ספריות בתי הספר

05/12/2023 כ"ב כסלו תשפ"ד

ספריות בתי הספר בעיר פועלות במטרה לשמר ולעודד את תרבות הספר והקריאה בקרב התלמידים ובני הנוער. זאת תוך שמירה על דו-קיום בין הספר הקלאסי ובין כל סוגי המדיה המתפתחים, במציאות הטכנולוגית המשתנה.

הספריות מהוות מוקד לעשייה חינוכית הן בתחום הקריאה החופשית והן בתחומי מיומנויות החקר והלמידה. הן מעשירות ומעמיקות את תהליכי הלמידה וחותרות למימוש החזון של מערכת החינוך בעיר.

בכל ספריית בית ספר מפתחים ומרחיבים את הפעילויות והאוספים בהתאם לאופייה הייחודי של קהילת בית הספר. באופן זה מגשימה כל ספרייה את יעדי המוסד החינוכי בו היא פועלות.

ממלכתי דתי יסודי

בית ספרכתובת שם ספרן/יתטלפון בית הספר
בית ספראבני החושןכתובת עמק בית שאן 51שם ספרן/יתרעות אזולאיטלפון בית הספר08-9265894/5
בית ספראריאלכתובת מנחם בגין 55שם ספרן/יתמרים בראלטלפון בית הספר08-6991266
בית ספרדרכי יהודהכתובת יהלם 52שם ספרן/יתנורית אמיתוןטלפון בית הספר08-6991282
בית ספרמשואת נרי'הכתובת נחל צלמון 23שם ספרן/יתהדס לויטלפון בית הספר08-9717426
בית ספרנתיב זבולוןכתובת גינת החולה 52שם ספרן/יתאשרת פרידמןטלפון בית הספר08-9705475
בית ספרשבטי ישראלכתובת אסתר המלכה 26שם ספרן/יתרחלי מסליטלפון בית הספר08-9704786

ממלכתי יסודי

בית ספרכתובתשם ספרן/יתטלפון בית הספר
בית ספראבני חןכתובתאבני החושן 55שם ספרן/יתאורית אברהםטלפון בית הספר08-6371256
בית ספראופקכתובתגינת דותן 11שם ספרן/יתרותם יוסףטלפון בית הספר08-9700436
בית ספראלוניםכתובתשרה אמנו 59שם ספרן/יתשחר בריקנרטלפון בית הספר08-6990866
בית ספראסיףכתובתאליהו הנביא 2 שם ספרן/יתניצן לאוטרשטייןטלפון בית הספר08-9716088
בית ספרדורותכתובתגינת החולה 12שם ספרן/יתורד רוביןטלפון בית הספר08-9721001
בית ספרדמוקרטי ע"ש נדבכתובתהדס 1 רעותשם ספרן/יתשרון זוסמןטלפון בית הספר08-9712051
בית ספרהאלהכתובתגינת האלה 40 שם ספרן/יתאליסיה פורמהטלפון בית הספר08-9717780
בית ספרהיובלכתובתעמק איילון 26שם ספרן/יתדפנה פרוימוביץטלפון בית הספר08-9704363
בית ספרהכרמיםכתובתעמק חרוד 9שם ספרן/יתנטע כהן ברושטלפון בית הספר08-9316810
בית ספרחוט השניכתובתשני 80שם ספרן/יתיעל עיניטלפון בית הספר08-9718309
בית ספריזמ"הכתובתעמק חרוד 29שם ספרן/יתכנרת הלויטלפון בית הספר08-6221964
בית ספריחדכתובתישעיהו הנביא 23שם ספרן/יתתמר גונןטלפון בית הספר08-9716353
בית ספרמעוז המכביםכתובתד"ר ישראל פלדשם ספרן/יתשרון אביבטלפון בית הספר08-9262881
בית ספרניצניםכתובתשד' ייצחק רבין 32שם ספרן/יתאירית הלווינגטלפון בית הספר08-9752046
בית ספרעידניםכתובתתלתן 2שם ספרן/יתרעות אזולאיטלפון בית הספר08-9721008
בית ספרעמיתכתובתניצן, רעותשם ספרן/יתסנדרה ויינרבטלפון בית הספר08-9262933
בית ספרקשתכתובתחטיבת הצנחנים 1 שם ספרן/יתאיילת חייםטלפון בית הספר08-9717613
בית ספררמוןכתובתרא"ל בר-לב 45שם ספרן/יתרעיה ליבנהטלפון בית הספר08-9715045
בית ספררעיםכתובתראובן 6שם ספרן/יתנאוה בן אריהטלפון בית הספר08-9263132

על יסודי

בית ספרכתובתשם ספרן/יתטלפון בית הספר
בית ספראולפנא -אורות מודיעיןכתובתנחל צלמון 21שם ספרן/יתטלפון בית הספר08-9702312
בית ספריחדכתובתדבורה הנביאה 2שם ספרן/יתמרב שי כהןטלפון בית הספר08-9719322
בית ספרישיבת בני עקיבאכתובתראובן 4שם ספרן/יתנדב שמואליטלפון בית הספר08-9759216
בית ספרעירוני א'כתובתדם המכבים 9שם ספרן/יתאלעד אידלסברגטלפון בית הספר08-9707038
בית ספרעירוני ב' ע"ש יצחק רביןכתובתנחל עיון 1שם ספרן/יתדורית ישראל /תמי לדרמן-ירבלום-ארבלטלפון בית הספר08-9718360
בית ספרעירוני ג' ע"ש מוטה גורכתובתרא"ל מוטה גור 12שם ספרן/יתמיכל תרגמןטלפון בית הספר08-9716356
בית ספרתיכון מכבים רעותכתובתרחוב הדריםשם ספרן/יתרותי שלוש / תמי צורטלפון בית הספר08-9262976
בית ספראורט עירוני ד'כתובתעמק חרוד 21 שם ספרן/יתשרי פרנסטלפון בית הספר

חינוך מיוחד

בית ספרכתובתשם ספרן/ית
בית ספרגווניםכתובתישעיהו הנביא 25שם ספרן/יתריקי זיל
בית ספרפסיפסכתובתעמק חרוד 21 שם ספרן/ית חגית מרון בלאיש


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד