סטטוס בקשות לשילוט

19/09/2021 י"ג תשרי תשפ"ב

מעקב בקשות לשילוט נכון ליום 19.9.21

מגיש הבקשהמיקום השלט המבוקשגודל השלט/ים המבוקשים במ"רתאריך הגשת הבקשהועדת השילוט המטפלתתאריך כינוס הועדההחלטה
מגיש הבקשהb.b.b בורגרמיקום השלט המבוקשדם המכבים 38גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר73.50תאריך הגשת הבקשה1.2.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה7.2.21החלטהמאושר עם מגבלת זמן
מגיש הבקשהlogin מודיעיןמיקום השלט המבוקשצלע ההר 47גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר15תאריך הגשת הבקשה6.7.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה29.7.21החלטהמאושר
מגיש הבקשהsmcמיקום השלט המבוקשבית פז שד' המלאכותגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר3.60תאריך הגשת הבקשה3.6.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת( מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה6.6.21החלטהמאושר
מגיש הבקשהwe careמיקום השלט המבוקשדם המכבים 38גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר15תאריך הגשת הבקשה27.5.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה3.6.21החלטהמאושר עם מגבלת זמן
מגיש הבקשהאור צפורניים טיפוח ויופימיקום השלט המבוקשדוד אלעזר 42גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר0.24תאריך הגשת הבקשה9.9.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת( מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה18.10.20החלטהמאושר
מגיש הבקשהאיילה א.ג.מ נדל"ן בע"ממיקום השלט המבוקשמגרש 111 (מלאכות)גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר90תאריך הגשת הבקשה4.11.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה7.11.19החלטהמאושר חלקית
מגיש הבקשהאייקון פיטנסמיקום השלט המבוקשבניין דונה 1 מע"רגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר77תאריך הגשת הבקשה26.5.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה9.6.20החלטהנדחה
מגיש הבקשהאלפא ביו טכמיקום השלט המבוקששד' הרכס 21גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר26.20תאריך הגשת הבקשה31.12.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה6.1.20החלטהמאושר חלקית
מגיש הבקשהאפקו ציוד 1991 בע"ממיקום השלט המבוקשהמעיין 18גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר11.05תאריך הגשת הבקשה2.2.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה24.2.20החלטהמאושר
מגיש הבקשהארכהמיקום השלט המבוקשהגנן 20 גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר35.40תאריך הגשת הבקשה2.10.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה3.10.19החלטהמאושר חלקית
מגיש הבקשהבאסטרד פיצהמיקום השלט המבוקשדם המכבים 59גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר1.30תאריך הגשת הבקשה10.1.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת( מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה2.2.21החלטהמאושר חלקית
מגיש הבקשהבורגר b.b.bמיקום השלט המבוקשדם המכבים 38גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר20.80תאריך הגשת הבקשה3.6.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה3.6.21החלטהמאושר
מגיש הבקשהביג אלקטריקמיקום השלט המבוקששד המלאכות 12גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר8תאריך הגשת הבקשה9.9.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה14.9.21החלטהנדחה
מגיש הבקשהביג וול מודיעיןמיקום השלט המבוקשמתיתיהו 5 מע"רגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר11.16תאריך הגשת הבקשה30.8.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה3.9.20החלטהמאושר עם מגבלת זמן
מגיש הבקשהביוטי קליניקמיקום השלט המבוקשעמוס הנביא 4גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר0.60תאריך הגשת הבקשה20.7.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת(מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה11.8.20החלטהמאושר
מגיש הבקשהבנדיקטמיקום השלט המבוקשצאלון 1גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר5.80תאריך הגשת הבקשה6.7.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת(מתחתל ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה20.7.20החלטהמאושר
מגיש הבקשהבנק פועליםמיקום השלט המבוקשדם המכבים 38גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר8.32תאריך הגשת הבקשה20.7.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת(מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה11.8.20החלטהמאושר חלקית
מגיש הבקשהבריפקאםמיקום השלט המבוקשהמעיין 44גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר2.20תאריך הגשת הבקשה3.1.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת( מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה10.1.21החלטהמאושר
מגיש הבקשהג'לרטה בוטיקמיקום השלט המבוקשעמק דותן 66גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר3.38תאריך הגשת הבקשה18.2.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת ( עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה24.2.20החלטהמאושר
מגיש הבקשהג'ני פארםמיקום השלט המבוקשצאלון 1גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר3.98תאריך הגשת הבקשה5.8.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה14.9.21החלטהמאושר
מגיש הבקשהגיא ודורון לוי מיקום השלט המבוקשמורשתגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר70תאריך הגשת הבקשה16.6.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה29.7.21החלטהמאושר עם מגבלת זמן
מגיש הבקשהגלדריית לג'נדהמיקום השלט המבוקשדם המכבים 61גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר7.30תאריך הגשת הבקשה17.6.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת( מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה17.6.21החלטהמאושר
מגיש הבקשהגלידריית לג'נדהמיקום השלט המבוקשדם המכבים 61גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר4.27תאריך הגשת הבקשה7.11.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת ( עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה7.11.19החלטהמאושר
מגיש הבקשהגלעד קרמיקהמיקום השלט המבוקששד' התעשיות 7גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר9תאריך הגשת הבקשה1.9.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת( מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה15.9.20החלטהמאושר
מגיש הבקשהגן מירימיקום השלט המבוקשפז 7גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר2תאריך הגשת הבקשה9.8.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת(מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה26.8.20החלטהמאושר
מגיש הבקשהגרעיני חממהמיקום השלט המבוקשערער 14 (מע"ר)גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר2.88תאריך הגשת הבקשה16.12.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה24.12.19החלטהמאושר
מגיש הבקשהדואר ישראלמיקום השלט המבוקשהרכס 31גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר96.60תאריך הגשת הבקשה22.6.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה2.7.20החלטהמאושר
מגיש הבקשהדונה חברה לבנייןמיקום השלט המבוקשדם המכבים 38גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר5.94תאריך הגשת הבקשה13.9.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת( מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה15.9.20החלטהמאושר
מגיש הבקשהדניאל ביוטקמיקום השלט המבוקשהצמיחה 14גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר9.38תאריך הגשת הבקשה8.9.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה22.9.19החלטהמאושר
מגיש הבקשההימנותאמיקום השלט המבוקשבית פז שד' המלאכותגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר3.80תאריך הגשת הבקשה19.7.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת ( מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה29.7.21החלטהמאושר
מגיש הבקשההפיצריהמיקום השלט המבוקששמואל הנביא 6גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר2.40תאריך הגשת הבקשה30.6.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה30.6.20החלטהמאושר
מגיש הבקשהווישי טכנולוגיותמיקום השלט המבוקשצלע ההר 21גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר11.90תאריך הגשת הבקשה9.8.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה3.9.20החלטהמאושר
מגיש הבקשהחברת גיא ודורון לוי בע"ממיקום השלט המבוקשמגרש 112+113 מורשתגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר36תאריך הגשת הבקשה17.7.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה8.9.19החלטהמאושר חלקית
מגיש הבקשהחברת גיא ודורון לוי בע"ממיקום השלט המבוקשמרכז מוריה סנטרגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר20תאריך הגשת הבקשה30.8.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה8.9.19החלטהמאושר
מגיש הבקשהחברת דונה שי נכסיםמיקום השלט המבוקשמגרש 104 מע"רגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר66.90תאריך הגשת הבקשה27.8.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה8.9.19החלטהמאושר חלקית
מגיש הבקשהחברת דונה שי נכסיםמיקום השלט המבוקשמגרש 104 מע"רגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר32תאריך הגשת הבקשה24.10.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה7.11.19החלטהההחלטה תקבע לאחר דיון בנושא שילוט במע"ר
מגיש הבקשהחברת דונה שי נכסיםמיקום השלט המבוקשמגרש 104 מע"רגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר32תאריך הגשת הבקשה24.10.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה5.12.19החלטהמאושר
מגיש הבקשהחברת ושאחי את עמלהמיקום השלט המבוקשהחרט 1 גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר10.80תאריך הגשת הבקשה18.7.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה8.9.19החלטהנדחה
מגיש הבקשהחברת חיים זקןמיקום השלט המבוקשהרכבת 2גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר168תאריך הגשת הבקשה20.8.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה8.9.19החלטהמאושר
מגיש הבקשהחברת חנן מורמיקום השלט המבוקשפיקוס2 גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר8תאריך הגשת הבקשה29.12.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת(עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה6.1.20החלטהנדחה
מגיש הבקשהחברת יעקבי יונברסל בע"ממיקום השלט המבוקשמע"ר גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר32.70תאריך הגשת הבקשה24.10.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה7.11.19החלטהההחלטה תקבע לאחר דיון בנושא שילוט במע"ר
מגיש הבקשהחברת יעקבי יונברסל בע"ממיקום השלט המבוקשמע"ר גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר32.70תאריך הגשת הבקשה24.10.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה5.12.19החלטהמאושר
מגיש הבקשהחברת יעקבי יוניברסל בכ"ממיקום השלט המבוקשמע"ר גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר390 (גדר ממותגת)תאריך הגשת הבקשה19.12.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה6.1.20החלטהמאושר
מגיש הבקשהחיים זקןמיקום השלט המבוקשמע"ר גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר26.80תאריך הגשת הבקשה1.7.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה29.7.21החלטהנדחה
מגיש הבקשהטויס אר אסמיקום השלט המבוקששד המלאכות 121גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר13.79תאריך הגשת הבקשה10.8.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה7.10.21החלטה
מגיש הבקשהיאמי - חנות נוחותמיקום השלט המבוקשמנחם בגין 21גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר2.88תאריך הגשת הבקשה22.11.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה1.12.19החלטהמאושר
מגיש הבקשהיוניברסל פתרונות רכבמיקום השלט המבוקשהמכונאי 11גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר63תאריך הגשת הבקשה11.4.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה6.5.21החלטהמאושר חלקית
מגיש הבקשהיוניברסל פתרונות רכבמיקום השלט המבוקשהמכונאי 11גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר63תאריך הגשת הבקשה31.5.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה3.6.21החלטהמאושר חלקית
מגיש הבקשהיוניק פאשןמיקום השלט המבוקשמרכז יורו שופסגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר5.70תאריך הגשת הבקשה8.9.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה22.9.19החלטהמאושר
מגיש הבקשהיורו ישראלמיקום השלט המבוקשמרכז יורושופסגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר3.27תאריך הגשת הבקשה12.12.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת ( עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה24.12.19החלטהמאושר
מגיש הבקשהיעקב טוינה גלריה לעיצובמיקום השלט המבוקשהגנן 32גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר10.39תאריך הגשת הבקשה30.11.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה3.12.20החלטהמאושר חלקית
מגיש הבקשהיעקבי יוניברסלמיקום השלט המבוקשדם המכבים 30גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר2.14תאריך הגשת הבקשה17.12.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה7.1.21החלטהנדחה
מגיש הבקשהיעקבי יוניברסלמיקום השלט המבוקשמתתיהו הכהן 1גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר16תאריך הגשת הבקשה22.3.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה6.5.21החלטהמאושר
מגיש הבקשהליאור עדיקהמיקום השלט המבוקששד' המלאכות 18גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר113תאריך הגשת הבקשה17.11.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה3.12.20החלטהמאושר
מגיש הבקשהמאנצמיקום השלט המבוקשפיקוס 6גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר5.68תאריך הגשת הבקשה2.12.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת( מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה16.12.20החלטהמאושר חלקית
מגיש הבקשהמאנצמיקום השלט המבוקשפיקוס 6גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר2.61תאריך הגשת הבקשה1.2.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת( מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה2.2.21החלטהמאושר
מגיש הבקשהמגה אור אחזקותמיקום השלט המבוקששד' הרכס 35גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר4.68תאריך הגשת הבקשה29.7.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה14.9.21החלטהנדחה
מגיש הבקשהמוריה סנטרמיקום השלט המבוקשלאה אמנו 1גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר2.88תאריך הגשת הבקשה21.4.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת( מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה6.6.21החלטהמאושר
מגיש הבקשהמיליון כיפותמיקום השלט המבוקשפיקוס 8גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר5.10תאריך הגשת הבקשה20.8.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת ( מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה26.8.20החלטהמאושר
מגיש הבקשהמסעדת חצותמיקום השלט המבוקשדם המכבים 53גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר26תאריך הגשת הבקשה29.6.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה29.7.21החלטהמאושר עם מגבלת זמן
מגיש הבקשהמקור הפרזולמיקום השלט המבוקשהקדר 3גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר2.66תאריך הגשת הבקשה18.4.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת( מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה17.6.21החלטהמאושר
מגיש הבקשהמרדכי אביב מיקום השלט המבוקשיגאל ידיןגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר100תאריך הגשת הבקשה3.12.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה7.1.21החלטהמאושר עם מגבלת זמן
מגיש הבקשהמרכז מסחרי ציפוריםמיקום השלט המבוקשחסידה 21גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר80תאריך הגשת הבקשה8.11.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה3.12.20החלטהמאושר
מגיש הבקשהנ.ג מודיעין שיווק חומרי בנייןמיקום השלט המבוקשבדולח 23גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר15.40תאריך הגשת הבקשה24.12.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה6.1.20החלטהמאושר חלקית
מגיש הבקשהס.מ מעיין מיקום השלט המבוקשעמק האלה 80גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר18.86תאריך הגשת הבקשה6.11.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה7.11.19החלטהלא מאושר
מגיש הבקשהסגי ברייטהולףמיקום השלט המבוקשדם המכבים גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר8.97תאריך הגשת הבקשה2.1.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה6.1.20החלטהמאושר
מגיש הבקשהסולראדג'מיקום השלט המבוקשצלע ההר 10 גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר32תאריך הגשת הבקשה27.5.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה9.6.20החלטהמאושר
מגיש הבקשהסופר סיטימיקום השלט המבוקשעמק האלה 80גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר17.25תאריך הגשת הבקשה26.1.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה7.2.21החלטהמאושר חלקית
מגיש הבקשהסופר פארםמיקום השלט המבוקשמרכז ישפרו סנטרגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר10.20תאריך הגשת הבקשה21.3.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה6.5.21החלטהמאושר
מגיש הבקשהספאדינימיקום השלט המבוקשהאורג 5גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר5.70תאריך הגשת הבקשה12.5.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה25.6.20החלטהמאושר
מגיש הבקשהעופר אבנירמיקום השלט המבוקשהמכונאי 9גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר28.70תאריך הגשת הבקשה27.7.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה29.7.21החלטהמאושר
מגיש הבקשהעזריאלי -בית מלוןמיקום השלט המבוקשמגרש 21גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר (גדר ממותגת) 980 תאריך הגשת הבקשה19.12.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה6.1.20החלטהמאושר ל6 חודשים
מגיש הבקשהעזריאלי -בית מלוןמיקום השלט המבוקשמגרש 21גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר ( הארכה)980 גדר ממותגתתאריך הגשת הבקשה28.6.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה2.7.20החלטהנדחה
מגיש הבקשהעמית לחימיקום השלט המבוקשדם המכבים 47גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר2.68תאריך הגשת הבקשה20.7.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת(מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה11.8.20החלטהמאושר
מגיש הבקשהעמית לחימיקום השלט המבוקשדם המכבים 47 גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר2.68תאריך הגשת הבקשה12.7.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת ( מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה29.7.21החלטהמאושר
מגיש הבקשהעצמל'המיקום השלט המבוקשהגנן 5גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר10.75תאריך הגשת הבקשה25.9.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה3.10.19החלטהמאושר
מגיש הבקשהפורום מ.מסחרי בציפוריםמיקום השלט המבוקשמגרש 704גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר (גדר ממותגת) 172תאריך הגשת הבקשה19.12.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה6.1.20החלטהמאושר
מגיש הבקשהפילאטיס בפארקמיקום השלט המבוקשפארק המים רעותגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר1.80תאריך הגשת הבקשה9.6.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת( מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה17.6.21החלטהמאושר
מגיש הבקשהפיצוציית מרלזמיקום השלט המבוקשעמק דותן 66גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר1.72תאריך הגשת הבקשה25.11.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה1.12.19החלטהמאושר חלקית
מגיש הבקשהפסטה בסטהמיקום השלט המבוקשדם המכבים 63גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר0.72תאריך הגשת הבקשה26.11.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה1.12.19החלטהמאושר
מגיש הבקשהפעוטון בית וגןמיקום השלט המבוקשהנביאים 4גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר2.80תאריך הגשת הבקשה25.5.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת( מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה17.6.21החלטהמאושר עם מגבלת זמן
מגיש הבקשהפפושדו פרויקט 3מיקום השלט המבוקשמגרש 117 מורשתגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר12תאריך הגשת הבקשה4.12.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה5.12.19החלטהמאושר
מגיש הבקשהפתאל roomsמיקום השלט המבוקשמגרש 104 מע"רגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר5.70תאריך הגשת הבקשה24.9.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה3.10.19החלטהנדחה
מגיש הבקשהפתאל roomsמיקום השלט המבוקשמגרש 104 מע"רגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר244תאריך הגשת הבקשה27.2.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה9.6.20החלטהנדחה
מגיש הבקשהפתאל roomsמיקום השלט המבוקשבניין דונה 1 מע"רגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר162תאריך הגשת הבקשה12.8.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה3.9.20החלטהמאושר עם מגבלת זמן
מגיש הבקשהקבוצת צוקיםמיקום השלט המבוקשהמעיין 4גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר4.69תאריך הגשת הבקשה1.10.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת( מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה18.10.20החלטהמאושר
מגיש הבקשהקוברה טקמיקום השלט המבוקשלאה אמנו 1גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר1.17תאריך הגשת הבקשה9.12.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת( מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה16.12.20החלטהנדחה
מגיש הבקשהקוברה טק מיקום השלט המבוקשלאה אמנו 1גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר1תאריך הגשת הבקשה1.1.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת( מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה10.1.21החלטהמאושר
מגיש הבקשהקופח מכבימיקום השלט המבוקשתלתן 8גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר50תאריך הגשת הבקשה22.12.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה7.1.21החלטהמאושר עם מגבלת זמן
מגיש הבקשהקלית איבגימיקום השלט המבוקשעמק האלה 80גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר22.20תאריך הגשת הבקשה6.6.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה29.7.21החלטהמאושר
מגיש הבקשהקצביית חרמוןמיקום השלט המבוקשערער 14 (מע"ר)גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר3.20תאריך הגשת הבקשה13.7.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת(מתחתל ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה20.7.20החלטהמאושר
מגיש הבקשהקרגו אמרפורדמיקום השלט המבוקשצלע ההר 45גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר38.46תאריך הגשת הבקשה6.8.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה3.9.20החלטהמאושר
מגיש הבקשהקרמבולהמיקום השלט המבוקשדם המכבים 50גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר5.10תאריך הגשת הבקשה25.10.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת( מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה2.11.20החלטהמאושר
מגיש הבקשהרבע לחםמיקום השלט המבוקשלאה אמנו 1גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר4.10תאריך הגשת הבקשה16.3.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר) חד פעמיתאריך כינוס הועדה6.5.21החלטהמאושר
מגיש הבקשהרוית תכשיטיםמיקום השלט המבוקשלאה אמנו 1 גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר1.98תאריך הגשת הבקשה5.7.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה20.7.20החלטהמאושר
מגיש הבקשהריג'ס/ יעקבי יוניברסלמיקום השלט המבוקשדם המכבים 30גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר50.70תאריך הגשת הבקשה11.11.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה3.12.20החלטהמאושר חלקית
מגיש הבקשהרשתות תאורהמיקום השלט המבוקשהשדרה המרכזית 6גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר49.20תאריך הגשת הבקשה20.7.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה29.7.21החלטהמאושר
מגיש הבקשהשווארמה רפאלמיקום השלט המבוקשדם המכבים 42גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר16תאריך הגשת הבקשה22.3.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה6.5.21החלטהמאושר עם מגבלת זמן
מגיש הבקשהשווארמה רפאלמיקום השלט המבוקשדם המכבים 42גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר7.14תאריך הגשת הבקשה9.5.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת( מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה6.6.21החלטהמאושר
מגיש הבקשהשפריצר תיווךמיקום השלט המבוקשלאה אמנו 1גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר1.98תאריך הגשת הבקשה29.6.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת ( מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה30.6.20החלטהמאושר
מגיש הבקשהתגליתמיקום השלט המבוקשהגנן 1 (בית פז)גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר16.15תאריך הגשת הבקשה4.11.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה7.11.19החלטהמאושר


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד