פרוטוקולים

13/12/2023 א' טבת תשפ"ד

שנת 2023

תאריךסוגפרוטוקול
תאריך01/11/23סוגישיבת ועד רובעפרוטוקולישיבת ועד רובע - קישור לקובץ PDF
תאריך05/09/23סוגישיבת ועד רובעפרוטוקולישיבת ועד רובע - קישור לקובץ PDF
תאריך04/07/23סוגישיבת ועד רובעפרוטוקולישיבת ועד רובע - קישור לקובץ PDF
תאריך29/05/23סוגישיבת ועד רובעפרוטוקולישיבת ועד - קישור לקובץ PDF
תאריך03/04/23סוגישיבת ועד רובעפרוטוקולישיבת ועד רובע - קישור לקובץ PDF
תאריך27/02/23סוגישיבת ועד רובעפרוטוקולישיבת ועד רובע - קישור לקובץ PDF
תאריך30/01/23סוגישיבת ועד רובעפרוטוקולישיבת ועד רובע - קישור לקובץ PDF

שנת 2022

תאריךסוגפרוטוקול
תאריך28/12/2022סוגישיבת ועד הרובע פרוטוקולפרוטוקול - קישור לקובץ PDF
תאריך26/10/2022סוגישיבת ועד הרובע פרוטוקולישיבת ועד - קישור לקובץ PDF
תאריך20/09/2022סוגישיבת ועד הרובעפרוטוקולישיבת ועד רובע - קישור לקובץ PDF
תאריך26/06/2022סוגישיבת ועד הרובעפרוטוקולישיבת ועד הרובע - קישור לקובץ PDF
תאריך09/05/2022סוגישיבת ועד הרובע פרוטוקולישיבת ועד הרובע - קישור לקובץ PDF
תאריך30/03/2022סוגישיבת ועד הרובע פרוטוקולישיבת ועד הרובע - קישור לקובץ PDF
תאריך07/02/2022סוגישיבת ועד הרובע פרוטוקולישיבת ועד הרובע - קישור לקובץ PDF

שנת 2021

תאריךסוגפרוטוקול
תאריך27/12/2021סוגישיבת ועד הרובע פרוטוקולישיבת ועד הרובע - קישור לקובץ PDF
תאריך24/11/2021סוגישיבת ועד הרובע פרוטוקולישיבת ועד הרובע - קישור לקובץ PDF
תאריך27/10/2021סוגישיבת ועד הרובעפרוטוקולישיבת ועד הרובע - קישור לקובץ PDF
תאריך29/09/2021סוגישיבת ועד הרובעפרוטוקולישיבת ועד הרובע - קישור לקובץ PDF
תאריך08/07/2021סוגישיבת ועד הרובע פרוטוקולישיבת ועד הרובע - קישור לקובץ PDF
תאריך26/05/2021סוגישיבת ועד הרובע פרוטוקולישיבת ועד הרובע - קישור לקובץ PDF
תאריך28/04/2021סוגישיבת ועד הרובע פרוטוקולישיבת ועד הרובע - קישור לקובץ PDF
תאריך24/03/2021סוגישיבת ועד הרובע פרוטוקולישיבת ועד הרובע - קישור לקובץ PDF
תאריך24/02/2021סוגישיבת ועד הרובע פרוטוקולישיבת ועד הרובע - קישור לקובץ PDF
תאריך27/01/2021סוגישיבת ועד הרובע פרוטוקולישיבת ועד הרובע - קישור לקובץ PDF

שנת 2020

תאריךסוגפרוטוקול
תאריך23/12/2020סוגישיבת ועד הרובע פרוטוקולישיבת ועד הרובע - קישור לקובץ PDF
תאריך27/10/2020סוגישיבת ועד הרובע פרוטוקולישיבת ועד הרובע - קישור לקובץ PDF
תאריך30/08/2020סוגישיבת ועד הרובע פרוטוקולGlobalFiles/021020201117154058.pdf - קישור לקובץ PDF
תאריך30/06/2020סוגישיבת ועד הרובע פרוטוקולGlobalFiles/021020201117154052.pdf - קישור לקובץ PDF
תאריך11/5/2020סוגישיבת ועד הרובעפרוטוקולGlobalFiles/091120200525125848.pdf - קישור לקובץ PDF
תאריך24/2/2020סוגישיבת ועד הרובעפרוטוקולGlobalFiles/091120200525131322.pdf - קישור לקובץ PDF
תאריך27/1/2020סוגישיבת ועד הרובע פרוטוקולישיבת ועד הרובע - קישור לקובץ PDF

שנת 2019

תאריךסוגפרוטוקול
תאריך27/11/2019סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול ישיבת ועד הרובע - קישור לקובץ PDF
תאריך29/10/2019סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול ישיבת ועד הרובע - קישור לקובץ PDF
תאריך18/9/2019סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול ישיבת ועד הרובע - קישור לקובץ PDF
תאריך26/06/2019סוגסיכום ועדת שפ''עפרוטוקולסיכום ועדת שפע יוני 2019 - קישור לקובץ PDF
תאריך26/06/2019סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול ישיבת ועד הרובע - קישור לקובץ PDF
תאריך19/06/2019סוגסיכום ועדת ביטחוןפרוטוקולסיכום ועדת ביטחון יוני 2019 - קישור לקובץ PDF
תאריך27/05/2019סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול ישיבת ועד הרובע - קישור לקובץ PDF
תאריך17/04/2019סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול ישיבת ועד הרובע - קישור לקובץ PDF
תאריך26/03/2019סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול ישיבת ועד הרובע - קישור לקובץ PDF
תאריך20/02/2019סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול ישיבת ועד הרובע - קישור לקובץ PDF
תאריך23/01/2019סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול ישיבת ועד הרובע - קישור לקובץ PDF

שנת 2018

תאריךסוגפרוטוקול
תאריך26/12/2018סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול ישיבת ועד הרובע - קישור לקובץ PDF
תאריך03/12/2018סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול ישיבת ועד הרובע - קישור לקובץ PDF
תאריך24/10/2018סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול ישיבת ועד הרובע - קישור לקובץ PDF
תאריך12/09/2018סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול ישיבת ועד הרובע - קישור לקובץ PDF
תאריך20/06/2018סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול ישיבת ועד הרובע - קישור לקובץ PDF
תאריך23/05/2018סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול ישיבת ועד הרובע - קישור לקובץ PDF
תאריך25/04/2018סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול רובע מכבים רעות - קישור לקובץ PDF
תאריך21/03/2018סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול ישיבת ועד הרובע - קישור לקובץ PDF
תאריך21/02/2018סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול ישיבת ועד הרובע - קישור לקובץ PDF
תאריך24/01/2018סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול רובע מכבים רעות - קישור לקובץ PDF

סיכום שנת 2018

סוגפרוטוקול
סוגסיכומי הקדנציה וועד הרובע 2013 עד 2018פרוטוקולסיכומי הקדנציה וועד הרובע 2013 עד 2018 - קישור לקובץ PDF
סוגסקר משרד ביטחון פנים ביטחון אישי במודיעין מכבים רעותפרוטוקולסקר משרד ביטחון פנים ביטחון אישי במודיעין מכבים רעות - קישור לקובץ PDF
סוגדוח התפרצויות לדירות שנים 2014 עד 2018פרוטוקולדוח התפרצויות לדירות שנים 2014 עד 2018 - קישור לקובץ PDF

שנת 2017

תאריךסוגפרוטוקול
תאריך20/12/2017סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול - קישור לקובץ PDF
תאריך22/11/2017סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול ישיבת ועד הרובע - קישור לקובץ PDF
תאריך27/09/2017סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול ישיבת ועד הרובע - קישור לקובץ PDF
תאריך21/06/2017סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול ישיבות וועדת הרובע - קישור לקובץ PDF
תאריך20/04/2017סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול ישיבות וועדת הרובע - קישור לקובץ PDF
תאריך05/04/2017סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול ישיבות וועדת הרובע - קישור לקובץ PDF
תאריך22/02/2017סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול ישיבות וועדת הרובע - קישור לקובץ PDF
תאריך18/01/2017סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול ישיבות וועדת הרובע - קישור לקובץ PDF
תאריך15/01/2017סוגפרוטוקול ועדת שפ"עפרוטוקולפרוטוקול ועדת שפ

שנת 2016

תאריךסוגפרוטוקול
תאריך21/12/2016סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול21/12/2016 - קישור לקובץ PDF
תאריך23/11/2016סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול23/11/2016 - קישור לקובץ PDF
תאריך30/08/2016סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול30/08/2016 - קישור לקובץ PDF
תאריך30/06/2016סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולGlobalFiles/064220160905125601.pdf - קישור לקובץ PDF
תאריך31/05/2016סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול31/05/2016 - קישור לקובץ PDF
תאריך20/04/2016סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול20/4/16 - קישור לקובץ PDF
תאריך16/03/2016סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול16/3/16 - קישור לקובץ PDF
תאריך16/01/2016סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול16/01/2016 - קישור לקובץ PDF

שנת 2015

תאריךסוגפרוטוקול
תאריך23/12/2015סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול רובע מכבים רעות - קישור לקובץ PDF
תאריך25/11/2015סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול רובע מכבים רעות - קישור לקובץ PDF
תאריך21/10/2015סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול רובע מכבים רעות - קישור לקובץ PDF
תאריך19/08/2015סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול רובע מכבים רעות - קישור לקובץ PDF
תאריך22/07/2015סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול רובע מכבים רעות - קישור לקובץ PDF
תאריך24/06/2015סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולGlobalFiles/021020150810140257.pdf - קישור לקובץ PDF
תאריך27/05/2015סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול רובע מכבים רעות - קישור לקובץ PDF
תאריך18/03/2015סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול רובע מכבים רעות - קישור לקובץ PDF
תאריך18/02/2015סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול רובע מכבים רעות 18/02/2015 - קישור לקובץ PDF
תאריך21/01/2015סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול רובע מכבים רעות 21/01/2015 - קישור לקובץ PDF

שנת 2014

תאריךסוגפרוטוקול
תאריך17/12/2014סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול רובע מכבים רעות 17/12/2014 - קישור לקובץ PDF
תאריך26/11/2014סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול רובע מכבים רעות 26/11/2014 - קישור לקובץ PDF
תאריך22/10/2014סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול רובע מכבים רעות 22/10/2014 - קישור לקובץ PDF
תאריך17/09/2014סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול רובע מכבים רעות 17/09/2014 - קישור לקובץ PDF
תאריך23/07/2014סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול רובע מכבים רעות 23/07/2014 - קישור לקובץ PDF
תאריך18/06/2014סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול רובע מכבים רעות 18/06/2014 - קישור לקובץ PDF
תאריך21/05/2014סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול רובע מכבים רעות 21/05/20144 - קישור לקובץ PDF
תאריך30/04/2014סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול רובע מכבים רעות 30/04/2014 - קישור לקובץ PDF
תאריך19/03/2014סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול רובע מכבים רעות 19/03/2014 - קישור לקובץ PDF
תאריך17/02/2014סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול רובע מכבים רעות 17/02/2014 - קישור לקובץ PDF
תאריך22/01/2014סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול רובע מכבים רעות 22/01/2014 - קישור לקובץ PDF

שנת 2013

תאריךסוגפרוטוקול
תאריך02/06/2013סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול רובע מכבים רעות 02/06/2013 - קישור לקובץ PDF
תאריך05/05/2013סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול רובע מכבים רעות 05/05/2013 - קישור לקובץ PDF
תאריך03/03/2013סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול רובע מכבים רעות 03/03/2013 - קישור לקובץ PDF
תאריך03/02/2013סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול רובע מכבים רעות 03/02/2013 - קישור לקובץ PDF

שנת 2012

תאריךסוגפרוטוקול
תאריך23/12/2012סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול רובע מכבים רעות 23/12/2012 - קישור לקובץ PDF
תאריך18/11/2012סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול רובע מכבים רעות 18/11/2012 - קישור לקובץ PDF
תאריך15/08/2012סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול רובע מכבים רעות 15/08/2012 - קישור לקובץ PDF
תאריך01/07/2012סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול רובע מכבים רעות 01/07/2012 - קישור לקובץ PDF
תאריך04/06/2012סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול רובע מכבים רעות 04/06/2012 - קישור לקובץ PDF
תאריך06/05/2012סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול רובע מכבים רעות 06/05/2012 - קישור לקובץ PDF
תאריך18/03/2012סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול ישיבת רובע מכבים רעות 18-03-2012 - קישור לקובץ PDF
תאריך15/02/2012סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול רובע מכבים רעות - קישור לקובץ PDF
תאריך01/01/2012סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול רובע מכבים רעות - קישור לקובץ PDF

שנת 2011

תאריךסוגפרוטוקול
תאריך11/12/2011סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול ישיבת רובע מכבים רעות - קישור לקובץ PDF
תאריך06/11/2011סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול ישיבת רובע מכבים רעות - קישור לקובץ PDF
תאריך04/09/2011סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול ישיבת רובע מכבים רעות - קישור לקובץ PDF
תאריך03/07/2011סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול ישיבת רובע מכבים רעות - קישור לקובץ PDF
תאריך06/06/2011סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול ישיבת רובע מכבים רעות - קישור לקובץ PDF
תאריך13/03/2011סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול ישיבת רובע מכבים רעות - קישור לקובץ PDF
תאריך06/02/2011סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול ישיבת רובע מכבים רעות - קישור לקובץ PDF
תאריך05/01/2011סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול ישיבת רובע מכבים רעות - קישור לקובץ PDF

שנת 2010

תאריךסוגפרוטוקול
תאריך14/11/2010סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול ישיבת רובע מכבים רעות - קישור לקובץ PDF
תאריך17/10/2010סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול ישיבת רובע מכבים רעות - קישור לקובץ PDF
תאריך05/09/2010סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול ישיבת רובע מכבים רעות - קישור לקובץ PDF
תאריך03/10/2010סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול ישיבת רובע מכבים רעות - קישור לקובץ PDF
תאריך01/08/2010סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול ישיבת רובע מכבים רעות - קישור לקובץ PDF
תאריך03/01/2010סוגפרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקולפרוטוקול ישיבת רובע מכבים - קישור לקובץ PDF


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד