ימי פינוי אשפה ומיחזור

07/04/2021 כ"ה ניסן תשפ"א

שינויים בשעות פינוי אשפה

תושבים יקרים, שימו לב!

במהלך חודש הרמדאן ועיד אל פיטר חג סיום צום הרמדאן יחולו שינויים בשעות פינוי אשפה.

החל מיום שלישי 13.4.21 ועד שישי 14.5.21 כולל, יתבצע פינוי אשפה ברחבי העיר

החל מהשעה 05:00 לפנות בוקר במקום החל מהשעה 06:00 בבוקר.

הפינוי כולל אשפה, גזם וגרוטאות.

לתשומת ליבכם, לא חל כל שינוי בהנחיות לתושב.

הנחיות לשמירת הניקיון, הוצאת אשפה ופסולת מיחזור

ביתן האשפה משמש כחדר מיחזור הכולל מיכל אצירה ירוק, המיועד לפסולת אשפה ביתית יבשה; מיכל כחול, המיועד לנייר.

לטובת שמירת הסדר הציבורי ושיפור איכות החיים והסביבה של תושבי העיר, יש להקפיד על ההנחיות הבאות:

 • ניקיון ותחזוקת ביתני אשפה ומיכלי אצירה
  ביתני האשפה ומיכלי האצירה הינם באחריות דיירי הבניין. מחובתם של הדיירים להקפיד על תחזוקה תקינה וניקיון שוטף של ביתן האשפה וסביבתו, כמו כן חובה להקפיד על תחזוקה תקינה וניקיון שוטף של מכלי האצירה. מעת לעת יש לשטוף את מיכלי האצירה.

  פינוי פסולת מתבצע אך ורק ממיכלי האצירה או מאזורי ריכוז הגזם. כל אשפה שתמצא על רצפת ביתן האשפה - בכלל זה גזם, שקיות אשפה, קרטונים או כל פסולת אחרת - לא תפונה ויירשמו בגינם הודעות קנס לדיירי הבניין.

  תשומת לב כי חל איסור על חניה באופן החוסם את ביתני האשפה ואינו מאפשר את הוצאת מיכלי האצירה ופינויים.

 • ביתני אשפה במוסדות חינוך ומוסדות ציבור
  ביתני אשפה במוסדות חינוך ומוסדות ציבור נועדו לשימוש המוסד בלבד. חל איסור מוחלט להשליך פסולת פרטית בביתנים אלו.

 • גזם, קרטונים וגרוטאות
  גזם, קרטונים וגרוטאות ניתן להוציא לשטח הציבורי אך ורק בימים אשר נקבעו באזור מגוריכם בהתאם לטבלה המופיעה מטה (להלן – ימי ההוצאה). הפסולת תפונה ע"י העירייה למחרת היום - תשומת לב כי אין להוציא פסולת ביום הפינוי.

  יש להניח את הגזם, הקרטונים והגרוטאות על שפת המדרכה, במפרץ חניה ציבורי או בכל מקום אחר במרחב הציבורי הגלוי והנגיש למשאית הפינוי - זאת בלבד שיוותר מעבר של כ- 1.20 מטר להולכי רגל ושלא תהא כל חריגה לעבר נתיב נסיעה אשר תסכן או עלולה לסכן את תנועת כלי הרכב.

  חל איסור להניח פסולת על גבי ערוגות, צמחייה, טפטפות מערכות השקייה, או בקרבת מתקנים שונים כגון תחנת אוטובוס, עמודי חשמל, מתקני גז, מתקני מים, ברזי כיבוי אש, תמרורים, עמודי תאורה וכיוצ"ב. עלים וכסחת דשא יש להכניס לשקיות סגורות.

  אריזות קרטון יש לקפל, לשטח, לאגד ולהניח ביחד עם ערימות הגזם, בימים, בשעות ובתנאים הקבועים לכך באזור מגוריכם.

  תשומת לב כי אין להניח קרטונים בחדרי האשפה.


  אין להניח קרטון בודד ברחוב - במידה ומדובר בקרטון בודד, כל וניתן, יש לקפלו, לשטחו ולהשליכו במיכל האשפה הירוק, או להניחו על גבי ערימת גזם וגרוטאות קיימת ברחוב.

 • פסולת בניה
  חל איסור מוחלט על השלכת פסולת בניה במיכלי האצירה, בביתני האשפה ובמקומות ציבוריים.
  על ציבור בוני ו/או משפצי הבתים בעיר מוטלת החובה לאיסוף ופינוי פסולת הבניין הנוצרת כתוצאה מעבודות הבניה או השיפוץ ופינויה
  לאתרים מורשים לפינוי פסולת בניין. לרשימת האתרים – לחץ כאן

 • הצבת מכולה לפינוי פסולת בנייה בשטח הציבורי
  שימו לב! הצבת מכולה לפינוי פסולת בניה בשטח הציבורי מחייבת היתר מאת הפיקוח העירוני.
  לצורך קבלת היתר יש לפנות לפיקוח העירוני באגף שפ"ע בטלפון: 08-6220300 או במייל mefakchim@modiin.muni.il
  לחצו כאן לכללים וההנחיות להצבת מכולות לפינוי פסולת בניה בשטח הציבורי

  מפני האשפה והגזם מבצעים את עבודתם למניעת מפגעי תברואה ולשיפור איכות החיים והסביבה, אנא גלו סובלנות בכבישים ואפשרו לעובדים לבצע את מלאכתם.

  מידע על ימי פינוי, ניתן למצוא בטבלאות המצורפות וכן במוקד העירוני 106

  תשומת לב כי הפועל בניגוד להנחיות אלו צפוי לקנס עפ"י חוק !

שכונת נביאים

סוגי פסולתימי פינוי
סוגי פסולתאשפה יבשהימי פינויא, ג, ה
סוגי פסולתהוצאת גזם, קרטונים "וגרוטאות" ימי פינויא, ד -בין השעות 12:00 ועד 24:00
סוגי פסולתניירימי פינויה
סוגי פסולתבקבוקיםימי פינויה
סוגי פסולתטיאוט וניקויימי פינויג, ו

 • המועדים המצוינים לעיל בעניין גזם, גרוטאות וקרטונים, מתייחסים ליום ולשעות בהם יש להוציא את הפסולת הנ"ל (הפינוי יבוצע יום למחרת).

 • טקסטיל מפנים פעם בשבוע.

שכונת מגינים

סוגי פסולתימי פינוי
סוגי פסולתאשפה יבשהימי פינויא, ג, ה
סוגי פסולתהוצאת גזם, קרטונים "וגרוטאות" ימי פינויא, ד - בין השעות 12:00 ועד 24:00
סוגי פסולתניירימי פינויא
סוגי פסולתבקבוקיםימי פינויה
סוגי פסולתטיאוט וניקויימי פינויג, ו

 • המועדים המצוינים לעיל בעניין גזם, גרוטאות וקרטונים, מתייחסים ליום ולשעות בהם יש להוציא את הפסולת הנ"ל (הפינוי יבוצע יום למחרת).

 • טקסטיל מפנים פעם בשבוע.

שכונת כרמים

סוגי פסולתימי פינוי
סוגי פסולתאשפה יבשהימי פינויא, ג, ה
סוגי פסולתהוצאת גזם, קרטונים "וגרוטאות" ימי פינויא, ד - בין השעות 12:00 ועד 24:00
סוגי פסולתניירימי פינויה
סוגי פסולתבקבוקיםימי פינויה
סוגי פסולתטיאוט וניקויימי פינויג, ו

 • המועדים המצוינים לעיל בעניין גזם, גרוטאות וקרטונים, מתייחסים ליום ולשעות בהם יש להוציא את הפסולת הנ"ל (הפינוי יבוצע יום למחרת).

 • טקסטיל מפנים פעם בשבוע.

שכונת פרחים

סוגי פסולתימי פינוי
סוגי פסולתאשפה יבשהימי פינויא, ג, ה
סוגי פסולתהוצאת גזם, קרטונים "וגרוטאות" ימי פינויג, מוצאי שבת - בין השעות 12:00 ועד 24:00
סוגי פסולתניירימי פינויב
סוגי פסולתבקבוקיםימי פינויה
סוגי פסולתטיאוט וניקויימי פינויב, ה

 • המועדים המצוינים לעיל בעניין גזם, גרוטאות וקרטונים, מתייחסים ליום ולשעות בהם יש להוציא את הפסולת הנ"ל (הפינוי יבוצע יום למחרת).

 • טקסטיל מפנים פעם בשבוע.

שכונת משואה

סוגי פסולתימי פינוי
סוגי פסולתאשפה יבשהימי פינוי ב, ד, ו
סוגי פסולתהוצאת גזם, קרטונים "וגרוטאות" ימי פינוי ב, ה - בין השעות 12:00 ועד 24:00
סוגי פסולתניירימי פינוי ב
סוגי פסולתבקבוקיםימי פינוי ה
סוגי פסולתטיאוט וניקויימי פינוי א, ד

 • המועדים המצוינים לעיל בעניין גזם, גרוטאות וקרטונים, מתייחסים ליום ולשעות בהם יש להוציא את הפסולת הנ"ל (הפינוי יבוצע יום למחרת).

 • טקסטיל מפנים פעם בשבוע.

שכונת שבטים

סוגי פסולתימי פינוי
סוגי פסולתאשפה יבשהימי פינוי ב, ד, ו
סוגי פסולתהוצאת גזם, קרטונים "וגרוטאות" ימי פינוי ב, ה - בין השעות 12:00 ועד 24:00
סוגי פסולתניירימי פינוי ג
סוגי פסולתבקבוקיםימי פינוי ה
סוגי פסולתטיאוט וניקויימי פינוי א, ד

 • המועדים המצוינים לעיל בעניין גזם, גרוטאות וקרטונים, מתייחסים ליום ולשעות בהם יש להוציא את הפסולת הנ"ל (הפינוי יבוצע יום למחרת).

 • טקסטיל מפנים פעם בשבוע.

שכונת מוריה

סוגי פסולתימי פינוי
סוגי פסולתאשפה יבשהימי פינויב, ד, ו
סוגי פסולתהוצאת גזם, קרטונים "וגרוטאות" ימי פינויב, ה - בין השעות 12:00 ועד 24:00
סוגי פסולתניירימי פינויג
סוגי פסולתבקבוקיםימי פינויה
סוגי פסולתטיאוט וניקויימי פינויא, ד

 • המועדים המצוינים לעיל בעניין גזם, גרוטאות וקרטונים, מתייחסים ליום ולשעות בהם יש להוציא את הפסולת הנ"ל (הפינוי יבוצע יום למחרת).

 • טקסטיל מפנים פעם בשבוע.

שכונת אבני חן

סוגי פסולתימי פינוי
סוגי פסולתאשפה יבשהימי פינוי א, ג, ה
סוגי פסולתהוצאת גזם, קרטונים "וגרוטאות" ימי פינוי ב, ה - בין השעות 12:00 ועד 24:00
סוגי פסולתניירימי פינוי א
סוגי פסולתבקבוקיםימי פינוי ה
סוגי פסולתטיאוט וניקויימי פינוי א, ד

 • המועדים המצוינים לעיל בעניין גזם, גרוטאות וקרטונים, מתייחסים ליום ולשעות בהם יש להוציא את הפסולת הנ"ל (הפינוי יבוצע יום למחרת).

 • טקסטיל מפנים פעם בשבוע.

שכונת נחלים

סוגי פסולתימי פינוי
סוגי פסולתאשפה יבשהימי פינויב, ד, ו
סוגי פסולתהוצאת גזם, קרטונים "וגרוטאות" ימי פינויג, מוצאי שבת - בין השעות 12:00 ועד 24:00
סוגי פסולתניירימי פינויד
סוגי פסולתבקבוקיםימי פינויה
סוגי פסולתטיאוט וניקויימי פינויב, ה

 • המועדים המצוינים לעיל בעניין גזם, גרוטאות וקרטונים, מתייחסים ליום ולשעות בהם יש להוציא את הפסולת הנ"ל (הפינוי יבוצע יום למחרת).

 • טקסטיל מפנים פעם בשבוע.

שכונת ציפורים

סוגי פסולתימי פינוי
סוגי פסולתאשפה יבשהימי פינויב, ד, ו
סוגי פסולתהוצאת גזם, קרטונים "וגרוטאות" ימי פינויג, מוצאי שבת- בין השעות 12:00 ועד 24:00
סוגי פסולתניירימי פינויד
סוגי פסולתבקבוקיםימי פינויה
סוגי פסולתטיאוט וניקויימי פינויב, ה

 • המועדים המצוינים לעיל בעניין גזם, גרוטאות וקרטונים, מתייחסים ליום ולשעות בהם יש להוציא את הפסולת הנ"ל (הפינוי יבוצע יום למחרת).

 • טקסטיל מפנים פעם בשבוע.

שכונת נופים

סוגי פסולתימי פינוי
סוגי פסולתאשפה יבשהימי פינוי ב, ד, ו
סוגי פסולתהוצאת גזם, קרטונים "וגרוטאות" ימי פינוי מוצאי שבת, ג- בין השעות 12:00 ועד 24:00
סוגי פסולתניירימי פינוי ד
סוגי פסולתטיאוט וניקויימי פינוי ב, ה

 • המועדים המצוינים לעיל בעניין גזם, גרוטאות וקרטונים, מתייחסים ליום ולשעות בהם יש להוציא את הפסולת הנ"ל (הפינוי יבוצע יום למחרת).

 • טקסטיל מפנים פעם בשבוע.

רעות

סוגי פסולתימי פינוי- רעות צפון ימי פינוי- רעות דרום
סוגי פסולתאשפה יבשהימי פינוי- רעות צפון ב, ד, וימי פינוי- רעות דרוםא, ג, ה
סוגי פסולתהוצאת גזם, קרטונים "וגרוטאות" ימי פינוי- רעות צפון א, ד - בין השעות 12:00 ועד 24:00ימי פינוי- רעות דרום ב, ה - בין השעות 12:00 ועד 24:00
סוגי פסולתניירימי פינוי- רעות צפון א. הימי פינוי- רעות דרוםא, ה
סוגי פסולתבקבוקיםימי פינוי- רעות צפון הימי פינוי- רעות דרוםה
סוגי פסולתטיאוט וניקויימי פינוי- רעות צפון ג, וימי פינוי- רעות דרוםא,ד

 • המועדים המצוינים לעיל בעניין גזם, גרוטאות וקרטונים, מתייחסים ליום ולשעות בהם יש להוציא את הפסולת הנ"ל (הפינוי יבוצע יום למחרת).

 • טקסטיל מפנים פעם בשבוע.

מכבים

סוגי פסולתימי פינוי- מכבים צפון ימי פינוי- מכבים דרום
סוגי פסולתאשפה יבשהימי פינוי- מכבים צפון ב, ד, וימי פינוי- מכבים דרוםא, ג, ה
סוגי פסולתהוצאת גזם, קרטונים "וגרוטאות" ימי פינוי- מכבים צפון ג, מוצאי שבת - בין השעות 12:00 ועד 24:00ימי פינוי- מכבים דרוםג, מוצאי שבת - בין השעות 12:00 ועד 24:00
סוגי פסולתניירימי פינוי- מכבים צפון א. הימי פינוי- מכבים דרוםא, ה
סוגי פסולתבקבוקיםימי פינוי- מכבים צפון הימי פינוי- מכבים דרוםה
סוגי פסולתטיאוט וניקויימי פינוי- מכבים צפון ב, הימי פינוי- מכבים דרוםב,ה

 • המועדים המצוינים לעיל בעניין גזם, גרוטאות וקרטונים, מתייחסים ליום ולשעות בהם יש להוציא את הפסולת הנ"ל (הפינוי יבוצע יום למחרת).

 • טקסטיל מפנים פעם בשבוע.פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד