היטל שמירה

07/09/2023 כ"א אלול תשפ"ג

חוקי עזר (שרותי שמירה)

חוק העזר למודיעין מכבים רעות (שירותי שמירה), התשע"ו – 2016

בהתאם להנחיות משרד הפנים שינתה עיריית מודיעין מכבים רעות את חוקי העזר לשמירה ועברה משיטה המבוססת מחיוב לפי בית אב לחיוב על פי מ"ר.

במסגרת זו שונה מערך השמירה המבסס את תוכנית האבטחה העירונית על מערך השיטור העירוני המורכב משוטרים ומפקחים מסייעים שיפעלו בכל שטחה המוניציפאלי של העיר לאורך כל שעות היממה.

מערך שיטור זה נועד לשפר את איכות החיים של תושבי העיר וייתן מענה לנושאים כדוגמת הקמות רעש, ונדליזם, אלימות, אלכוהול, השלכת פסולת בנייה ועוד. כל זאת בהתאם ל"שעון החיים" של העיר ובהתאם לניתוח נתונים פעילות (ימים, שעות ומיקום).

במסגרת ההיטל תמשיך העירייה לממן את אבטחת כל האירועים העירוניים המתקיימים בכל רחבי העיר ותגבור מוקד הביטחון.

במסגרת קביעת ההיטל נקבע תעריף של 1.86 ₪ למ"ר בנוי במודיעין ו-3.21 ₪ למ"ר בנוי ברובע מכבים רעות. ההפרש בתעריף מיועד למימון הוצאות אבטחה נוספות ברובע.

העירייה מאמינה כי הפעלת מערך השיטור העירוני ישדרג את תחושת הביטחון בעיר וישפר את איכות החיים בעיר.

תעריפים לחיוב לפי החלטת העירייה

סוג הנכססוג השטחתעריף לחיוב (ש"ח)
סוג הנכסמגוריםסוג השטחמודיעיןתעריף לחיוב (ש"ח)1.86
סוג הנכסמגוריםסוג השטחמכבים רעות תעריף לחיוב (ש"ח)3.21
סוג הנכסלא למגורים מודיעיןסוג השטחנכס ששטחו עד 1,000 מ"ר תעריף לחיוב (ש"ח)1.86
סוג הנכסלא למגורים מודיעיןסוג השטחנכס ששטחו 10,000 – 1,000 מ"ר  תעריף לחיוב (ש"ח)1.12
סוג הנכסלא למגורים מודיעיןסוג השטחנכס ששטחו 10,000 מ"ר ומעלה תעריף לחיוב (ש"ח)0.74
סוג הנכסלא למגורים מודיעיןסוג השטחחיוב בגין קרקעתעריף לחיוב (ש"ח)0.19
סוג הנכסלא למגורים מכבים רעותסוג השטחנכס ששטחו עד 1,000 מ"ר תעריף לחיוב (ש"ח)3.21
סוג הנכסלא למגורים מכבים רעותסוג השטחנכס ששטחו 10,000 – 1,000 מ"ר תעריף לחיוב (ש"ח)1.93
סוג הנכסלא למגורים מכבים רעותסוג השטחנכס ששטחו 10,000 מ"ר ומעלהתעריף לחיוב (ש"ח)1.28
סוג הנכסלא למגורים מכבים רעותסוג השטחחיוב בגין קרקעתעריף לחיוב (ש"ח)0.32


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד