תווי החנייה העירוניים מונפקים באופן דיגיטלי, ללא צורך בהדבקת תו פיזי על שמשת הרכב. התווים הקיימים שהונפקו עד כה נשארים בתוקף.

תושב שהגיש בקשה בעבר ואין בידו תו חניה עליו להגיש בקשה חדשה.


בחניונים האמורים יוצבו תמרורי הנחייה המפרטים את הסדרי החניה החדשים.

החניה בתשלום, עבור מי שאינו תושב העיר תהיה בתעריף של 5 שקלים עבור כל שעת חניה כאשר החניה בתשלום תבוצע על פי הנחיות השילוט שיוצבו בכל חניון.

בעלי תו חניה עירוני פטורים מתשלום אגרת חניה, אך ורק במקומות ובתנאים שנקבעו לכך בתמרור המוצב במקום.

תשומת לב כי פטור מאגרת חניה, מחייב הפעלת אמצעי תשלום אלקטרוני החל מרגע החניה במקום.

(לידיעתכם, במידה והנך בעל/בעלת תו חניה עירוני, מערכת התשלום תזכה אתכם באופן אוטומטי מתשלום, בהתאם לפטור הקבוע בתמרור).

לנוחיות המשלמים ישנם שלושה אמצעי תשלום בחניוני העיר:

1. באמצעות מכשיר איזי פארק כאן בקישור- www.easypark.co.il

2. חברת סלופארק תשלום באמצעות הטלפון הנייד (אפליקציה או 9070*) כאן בקישור- www.cellopark.co.il/Site/index.php

3. חברת פנגו תשלום באמצעות הטלפון הנייד (אפליקציה או 4500*) כאן קישור - www.pango.co.il

לחצו כאן למידע על אכיפת חניה

שאלות ותשובות בנושא הנפקת תו חניה

 • איך מגישים את הבקשה לקבלת תו חניה?
  לצורך קבלת תו החניה יש למלא טופס מקוון אותו ניתן למלא כאן באתר או באפליקציה העירונית. בעת מילוי בקשה באתר העירייה עבור הרכב החדש נדרש לציין את מספר הרכב הקודם בהערות.

  לבקשה יש לצרף
  * צילום ספח תעודת זהות ללא התמונה (ספח בלבד)
  * צילום של רישיון רכב
  * צילום של אישור קצין רכב / חברת ליסינג על רכב שבחזקת התושב (למחזיקי רכב ליסינג).

 • איך מקבלים את תו החניה?
  תו החניה הינו דיגיטלי, בעת אישור הבקשה מתקבלת הודעת דואר אלקטרוני עם מספר התו.
  התו נכנס לתוקפו 24 שעות לאחר קבלת האישור.

  לכמה זמן תקף תו חנייה?
  תו החנייה תקף עד לתאריך 31.12.2024, בהתקרב מועד זה תודיע העירייה האם יש צורך לבצע ההארכה. תו החנייה הדיגיטלי והמדבקה, תקפים כל עוד לא בוצעו שינויים כגון שינויי בעלות, מכירת הרכב וכדומה.

 • הגשתי בקשה בעבר ולא קיבלתי מספר תו חניה, מה עליי לעשות?
  תושב שהגיש בקשה בעבר ולא קיבל מספר תו חניה עליו להגיש בקשה חדשה.

 • מה עושים אם אין צבע שמתאים לצבע הרכב שלי?
  במידה ואין את צבע הרכב יש לבחור צבע דומה.

 • לאילו חניונים מתייחס הסדר חניה בתשלום?
  לחצו כאן להסדרי חנייה בעיר

 • האם ניתן לקבל תו חניה לרכב שברשותי אך רשום על שם בן משפחה שאינו מתגורר בעיר?
  ניתן להנפיק תו חניה למי שהרכב אינו רשום על שמו (למעט בעלי רכב ליסינג) ואינו מתגורר בעיר על ידי מילוי טופס הצהרה. יש לצרף אישור מהרשות בה מתגורר הבעלים הרשום ברישיון הרכב - שלא הונפק תו חנייה לרכב הנ"ל וצילום ספח ת.ז. של בעל הרכב. את המסמכים יש לטעון בעת מילוי הטופס המקוון.

 • מה עושה מי שאין ברשותו תו חניה?
  מי שאינו בעל תו חניה והמעוניין לחנות באחד מהחניונים שבהם יחולו הסדרי חניה יידרש לשלם עבור החניה. התשלום לשעת חניה הינו 5 ש"ח לשעה. ניתן לשלם באמצעות אפליקציית פנגו, סלופארק או מכשיר איזי פארק.

 • האם רכב בעל תו נכה נדרש להגיש בקשה לתו חניה?
  רכב בעל תו נכה אינו נדרש לשלם חניה יחד עם זאת אנו ממליצים להגיש בקשה לקבלת תו חניה בכל מקרה.

 • יש בבעלותי מספר רכבים על שמי. כיצד מקבלים תו חניה לכל כלי הרכב?
  יש למלא טופס עבור כל כלי רכב שבבעלותך מאחר ולכל אחד יאושר תו חניה בנפרד.

 • מה עושים אם הבקשה שלי נדחתה?
  ישלח מייל לתושב עם סיבת הדחייה, במידה וסיבת הדחייה הינה היעדר מסמכים או מסמכים לא תקינים - יש לתקן את הבקשה בהתאם להנחיות המפורטות בהודעת הדואר האלקטרוני שתתקבל.

 • החלפנו רכב \ מכרנו האם צריך להודיע על כך?
  כן, בעת מילוי בקשה באתר העירייה עבור הרכב החדש נדרש לציין את מספר הרכב הקודם.

צור קשר

שםתפקידטלפוןפניהמפה ID
שםפיקוח עירוני תפקידתווי חנייהטלפון08-6220300פניהפניה מקוונת לפיקוח עירונימפה ID


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד