סטטוס בקשות לשילוט

20/06/2021 י' תמוז תשפ"א

מעקב בקשות לשילוט נכון ליום 20.6.21

מגיש הבקשהמיקום השלט המבוקשגודל השלט/ים המבוקשים במ"רתאריך הגשת הבקשהועדת השילוט המטפלתתאריך כינוס הועדההחלטהתאריך מסירת ההחלטה
מגיש הבקשהb.b.b בורגרמיקום השלט המבוקשדם המכבים 38גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר73.50תאריך הגשת הבקשה1.2.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה7.2.21החלטהמאושר עם מגבלת זמןתאריך מסירת ההחלטה15.2.21
מגיש הבקשהsmcמיקום השלט המבוקשבית פז שד' המלאכותגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר3.60תאריך הגשת הבקשה3.6.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת( מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה6.6.21החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה7.6.21
מגיש הבקשהwe careמיקום השלט המבוקשדם המכבים 38גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר15תאריך הגשת הבקשה27.5.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה3.6.21החלטהמאושר עם מגבלת זמןתאריך מסירת ההחלטה17.6.21
מגיש הבקשהאור צפורניים טיפוח ויופימיקום השלט המבוקשדוד אלעזר 42גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר0.24תאריך הגשת הבקשה9.9.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת( מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה18.10.20החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה25.10.20
מגיש הבקשהאיילה א.ג.מ נדל"ן בע"ממיקום השלט המבוקשמגרש 111 (מלאכות)גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר90תאריך הגשת הבקשה4.11.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה7.11.19החלטהמאושר חלקיתתאריך מסירת ההחלטה18.11.19
מגיש הבקשהאייקון פיטנסמיקום השלט המבוקשבניין דונה 1 מע"רגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר77תאריך הגשת הבקשה26.5.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה9.6.20החלטהנדחהתאריך מסירת ההחלטה18.6.20
מגיש הבקשהאלפא ביו טכמיקום השלט המבוקששד' הרכס 21גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר26.20תאריך הגשת הבקשה31.12.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה6.1.20החלטהמאושר חלקיתתאריך מסירת ההחלטה16.1.20
מגיש הבקשהאפקו ציוד 1991 בע"ממיקום השלט המבוקשהמעיין 18גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר11.05תאריך הגשת הבקשה2.2.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה24.2.20החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה17.3.20
מגיש הבקשהארכהמיקום השלט המבוקשהגנן 20 גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר35.40תאריך הגשת הבקשה2.10.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה3.10.19החלטהמאושר חלקיתתאריך מסירת ההחלטה10.10.19
מגיש הבקשהבאסטרד פיצהמיקום השלט המבוקשדם המכבים 59גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר1.30תאריך הגשת הבקשה10.1.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת( מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה2.2.21החלטהמאושר חלקיתתאריך מסירת ההחלטה5.2.21
מגיש הבקשהבורגר b.b.bמיקום השלט המבוקשדם המכבים 38גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר20.80תאריך הגשת הבקשה3.6.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה3.6.21החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה17.6.21
מגיש הבקשהביג וול מודיעיןמיקום השלט המבוקשמתיתיהו 5 מע"רגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר11.16תאריך הגשת הבקשה30.8.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה3.9.20החלטהמאושר עם מגבלת זמןתאריך מסירת ההחלטה13.10.20
מגיש הבקשהביוטי קליניקמיקום השלט המבוקשעמוס הנביא 4גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר0.60תאריך הגשת הבקשה20.7.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת(מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה11.8.20החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה11.8.20
מגיש הבקשהבנדיקטמיקום השלט המבוקשצאלון 1גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר5.80תאריך הגשת הבקשה6.7.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת(מתחתל ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה20.7.20החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה20.7.20
מגיש הבקשהבנק פועליםמיקום השלט המבוקשדם המכבים 38גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר8.32תאריך הגשת הבקשה20.7.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת(מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה11.8.20החלטהמאושר חלקיתתאריך מסירת ההחלטה11.8.20
מגיש הבקשהבריפקאםמיקום השלט המבוקשהמעיין 44גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר2.20תאריך הגשת הבקשה3.1.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת( מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה10.1.21החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה10.1.21
מגיש הבקשהג'לרטה בוטיקמיקום השלט המבוקשעמק דותן 66גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר3.38תאריך הגשת הבקשה18.2.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת ( עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה24.2.20החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה23.2.20
מגיש הבקשהגלדריית לג'נדהמיקום השלט המבוקשדם המכבים 61גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר7.30תאריך הגשת הבקשה17.6.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת( מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה17.6.21החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה20.6.21
מגיש הבקשהגלידריית לג'נדהמיקום השלט המבוקשדם המכבים 61גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר4.27תאריך הגשת הבקשה7.11.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת ( עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה7.11.19החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה7.11.19
מגיש הבקשהגלעד קרמיקהמיקום השלט המבוקששד' התעשיות 7גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר9תאריך הגשת הבקשה1.9.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת( מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה15.9.20החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה21.9.20
מגיש הבקשהגן מירימיקום השלט המבוקשפז 7גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר2תאריך הגשת הבקשה9.8.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת(מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה26.8.20החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה26.8.20
מגיש הבקשהגרעיני חממהמיקום השלט המבוקשערער 14 (מע"ר)גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר2.88תאריך הגשת הבקשה16.12.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה24.12.19החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה24.12.19
מגיש הבקשהדואר ישראלמיקום השלט המבוקשהרכס 31גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר96.60תאריך הגשת הבקשה22.6.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה2.7.20החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה5.7.20
מגיש הבקשהדונה חברה לבנייןמיקום השלט המבוקשדם המכבים 38גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר5.94תאריך הגשת הבקשה13.9.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת( מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה15.9.20החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה21.9.20
מגיש הבקשהדניאל ביוטקמיקום השלט המבוקשהצמיחה 14גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר9.38תאריך הגשת הבקשה8.9.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה22.9.19החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה22.9.19
מגיש הבקשההפיצריהמיקום השלט המבוקששמואל הנביא 6גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר2.40תאריך הגשת הבקשה30.6.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה30.6.20החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה30.6.20
מגיש הבקשהווישי טכנולוגיותמיקום השלט המבוקשצלע ההר 21גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר11.90תאריך הגשת הבקשה9.8.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה3.9.20החלטהמאושר תאריך מסירת ההחלטה13.10.20
מגיש הבקשהחברת גיא ודורון לוי בע"ממיקום השלט המבוקשמגרש 112+113 מורשתגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר36תאריך הגשת הבקשה17.7.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה8.9.19החלטהמאושר חלקיתתאריך מסירת ההחלטה23.9.19
מגיש הבקשהחברת גיא ודורון לוי בע"ממיקום השלט המבוקשמרכז מוריה סנטרגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר20תאריך הגשת הבקשה30.8.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה8.9.19החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה23.9.19
מגיש הבקשהחברת דונה שי נכסיםמיקום השלט המבוקשמגרש 104 מע"רגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר66.90תאריך הגשת הבקשה27.8.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה8.9.19החלטהמאושר חלקיתתאריך מסירת ההחלטה23.9.19
מגיש הבקשהחברת דונה שי נכסיםמיקום השלט המבוקשמגרש 104 מע"רגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר32תאריך הגשת הבקשה24.10.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה7.11.19החלטהההחלטה תקבע לאחר דיון בנושא שילוט במע"רתאריך מסירת ההחלטה19.11.19
מגיש הבקשהחברת דונה שי נכסיםמיקום השלט המבוקשמגרש 104 מע"רגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר32תאריך הגשת הבקשה24.10.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה5.12.19החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה25.12.19
מגיש הבקשהחברת ושאחי את עמלהמיקום השלט המבוקשהחרט 1 גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר10.80תאריך הגשת הבקשה18.7.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה8.9.19החלטהנדחהתאריך מסירת ההחלטה23.9.19
מגיש הבקשהחברת חיים זקןמיקום השלט המבוקשהרכבת 2גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר168תאריך הגשת הבקשה20.8.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה8.9.19החלטהמאושר תאריך מסירת ההחלטה23.9.19
מגיש הבקשהחברת חנן מורמיקום השלט המבוקשפיקוס2 גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר8תאריך הגשת הבקשה29.12.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת(עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה6.1.20החלטהנדחהתאריך מסירת ההחלטה6.1.20
מגיש הבקשהחברת יעקבי יונברסל בע"ממיקום השלט המבוקשמע"ר גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר32.70תאריך הגשת הבקשה24.10.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה7.11.19החלטהההחלטה תקבע לאחר דיון בנושא שילוט במע"רתאריך מסירת ההחלטה19.11.19
מגיש הבקשהחברת יעקבי יונברסל בע"ממיקום השלט המבוקשמע"ר גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר32.70תאריך הגשת הבקשה24.10.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה5.12.19החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה25.12.19
מגיש הבקשהחברת יעקבי יוניברסל בכ"ממיקום השלט המבוקשמע"ר גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר390 (גדר ממותגת)תאריך הגשת הבקשה19.12.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה6.1.20החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה16.1.20
מגיש הבקשהיאמי - חנות נוחותמיקום השלט המבוקשמנחם בגין 21גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר2.88תאריך הגשת הבקשה22.11.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה1.12.19החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה1.12.19
מגיש הבקשהיוניברסל פתרונות רכבמיקום השלט המבוקשהמכונאי 11גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר63תאריך הגשת הבקשה11.4.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה6.5.21החלטהמאושר חלקיתתאריך מסירת ההחלטה24.5.21
מגיש הבקשהיוניברסל פתרונות רכבמיקום השלט המבוקשהמכונאי 11גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר63תאריך הגשת הבקשה31.5.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה3.6.21החלטהמאושר חלקיתתאריך מסירת ההחלטה20.6.21
מגיש הבקשהיוניק פאשןמיקום השלט המבוקשמרכז יורו שופסגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר5.70תאריך הגשת הבקשה8.9.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה22.9.19החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה22.9.19
מגיש הבקשהיורו ישראלמיקום השלט המבוקשמרכז יורושופסגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר3.27תאריך הגשת הבקשה12.12.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת ( עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה24.12.19החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה24.12.19
מגיש הבקשהיעקב טוינה גלריה לעיצובמיקום השלט המבוקשהגנן 32גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר10.39תאריך הגשת הבקשה30.11.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה3.12.20החלטהמאושר חלקיתתאריך מסירת ההחלטה8.12.20
מגיש הבקשהיעקבי יוניברסלמיקום השלט המבוקשדם המכבים 30גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר2.14תאריך הגשת הבקשה17.12.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה7.1.21החלטהנדחהתאריך מסירת ההחלטה12.1.21
מגיש הבקשהיעקבי יוניברסלמיקום השלט המבוקשמתתיהו הכהן 1גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר16תאריך הגשת הבקשה22.3.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה6.5.21החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה24.5.21
מגיש הבקשהליאור עדיקהמיקום השלט המבוקששד' המלאכות 18גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר113תאריך הגשת הבקשה17.11.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה3.12.20החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה8.12.20
מגיש הבקשהמאנצמיקום השלט המבוקשפיקוס 6גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר5.68תאריך הגשת הבקשה2.12.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת( מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה16.12.20החלטהמאושר חלקית תאריך מסירת ההחלטה21.12.20
מגיש הבקשהמאנצמיקום השלט המבוקשפיקוס 6גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר2.61תאריך הגשת הבקשה1.2.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת( מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה2.2.21החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה5.2.21
מגיש הבקשהמוריה סנטרמיקום השלט המבוקשלאה אמנו 1גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר2.88תאריך הגשת הבקשה21.4.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת( מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה6.6.21החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה7.6.21
מגיש הבקשהמיליון כיפותמיקום השלט המבוקשפיקוס 8גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר5.10תאריך הגשת הבקשה20.8.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת ( מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה26.8.20החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה26.8.20
מגיש הבקשהמקור הפרזולמיקום השלט המבוקשהקדר 3גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר2.66תאריך הגשת הבקשה18.4.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת( מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה17.6.21החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה20.6.21
מגיש הבקשהמרדכי אביב מיקום השלט המבוקשיגאל ידיןגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר100תאריך הגשת הבקשה3.12.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה7.1.21החלטהמאושר עם מגבלת זמןתאריך מסירת ההחלטה12.1.21
מגיש הבקשהמרכז מסחרי ציפוריםמיקום השלט המבוקשחסידה 21גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר80תאריך הגשת הבקשה8.11.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה3.12.20החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה8.12.20
מגיש הבקשהנ.ג מודיעין שיווק חומרי בנייןמיקום השלט המבוקשבדולח 23גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר15.40תאריך הגשת הבקשה24.12.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה6.1.20החלטהמאושר חלקיתתאריך מסירת ההחלטה16.1.20
מגיש הבקשהס.מ מעיין מיקום השלט המבוקשעמק האלה 80גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר18.86תאריך הגשת הבקשה6.11.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה7.11.19החלטהלא מאושר תאריך מסירת ההחלטה18.11.19
מגיש הבקשהסגי ברייטהולףמיקום השלט המבוקשדם המכבים גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר8.97תאריך הגשת הבקשה2.1.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה6.1.20החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה6.1.20
מגיש הבקשהסולראדג'מיקום השלט המבוקשצלע ההר 10 גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר32תאריך הגשת הבקשה27.5.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה9.6.20החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה18.6.20
מגיש הבקשהסופר סיטימיקום השלט המבוקשעמק האלה 80גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר17.25תאריך הגשת הבקשה26.1.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה7.2.21החלטהמאושר חלקיתתאריך מסירת ההחלטה16.2.21
מגיש הבקשהסופר פארםמיקום השלט המבוקשמרכז ישפרו סנטרגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר10.20תאריך הגשת הבקשה21.3.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה6.5.21החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה24.5.21
מגיש הבקשהספאדינימיקום השלט המבוקשהאורג 5גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר5.70תאריך הגשת הבקשה12.5.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה25.6.20החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה28.6.20
מגיש הבקשהעזריאלי -בית מלוןמיקום השלט המבוקשמגרש 21גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר (גדר ממותגת) 980 תאריך הגשת הבקשה19.12.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה6.1.20החלטהמאושר ל6 חודשיםתאריך מסירת ההחלטה16.1.20
מגיש הבקשהעזריאלי -בית מלוןמיקום השלט המבוקשמגרש 21גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר ( הארכה)980 גדר ממותגתתאריך הגשת הבקשה28.6.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה2.7.20החלטהנדחהתאריך מסירת ההחלטה5.7.20
מגיש הבקשהעמית לחימיקום השלט המבוקשדם המכבים 47גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר2.68תאריך הגשת הבקשה20.7.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת(מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה11.8.20החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה11.8.20
מגיש הבקשהעצמל'המיקום השלט המבוקשהגנן 5גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר10.75תאריך הגשת הבקשה25.9.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה3.10.19החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה10.10.19
מגיש הבקשהפורום מ.מסחרי בציפוריםמיקום השלט המבוקשמגרש 704גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר (גדר ממותגת) 172תאריך הגשת הבקשה19.12.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה6.1.20החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה16.1.20
מגיש הבקשהפילאטיס בפארקמיקום השלט המבוקשפארק המים רעותגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר1.80תאריך הגשת הבקשה9.6.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת( מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה17.6.21החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה20.6.21
מגיש הבקשהפיצוציית מרלזמיקום השלט המבוקשעמק דותן 66גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר1.72תאריך הגשת הבקשה25.11.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה1.12.19החלטהמאושר חלקיתתאריך מסירת ההחלטה1.12.19
מגיש הבקשהפסטה בסטהמיקום השלט המבוקשדם המכבים 63גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר0.72תאריך הגשת הבקשה26.11.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (עד 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה1.12.19החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה1.12.19
מגיש הבקשהפעוטון בית וגןמיקום השלט המבוקשהנביאים 4גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר2.80תאריך הגשת הבקשה25.5.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת( מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה17.6.21החלטהמאושר עם מגבלת זמןתאריך מסירת ההחלטה20.6.21
מגיש הבקשהפפושדו פרויקט 3מיקום השלט המבוקשמגרש 117 מורשתגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר12תאריך הגשת הבקשה4.12.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה5.12.19החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה25.12.19
מגיש הבקשהפתאל roomsמיקום השלט המבוקשמגרש 104 מע"רגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר5.70תאריך הגשת הבקשה24.9.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה3.10.19החלטהנדחהתאריך מסירת ההחלטה3.10.19
מגיש הבקשהפתאל roomsמיקום השלט המבוקשמגרש 104 מע"רגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר244תאריך הגשת הבקשה27.2.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה9.6.20החלטהנדחהתאריך מסירת ההחלטה18.6.20
מגיש הבקשהפתאל roomsמיקום השלט המבוקשבניין דונה 1 מע"רגודל השלט/ים המבוקשים במ"ר162תאריך הגשת הבקשה12.8.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה3.9.20החלטהמאושר עם מגבלת זמןתאריך מסירת ההחלטה13.10.20
מגיש הבקשהקבוצת צוקיםמיקום השלט המבוקשהמעיין 4גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר4.69תאריך הגשת הבקשה1.10.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת( מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה18.10.20החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה25.10.20
מגיש הבקשהקוברה טקמיקום השלט המבוקשלאה אמנו 1גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר1.17תאריך הגשת הבקשה9.12.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת( מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה16.12.20החלטהנדחהתאריך מסירת ההחלטה21.12.20
מגיש הבקשהקוברה טק מיקום השלט המבוקשלאה אמנו 1גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר1תאריך הגשת הבקשה1.1.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת( מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה10.1.21החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה10.1.21
מגיש הבקשהקופח מכבימיקום השלט המבוקשתלתן 8גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר50תאריך הגשת הבקשה22.12.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה7.1.21החלטהמאושר עם מגבלת זמןתאריך מסירת ההחלטה12.1.21
מגיש הבקשהקצביית חרמוןמיקום השלט המבוקשערער 14 (מע"ר)גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר3.20תאריך הגשת הבקשה13.7.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת(מתחתל ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה20.7.20החלטהמאושר תאריך מסירת ההחלטה20.7.20
מגיש הבקשהקרגו אמרפורדמיקום השלט המבוקשצלע ההר 45גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר38.46תאריך הגשת הבקשה6.8.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה3.9.20החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה13.10.20
מגיש הבקשהקרמבולהמיקום השלט המבוקשדם המכבים 50גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר5.10תאריך הגשת הבקשה25.10.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת( מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה2.11.20החלטהמאושר תאריך מסירת ההחלטה8.11.20
מגיש הבקשהרבע לחםמיקום השלט המבוקשלאה אמנו 1גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר4.10תאריך הגשת הבקשה16.3.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר) חד פעמיתאריך כינוס הועדה6.5.21החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה24.5.21
מגיש הבקשהרוית תכשיטיםמיקום השלט המבוקשלאה אמנו 1 גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר1.98תאריך הגשת הבקשה5.7.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת (מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה20.7.20החלטהמאושר תאריך מסירת ההחלטה20.7.20
מגיש הבקשהריג'ס/ יעקבי יוניברסלמיקום השלט המבוקשדם המכבים 30גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר50.70תאריך הגשת הבקשה11.11.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה3.12.20החלטהמאושר חלקיתתאריך מסירת ההחלטה8.12.20
מגיש הבקשהשווארמה רפאלמיקום השלט המבוקשדם המכבים 42גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר16תאריך הגשת הבקשה22.3.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה6.5.21החלטהמאושר עם מגבלת זמןתאריך מסירת ההחלטה24.5.21
מגיש הבקשהשווארמה רפאלמיקום השלט המבוקשדם המכבים 42גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר7.14תאריך הגשת הבקשה9.5.21ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת( מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה6.6.21החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה7.6.21
מגיש הבקשהשפריצר תיווךמיקום השלט המבוקשלאה אמנו 1גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר1.98תאריך הגשת הבקשה29.6.20ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מצומצמת ( מתחת ל10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה30.6.20החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה30.6.20
מגיש הבקשהתגליתמיקום השלט המבוקשהגנן 1 (בית פז)גודל השלט/ים המבוקשים במ"ר16.15תאריך הגשת הבקשה4.11.19ועדת השילוט המטפלתועדת שילוט מורחבת (מעל 10 מ"ר)תאריך כינוס הועדה7.11.19החלטהמאושרתאריך מסירת ההחלטה18.11.19


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד