תקציב העירייה ודוחות כספיים

19/03/2024 ט' אדר ב תשפ"ד

תקציב עיריית מודיעין מכבים רעות הינו הלכה למעשה של המדיניות העירונית המגדירה את היעדים ותוכניות העבודה בכל תחום ותחום. התקציב משקף בראש ובראשונה את צרכי העיר וצרכי התושבים הנוגעים לתחומי החינוך, התרבות, תשתיות, איכות סביבה, תחבורה, פרוייקטים ועוד.

תקציב עיריית מודיעין מכבים רעות

שםקישור לספר תקציבאקסל - Excelתכניות עבודה
שםתקציב העירייה ומבנה ארגוני לשנת 2023קישור לספר תקציבתקציב העירייה ומבנה ארגוני לשנת 2023 - קישור לקובץ PDFאקסל - Excelתכניות עבודה
שםתקציב העירייה ומבנה ארגוני לשנת 2022קישור לספר תקציבתקציב העירייה ומבנה ארגוני לשנת 2022 - קישור לקובץ PDFאקסל - Excelתקציב העירייה ומבנה ארגוני לשנת 2022 - קישור לאתר חיצוני בחלון חדשתכניות עבודהתכניות של העירייה לשנת 2022 - קישור לקובץ PDF
שםתקציב העירייה ומבנה ארגוני לשנת 2021קישור לספר תקציבתקציב העירייה ומבנה ארגוני לשנת 2021 - pdf - קישור לקובץ PDFאקסל - Excelתקציב העירייה ומבנה ארגוני לשנת 2021 - אקסל - קישורתכניות עבודה
שםתקציב העירייה ומבנה ארגוני לשנת 2020קישור לספר תקציבתקציב העירייה ומבנה ארגוני לשנת 2020 - קישור לקובץ PDFאקסל - Excelתקציב עיריית מודיעין מכבים רעות לשנת 2020 - קישורתכניות עבודה
שםתקציב העירייה ומבנה ארגוני לשנת 2019קישור לספר תקציבתקציב העירייה ומבנה ארגוני לשנת 2019 - קישור לקובץ PDFאקסל - Excelתכניות עבודה
שםתקציב העירייה ומבנה ארגוני לשנת 2018קישור לספר תקציבתקציב העירייה ומבנה ארגוני לשנת 2018 - קישור לקובץ PDFאקסל - Excelתכניות עבודה
שםתקציב העירייה ומבנה ארגוני לשנת 2017קישור לספר תקציבתקציב העירייה ומבנה ארגוני לשנת 2017 - קישור לקובץ PDFאקסל - Excelתכניות עבודה
שםתקציב העירייה ומבנה ארגוני לשנת 2016קישור לספר תקציבתקציב העירייה ומבנה ארגוני לשנת 2016 - קישור לקובץ PDFאקסל - Excelתכניות עבודה
שםתקציב העירייה ומבנה ארגוני לשנת 2015קישור לספר תקציבתקציב העירייה ומבנה ארגוני לשנת 2015 - קישור לקובץ PDFאקסל - Excelתכניות עבודה
שםתקציב העירייה ומבנה ארגוני לשנת 2014קישור לספר תקציבתקציב העירייה ומבנה ארגוני לשנת 2014 - קישור לקובץ PDFאקסל - Excelתכניות עבודה
שםתקציב העירייה לשנת 2013קישור לספר תקציבתקציב העירייה לשנת 2013 - קישור לקובץ PDFאקסל - Excelתכניות עבודה
שםתקציב העירייה לשנת 2012קישור לספר תקציבתקציב העירייה לשנת 2012 - קישור לקובץ PDFאקסל - Excelתכניות עבודה
שםתקציב העירייה לשנת 2011קישור לספר תקציבתקציב העירייה לשנת 2011 - קישור לקובץ PDFאקסל - Excelתכניות עבודה
שםתקציב העירייה לשנת 2010קישור לספר תקציבתקציב העירייה לשנת 2010 - קישור לקובץ PDFאקסל - Excelתכניות עבודה

דוחות כספיים רבעוניים

שםקישור
שםדוח רבעון 4 לשנת 2022קישורדוח רבעון 4 לשנת 2022 - קישור לקובץ PDF
שםדוח רבעון 3 לשנת 2022קישורדוח רבעון 3 - קישור לקובץ PDF
שםדוח רבעון 2 לשנת 2022קישורדוח רבעון 2 - קישור לקובץ PDF
שםדוח רבעון 1 לשנת 2022קישורדוח רבעון 1 לשנת 2022 - קישור לקובץ PDF
שםדוח רבעון 4 לשנת 2021קישורדוח רבעון 4 לשנת 2021 - קישור לקובץ PDF
שםדוח רבעון 3 לשנת 2021קישורדוח רבעון 3 לשנת 2021 - קישור לקובץ PDF
שםדוח רבעון 2 לשנת 2021קישורדוח רבעון 2 לשנת 2021 - קישור לקובץ PDF
שםדוח רבעון 1 לשנת 2021 קישורדוח רבעון 1 לשנת 2021 - קישור לקובץ PDF
שםדוח רבעון 4 לשנת 2020קישורדוח רבעון 4 לשנת 2020 - קישור לקובץ PDF
שםדוח רבעון 3 לשנת 2020קישורדוח רבעון 3 לשנת 2020 - קישור לקובץ PDF
שםדוח רבעון 2 לשנת 2020 קישורדוח רבעון 2 לשנת 2020 - קישור לקובץ PDF
שםדוח רבעון 1 לשנת 2020 קישורדוח רבעון 1 לשנת 2020 - קישור לקובץ PDF
שםדוח רבעון 4 לשנת 2019 קישורדוח רבעון 3 לשנת 2019 - קישור לקובץ PDF
שםדוח רבעון 3 לשנת 2019 קישורדוח רבעון 3 לשנת 2019 - קישור לקובץ PDF
שםדוח רבעון 2 לשנת 2019קישורדוח רבעון 2 לשנת 2019 - קישור לקובץ PDF
שםדוח רבעון 1 לשנת 2019קישורדוח רבעון 1 לשנת 2019 - קישור לקובץ PDF
שםדוח רבעון 4 לשנת 2018קישורדוח רבעון 4 לשנת 2018 - קישור לקובץ PDF
שםדוח רבעון 3 לשנת 2018קישורדוח רבעון 3 לשנת 2018 - קישור לקובץ PDF
שםדוח רבעון 2 לשנת 2018קישורדוח רבעון 2 לשנת 2018 - קישור לקובץ PDF
שםדוח רבעון 1 לשנת 2018קישורדוח רבעון 1 לשנת 2018 - קישור לקובץ PDF
שםדוח רבעון 4 לשנת 2017קישורדוח רבעון 4 לשנת 2017 - קישור לקובץ PDF
שםדוח רבעון 3 לשנת 2017קישורדוח רבעון 3 לשנת 2017 - קישור לקובץ PDF
שםדוח רבעון 2 לשנת 2017קישורדוח רבעון 2 לשנת 2017 - קישור לקובץ PDF
שםדוח רבעון 1 לשנת 2017קישורדוח רבעון 1 לשנת 2017 - קישור לקובץ PDF
שםדוח רבעון 4 לשנת 2016קישורדוח רבעון 4 לשנת 2016 - קישור לקובץ PDF
שםדוח רבעון 3 לשנת 2016קישורדוח רבעון 3 לשנת 2016 - קישור לקובץ PDF
שםדוח רבעון 2 לשנת 2016קישורדוח רבעון 2 לשנת 2016 - קישור לקובץ PDF
שםדוח רבעון 1 לשנת 2016קישורדוח רבעון 1 לשנת 2016 - קישור לקובץ PDF
שםדוח רבעון 4 לשנת 2015קישורדוח רבעון 4 לשנת 2015 - קישור לקובץ PDF
שםדוח רבעון 3 לשנת 2015קישורדוח רבעון 3 לשנת 2015 - קישור לקובץ PDF
שםדוח רבעון 2 לשנת 2015קישורדוח רבעון 1 לשנת 2015 - קישור לקובץ PDF
שםדוח רבעון 1 לשנת 2015קישורדוח רבעון 1 לשנת 2015 - קישור לקובץ PDF
שםדוח רבעון 4 לשנת 2014קישורדוח רבעון 4 לשנת 2014 - קישור לקובץ PDF
שםדוח רבעון 3 לשנת 2014קישורדוח רבעון 3 לשנת 2014 - קישור לקובץ PDF
שםדוח רבעון 2 לשנת 2014קישורדוח רבעון 2 לשנת 2014 - קישור לקובץ PDF
שםדוח רבעון 1 לשנת 2014קישורדוח רבעון 1 לשנת 2014 - קישור לקובץ PDF

תמצית הדוחות הכספים

שםקישור
שםתמצית הדוחות הכספים לשנת 2022קישורתמצית הדוחות הכספים לשנת 2022 - קישור לקובץ PDF
שםתמצית הדוחות הכספים לשנת 2021קישורתמצית הדוחות הכספים לשנת 2021 - קישור לקובץ PDF
שםתמצית הדוחות הכספים לשנת 2020קישורתמצית הדוחות הכספים לשנת 2020 - קישור לקובץ PDF
שםתמצית הדוחות הכספים לשנת 2019קישורתמצית הדוחות הכספים לשנת 2019 - קישור לקובץ PDF
שםתמצית הדוחות הכספים לשנת 2018קישורתמצית הדוחות הכספים לשנת 2018 - קישור לקובץ PDF
שםתמצית הדוחות הכספים לשנת 2017קישורתמצית הדוחות הכספים - קישור לקובץ PDF
שםתמצית הדוחות הכספים לשנת 2016קישורתמצית הדוחות הכספים לשנת 2016 - קישור לקובץ PDF
שםתמצית הדוחות הכספים לשנת 2015קישורתמצית הדוחות הכספים לשנת 2015 - קישור לקובץ PDF
שםתמצית הדוחות הכספים לשנת 2014קישורתמצית הדוחות הכספים - קישור לקובץ PDF
שםתמצית הדוחות הכספים לשנת 2013קישורתמצית הדוחות הכספים - קישור לקובץ PDF
שםתמצית הדוחות הכספים לשנת 2012קישורתמצית הדוחות הכספים - קישור לקובץ PDF
שםתמצית הדוחות הכספים לשנת 2011קישורתמצית הדוחות הכספים - קישור לקובץ PDF

דוחות כספיים מבוקרים

שםקישור
שםדוח כספי שנת 2022קישורדוח כספי שנת 2022 - קישור לקובץ PDF
שםדוח כספי שנת 2021קישורתמצית הדוחות הכספים לשנת 2021 - קישור לקובץ PDF
שםדוח כספי שנת 2020קישורדוח כספי שנת 2020 - קישור לקובץ PDF
שםדוח כספי שנת 2019קישורדוח כספי שנת 2019 - קישור לקובץ PDF
שםדוח כספי שנת 2018קישורדוח כספי שנת 2018 - קישור לקובץ PDF
שםדוח כספי שנת 2017קישורדוח כספי שנת 2017 - קישור לקובץ PDF
שםדוח כספי שנת 2016קישורדוח כספי שנת 2016 - קישור לקובץ PDF
שםדוח כספי שנת 2015קישורדוח כספי שנת 2015 - קישור לקובץ PDF
שםדוח כספי שנת 2014קישורדוח כספי שנת 2014 - קישור לקובץ PDF
שםדוח כספי שנת 2013קישורדוח כספי שנת 2013 - קישור לקובץ PDF
שםדוח כספי שנת 2012קישורדוח כספי שנת 2012 - קישור לקובץ PDF
שםדוח כספי שנת 2011קישורדוח כספי שנת 2011 - קישור לקובץ PDF

מקבלי השכר הגבוה

מנכ"ל, יועמ"ש, וטרינר, מבקר וסמנכ"ל.פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד