טפסי גביה

13/01/2021 כ"ט טבת תשפ"א

טפסי גביה

שם טופסאופן הגשת הטופספקסקישור
שם טופסטופס מקוון - בקשה להנחה לארנונה אופן הגשת הטופסמקווןפקס-קישורטופס מקוון לבקשה להנחה לארנונה
שם טופסטופס מקוון - בקשה לשינוי מחזיק בנכסאופן הגשת הטופסמקווןפקס-קישורטופס מקוון לבקשה לשינוי בנכס
שם טופסטופס מקוון - בקשה להוראת קבע בכרטיס אשראיאופן הגשת הטופסמקווןפקס-קישורטופס מקוון  לבקשה להוראת קבע בכרטיס אשראי - קישור לאתר חיצוני
שם טופסטופס מקוון - בקשה להחזר כספיאופן הגשת הטופסטופס מקווןפקס-קישורטופס מקוון בקשה להחזר כספי - קישור לאתר חיצוני
שם טופסטופס מקוון - הגשת השגה על חיוב הארנונהאופן הגשת הטופסטופס מקווןפקס-קישורטופס מקוון להגשת השגה על חיוב הארנונה - קישור לאתר חיצוני
שם טופסבקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגוריםאופן הגשת הטופסבמייל tali_h@modiin.muni.il פקס08-6348707קישורבקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים - קישור לקובץ PDF
שם טופסרשימת מסמכים לבקשה להנחה בארנונה כללית - ע"פ מבחן הכנסהאופן הגשת הטופסבמייל tali_h@modiin.muni.il פקס08-6348707קישוררשימת מסמכים לבקשה להנחה בארנונה כללית - ע
שם טופסבקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים למחזיק שהוא "נזקק"אופן הגשת הטופסבמייל tali_h@modiin.muni.il פקס08-6348707קישורבקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים למחזיק שהוא
שם טופסרשימת מסמכים לבקשת הנחה מועדת הנחותאופן הגשת הטופסבמייל tali_h@modiin.muni.il פקס08-6348707קישוררשימת מסמכים לבקשת הנחה מועדת הנחות - קישור לקובץ PDF
שם טופסבקשה \ הצהרה על משפחה שבראשה הורה עצמאיאופן הגשת הטופסבמייל tali_h@modiin.muni.il פקס08-6348707קישורבקשה \ הצהרה על משפחה שבראשה הורה עצמאי - קישור לקובץ PDF
שם טופסהוראה לחיוב חשבון בהוראת קבע- ארנונה ואגרת שמירהאופן הגשת הטופסבמייל ilan_f@modiin.muni.ilפקס08-6348707קישורהוראה לחיוב חשבון בהוראת קבע- ארנונה ואגרת שמירה - קישור לקובץ PDF
שם טופסהרשאה לחיוב חשבון באמצעות כרטיס אשראיאופן הגשת הטופסבמייל ilan_f@modiin.muni.il פקס08-6348707קישורהרשאה לחיוב חשבון באמצעות כרטיס אשראי - קישור לקובץ PDF
שם טופסבקשה לקבלת הנחה בארנונה לנכס ריקאופן הגשת הטופסבמייל riki_c@modiin.muni.il פקס08-6348707קישורבקשה לקבלת הנחה בארנונה לנכס ריק - קישור לקובץ PDF
שם טופסבקשה לקבלת הנחה בארנונה לנכס לא ראויאופן הגשת הטופסבמייל sasi_b@modiin.muni.ilפקס08-6348707קישורבקשה לקבלת הנחה בארנונה לנכס לא ראוי - קישור לקובץ PDF
שם טופסבקשה להחזר כספי אופן הגשת הטופסבמייל dvora_b@modiin.muni.ilפקס08-6348707קישורבקשה להחזר כספי - קישור לקובץ PDF
שם טופסהצהרה על שינוי מחזיק/פינוי מושכראופן הגשת הטופסבמייל ilan_f@modiin.muni.il פקס08-6348707קישורהצהרה על שינוי מחזיק/פינוי מושכר - קישור לקובץ PDF
שם טופסהצהרה על עסק בדירת מגוריםאופן הגשת הטופסבמייל idan_c@modiin.co.ilפקס08-6348707קישורהצהרה על עסק בדירת מגורים - קישור לקובץ PDF
שם טופסטופס השגה על חיוב בארנונהאופן הגשת הטופסבמייל ilan_f@modiin.muni.il פקס08-6348707קישורטופס השגה על חיוב בארנונה - קישור לקובץ PDF
שם טופסבקשה להנחה בארנונה אזרח ותיק \ קצבת זקנהאופן הגשת הטופסבמייל racheli_f@modiin.muni.il פקס08-6348707קישורבקשה להנחה בארנונה אזרח ותיק \ קצבת זקנה - קישור לקובץ PDF
שם טופסרשימת מסמכים להנחה בארנונה אזרח ותיק \ קצבת זקנהאופן הגשת הטופסבמייל racheli_f@modiin.muni.il פקס08-6348707קישוררשימת מסמכים להנחה בארנונה אזרח ותיק \ קצבת זקנה - קישור לקובץ PDF
שם טופסאישור תושבאופן הגשת הטופסבמייל ilan_f@modiin.muni.il פקס08-6348707קישוראישור תושב - קישור לקובץ PDF
שם טופספטור מארנונה לפרגולות (בדיקת חיוב קירוי בנכס שבחזקתך/בבעלותך)אופן הגשת הטופס-פקס-קישורלצורך בדיקת חיוב קירוי זה בנכס שבחזקתך/בבעלותך, יש צורך במילוי הפרטים בטופס הבא - קישור לאתר חיצוני


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד