איכות אוויר

01/11/2023 י"ז חשון תשפ"ד

במודיעין מכבים רעות פועלת תחנה אחת של חברת החשמל המנטרת באופן רציף את איכות האוויר:

תחנת ניטור האוויר של חברת חשמל ממוקמת בגבעת "שרון" לצד כביש 431 בין העיר למרכז עינב (ישפרו).

לחצו כאן לקבלת נתוני איכות אוויר

על מנת לקבל את הנתונים בזמן אמת יש ללחוץ בסרגל הכלים הימני על "טבלה דינאמית", ומתוך הסרגל שיפתח יש ללחוץ על "שפלה פנימית".

כעת ניתן לבחור את נתוני התחנה מודיעין (תחנת ניטור האוויר של מנ"א) או מודיעין חח"י (תחנת ניטור האוויר של חברת החשמל לישראל).

התחנות מספקות נתונים בזמן אמת על איכות האוויר בעיר, מזהמים עיקריים, וכמו כן ניתן להפיק דוחות היסטוריים, תרשימים או לבחון את איכות האוויר ממש כעת.

סיכום ממצאי ניטור איכות אוויר מתחנות הניטור של חברת חשמל לישראל

  • דו"ח שנתי לסיכום ממצאי ניטור איכות אוויר לשנת 2019– לחצו כאן. מודיעין מופיעה תחת אזור גזר


דו"ח שנתי לסיכום ממצאי ניטור איכות אוויר לשנת 2022

להלן דו"ח ניטור אוויר של חברת חשמל מתחנת הניטור על גבעת שרון לשנת 2022 ותמצית הטבלאות והגרפים הנוגעים למודיעין מכבים רעות.

מערך הניטור של חברת החשמל, מהווה חלק ממערך הניטור הארצי )מנ"א( של המשרד להגנת הסביבה.

מזהמי האוויר שלגביהם נערכו מדידות בתחנות הניטור של חברת החשמל בשנת 2022 היו: גופרית דו- חמצנית SO2תחמוצות חנקן NOX חנקן דו חמצני NO2 אוזון O3 וחומר חלקיקי עדין מרחף PM10 ו PM2.5.

בשקלול הנתונים המצטברים מתחנות ניטור איכות האוויר של חברת החשמל, מצב איכות האוויר בשנת 2022 היה טוב מאד ונמשכה מגמת הירידה בריכוז המזהמים הגזיים והחלקיקים הנשימים.

  • סיכום הממצאים נעשה תוך התייחסות לתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) (הוראת שעה), התשע"א – 2011 כולל התיקון תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ג – 2013.

  • גופרית דו חמצנית - מזהם אוויר הקשור ישירות לשריפת דלק בתחנות כוח מוסקות בפחם, במזוט או בסולר – מגמת שיפור בסוג ובהרכב הדלקים והמעבר לשימוש בגז ובאנרגיות מתחדשות בתחנות הכוח ובחלק מהתעשייה.

  • רמות ריכוזי תחמוצות החנקן - נמוכות במידה ניכרת מערכי הסביבה, עקב הפחתת הפליטות ממקורות תחבורתיים ומכלי רכב כבדים בפרט כתוצאה מהשיפור ברמת ואיכות המנוע, טכנולוגיות חדשות לצמצום פליטות מזהמים מכלי רכב, ותקנים מחמירים המוטלים על יצרני ויבואני כלי הרכב, ובנוסף עליה בשימוש בכלי רכב חשמליים והיברידיים. מניתוח נתוני הניטור לשנת 2022 ניתן לראות שבשנה זו נצפו בתחנת הניטור מודיעין 2 חריגות מערך הסביבה השעתי למזהם 2NO ו- 2 חריגות מערך הסביבה החצי שעתי לכלל תחמוצות החנקן ( xNO ), שתיהן באותה השעה בתאריך 9.8.2022 . הגורם לחריגות אלה הוא פעילות מקומית בקרבת התחנה ודיווח על הפעילות החריגה הועברה לידיעת מנ"א. יחד עם זאת, לא נצפו חריגות מערך הסביבה היממתי. בשנת 2022 ריכוזי תחמוצות החנקן כמעט בכל תחנות הניטור של חח"י היו במגמת ירידה ביחס לשנת 2021 , גם בתחנת מודיעין בה נצפו החריגות הנקודתיות הנ"ל.

  • ריכוז חלקיקים נשימים - מגמת ירידה עקב הפחתת פליטות מתחבורה ומכלי רכב כבדים בפרט, עקב שיפור ברמת ואיכות המינוע ותקנים מחמירים המוטלים על יצרני ויבואני כלי הרכב, שיפור בסוג ובהרכב הדלקים, עליה בשימוש בכלי רכב חשמליים והיברידיים , הפחתת פליטות תעשייתיות עקב שיפור בסוג ובהרכב הדלקים ומעבר לשימוש בגז בתחנות הכוח ובחלק מהתעשייה. המקור העיקרי לחלקיקים בישראל הוא סופות אבק טבעיות הנגרמות כתוצאה מהסעת אבק ממדבריות ישראל והסביבה. בשנת 2022 לא נצפו חריגות מערכי הסביבה השנתיים לחלקיקים נשימים, עם זאת ניתן לראות כי בשנת 2022 נצפו יותר חריגות מערך הסביבה היממתי לחלקיקים נשימתיים משנצפו בשנת 2021 . בכל התחנות לא עברה כמות החריגות את 18 החריגות המותרות. ניתן לייחס עלייה זו לריבוי יחסי של אירועי הסעת אבק - החריגות מערכי הסף היממתים נמדדו לרוב במסגרת אינטרוול זמן של מספר ימים רצופים, ונצפו במקביל במספר תחנות ניטור הנמצאות באותו מרחב גיאוגרפי ולכן קיימת סבירות גבוהה יותר כי מדובר בחריגה שנגרמה כתוצאה מסופת אבק.

    לחצו כאן – דוח סיכום נתוני איכות אוויר ממערך הניטור של חברת החשמל לשנת 2022

מזהמים עיקריים:
מזהמים עיקריים:SO2 – גופרית דו חמצנית
מזהמים עיקריים:PM10 – חלקיקים (הקטנים מ- 10 מיקרון) מרחפים
מזהמים עיקריים:O3 – אוזון
מזהמים עיקריים:NOX – תחמוצות חנקן
מזהמים עיקריים:NO – חד תחמוצות חנקן
מזהמים עיקריים:NO2 – דו תחמוצות חנקן
מזהמים עיקריים:CO – פחמן חד חמצני


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד