ועדות רשות

26/03/2024 ט"ז אדר ב תשפ"ד

ועדת הנהלה

תפקידנציגים
תפקידיו"ר הועדהנציגיםראש העיר
תפקידחברי הועדהנציגיםשלמה פסי, אור גרינפלד, איתי אלמוג בר, אילן בן סעדון, אלעד שמעונוביץ, יוסי אביבי, עמיעד טאוב, עידן חמי

פנייה לרכזת הועדה אהובה האוזר: פניה מקוונת לאהובה האוזר

פורום חינוך והגיל הרך

תפקידנציגים
תפקידיו"ר הפורוםנציגיםעידן חמי
תפקידחברי הפורוםנציגיםחברי ועדת חינוך (חובה) ונציגי ציבור.

פנייה ליו"ר הפורום: פניה מקוונת לעידן חמי

ועדת תכנון אסטרטגי

תפקידנציגים
תפקידיו"ר הועדהנציגיםיוסי אביבי
תפקידחברי הועדהנציגים

פנייה ליו"ר הועדה: פניה מקוונת ליוסי אביבי

ועדת שוויון חברתי ומגדרי

תפקידנציגים
תפקידיו"ר הועדהנציגיםכרמית תא-שמע
תפקידחברי הועדהנציגים

פנייה ליו"ר הועדה: פניה מקוונת לכרמית תא-שמע

ועדת תרבות

תפקידנציגים
תפקידיו"ר הועדהנציגיםאלעד שמעונוביץ
תפקידחברי הועדהנציגים

פנייה ליו"ר הועדה: פניה מקוונת לאלעד שמעונוביץ

ועדת נוער

תפקידנציגים
תפקידיו"ר הועדהנציגיםרן שגב
תפקידחברי הועדהנציגים

פנייה ליו"ר הועדה: פניה מקוונת לרן שגב

ועדת ספורט

תפקידנציגים
תפקידיו"ר הועדהנציגיםאלעד שמעונוביץ
תפקידחברי הועדהנציגים

פנייה ליו"ר הועדה: פניה מקוונת לאלעד שמעונוביץ

ועדת צעירים

תפקידנציגים
תפקידיו"ר הועדהנציגיםרן שגב
תפקידחברי הועדהנציגים

פנייה ליו"ר הועדה: פניה מקוונת לרן שגב

ועדת שמות

תפקידנציגים
תפקידיו"ר הועדהנציגיםאלעד שמעונוביץ
תפקידחברי הועדהנציגים

פנייה ליו"ר הועדה: פניה מקוונת לאלעד שמעונוביץ

ועדת קידום עסקים וטיפוח יזמות

תפקידנציגים
תפקידיו"ר הועדהנציגיםגיל שורקה
תפקידחברי הועדהנציגים

פנייה ליו"ר הועדה: פניה מקוונת לגיל שורקה

ועדת מלגות

תפקידנציגים
תפקידיו"ר הועדהנציגיםשרי אלבוכר
תפקידחברי הועדהנציגיםעידן חמי וגלעד ביהרי

פנייה ליו"ר הועדה: פניה מקוונת ל	שרי אלבוכר

ועדת תרבות יהודית

תפקידנציגים
תפקידיו"רנציגיםעמיחי זליג
תפקידחברי הועדהנציגים

פנייה ליו"ר הועדה: פניה מקוונת לעמיחי זליג

ועדת לשירותים חברתיים

תפקידנציגים
תפקידיו"ר הועדהנציגיםעמיעד טאוב
תפקידחברי הועדהנציגים

פנייה ליו"ר הועדה: פניה מקוונת לעמיעד טאוב

ועדת קליטה

תפקידנציגים
תפקידיו"ר הועדה נציגיםשרי אלבוכר
תפקידחברי הועדהנציגים

פנייה ליו"ר הועדה: פניה מקוונת לשרי אלבוכר

ועדת אזרחים ותיקים (גמלאים)

תפקידנציגים
תפקידיו"ר הועדהנציגיםאילן בן סעדון
תפקידחברי הועדהנציגיםחנוך מרקוביץ

פנייה ליו"ר הועדה: פניה מקוונת לאילן יאיר בן סעדון

ועדת דת

תפקידנציגים
תפקידיו"ר הועדהנציגיםמשה סדיה
תפקידחברי הועדהנציגים

פנייה ליו"ר הועדה: פניה מקוונת למשה סדיה

ועדת חינוך ממלכתי דתי פורמלי ובלתי פורמלי

תפקידנציגים
תפקידיו"ר הועדהנציגיםעמיעד טאוב
תפקידחברי הועדהנציגים

פנייה ליו"ר הועדה: פניה מקוונת לעמיעד טאוב

ועדת בריאות

תפקידנציגים
תפקידיו"ר הועדה נציגיםיוסי אביב
תפקידחברי הועדהנציגים

פנייה ליו"ר הועדה: פניה מקוונת ליוסי אביבי

ועדה לקידום רווחת בעלי החיים

תפקידנציגים
תפקידיו"ר הועדהנציגיםמירי שרון דה-פריס
תפקידחברי הועדהנציגים

פניה ליו"ר הועדה: פניה מקוונת למירי שרון דה-פריס

ועדה לפיתוח אזור התעסוקה והמלאכה

תפקידנציגים
תפקידיו"ר הועדהנציגיםשמעון גואטה
תפקידחברי הועדהנציגים

פניה ליו"ר הועדה: פניה מקוונת לשמעון גואטה

ועדה לשימור אתרים ומורשת וערים לומדות

תפקידנציגים
תפקידיו"רנציגיםמיכל כהנא לוי
תפקידחברי הועדהנציגים

פנייה ליו"ר הועדה: פניה מקוונת למיכל כהנא לוי

ועדת התנדבות

תפקידנציגים
תפקידיו"רנציגיםשמעון גואטה
תפקידחברי הועדהנציגים

פנייה ליו"ר הועדה: פניה מקוונת לשמעון גואטה

ועדה לקידום ההשכלה הגבוהה והקמת מוסד אקדמי

תפקידנציגים
תפקידיו"ר נציגיםעידן חמי
תפקידחברי הפורוםנציגים

פנייה ליו"ר הועדה: פניה מקוונת לעידן חמי

פורום בנושא דיור בר השגה

תפקידנציגים
תפקידיו''רנציגיםמיכל כהנא לוי
תפקידחברי הפורוםנציגיםמהנדס העיר, מנכ"ל העירייה, משנה למנכ"ל העירייה, יועץ משפטי, שלמה פסי, שמעון גואטה, אור גרינפלד, אילן בן סעדון, אלעד שמעונוביץ ואיתי אלמוג בר

פנייה למנהל הפורום: פניה מקוונת למיכל כהנא לוי

ועדת תרבות יהודית

תפקידנציגים
תפקידיו"רנציגיםעמיחי זליג
תפקידחברי הועדהנציגים

פנייה ליו"ר הועדה: פניה מקוונת לעמיחי זליג

ועדת ביטחון קהילתי

תפקידנציגים
תפקידיו"רנציגיםאילן בן סעדון
תפקידחברי הפורוםנציגים

פנייה ליו"ר הפורום: פניה מקוונת ל אילן בן סעדון

ועדת תיירות

תפקידנציגים
תפקידחברי הועדהנציגיםגלעד ביהרי
תפקידיו"רנציגים

פניה ליו"ר הועדה: פניה מקוונת לגלעד ביהרי

ועדת שיכון ותשתיות

תפקידנציגים
תפקידיו"רנציגיםאיתי אלמוג בר
תפקידחברי הפורוםנציגים

פניה ליו"ר הועדה: פניה מקוונת לאיתי אלמוג בר

ועדה לקידום מעמד הקהילה הגאה

תפקידנציגים
תפקידיו"רנציגיםרויטל נאומן
תפקידחברי הועדהנציגים

פנייה ליו"ר הועדה: פניה מקוונת לשחר מי-און

ועדת הנצחה

תפקידנציגים
תפקידחברי הועדהנציגיםשלמה פסי
תפקידיו''ר הועדהנציגיםמנכ"ל העירייה , יו"ר בית יד לבנים (זיוה אסא) ושמעון גואטה

פנייה ליו"ר הועדה: פניה מקוונת לשלמה פסיפניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד