חוקים טפסים והנחיות

15/11/2023 ב' כסלו תשפ"ד

טפסים

הגשה במייל: Rishui.asakim@modiin.muni.il

שם טופסאופן הגשת הטופסקישור
שם טופס טופס בקשה לרישיון עסק/ היתר זמני/ היתר מזורז אופן הגשת הטופסמייל וידניקישור טופס בקשה לרישיון עסק/ היתר זמני/ היתר מזורז - קישור לקובץ PDF
שם טופסטופס הצהרת בעל מקצוע מוסמךאופן הגשת הטופסהגשה ידנית בלבדקישורטופס הצהרת בעל מקצוע מוסמך - קישור לקובץ PDF
שם טופסטופס ייפוי כוח להגשת בקשה לרישיון עסקאופן הגשת הטופסהגשה ידנית בלבדקישורטופס ייפוי כוח להגשת בקשה לרישיון עסק - קישור לקובץ PDF
שם טופסריכוז נתוני תוכניות לרישיון עסקאופן הגשת הטופסהגשה ידנית בלבדקישורריכוז נתוני תוכניות לרישיון עסק - קישור לקובץ PDF
שם טופסטבלת אישורים לתוכנית עסקאופן הגשת הטופסהגשה ידנית בלבדקישורטבלת אישורים לתוכנית עסק - קישור לקובץ PDF
שם טופס טופס בקשה להיתר לילהאופן הגשת הטופסמקווןקישורפניה מקוונת לטופס מקוון בקשה להיתר לילה
שם טופס פרשה טכנית כחלק מתוכנית סניטארית לבתי אוכלאופן הגשת הטופסמייל וידניקישור פרשה טכנית כחלק מתוכנית סניטארית לבתי אוכל - קישור לקובץ PDF
שם טופספרשה טכנית למרכוליםאופן הגשת הטופסמייל וידניקישורפרשה טכנית למרכולים - קישור לקובץ PDF
שם טופסטופס הודעה על סגירת / עזיבת העסקאופן הגשת הטופסמקווןקישורפניה מקוונת לטופס מקוון הודעה על סגירת עסק
שם טופסבקשה לכפל רישיון עסקאופן הגשת הטופסמקווןקישורפניה מקוונת לטופס מקוון בקשה לכפל רישיון עסק
שם טופסהנחיות להעמדת דוכני הסברה והתרמהאופן הגשת הטופסמייל וידניקישורטופס פניההנחיות להעמדת דוכני הסברה והתרמה
שם טופסטופס בקשה להצבת דוכן הסברה / התרמהאופן הגשת הטופסמייל וידניקישורטופס בקשה - קישור לקובץ PDF
שם טופסטופס חוות דעת מורשה נגישותאופן הגשת הטופסמייל וידניקישורטופס חוות דעת מורשה נגישות - קישור לקובץ PDF
שם טופסטופס בדיקת נגישות לחנויות קטנותאופן הגשת הטופסמייל וידניקישורטופס בדיקת נגישות לחנויות קטנות - קישור לקובץ PDF
שם טופסטופס בקשה להוצאת סחורה וחפציםאופן הגשת הטופסהגשה ידנית בלבדקישורטופס בקשה להוצאת סחורה וחפצים - קישור לקובץ PDF
שם טופסטופס להוצאת סחורה וחפצים במרכז העיר אופן הגשת הטופסמייל וידניקישורטופס להוצאת סחורה וחפצים במרכז העיר  - קישור לקובץ PDF
שם טופסבקשה לקיום אירועאופן הגשת הטופסמקווןקישורפניה מקוונת לטופס מקוון בקשה לקיום אירוע
שם טופסטופס השגהאופן הגשת הטופסהגשה ידנית בלבדקישורטופס השגה - קישור לקובץ PDF
שם טופספרשה טכנית כחלק מתכונית סניטרית לאיטליזים וחנויות דגיםאופן הגשת הטופסמייל וידניקישורפרשה טכנית כחלק מתכונית סניטרית לאיטליזים וחנויות דגים - קישור לקובץ PDF
שם טופסמסמך מידע סביבתי לצורך רישיון עסקאופן הגשת הטופסמייל וידניקישורמסמך מידע סביבתי לצורך רישיון עסק - קישור לקובץ PDF
שם טופסטופס בקשה לחוות דעת בדבר חובת רישוי לעסקאופן הגשת הטופסמייל וידניקישורבקשה לחוות דעת - קישור לקובץ PDF

חוקים ותקנות

שם החוק או התקנהקישור
שם החוק או התקנהחוק רישוי עסקיםקישורחוק רישוי עסקים - קישור לקובץ PDF
שם החוק או התקנהצו רישוי עסקיםקישורצו רישוי עסקים 2023 - קישור לקובץ PDF
שם החוק או התקנהתקנות רישוי עסקיםקישורתקנות רישוי עסקים  - קישור לקובץ PDF
שם החוק או התקנהבקשה לרשיון עסקקישורפניה מקוונת לבקשה לרשיון עסק
שם החוק או התקנההנחיות להגשת תוכנית עסקקישורטופס פניההנחיות להגשת תוכנית עסק


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד