קידום ורישוי עסקים

14/10/2020 כ"ו תשרי תשפ"א

עיריית מודיעין מכבים רעות מברכת ומעודדת יוזמות כלכליות ותומכת בהקמתם וקידומם של עסקים חדשים, במקביל מוטלת עליה אחריות לדאוג לכך שהעסקים השונים יפעלו במסגרת החוק על מנת להגן על הציבור הרחב.

אין ספק לאיש כי בתי העסק מהווים מנוף לצמיחה כלכלית של העיר ומתוך מודעות לכך עושה העירייה הכול על מנת ליצור אקלים עסקי מועיל וחיובי עבור עסקים אלה , המפרנסים רבים מתושבי העיר וסביבתה.

מכוחה של חקיקת הכנסת, ישנם עסקים החייבים ברישיון עסק, ואנו מודעים לכך כי השגת הרישיון אינה דבר של מה בכך.

כדי להקל על הליך הרישוי יזמנו והכנו לשירותך את כל המידע שיסייע בידך לקבל רישיון עסק בהקדם.

עובדי קידום ורישוי עסקים נכונים לסייע לך בקידום הליכי הרישוי לשם השגת רישיון העסק ויעשו כל מאמץ כדי לזרז ולהקל את ההליך במסגרת החוק.

לחץ כאן לחוברת הנחיות בעלי עסקים תיקון 34 לחוק.

מרכז העירמרכז העיר

בעל עסק יקר , לפני פנייתך לרישוי עסקים, עליך לוודא שהעסק ברשותך טעון רישוי (חייב ברישיון לניהול עסק) , לבדיקה האם העסק שלך זקוק לרישיון עסק לחץ כאן. במידה ומצאת כי העסק ברשותך טעון רישוי, עליך להתחיל בהליך הרישוי בהקדם,

וזאת על פי חוק רישוי עסקים ותקנותיו, צו רישוי עסקים וחוקי העזר העירוניים:

במסגרת תפקידה מטפלת המחלקה בתהליך הרישוי, הכולל:

  • מתן מידע מיקדמי לבעלי עסקים ויזמים וזאת במטרה ליידעם בכל הנדרש לשם הוצאת רישיון לניהול עסקאו מגבלות אם קיימות במקום, בטרם ישקיע את כספו ויחתום על חוזה שכירות מחייב.

  • טיפול בכל תהליך הגשת הבקשה לרישיון, ניתוב הבקשה לגורמי הרישוי השונים, מעקב וליווי עד להוצאת רישיון או היתר זמני או לחילופין הוצאת סירוב לבקשה לרישיון.

  • ליווי תהליך הרישוי

  • בדיקה של התאמת העסק לדיני התכנון והבנייה

  • ביצוע ביקורות בעסק ע"י מפקחי רישוי עסקים ומפקחי משרדי הממשלה במטרה לבדוק את התאמתו לתכנית המאושרת וקיום תנאי תברואה נאותים ע"פ חוק רישוי עסקים.

  • הפקת רישיון לניהול עסק לאחר קבלת אישורים של גורמי הרישוי.

    כמו כן מופקדת המחלקה לקידום ורישוי עסקים על מתן היתרים ע"פ חוקי העזר העירוניים.

    המידע מובא בזאת לנוחיות הציבור. הנוסח המחייב הינו הנוסח המקורי ע"פ חוק רישוי עסקים תשכ"ח 1968

שעות קבלת קהל

ימיםשעות
ימיםא', ב', ד'שעות 08:00-16:00
ימיםה'שעות 08:00-12:00
ימיםג'שעותאין קבלת קהל

צור קשר

שם הגורםאיש הקשרטלפוןפקספניה
שם הגורםמנהלת קידום ורישוי עסקיםאיש הקשרמרים דהאןטלפון9726155 - 08פקס073-2326387פניה פניה מקוונת למרים דהאן
שם הגורםתברואנית מפקחת רישוי עסקיםאיש הקשרלריסה קולטלפון9726183 - 08פקס073-2326387פניה פניה מקוונת ללריסה קול
שם הגורםפקידת רישוי עסקים ומזכירת היחידהאיש הקשרסיגל מסיקה וילציגטלפון9726203 - 08פקס073-2326387פניה פניה מקוונת לסיגל מסיקה
שם הגורםמפקחת רישוי עסקים ותברואנית העירייהאיש הקשרילנה קרסיקטלפון6238900 - 08פקס073-2326387פניה פניה מקוונת לילנה קרסיק


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד