פרשות שבוע

11/02/2020 ט"ז שבט תש"פ

פרשות שבוע

פרשההרב אליהו אלחררהרב יעקב ציקוטאי
פרשהפרשת בראשיתהרב אליהו אלחררפרשת בראשית - קישור לקובץ PDFהרב יעקב ציקוטאי
פרשהפרשת נחהרב אליהו אלחררהרב יעקב ציקוטאי
פרשהפרשת לך לךהרב אליהו אלחרר פרשת לך לך - קישור לקובץ PDFהרב יעקב ציקוטאי
פרשהפרשת ויראהרב אליהו אלחררפרשת וירא - קישור לקובץ PDFהרב יעקב ציקוטאי
פרשהפרשת חיי שרההרב אליהו אלחררפרשת חיי שרה - קישור לקובץ PDFהרב יעקב ציקוטאי
פרשהפרשת תולדותהרב אליהו אלחררהרב יעקב ציקוטאי
פרשהפרשת ויצאהרב אליהו אלחררפרשת ויצא - קישור לקובץ PDFהרב יעקב ציקוטאי
פרשהפרשת וישלחהרב אליהו אלחררפרשת וישלח - קישור לקובץ PDFהרב יעקב ציקוטאי
פרשהפרשת וישבהרב אליהו אלחררהרב יעקב ציקוטאי
פרשהחודש טבתהרב אליהו אלחררהרב יעקב ציקוטאי
פרשהפרשת מקץהרב אליהו אלחררפרשת מקץ - קישור לקובץ PDFהרב יעקב ציקוטאי
פרשהפרשת ויגשהרב אליהו אלחררהרב יעקב ציקוטאיפרשת ויגש - קישור לקובץ PDF
פרשהפרשת ויחיהרב אליהו אלחררהרב יעקב ציקוטאי
פרשהפרשת שמותהרב אליהו אלחררהרב יעקב ציקוטאיפרשת שמות - קישור לקובץ PDF
פרשהפרשת ואראהרב אליהו אלחררהרב יעקב ציקוטאיפרשת וארא - קישור לקובץ PDF
פרשהפרשת באהרב אליהו אלחררהרב יעקב ציקוטאי
פרשהפרשת בשלחהרב אליהו אלחררפרשת בשלח - קישור לקובץ PDFהרב יעקב ציקוטאיפרשת בשלח - קישור לקובץ PDF
פרשהפרשת יתרוהרב אליהו אלחררהרב יעקב ציקוטאיפרשת יתרו - קישור לקובץ PDF
פרשהפרשת משפטיםהרב אליהו אלחררהרב יעקב ציקוטאיפרשת משפטים - קישור לקובץ PDF
פרשהפרשת תרומההרב אליהו אלחררהרב יעקב ציקוטאיפרשת תרומה - קישור לקובץ PDF
פרשהפרשת תצווההרב אליהו אלחררהרב יעקב ציקוטאי
פרשהפרשת כי-תשאהרב אליהו אלחררפרשת כי-תשא - קישור לקובץ PDFהרב יעקב ציקוטאיפרשת כי-תשא - קישור לקובץ PDF
פרשהפרשת ויקהלהרב אליהו אלחררפרשת ויקהל - קישור לקובץ PDFהרב יעקב ציקוטאיפרשת ויקהל - קישור לקובץ PDF
פרשהפרשת פקודיהרב אליהו אלחררפרשת פקודי - קישור לקובץ PDFהרב יעקב ציקוטאי
פרשהפרשת ויקראהרב אליהו אלחררפרשת ויקרא - קישור לקובץ PDFהרב יעקב ציקוטאי
פרשהפרשת צוהרב אליהו אלחררפרשת צו - קישור לקובץ PDFהרב יעקב ציקוטאי
פרשהשבת חול המועד פסחהרב אליהו אלחררהרב יעקב ציקוטאי
פרשהפרשת תזריע מצורעהרב אליהו אלחררפרשת תזריע מצורע - קישור לקובץ PDFהרב יעקב ציקוטאי
פרשהפרשת אחרי מות קדושיםהרב אליהו אלחררפרשת אחרי מות קדושים - קישור לקובץ PDFפרשת אחרי מות קדושים - קישור לקובץ PDFהרב יעקב ציקוטאיפרשת אחרי מות קדושים - קישור לקובץ PDF
פרשהפרשת אמורהרב אליהו אלחררפרשת אמור - קישור לקובץ PDFהרב יעקב ציקוטאי
פרשהפרשת בהרהרב אליהו אלחררפרשת בהר - קישור לקובץ PDF פרשת בהר - קישור לקובץ PDFהרב יעקב ציקוטאי
פרשהפרשת בחוקתיהרב אליהו אלחררפרשת בחוקתי - קישור לקובץ PDFהרב יעקב ציקוטאי
פרשהפרשת במדברהרב אליהו אלחררפרשת במדבר - קישור לקובץ PDFהרב יעקב ציקוטאי
פרשהפרשת נשאהרב אליהו אלחררפרשת נשא - קישור לקובץ PDFהרב יעקב ציקוטאי
פרשהפרשת בהעלותךהרב אליהו אלחררפרשת בהעלותך - קישור לקובץ PDFהרב יעקב ציקוטאי
פרשהפרשת שלחהרב אליהו אלחררהרב יעקב ציקוטאי
פרשהפרשת קורחהרב אליהו אלחררפרשת קורח - קישור לקובץ PDFהרב יעקב ציקוטאי
פרשהפרשת חוקתהרב אליהו אלחררפרשת חוקת - קישור לקובץ PDFהרב יעקב ציקוטאי
פרשהפרשת בלקהרב אליהו אלחררפרשת בלק - קישור לקובץ PDFהרב יעקב ציקוטאי
פרשהפרשת פנחסהרב אליהו אלחררפרשת פנחס - קישור לקובץ PDFהרב יעקב ציקוטאי
פרשהפרשת מטות-מסעיהרב אליהו אלחררפרשת מטות-מסעי - קישור לקובץ PDFהרב יעקב ציקוטאי
פרשהפרשת דברים חזוןהרב אליהו אלחררפרשת דברים חזון  - קישור לקובץ PDFפרשת דברים חזון  - קישור לקובץ PDFהרב יעקב ציקוטאי
פרשהפרשת ואתחנן נחמוהרב אליהו אלחררפרשת ואתחנן נחמו - קישור לקובץ PDFהרב יעקב ציקוטאי
פרשהפרשת עקבהרב אליהו אלחררפרשת עקב - קישור לקובץ PDFהרב יעקב ציקוטאי
פרשהפרשת ראההרב אליהו אלחררפרשת ראה - קישור לקובץ PDFהרב יעקב ציקוטאי
פרשהפרשת שופטיםהרב אליהו אלחררפרשת שופטים - קישור לקובץ PDFהרב יעקב ציקוטאי
פרשהפרשת כי תצאהרב אליהו אלחררפרשת כי תצא - קישור לקובץ PDFהרב יעקב ציקוטאי
פרשהפרשת כי תבואהרב אליהו אלחררפרשת כי תבוא - קישור לקובץ PDFהרב יעקב ציקוטאי
פרשהפרשת ניצבים וילךהרב אליהו אלחררפרשת ניצבים וילך - קישור לקובץ PDFהרב יעקב ציקוטאי
פרשהפרשת האזינוהרב אליהו אלחררהרב יעקב ציקוטאי
פרשהתפילת הגשםהרב אליהו אלחררתפילת הגשם - קישור לקובץ PDFהרב יעקב ציקוטאי
פרשההוראות לשבת גשומההרב אליהו אלחררהוראות לשבת גשומה  - קישור לקובץ PDFהרב יעקב ציקוטאי


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד