תאריך הגשת הבקשה11.10.22ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה19.10.22החלטהנדחהתאריך מסירת ההחלטה23.10.22
מגיש הבקשהגוד מוד ביסטרו בע"ממיקום השלט המבוקשמע"ר גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר3.22תאריך הגשת הבקשה18.1.23ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה9.2.23החלטהמאושר עם מגבלותתאריך מסירת ההחלטה13.2.23
מגיש הבקשהגיא &דורון לוי מיקום השלט המבוקשמגרש ח 2גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר320תאריך הגשת הבקשה28.11.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה1.12.21החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה9.12.21
מגיש הבקשהגיא ודורון לוי מיקום השלט המבוקשמורשתגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר70תאריך הגשת הבקשה16.6.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה29.7.21החלטהמאושר עם מגבלת זמןתאריך מסירת ההחלטה5.8.21
מגיש הבקשהגלדריית לג'נדהמיקום השלט המבוקשדם המכבים 61גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר7.30תאריך הגשת הבקשה17.6.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת( מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה17.6.21החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה20.6.21
מגיש הבקשהגלידריית לג'נדהמיקום השלט המבוקשדם המכבים 61גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר4.27תאריך הגשת הבקשה7.11.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת ( עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה7.11.19החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה7.11.19
מגיש הבקשהגלעד קרמיקהמיקום השלט המבוקששד' התעשיות 7גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר9תאריך הגשת הבקשה1.9.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת( מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה15.9.20החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה21.9.20
מגיש הבקשהגן מירימיקום השלט המבוקשפז 7גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר2תאריך הגשת הבקשה9.8.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת(מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה26.8.20החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה26.8.20
מגיש הבקשהגרעיני חממהמיקום השלט המבוקשערער 14 (מע"ר)גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר2.88תאריך הגשת הבקשה16.12.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה24.12.19החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה24.12.19
מגיש הבקשהגרעיני עפולה חממהמיקום השלט המבוקשדם המכבים 28גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר4תאריך הגשת הבקשה25.11.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה8.12.21החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה9.12.21
מגיש הבקשהדואר ישראלמיקום השלט המבוקשהרכס 31גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר96.60תאריך הגשת הבקשה22.6.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה2.7.20החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה5.7.20
מגיש הבקשהדואר ישראלמיקום השלט המבוקששד' הרכס 21 גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר12.90תאריך הגשת הבקשה7.12.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה6.1.22החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה6.1.22
מגיש הבקשהדונה חברה לבנייןמיקום השלט המבוקשדם המכבים 38גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר5.94תאריך הגשת הבקשה13.9.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת( מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה15.9.20החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה21.9.20
מגיש הבקשהדונה שי נכסים מיקום השלט המבוקשדונה 1 - מע"רגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר32תאריך הגשת הבקשה12.12.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה6.1.22החלטהמאושר עם הגבלת זמןתאריך מסירת ההחלטה6.1.22
מגיש הבקשהדונה שי נכסים מיקום השלט המבוקשדם המכבים 38גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר18.75תאריך הגשת הבקשה22.5.22ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה24.5.22החלטהנדחהתאריך מסירת ההחלטה30.6.22
מגיש הבקשהדורון וגיא לוי מיקום השלט המבוקשמוריה סנטרגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר4.90תאריך הגשת הבקשה11.5.22ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה23.5.22החלטהמאושר בכפוף לאישור יועץ בטיחותתאריך מסירת ההחלטה23.5.22
מגיש הבקשהדידי חפץ CTV מדיה מיקום השלט המבוקשחסידה 21+שד המלאכות 121גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר1.75תאריך הגשת הבקשה26.11.23ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה29.11.23החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה29.11.23
מגיש הבקשהדניאל ביוטקמיקום השלט המבוקשהצמיחה 14גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר9.38תאריך הגשת הבקשה8.9.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה22.9.19החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה22.9.19
מגיש הבקשההדר הפארק הטכנולוגי בע"מ-טאק מודמיקום השלט המבוקשמגרש 502 פארק הטכנולוגיגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר88תאריך הגשת הבקשה13.6.23ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה19.6.23החלטהמאושר בתנאים מגביליםתאריך מסירת ההחלטה27.6.23
מגיש הבקשההיבואן מיקום השלט המבוקשמרכז מרלז-עמק דותןגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר5.46תאריך הגשת הבקשה26.5.22ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה16.6.22החלטהמאושר עם מגבלותתאריך מסירת ההחלטה16.6.22
מגיש הבקשההימנותאמיקום השלט המבוקשבית פז שד' המלאכותגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר3.80תאריך הגשת הבקשה19.7.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת ( מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה29.7.21החלטהמאושר תאריך מסירת ההחלטה3.8.21
מגיש הבקשההפיצריהמיקום השלט המבוקששמואל הנביא 6גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר2.40תאריך הגשת הבקשה30.6.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה30.6.20החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה30.6.20
מגיש הבקשהוואן מרקטמיקום השלט המבוקשדם המכבים 47גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר8תאריך הגשת הבקשה18.10.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה18.10.21החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה21.10.21
מגיש הבקשהווישי טכנולוגיותמיקום השלט המבוקשצלע ההר 21גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר11.90תאריך הגשת הבקשה9.8.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה3.9.20החלטהמאושר תאריך מסירת ההחלטה13.10.20
מגיש הבקשהזוז במחול מיקום השלט המבוקשחסידה 21 פורום ציפוריםגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר5תאריך הגשת הבקשה4.12.22ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה12.1.23החלטהנדחהתאריך מסירת ההחלטה19.1.23
מגיש הבקשהזוז במחול מיקום השלט המבוקשפורום ציפורים חסידה 21גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר5תאריך הגשת הבקשה26.1.23ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה9.2.23החלטהנדחה תאריך מסירת ההחלטה05.3.23
מגיש הבקשהזילברמינץמיקום השלט המבוקשרח הרכבת פינת דם המכביםגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר12תאריך הגשת הבקשה23.5.23ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה19.6.23החלטהמאושר בתנאים מגביליםתאריך מסירת ההחלטה27.6.23
מגיש הבקשהחברת גיא ודורון לוי בע"ממיקום השלט המבוקשמגרש 112+113 מורשתגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר36תאריך הגשת הבקשה17.7.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה8.9.19החלטהמאושר חלקיתתאריך מסירת ההחלטה23.9.19
מגיש הבקשהחברת גיא ודורון לוי בע"ממיקום השלט המבוקשמרכז מוריה סנטרגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר20תאריך הגשת הבקשה30.8.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה8.9.19החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה23.9.19
מגיש הבקשהחברת דונה שי נכסיםמיקום השלט המבוקשמגרש 104 מע"רגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר66.90תאריך הגשת הבקשה27.8.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה8.9.19החלטהמאושר חלקיתתאריך מסירת ההחלטה23.9.19
מגיש הבקשהחברת דונה שי נכסיםמיקום השלט המבוקשמגרש 104 מע"רגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר32תאריך הגשת הבקשה24.10.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה7.11.19החלטהההחלטה תקבע לאחר דיון בנושא שילוט במע"רתאריך מסירת ההחלטה19.11.19
מגיש הבקשהחברת דונה שי נכסיםמיקום השלט המבוקשמגרש 104 מע"רגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר32תאריך הגשת הבקשה24.10.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה5.12.19החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה25.12.19
מגיש הבקשהחברת ושאחי את עמלהמיקום השלט המבוקשהחרט 1 גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר10.80תאריך הגשת הבקשה18.7.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה8.9.19החלטהנדחהתאריך מסירת ההחלטה23.9.19
מגיש הבקשהחברת חיים זקןמיקום השלט המבוקשהרכבת 2גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר168תאריך הגשת הבקשה20.8.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה8.9.19החלטהמאושר תאריך מסירת ההחלטה23.9.19
מגיש הבקשהחברת חנן מורמיקום השלט המבוקשפיקוס2 גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר8תאריך הגשת הבקשה29.12.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת(עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה6.1.20החלטהנדחהתאריך מסירת ההחלטה6.1.20
מגיש הבקשהחברת יעקבי יונברסל בע"ממיקום השלט המבוקשמע"ר גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר32.70תאריך הגשת הבקשה24.10.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה7.11.19החלטהההחלטה תקבע לאחר דיון בנושא שילוט במע"רתאריך מסירת ההחלטה19.11.19
מגיש הבקשהחברת יעקבי יונברסל בע"ממיקום השלט המבוקשמע"ר גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר32.70תאריך הגשת הבקשה24.10.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה5.12.19החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה25.12.19
מגיש הבקשהחברת יעקבי יוניברסל בכ"ממיקום השלט המבוקשמע"ר גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר390 (גדר ממותגת)תאריך הגשת הבקשה19.12.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה6.1.20החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה16.1.20
מגיש הבקשהחברת לוסיקסמיקום השלט המבוקשהמעיין 17 גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר28תאריך הגשת הבקשה15.5.22ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה24.5.22החלטהמאושר עם מגבלותתאריך מסירת ההחלטה30.6.22
מגיש הבקשהחיים זקןמיקום השלט המבוקשמע"ר גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר26.80תאריך הגשת הבקשה1.7.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה29.7.21החלטהנדחהתאריך מסירת ההחלטה5.8.21
מגיש הבקשהחצות מודיעיןמיקום השלט המבוקשדם המכבים 53גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר16.50תאריך הגשת הבקשה10.11.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה1.12.21החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה9.12.21
מגיש הבקשהחצות מודיעין מיקום השלט המבוקשמע"ר גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר4תאריך הגשת הבקשה30.1.23ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה9.2.23החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה13.2.23
מגיש הבקשהטויס אר אסמיקום השלט המבוקששד המלאכות 121גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר13.79תאריך הגשת הבקשה10.8.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה7.10.21החלטהניתן אישור עקרוניתאריך מסירת ההחלטה21.10.21
מגיש הבקשהטעמן נדלןמיקום השלט המבוקששרה אהרונסוןגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר70תאריך הגשת הבקשה30.4.23ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה19.6.23החלטהמאושר עם הגבלת זמןתאריך מסירת ההחלטה27.6.23
מגיש הבקשהטעמן נדלןמיקום השלט המבוקשמורשת גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר27תאריך הגשת הבקשה13.3.24ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10)תאריך כינוס הועדה18.3.24החלטהמאושר עם מגבלת זמןתאריך מסירת ההחלטה03.04.24
מגיש הבקשהיאמי - חנות נוחותמיקום השלט המבוקשמנחם בגין 21גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר2.88תאריך הגשת הבקשה22.11.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה1.12.19החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה1.12.19
מגיש הבקשהיוניברסל פתרונות רכבמיקום השלט המבוקשהמכונאי 11גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר63תאריך הגשת הבקשה11.4.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה6.5.21החלטהמאושר חלקיתתאריך מסירת ההחלטה24.5.21
מגיש הבקשהיוניברסל פתרונות רכבמיקום השלט המבוקשהמכונאי 11גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר63תאריך הגשת הבקשה31.5.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה3.6.21החלטהמאושר חלקיתתאריך מסירת ההחלטה20.6.21
מגיש הבקשהיוניק פאשןמיקום השלט המבוקשמרכז יורו שופסגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר5.70תאריך הגשת הבקשה8.9.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה22.9.19החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה22.9.19
מגיש הבקשהיורו ישראלמיקום השלט המבוקשמרכז יורושופסגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר3.27תאריך הגשת הבקשה12.12.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת ( עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה24.12.19החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה24.12.19
מגיש הבקשהיינות ביתן מיקום השלט המבוקשקאנטרי סנטר גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר21.50תאריך הגשת הבקשה11.12.22ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה12.1.23החלטהנדחהתאריך מסירת ההחלטה19.1.23
מגיש הבקשהיינות ביתן בע"מ-קרפורמיקום השלט המבוקשעמק החולה 76גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר24.74תאריך הגשת הבקשה21.8.23ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10)תאריך כינוס הועדה3.9.23החלטהמאושר בתנאים מגביליםתאריך מסירת ההחלטה28.9.23
מגיש הבקשהיעל דניאל מיקום השלט המבוקשמנחם בגין 56 מודיעיןגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר0.35תאריך הגשת הבקשה25.1.23ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה26.1.23החלטהמאושר עם הגבלותתאריך מסירת ההחלטה26.1.23
מגיש הבקשהיעקב טוינה גלריה לעיצובמיקום השלט המבוקשהגנן 32גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר10.39תאריך הגשת הבקשה30.11.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה3.12.20החלטהמאושר חלקיתתאריך מסירת ההחלטה8.12.20
מגיש הבקשהיעקבי יוניברסלמיקום השלט המבוקשדם המכבים 30גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר2.14תאריך הגשת הבקשה17.12.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה7.1.21החלטהנדחהתאריך מסירת ההחלטה12.1.21
מגיש הבקשהיעקבי יוניברסלמיקום השלט המבוקשמתתיהו הכהן 1גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר16תאריך הגשת הבקשה22.3.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה6.5.21החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה24.5.21
מגיש הבקשהישראל מנדל -קומפיוטסרבמיקום השלט המבוקשמוריה סנטר-לאה אמנו 1גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר1.17תאריך הגשת הבקשה3.7.2022ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה11.8.22החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה11.8.22
מגיש הבקשהישראלוקסמיקום השלט המבוקששד הרכס 58 גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר6.38תאריך הגשת הבקשה14.8.23ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה14.8.23החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה14.8.23
מגיש הבקשהליאור עדיקהמיקום השלט המבוקששד' המלאכות 18גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר113תאריך הגשת הבקשה17.11.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה3.12.20החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה8.12.20
מגיש הבקשהליביס מיקום השלט המבוקשלאה אמנו 1גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר1.98תאריך הגשת הבקשה1.3.23ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה1.3.23החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה5.3.23
מגיש הבקשהליז בייקרימיקום השלט המבוקשדם המכבים 28גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר9תאריך הגשת הבקשה25.1.22ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה30.1.22החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה30.1.22
מגיש הבקשהמאנצמיקום השלט המבוקשפיקוס 6גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר5.68תאריך הגשת הבקשה2.12.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת( מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה16.12.20החלטהמאושר חלקית תאריך מסירת ההחלטה21.12.20
מגיש הבקשהמאנצמיקום השלט המבוקשפיקוס 6גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר2.61תאריך הגשת הבקשה1.2.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת( מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה2.2.21החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה5.2.21
מגיש הבקשהמגה אור אחזקותמיקום השלט המבוקששד' הרכס 35גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר4.68תאריך הגשת הבקשה29.7.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה14.9.21החלטהנדחהתאריך מסירת ההחלטה14.9.21
מגיש הבקשהמגה אור אחזקותמיקום השלט המבוקששד' הרכס 35גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר4.68תאריך הגשת הבקשה14.9.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה18.10.21החלטהמאושר בכפוף להיתר מרישויתאריך מסירת ההחלטה21.10.21
מגיש הבקשהמוריה סנטרמיקום השלט המבוקשלאה אמנו 1גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר2.88תאריך הגשת הבקשה21.4.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת( מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה6.6.21החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה7.6.21
מגיש הבקשהמיליון כיפותמיקום השלט המבוקשפיקוס 8גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר5.10תאריך הגשת הבקשה20.8.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת ( מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה26.8.20החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה26.8.20
מגיש הבקשהמסעדת חצותמיקום השלט המבוקשדם המכבים 53גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר26תאריך הגשת הבקשה29.6.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה29.7.21החלטהמאושר עם מגבלת זמןתאריך מסירת ההחלטה5.8.21
מגיש הבקשהמעדני צדקיהו מיקום השלט המבוקשדם המכבים 28גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר2.08תאריך הגשת הבקשה10.1.22ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה30.1.22החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה30.1.22
מגיש הבקשהמעדניית האחיםמיקום השלט המבוקשפיקוס 2גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר7.40תאריך הגשת הבקשה12.10.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת ( מחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה18.10.21החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה21.10.21
מגיש הבקשהמצפור אדומיםמיקום השלט המבוקשמגרש 217 מורשתגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר12תאריך הגשת הבקשה11.9.23ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10)תאריך כינוס הועדה18.2.24החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה05.3.24
מגיש הבקשהמקור הפרזולמיקום השלט המבוקשהקדר 3גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר2.66תאריך הגשת הבקשה18.4.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת( מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה17.6.21החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה20.6.21
מגיש הבקשהמרדכי אביב מיקום השלט המבוקשיגאל ידיןגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר100תאריך הגשת הבקשה3.12.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה7.1.21החלטהמאושר עם מגבלת זמןתאריך מסירת ההחלטה12.1.21
מגיש הבקשהמרכז מסחרי ציפוריםמיקום השלט המבוקשחסידה 21גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר80תאריך הגשת הבקשה8.11.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה3.12.20החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה8.12.20
מגיש הבקשהנ.ג מודיעין שיווק חומרי בנייןמיקום השלט המבוקשבדולח 23גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר15.40תאריך הגשת הבקשה24.12.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה6.1.20החלטהמאושר חלקיתתאריך מסירת ההחלטה16.1.20
מגיש הבקשהניין מוצרי צריכה בע"ממיקום השלט המבוקשהגנן 14 גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר5תאריך הגשת הבקשה26.11.23ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה29.11.23החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה29.11.23
מגיש הבקשהס.מ מעיין מיקום השלט המבוקשעמק האלה 80גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר18.86תאריך הגשת הבקשה6.11.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה7.11.19החלטהלא מאושר תאריך מסירת ההחלטה18.11.19
מגיש הבקשהסגי ברייטהולףמיקום השלט המבוקשדם המכבים גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר8.97תאריך הגשת הבקשה2.1.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה6.1.20החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה6.1.20
מגיש הבקשהסולראג'מיקום השלט המבוקשצלע ההר 10 גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר20תאריך הגשת הבקשה7.3.2022ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה17.3.22החלטהמאושר חלקית תאריך מסירת ההחלטה29.3.22
מגיש הבקשהסולראדג'מיקום השלט המבוקשצלע ההר 10 גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר32תאריך הגשת הבקשה27.5.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה9.6.20החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה18.6.20
מגיש הבקשהסופר סיטימיקום השלט המבוקשעמק האלה 80גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר17.25תאריך הגשת הבקשה26.1.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה7.2.21החלטהמאושר חלקיתתאריך מסירת ההחלטה16.2.21
מגיש הבקשהסופר פארםמיקום השלט המבוקשמרכז ישפרו סנטרגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר10.20תאריך הגשת הבקשה21.3.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה6.5.21החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה24.5.21
מגיש הבקשהסופר פארם (ישראל) בע"ממיקום השלט המבוקשעמק בית שאן 29גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר1.20תאריך הגשת הבקשה27.12.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה5.1.22החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה6.1.22
מגיש הבקשהסופר פארם (ישראל) בע"ממיקום השלט המבוקשעמק בית שאן 29גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר8.80תאריך הגשת הבקשה15.8.22ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה19.10.22החלטהמאושר בתנאים מגביליםתאריך מסירת ההחלטה23.10.22
מגיש הבקשהסי טי וי מדיהמיקום השלט המבוקשפיקוס 14גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר0.87תאריך הגשת הבקשה21.1.24ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה28.1.24החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה04.02.24
מגיש הבקשהסיטי מרקטמיקום השלט המבוקשגולדה מאיר 100גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר49תאריך הגשת הבקשה20.2.24ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10)תאריך כינוס הועדה18.3.24החלטהמאושר בתנאים מגביליםתאריך מסירת ההחלטה03.4.24
מגיש הבקשהספאדינימיקום השלט המבוקשהאורג 5גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר5.70תאריך הגשת הבקשה12.5.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה25.6.20החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה28.6.20
מגיש הבקשהספאדני עוזוגוםמיקום השלט המבוקשהאורג 5גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר6.29תאריך הגשת הבקשה24.1.24ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה28.1.24החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה04.02.24
מגיש הבקשהע.א.מאפה 2021 בע"מ-אנג'ל מודיעיןמיקום השלט המבוקשדם המכבים 35גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר1תאריך הגשת הבקשה06.02.22ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה1.3.22החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה8.3.22
מגיש הבקשהעולם הממתקים מיקום השלט המבוקשדם המכבים 28גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר1.86תאריך הגשת הבקשה02.02.22ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה07.02.22החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה14.02.22
מגיש הבקשהעונג הבשר מיקום השלט המבוקשדם המכבים 28גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר0.73תאריך הגשת הבקשה22.2.23ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה1.3.23החלטהנדחה תאריך מסירת ההחלטה5.3.23
מגיש הבקשהעופר אבנירמיקום השלט המבוקשהמכונאי 9גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר28.70תאריך הגשת הבקשה27.7.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה29.7.21החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה5.8.21
מגיש הבקשהעופר אבנירמיקום השלט המבוקשהמכונאי 23גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר4.68תאריך הגשת הבקשה7.3.24ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה18.3.24החלטהנדחהתאריך מסירת ההחלטה19.3.24
מגיש הבקשהעזריאלי - בית מלוןמיקום השלט המבוקשמגרש 21 מע"רגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר980תאריך הגשת הבקשה31.10.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה7.11.21החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה14.11.21
מגיש הבקשהעזריאלי -בית מלוןמיקום השלט המבוקשמגרש 21גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר (גדר ממותגת) 980 תאריך הגשת הבקשה19.12.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה6.1.20החלטהמאושר ל6 חודשיםתאריך מסירת ההחלטה16.1.20
מגיש הבקשהעזריאלי -בית מלוןמיקום השלט המבוקשמגרש 21גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר ( הארכה)980 גדר ממותגתתאריך הגשת הבקשה28.6.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה2.7.20החלטהנדחהתאריך מסירת ההחלטה5.7.20
מגיש הבקשהעירוני מודיעיןמיקום השלט המבוקשמגרשי כדורגל ליגד ושמשוניגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר5.76 /2.43 תאריך הגשת הבקשה4.1.22ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה6.1.22החלטהנדחהתאריך מסירת ההחלטה6.1.22
מגיש הבקשהעמית לחימיקום השלט המבוקשדם המכבים 47גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר2.68תאריך הגשת הבקשה20.7.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת(מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה11.8.20החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה11.8.20
מגיש הבקשהעמית לחימיקום השלט המבוקשדם המכבים 47 גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר2.68תאריך הגשת הבקשה12.7.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת ( מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה29.7.21החלטהמאושר תאריך מסירת ההחלטה3.8.21
מגיש הבקשהעצמל'המיקום השלט המבוקשהגנן 5גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר10.75תאריך הגשת הבקשה25.9.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה3.10.19החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה10.10.19
מגיש הבקשהפביאן סביר-תיווך נדל"ןמיקום השלט המבוקשפורום ציפורים גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר6תאריך הגשת הבקשה1.11.23ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה29.11.23החלטהמאושר עם הגבלת זמןתאריך מסירת ההחלטה29.11.23
מגיש הבקשהפורום מ.מסחרי מיקום השלט המבוקשחסידה 21גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר1.19תאריך הגשת הבקשה30.1.23ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה9.2.23החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה02.3.23
מגיש הבקשהפורום מ.מסחרי מיקום השלט המבוקשחסידה 21גודל השלט/ים המבוקשים במ"רתאריך הגשת הבקשה30.1.23ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה9.2.23החלטהנדחהתאריך מסירת ההחלטה02.3.23
מגיש הבקשהפורום מ.מסחרי בציפוריםמיקום השלט המבוקשמגרש 704גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר (גדר ממותגת) 172תאריך הגשת הבקשה19.12.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה6.1.20החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה16.1.20
מגיש הבקשהפילאטיס בפארקמיקום השלט המבוקשפארק המים רעותגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר1.80תאריך הגשת הבקשה9.6.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת( מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה17.6.21החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה20.6.21
מגיש הבקשהפיצה בוכמנסמיקום השלט המבוקשקייזר סנטרגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר6.40תאריך הגשת הבקשה19.6.23ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה19.6.23החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה21.6.23
מגיש הבקשהפיצה שמשמיקום השלט המבוקשחיים ויצמן 18גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר9.30תאריך הגשת הבקשה16.1.24ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה28.1.24החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה04.02.24
מגיש הבקשהפיצוציית מרלזמיקום השלט המבוקשעמק דותן 66גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר1.72תאריך הגשת הבקשה25.11.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה1.12.19החלטהמאושר חלקיתתאריך מסירת ההחלטה1.12.19
מגיש הבקשהפסטה בסטהמיקום השלט המבוקשדם המכבים 63גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר0.72תאריך הגשת הבקשה26.11.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה1.12.19החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה1.12.19
מגיש הבקשהפעוטון בית וגןמיקום השלט המבוקשהנביאים 4גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר2.80תאריך הגשת הבקשה25.5.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת( מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה17.6.21החלטהמאושר עם מגבלת זמןתאריך מסירת ההחלטה20.6.21
מגיש הבקשהפפושדו פרויקט 3מיקום השלט המבוקשמגרש 117 מורשתגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר12תאריך הגשת הבקשה4.12.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה5.12.19החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה25.12.19
מגיש הבקשהפרינטופ סחר בע"ממיקום השלט המבוקשצלע ההר 47גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר2.97תאריך הגשת הבקשה3.5.23ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה7.5.23החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה7.5.23
מגיש הבקשהפתאל roomsמיקום השלט המבוקשמגרש 104 מע"רגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר5.70תאריך הגשת הבקשה24.9.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה3.10.19החלטהנדחהתאריך מסירת ההחלטה3.10.19
מגיש הבקשהפתאל roomsמיקום השלט המבוקשמגרש 104 מע"רגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר244תאריך הגשת הבקשה27.2.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה9.6.20החלטהנדחהתאריך מסירת ההחלטה18.6.20
מגיש הבקשהפתאל roomsמיקום השלט המבוקשבניין דונה 1 מע"רגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר162תאריך הגשת הבקשה12.8.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה3.9.20החלטהמאושר עם מגבלת זמןתאריך מסירת ההחלטה13.10.20
מגיש הבקשהפתאל roomsמיקום השלט המבוקשמע"ר גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר5.70תאריך הגשת הבקשה9.10.22ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה19.10.22החלטהמאושר בתנאים מגביליםתאריך מסירת ההחלטה30.10.22
מגיש הבקשהקבוצת עזריאלימיקום השלט המבוקשערער 13גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר116תאריך הגשת הבקשה25.1.24ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10)תאריך כינוס הועדה18.2.24החלטהמאושר עם הגבלת זמןתאריך מסירת ההחלטה05.3.24
מגיש הבקשהקבוצת צוקיםמיקום השלט המבוקשהמעיין 4גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר4.69תאריך הגשת הבקשה1.10.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת( מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה18.10.20החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה25.10.20
מגיש הבקשהקוברה טקמיקום השלט המבוקשלאה אמנו 1גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר1.17תאריך הגשת הבקשה9.12.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת( מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה16.12.20החלטהנדחהתאריך מסירת ההחלטה21.12.20
מגיש הבקשהקוברה טק מיקום השלט המבוקשלאה אמנו 1גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר1תאריך הגשת הבקשה1.1.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת( מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה10.1.21החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה10.1.21
מגיש הבקשהקולינריק בע"ממיקום השלט המבוקשדם המכבים 38גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר4.64תאריך הגשת הבקשה20.2.2022ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה20.2.22החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה29.3.22
מגיש הבקשהקופח מכבימיקום השלט המבוקשתלתן 8גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר50תאריך הגשת הבקשה22.12.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה7.1.21החלטהמאושר עם מגבלת זמןתאריך מסירת ההחלטה12.1.21
מגיש הבקשהקלית איבגימיקום השלט המבוקשעמק האלה 80גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר22.20תאריך הגשת הבקשה6.6.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה29.7.21החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה5.8.21
מגיש הבקשהקניון עזריאלי מיקום השלט המבוקשלב העיר 2 גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר20.40תאריך הגשת הבקשה17.11.22ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה12.1.23החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה19.1.23
מגיש הבקשהקנית השקעות מיקום השלט המבוקשמגרש 21גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר283.20תאריך הגשת הבקשה11.1.23ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה12.1.23החלטהמאושר עם הגבלת זמןתאריך מסירת ההחלטה19.1.23
מגיש הבקשהקצביית חרמוןמיקום השלט המבוקשערער 14 (מע"ר)גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר3.20תאריך הגשת הבקשה13.7.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת(מתחתל ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה20.7.20החלטהמאושר תאריך מסירת ההחלטה20.7.20
מגיש הבקשהקרגו אמרפורדמיקום השלט המבוקשצלע ההר 45גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר38.46תאריך הגשת הבקשה6.8.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה3.9.20החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה13.10.20
מגיש הבקשהקרמבולהמיקום השלט המבוקשדם המכבים 50גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר5.10תאריך הגשת הבקשה25.10.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת( מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה2.11.20החלטהמאושר תאריך מסירת ההחלטה8.11.20
מגיש הבקשהרבע לחםמיקום השלט המבוקשלאה אמנו 1גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר4.10תאריך הגשת הבקשה16.3.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר) חד פעמיתאריך כינוס הועדה6.5.21החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה24.5.21
מגיש הבקשהרוזן ומינץ בע"ממיקום השלט המבוקשמתחם מגה אורגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר14.40תאריך הגשת הבקשה12.12.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה6.1.22החלטהנדחהתאריך מסירת ההחלטה6.1.22
מגיש הבקשהרוית תכשיטיםמיקום השלט המבוקשלאה אמנו 1 גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר1.98תאריך הגשת הבקשה5.7.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה20.7.20החלטהמאושר תאריך מסירת ההחלטה20.7.20
מגיש הבקשהריג'ס/ יעקבי יוניברסלמיקום השלט המבוקשדם המכבים 30גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר50.70תאריך הגשת הבקשה11.11.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה3.12.20החלטהמאושר חלקיתתאריך מסירת ההחלטה8.12.20
מגיש הבקשהריט 1 ומגה אור החזקות בע"ממיקום השלט המבוקששד המלאכות 5גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר32תאריך הגשת הבקשה3.1.23ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה9.2.23החלטהמאושר בתנאים מגביליםתאריך מסירת ההחלטה02.3.23
מגיש הבקשהרכבת ישראלמיקום השלט המבוקשפאתי מודיעיןגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר49.60תאריך הגשת הבקשה15.3.22ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה7.4.22החלטהמאושר חלקית עם הגבלות תאריך מסירת ההחלטה25.5.22
מגיש הבקשהרשתות תאורהמיקום השלט המבוקשהשדרה המרכזית 6גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר49.20תאריך הגשת הבקשה20.7.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה29.7.21החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה5.8.21
מגיש הבקשהשווארמה רפאלמיקום השלט המבוקשדם המכבים 42גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר16תאריך הגשת הבקשה22.3.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה6.5.21החלטהמאושר עם מגבלת זמןתאריך מסירת ההחלטה24.5.21
מגיש הבקשהשווארמה רפאלמיקום השלט המבוקשדם המכבים 42גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר7.14תאריך הגשת הבקשה9.5.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת( מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה6.6.21החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה7.6.21
מגיש הבקשהשופרסל און ליין מיקום השלט המבוקשצלע ההר 30גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר85.80תאריך הגשת הבקשה2.2.23ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה9.2.23החלטהמאושר בתנאים מגביליםתאריך מסירת ההחלטה02.3.23
מגיש הבקשהשופרסל אמיגה מיקום השלט המבוקשמגרש22גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר47תאריך הגשת הבקשה19.5.22ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה24.5.22החלטהנדחה תאריך מסירת ההחלטה30.6.22
מגיש הבקשהשופרסל אמיגה מיקום השלט המבוקשמגרש22גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר47תאריך הגשת הבקשה4.7.22ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה3.8.22החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה31.8.22
מגיש הבקשהשופרסל בע"ממיקום השלט המבוקשפורום ציפוריםגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר16.45תאריך הגשת הבקשה18.10.22ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה19.10.22החלטהמאושר חלקית תאריך מסירת ההחלטה30.10.22
מגיש הבקשהשופרסל בע"ממיקום השלט המבוקשהמעיין 29+צלע ההר 32גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר7תאריך הגשת הבקשה6.6.23ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה19.6.23החלטהמאושר חלקיתתאריך מסירת ההחלטה27.6.23
מגיש הבקשהשופרסל בע"ממיקום השלט המבוקשחיים ויצמן 26גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר10.10תאריך הגשת הבקשה17.3.24ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10)תאריך כינוס הועדה18.3.24החלטהמאושר בתנאים מגביליםתאריך מסירת ההחלטה03.4.24
מגיש הבקשהשופרסל בע"מ-דן דילמיקום השלט המבוקשישפרו סנטרגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר20תאריך הגשת הבקשה20.8.23ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10)תאריך כינוס הועדה3.9.23החלטהמאושר בתנאים מגביליםתאריך מסירת ההחלטה28.9.23
מגיש הבקשהשפריצר תיווךמיקום השלט המבוקשלאה אמנו 1גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר1.98תאריך הגשת הבקשה29.6.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת ( מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה30.6.20החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה30.6.20
מגיש הבקשהתגליתמיקום השלט המבוקשהגנן 1 (בית פז)גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר16.15תאריך הגשת הבקשה4.11.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה7.11.19החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה18.11.19
מגיש הבקשהתיווך נדל"ןמיקום השלט המבוקשחסידה 21 פורום ציפוריםגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר6תאריך הגשת הבקשה18.3.24ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה18.3.24החלטהמאושר עם הגבלת זמןתאריך מסירת ההחלטה19.3.24
מגיש הבקשהתנובה מיקום השלט המבוקשצלע ההר 36 מגרש 74 ב'גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר14.50תאריך הגשת הבקשה6.12.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה6.1.22החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה6.1.22


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד