פטור תשלום אגרה מוגדלת

08/01/2024 כ"ז טבת תשפ"ד

ביום ה 1/1/2013 נכנס לתוקפו התיקון לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים התשס"ג-2002.

שינוי החקיקה נועד לעודד עיקור וסירוס של כלבים ובכך להקטין באופן משמעותי את היקף המתות הכלבים הנטושים בארץ.

הנוהל המלא והמפורט כולל הטפסים הנדרשים להגשת בקשת פטור ניתן למצוא באתר השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות

שינוי החקיקה קובע תעריפי אגרות רישיון וחיסון חדשים

 • רישיון וחיסון כנגד כלבת לכלב/ה מסורס/מעוקרת - 57 ש"ח

 • רישיון וחיסון כנגד כלבת לכלב/ה לא מסורס /לא מעוקרת - 413.5 ש"ח

 • רישיון וחיסון כנגד כלבת לכלב/ה לא מסורס /לא מעוקרת שקיבלו פטור- 73.5 ש"ח

תנאים לקבלת פטור

 • בקשה לקבלת פטור תוגש ע"י בעלי הכלב לרופא הווטרינר העירוני לפחות 30 יום לפני מועד מתן או חידוש הרישיון ע"ג טופס בקשה.

 • הפטור שיינתן יהיה קבוע או זמני לשנה אחת.

 • כלב שלגביו ניתן פטור מתשלום אגרה מוגדלת ,אשר יימצא משוטט בתקופה של שנתיים, תישלל זכותו לפטור, שכן המשמעות שבעליו לא נקט אמצעים למניעת התרבות.

פטור כאמור יינתן בהתקיים אחד מהמצבים המפורטים להלן

פטור עקב גיל הכלב:

 • כלב שגילו פחות מ-6 חודשים-יינתן פטור זמני לשנה אחת.

 • כלב שגילו לפחות 8 שנים לפי הרשום במאגר הארצי לרישום כלבים או במאגר השרות הווטרינרי העירוני או לאחר שיוצגו בפני הווטרינר העירוני של עיריית מודיעין מכבים רעות המסמכים הנדרשים כפי שפורט בנוהל המלא של השרותים הווטרינריים,משרד החקלאות-יינתן פטור קבוע.

  פטור עקב מצב בריאותי:

 • לאחר הגשת מסמכים הנדרשים ואבחנה רפואית מהווטרינר הקליני המטפל. יינתן פטור קבוע/זמני לשנה.

  פטור עקב היות הכלב כלב טהור גזע:

 • לאחר הגשת מסמכים מהתאחדות הישראלית לכלבנות.

 • תוקף הפטור לשנה.

  פטור כלב מאומץ:

 • כלב מאומץ שאין מידע לגביו, יסומן ,יחוסן ותינתן ארכה לביצוע עיקור/סירוס תוך 30 יום .בתקופה זו יהיה פטור מתשלום הסכום הנוסף עבור קבלת הרישיון.

טפסים

שם הטפוסקישור
שם הטפוסבקשה לקבלת פטור לכלב טהור גזע מאגרה מוגדלתקישורבקשה לקבלת פטור לכלב טהור גזע מאגרה מוגדלת - קישור לקובץ PDF
שם הטפוסבקשה לקבלת פטור עקב גיל הכלב מאגרה מוגדלתקישורבקשה לקבלת פטור עקב גיל הכלב מאגרה מוגדלת - קישור לקובץ PDF
שם הטפוסבקשה לקבלת פטור עקב מצב רפואי מאגרה מוגדלתקישורבקשה לקבלת פטור עקב מצב רפואי מאגרה מוגדלת - קישור לקובץ PDF


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד