משפחות במשבר לאור חוק

12/03/2023 י"ט אדר תשפ"ג

מי אנחנו?
הצוות לטיפול במשפחות במשבר לאור החוק מונה עובדות סוציאליות לתחום חוק הנוער ועובדות סוציאליות לעניין סדרי דין.

הלקוחות שלנו
משפחות שלהם ילדים בסיכון ו/או סכנה בגילאי לידה עד 18 ולגביהם קיימת דאגה וצורך בליווי והתערבות של עובדת סוציאלית ייעודית לאור החוק.

עקרונות מנחים
עקרון טובת הילד, הגנה על שלומם ודאגה להתפתחותם התקינה, "זמן ילד" (צורך לפעול בדחיפות), דיאלוג עם הורים וילדים, מקצועיות ורגישות.

 • עו"ס בתחום חוק הנוער מטפלת מתוקף חוק במשפחות שלהן ילדים (מגיל לידה עד גיל 18) במצבי סיכון שונים בהתאם לחוק הרלבנטי. כלומר, ילדים שלגביהם קיים חשש ששלומם הגופני ו/או הנפשי נפגע או עלול להיפגע והאחראים עליהם משמע הוריהם או כל מי שהוטלה אחריות עליו להשגיח עליהם, אינם מסוגלים לטפל בהם ו/או להשגיח עליהם או שהם מזניחים אותם. העבודה נעשית תוך דגש והכרה בחשיבותם של ההורים ותוך שאיפה לעבוד יחד עימם ולקדם את טובת הילדים. עם זאת, במצבים של היעדר הסכמה מצד האחראים ומניעת מענה לצורך חיוני הנדרש לילד/ה יישקל שימוש בחוק כאמצעי טיפולי כדי להבטיח את טובתו של הילד. בנוסף לכך, על עו"ס לחוק הנוער לפעול לפי חובת הדיווח שבחוק העונשין ולקבל החלטה בנוגע לדיווחים המתקבלים על אלימות לסוגיה כלפי ילדים. במצב כזה תשקול העו"ס לפנות לוועדת פטור מחובת הדיווח ובמצבים מסוימים תדווח על האלימות למשטרה. בכל מקרה, דיווח על פי חוק מחייב את העו"ס בתחום חוק הנוער לפנות למשטרה ורק במקרים מסוימים תפנה לוועדת פטור שיכולה לפטור אותה מחובת הדיווח המוטלת עליה עם קבלת הדיווח.

 • עו"ס בתחום סדרי דין מטפלת במשפחות בהליכי גירושין והעדר הסכמות בין ההורים, אך ורק בהנחיית ערכאה שיפוטית ועפ"י צו שיפוטי בעיקר בסוגיות הנוגעות לאחריות הורית (משמורת) ו/ או חלוקת זמני שהות (הסדרי שהות). תפקידה של עו"ס לסדרי דין לבצע הערכה מקצועית על פי בקשת בית משפט ומתן המלצות סביב סוגיות שונות הנוגעות לקטינים ולחסרי ישע הנזקקים להגנה על פי אופי הבקשה. עו"ס לסדר דין מתבקשת לכתוב גם תסקירי אפוטרופסות , תסקירי אבהות, תסקירי אלימות ועוד.
  המסר העיקרי שמועבר למשפחות הוא שמוטב להגיע להסכמות ולהפחית את החשיפה של הילדים לסכסוך של האחראים עליהם.

  מרכז קשר למפגשים בפיקוח
  שירות הניתן במצבים שבהם עולה צורך ממשי לקיום מפגש של מי מההורים עם ילדיהם בפקוח של עו"ס. המפגשים נערכים בדך כלל תחת החלטת בית משפט במצב שעולה חשש שמי מההורים עלול לפגוע בדרך זו או אחרת בילדו בהיעדר השגחה או במצבים שלטובת קיום או שיפור הקשר שבין הורה וילד נדרש סיוע ותיווך של עובדת סוציאלית. המפגש מתקיים פעם בשבוע במבנה מאובטח וערוך לקיום מפגשים בין הורים וילדים. ניתן להתחיל לקיים את המפגשים רק לאחר קבלת אישור לכך מהעו"ס האחראית על קיום המפגשים. קיום המפגשים הינו בכפוף להתחייבות של ההורה על כללי התנהגות הנדרשים.

  מידע שימושי/חשוב לדעת
  כל אדם שיש לו יסוד סביר להניח כי קטין נפגע על ידי מי שאחראי עליו ו/או במוסד ו/או מסגרת חינוכית פורמלית או בלתי פורמלית חלה עליו חובת דיווח למשטרה או לעו"ס לחוק הנוער באגף לשירותים חברתיים לפי הטלפונים הרשומים מטה או באמצעות טופס דיווח מקוון

  הורים גרושים במצבים של אי הסכמה הנוגעת לילדיהם יוכלו לקבל מענה מעו"ס לסדרי דין בכפוף להחלטה של בית המשפט לענייני משפחה או בית דין רבני. עו"ס לסדרי דין אינה רשאית ליזום הליך ללא קבלת סמכויות מבית המשפט או בית הדין.

צור קשר

שםתפקידטלפון עיקריפניה
שםאטי נבון עיניתפקידעו"ס מומחית בתחום ילד ונוער, מדריכה וראש צוות, עו"ס לחוק נוערטלפון עיקרי073-2326424פניה פניה מקוונת לאטי עיני
שםרונה אזולאיתפקידמזכירת הצוותטלפון עיקרי073-2326415פניה פניה מקוונת לרונה אזולאי
שםברכה בורנשטייןתפקידרכזת סדרי דיןטלפון עיקרי08-9434004פניה פניה מקוונת לברכה בורנשטיין
שםאיילת בנחיילתפקידעו"ס לסדרי דיןטלפון עיקרי073-2326426פניה פניה מקוונת לאיילת בנחייל
שםמור גריתפקידעו"ס לסדרי דיןטלפון עיקרי073-2326432פניה פניה מקוונת למור גרי
שםפורטונה בנימיניתפקידעו"ס לסדרי דיןטלפון עיקרי073-2326427פניה פניה מקוונת לפורטונה בנימיני
שםעינב וולף רםתפקידרכזת נושא משפחות וילדים בסיכוןטלפון עיקרי073-2326408פניה פניה מקוונת לעינב וולף רם
שםסימונה מיכאלתפקידעו"ס ילדים בסיכוןטלפון עיקרי073-2326437פניה פניה מקוונת לסימונה מיכאל
שםסיון נהריתפקידעו"ס לחוק נוערטלפון עיקרי073-2326458פניה פניה מקוונת לסיון נהרי
שםתמר ברנעתפקידעו"ס מרכז הקשר טלפון עיקרי08-9434003פניה פניה מקוונת לתמר ברנע


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד