הנחיות להעמדת דוכני הסברה והתרמה

לפי סעיף 68 לחוק עזר עירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), - התשנ"ו 1996

ככלל, כל הצבת דוכן בשטח ציבורי חייבת בהיתר מיוחד לכך.

בתחום העיר מודיעין מכבים רעות לא מאשרים דוכנים למטרות מסחריות למעט כחלק מאירוע חד פעמי , כגון: פתיחת עסק חדש , מועדים ייחודיים בהם מאושרים דוכנים ייעודיים לתקופה מוגבלת (דוכני ספרים בשבוע הספר העברי, מתנות בערבי חג ופתיחת שנת הלימודים).

העירייה מאשרת הצבת דוכני הסברה והתרמה של גופים ומוסדות ללא כוונת רווח ובתנאי שלא תהיה כל פעילות מסחרית במקום.

בקשה לאישור דוכני החתמה והסברה יש להגיש במחלקת קידום ורישוי עסקים.

האישור שיוצא יוגבל בזמן ויקבע את המקומות והשעות המותרים להצבה.

רשות הרישוי תקבע מדי פעם אזורים אסורים להצבת הדוכנים הנ"ל.

הבקשה תוגש בטופס בקשה להצבת דוכן והסברה ויצורפו אליה נספחים בהתאם לעניין .
את הבקשה ניתן לשלוח במייל.

ההיתר כרוך בתשלום אגרה בסך 164.70 בהתאם לקבוע בחוק העזר העירוני.

לא יאושרו דוכנים למטרות מסחריות

יש להפנות את הבקשה לרכזת הרישוי גב' סיגל מסיקה טל '- 08-9726203
sigal_m@modiin.muni.ilפניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד