ועדות חובה

26/05/2024 י"ח אייר תשפ"ד

ועדת משנה לתכנון ובנייה

תפקידנציגים
תפקידיו"ר ועדהנציגיםחיים ביבס
תפקידמ"מ יו"ר הועדה נציגיםשלמה פסי
תפקידחברי הועדהנציגיםאור גרינפלד, איתי אלמוג בר, אילן בן סעדון, אלעד שמעונוביץ, יוסי אביבי ועמיעד טאוב.

פנייה ליו''ר הועדה: פניה מקוונת לשלמה פסי

ועדת כספים

תפקידנציגים
תפקידיו"ר ועדהנציגיםחיים ביבס
תפקידחברי הועדהנציגיםמיכל כהנא לוי, שמעון גואטה, כרמית תא-שמע, רן שגב, שרי אלבוכר, משה סדיה, עמיחי זליג, עידן חמי, כפיר כהן ורויטל נאומן.

פנייה לרכזת הועדה אהובה האוזר: פניה מקוונת לאהובה עוזר

ועדת מכרזים

תפקידנציגים
תפקידיו"ר ועדהנציגיםעמיחי זליג
תפקידחברי הועדהנציגיםגיל שורקה, שרי אלבוכר, כפיר כהן וגלעד ביהרי.

פנייה ליו"ר הועדה: פניה מקוונת לעמיחי זליג

ועדת ביקורת

תפקידנציגים
תפקידיו"ר הוועדהנציגיםרן שגב
תפקידחברי הועדהנציגיםעמיחי זליג ורויטל נאומן.

פנייה ליו"ר הועדה: פניה מקוונת לרן שגב

ועדת חינוך

תפקידנציגים
תפקידיו"רנציגיםשלמה פסי
תפקידמ"מ ליו"רנציגיםעידן חמי
תפקידחברי הועדה נציגיםמנהל סגן בי"ס יסודי, מנהל/סגן בי"ס תיכון, נציג ועד ההורים, יו"ר מועצת תלמידים, שרי אלבוכר, כפיר כהן ואיתי אלמוג בר.

פנייה ליו"ר הועדה: פניה מקוונת לשלמה פסי

ועדת בטיחות בדרכים ושיפור התחבורה הציבורית

תפקידנציגים
תפקידיו"רנציגיםשלמה פסי
תפקידמ"מ יו"רנציגיםאור גרינפלד
תפקידחברי הועדהנציגיםמהנדס העיר, מנהל אגף חינוך, מנהל אגף שירות, נציג משרד לביטחון פנים, נציג משרד התחבורה ובטיחות בדרכים, נציג גופים העוסקים בבטיחות בדרכים (אור ירוק), נציג התושבים, אילן בן סעדון, יוסי אביבי וגלעד ביהרי.

פנייה ליו"ר הועדה: פניה מקוונת לשלמה פסי

ועדה לקידום מעמד הילד

תפקידנציגים
תפקידיו"ר הועדהנציגיםעמיעד טאוב
תפקידחברי הועדהנציגיםמנהל אגף החינוך, מנהל אגף שירותים חברתיים, מנהל בי"ס, נציג ארגון המורים העל יסודיים, נציג הסתדרות המורים, יו"ר ועד ההורים, יו"ר מועצת התלמידים, מפקד תחנת המשטרה

פנייה ליו"ר הועדה: פניה מקוונת לעמיעד טאוב

ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור

תפקידנציגים
תפקידיו"ר הועדהנציגיםשלמה פסי
תפקידחברי הועדהנציגיםעוזי זימן ונציג ציבור.

פנייה ליו"ר הועדה: פניה מקוונת לשלמה פסי

ועדת איכות הסביבה

תפקידנציגים
תפקידיו"ר הועדהנציגיםאור גרינפלד
תפקידחברי הועדהנציגיםנציג אגף שפ"ע (הדס דרוקר), נציג ציבור (ארגונים ירוקים), נציג ציבור (ארגונים ירוקים), נציג ציבור מארגון ארצי, שלמה פסי, רן שגב ואיתי אלמוג בר.

פנייה ליו"ר הועדה: פניה מקוונת לאור גרינפלד

ועדה למאבק בנגע הסמים

תפקידנציגים
תפקידיו"ר הועדהנציגיםאילן יאיר בן סעדון
תפקידחברי הועדהנציגיםמנהל אגף חינוך, מנהל אגף שירותים חברתיים, מנהל בי"ס על יסודי, נציג הרשות הלאומית למלחמה בסמים, נציג ציבור, עידן חמי ושמעון גואטה.

פנייה ליו"ר הועדה: פניה מקוונת לאילן יאיר בן סעדון

ועדה למיגור אלימות

תפקידנציגים
תפקידיו"ר הועדהנציגיםשלמה פסי
תפקידמ"מ יו"רנציגיםאילן יאיר בן סעדון
תפקידחברי הועדהנציגיםמנכ"ל העירייה, מנהל אגף חינוך, מנהל האגף לשירותים חברתיים, מנהל אגף הביטחון, מנהל יחידת הפיקוח העירוני, יועץ לענייני אזרחים ותיקים ונציג תחנת המשטרה.

פנייה ליו"ר הועדה: פניה מקוונת לשלמה פסי

ועדת הנחות בארנונה

תפקידנציגים
תפקידיו"ר הועדהנציגיםגלעד ביהרי
תפקידחברי הועדהנציגיםגזבר, יועץ משפטי, מנהל אגף השירותים החברתיים, מנהל אגף הגבייה, שרי אלבוכר ועמיחי זליג.

פנייה ליו"ר הועדה: פניה מקוונת לגלעד ביהרי

ועדת בטחון

תפקידנציגים
תפקידיו"ר הועדהנציגיםראש העיר
תפקידחברי הועדהנציגיםמנהל אגף ביטחון, מנהל אגף שירות ונציג משרדי הממשלה: ביטחון, חינוך, ביטחון פנים.

פנייה ליו"ר הועדה: פניה מקוונת לשמוליק כהן

ועדת מל''ח (משק לשעת חירום)

תפקידיםנציגים
תפקידיםיו"ר הועדהנציגיםחיים ביבס
תפקידיםחברי הועדהנציגיםמנהלי אגפים בעירייה, נציג תחנת המשטרה ונציג משרד החינוך.

פנייה ליו"ר הועדה: פניה מקוונת לשמוליק כהן

  • ישיבה בדלתיים סגורותפניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד