מכרזים

12/05/2022 י"א אייר תשפ"ב

לרשותכם מידע אודות מכרזי קבלנים וספקים בעיריית מודיעין מכבים רעות, עמותת סחלבים, מינהלת אופק והחברה הכלכלית למודיעין. המידע מתפרסם כאן באתר מפתיחתו ופרסומו ועד סיום המכרז.

המבקש להשתתף במכרזי העירייה, חייב לרכוש / לקבל ללא עלות (לפי הנחית העירייה בנושא בעת פרסומו של כל מכרז ומכרז לפני העניין) את חוברת מסמכי המכרז בעירייה. יש להגיש אך ורק את החוברת והמעטפה המקוריות אותן ניתן יהיה לרכוש/ לקבל בעירייה, על פי המפורסם במודעת המכרז.

עיון במסמכי המכרז: ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, בתיאום מראש, וכן לעיין בעיקרי מסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה.
בכל מקרה בו יתעורר ספק באשר לתוכן הדברים, הרינו להדגיש כי המסמך הקובע הינו הנוסח המקורי של המכרז המפורסם כאן באתר ו/או במחלקת מכרזים והתקשרויות.

לתשומת לבכם: המידע מוגש כשירות לציבור ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

הודעות על התקשרות

לחצו כאן לעמוד דרושים

תוצאות זוכות במכרזים

מכרזי העירייה

הודעה לספקים/ות העובדים עם עיריית מודיעין

כחלק מתהליך שיפור השירות השיקה עיריית מודיעין מכבים רעות את מערכת פורטל הספקים.
הפורטל הינו פלטפורמה אינטרנטית המשמשת לניהול הקשר בין הספק לבין העירייה לצורך מתן הצעות מחיר וכן לצורך קבלת מידע.

אנו מזמינים ספקים אשר טרם נרשמו ומעוניינים לעבוד עם העירייה להירשם לפורטל תיק ספק
לחצו כאן על הקישור .

בגמר הרישום ישלח אליך מייל לכתובת הדוא"ל לאימות פרטי הספק.

חובה עליך להיכנס למייל זה כדי להשלים את הרישום ולהפעיל את החשבון שלך בפורטל הספקים.


מכרז פומבי מס' 6/22 -השכרת מבנים לטובת הפעלה כגני ילדים

במכרז מוצעים להשכרה המבנים הבאים (כל מבנה ייבחן בנפרד):

א. מבנה שברחוב ערבי נחל 22 ברעות.
ב. מבנה שברחוב חשוון 10 במודיעין.
ג. מבנה ברחוב רכסים 1 במכבים.
ד. מבנה שברחוב תרשיש 73 במודיעין.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה של 300 ₪ (אשר לא יוחזרו).
את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע טלפונית במחלקת ההכנסות של העירייה:
08-9726109 או 08-9394668, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00, בית יהונתן קומה 3, קניון עזריאלי מודיעין.

לאחר התשלום יש לקבל את מסמכי המכרז, בצירוף קבלה, במחלקת ביטוח, תביעות, מכרזים והתקשרויות רח' נחל צין 69, מבנה צבר, טלפון 08-9726110 / 08-972627'5, 08-9726042 בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00, בתיאום מראש.

ישיבת הבהרות תתקיים ביום 11.5.22 בשעה 16:30 בפתח המבנה ברחוב רכסים 1.
ההשתתפות בישיבה הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.


שאלות בכתב ניתן להגיש באמצעות דוא"ל כמפורט במסמכי המכרז עד לא יאוחר מיום 12.5.22 בשעה 12:00.

מועד אחרון להגשת ההצעות: 19.5.22 עד השעה 12:00 בלבד, במסירה אישית בלבד, במחלקת ביטוח, תביעות, מכרזים והתקשרויות ברחוב נחל צין 69, במבנה צבר.

לחצו כאן למסמכי המכרז

מכרז פומבי מס' 3/22 - אספקת דלקים והתקני תדלוק לכלי הרכב ו/או כלים אחרים

עיריית מודיעין מכבים רעות מזמינה בזאת להציע הצעות לאספקת דלקים והתקני תדלוק לכלי הרכב ו/או כלים אחרים של עיריית מודיעין-מכבים-רעות.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה של 300 ₪ (אשר לא יוחזרו).
את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע טלפונית במחלקת ההכנסות של העירייה:
08-9726109 או 08-9394668, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00, בית יהונתן קומה 3, קניון עזריאלי מודיעין.

לאחר התשלום יש לקבל את מסמכי המכרז, בצירוף קבלה, במחלקת ביטוח, תביעות, מכרזים והתקשרויות רח' נחל צין 69, מבנה צבר, טלפון 08-9726110 / 08-972627'5, 08-9726042 בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00, בתיאום מראש.

בהתאם להחלטת העירייה הוארך המועד האחרון להגשת שאלות בכתב ניתן להגיש באמצעות דוא"ל כמפורט במסמכי המכרז עד לא יאוחר מיום 11.4.22 בשעה 12:00.

לאור הארכת המועד להגשת שאלות הבהרה - נדחה המועד האחרון להגשת הצעות במכרז ולא יתקיים ביום 12.4.22.

המועד האחרון להגשת הצעות יפורסם במסגרת המענה לשאלות הבהרה.

לחצו כאן למסמכי המכרז

הארכת המועד להגשת שאלות הבהרה ודחיית המועד האחרון להגשת הצעות
הודעה על דחיית מועד אחרון לשאלות הבהרה ודחיית מועד הגשת הצעות
לחץ כאן

מכרז פומבי מס' 5/22 - לביצוע אספקה והתקנת מעליות בבתי הספר בעיר

עיריית מודיעין מכבים רעות מזמינה בזאת להציע הצעות לביצוע אספקה והתקנת מעליות בבתי הספר גוונים, אסיף ויוזמה בעיר מודיעין מכבים רעות.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום בתמורה של 700 ₪ (אשר לא יוחזרו).
את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע טלפונית במחלקת ההכנסות של העירייה:
08-9726109 או 08-9394668, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00, בית יהונתן קומה 3, קניון עזריאלי מודיעין.

לאחר התשלום יש לקבל את מסמכי המכרז, בצירוף קבלה, במחלקת ביטוח, תביעות, מכרזים והתקשרויות רח' נחל צין 69, מבנה צבר, טלפון 08-9726110 / 08-972627'5, 08-9726042 בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00, בתיאום מראש.

ישיבת הבהרות תתקיים ביום 31.3.22 בשעה 14:00 בחדר הישיבות בבית ההנדסה של העירייה, רחוב דם המכבים 37 מודיעין.

ההשתתפות בישיבה הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

שאלות בכתב ניתן להגיש באמצעות דוא"ל כמפורט במסמכי המכרז עד לא יאוחר מיום 3.4.22 בשעה 12:00.

בהתאם להחלטת העירייה - המועד אחרון להגשת ההצעות נדחה ולא יתקיים ביום 11.4.22. המועד האחרון להגשת הצעות יפורסם במסגרת המענה לשאלות הבהרה..

לחצו כאן למסמכי המכרז

הודעה מספר 1 למציעים - דחיית המועד האחרון להגשת הצעות

מכרז פומבי מס' 8/22 שירותי ביטוח עבור עיריית מודיעין מכבים רעות

עיריית מודיעין מכבים רעות מזמינה בזאת להציע הצעות לשירותי ביטוח עבור עיריית מודיעין מכבים רעות.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה של 2,000 ₪ (אשר לא יוחזרו).
את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע טלפונית במחלקת ההכנסות של העירייה:
08-9726109 או 08-9394668, בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00, בית יהונתן קומה 3, קניון עזריאלי מודיעין.

לאחר התשלום יש לקבל את מסמכי המכרז, בצירוף קבלה, במחלקת ביטוח, תביעות, מכרזים והתקשרויות רח' נחל צין 69, מבנה צבר, טלפון 08-9726110 / 08-9726275, 08-9726042 בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00, בתיאום מראש.

כן ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה, בכתובת www.modiin.muni.il.

שאלות בכתב ניתן להגיש באמצעות דוא"ל כמפורט במסמכי המכרז עד לא יאוחר מיום 19.5.22 בשעה 12:00.

לחצו לפרטי המכרז

הודעה על ריענון מאגר מטפלים רגשיים הודעה על ריענון מאגר מטפלים רגשיים

ביום 26.3.21 פרסמה העירייה קול קורא להצטרפות למאגר מטפלים רגשיים בתוכניות טיפוליות של האגף לשירותים חברתיים בעיר מודיעין מכבים רעות.

כעת מעוניינת העיריה לרענן את מאגר המטפלים ע"י הוספת מטפלים בתחומים בהם עלו צרכים טיפוליים אולם אין מענה מספק למתן הטיפולים הנדרשים מתוך המטפלים הקיימים במאגר.

למסמכי ההודעה על ריענון מאגר מטפלים רגשיים לחצו כאן

קול קורא 4/22

להקמת מאגר מפעילים לחוגי ספורט, פנאי והעשרה וחוגים בצהרונים–שנת פעילות תשפ"ג - 2022-2023

עמותת סחלבים – העמותה העירונית למתנ"ס מודיעין מכבים רעות (להלן: "סחלבים") עוסקת בהפעלת חוגי ספורט, פנאי והעשרה לילדים ולמבוגרים וכן בהפעלת חוגים בצהרונים, ועמותת עירוני מודיעין – העמותה העירונית לספורט מודיעין מכבים רעות (להלן: "עירוני מודיעין"), עוסקת בהפעלת חוגי ספורט.

החוגים יהיו בתחומים: אומנות, ציור, במה, בעלי חיים, שפות, העשרה, מחול, ספורט, ריקודי עם אומנויות לחימה, טכנולוגיה ומדע, חוגים/סדנאות למבוגרים, חוגים לקטנטנים ועוד.

מטרת הפרסום הינה לצורך הקמת מאגר מפעילים אשר יפעילו חוגי ספורט, פנאי והעשרה וכן חוגים בצהרונים עבור סחלבים ו/או עירוני מודיעין.

למסמכי הקול קורא לחצו כאן

את טופס הבקשה בצירוף המסמכים המפורטים בסעיף ב' יש לשלוח באמצעות מייל:

מועד אחרון להגשת בקשה להיכלל במאגר המפעילים 22.5.22 שעה 15:00.

להקמת מאגר מפעילים לפעילויות פנאי והעשרה לבית הספר ו/או הגנים של החופש - 2022קול קורא 5/22

להקמת מאגר מפעילים לפעילויות פנאי והעשרה לבית הספר ו/או הגנים של החופש - 2022

עמותת סחלבים – העמותה העירונית למתנ"ס מודיעין מכבים רעות (להלן: "סחלבים"), עוסקת בהפעלת בית הספר ו/או הגנים בזמני חופשה.

המדובר בפעילות העשרה ופנאי עבור ילדי בתי הספר ו/או הגנים של החופש הנערכת על ידי סחלבים, בתקופות החופשה המוגדרות על ידי משרד החינוך.

מטרת הפרסום הינה לצורך הקמת מאגר מפעילים אשר יקיימו פעילויות פנאי, והעשרה עבור סחלבים (לרבות הפעלות חד פעמיות, מופעי תרבות לילדים), במסגרת בית הספר ו/או הגנים של החופש, בחופשת הקיץ 2022 ובחופשות הלימודים תשפ"ג (2022-2023), כאשר התשלום בגין הפעילות יהיה בהתאם לגובה ההצעה אשר תוגש במסגרת קול קורא זה.

למסמכי הקול קורא לחצו כאן

את טופס הבקשה בצירוף המסמכים המפורטים בסעיף ב' יש לשלוח באמצעות מייל: באמצעות מייל

מועד אחרון להגשת בקשה להיכלל במאגר המפעילים 22.5.22 שעה 15:00.

צור קשר- ביטוח והתקשרויות

שםתפקידטלפוןפקספניה
שםעו"ד כנרת שרגא-שרון תפקידמנהלת ביטוח והתקשרויותטלפון08-9726110פקס08-9268893פניהפניה מקוונת לעו
שםמירי קסיסתפקידרכזת מכרזים והתקשרויותטלפון08-9726110פקס08-9268893פניהפניה מקוונת למירי קסיס
שםדפנה בכר-זהביתפקידרכזת תביעות וביטוחטלפון08-9726250פקס08-9268893פניהפניה מקוונת לדפנה בכר-זהבי
שםעליזה רביבותפקידרכזת מכרזים והתקשרויותטלפון08-9726275פקס08-9268893פניהפניה מקוונת לעליזה רביבו


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד