אכיפת חניה

06/11/2018 כ"ח חשון תשע"ט

הסדרי החניה ואכיפתם בעיר מודיעין מכבים רעות מוגדרים

בחוק עזר למודיעין מכבים רעות (העמדת רכב וחנייתו), התשס"ח 2008

העירייה פועלת לשמירת הסדר הציבורי ולשיפור איכות החיים והסביבה של תושבי העיר.

תשלום דוח חניה

מדיניות אכיפת חנייה

עיריית מודיעין מכבים רעות פועלת לאכיפת חנייה שאינה חוקית.

דגש מיוחד יושם על אכיפה במקומות הבאים:

אכיפת חנייה ו/או עצירה אסורה על מדרכות, בכל רחבי העיר.
 אכיפת חנייה ו/או עצירה ללא תג נכה מתאים בחניה המיועדת לנכים, בכל רחבי העיר.
 אכיפת חנייה ו/או עצירה אסורה, במע"ר ובצירים המרכזיים בכל רחבי העיר.
 אכיפת חנייה ו/או עצירה אסורה בתחנת מוניות ובאוטובוס, בכל רחבי העיר.
 אכיפת חנייה ו/או עצירה אסורה באזור פריקה וטעינה בכל רחבי העיר.
 במתחם תחנת הרכבת פאתי מודיעין תבוצע אכיפה במקרים בהם תיווצר הפרעה לתנועה.
 באזור התעסוקה - הפארק הטכנולוגי (ליגד) אכיפת כל העבירות האמורות לעיל תחל ביום שני, ה- 13/4/15  לחץ כאן לכתבה בנושא.
 אכיפת חניה ו/או העמדת גרור או נתמך כשהוא מנותק מגורר או תומך, בכל רחבי העיר לחצו כאן לכתבה בנושא
 אכיפת חנייה ו/או עצירה אסורה באופן המהווה סכנה/ מפגע/ הפרעה לתנועה בכל רחבי העיר.

*"במע"ר", משמע – מרכז העסקים הראשי של העיר בהתאם לתכנית בניין עיר  וכמצורף במפה להלן
* "בכל רחבי העיר" משמע - לרבות איזור המלאכה-מרכז עינב (ישפרו) ואזור התעסוקה-הפארק הטכנולוגי (ליגד), אלא אם נאמר אחרת.

הסדרי חניה בתשלום:

החל מה-1 באפריל 2018 נכנסה לתוקף מדיניות חניה חדשה במרכז העיר מודיעין מכבים רעות לפיה החניה בחניונים הבאים כרוכה בתשלום אגרה. תושבי העיר פטורים מתשלום בהדבקת תו חניה תקף ע"ג שמשת הרכב.

ואלו החניונים :

חניון פארק ענבה דרום (החניון בסמוך לכניסה הראשית משדרות החשמונאים).

חניון פארק ענבה צפון (החניון שבקצה שדרות עמק זבולון, בצמוד למתחם המסעדות)
שימו לב! בימים א' עד ה' מהשעה 07:00 עד 09:00 החניה בחניון זה אסורה לכל באי החניון (כולל בעלי תו חניה עירוני).

לצורך קבלת תו החניה יש למלא כאן את הטופס המקוון.

נהג שיעמיד את רכבו בניגוד לחוק, תרשם כנגדו הודעת תשלום קנס בהתאם לשיעורי הקנס הקבועים בצו התעבורה (עבירות קנס), תשס"ב-2002.

יובהר כי הפעלת המדיניות כפופה לאילוצי מערכת וכח אדם.

האפשרויות העומדות בפניך עם קבלת הודעת הקנס:


(1) עליך לשלם תוך 90 יום מקבלת הודעת הקנס את הקנס כמפורט בהודעה, זולת אם תוך מועד זה תודיע כמפורט בפסקה (3) להלן כי
ברצונך להישפט. אם תוך המועד האמור לא תשלם את הקנס ולא תודיע כי ברצונך להישפט, תיווסף על הקנס תוספת פיגור כאמור
בסעיף 67 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977.

ניתן לשלם בסניפי בנק הדואר או באתר האינטרנט City Pay

(2) אם ברצונך להגיש בקשה לביטול הודעת תשלום הקנס מהעילות הקבועות בחוק, עליך למלא את פרטיך
בטופס בקשה לביטול הודעת הקנס, לפרט את נימוקיך לבקשה, ולשלוח אותה למען הרשום בה או באמצעות
פקס שמספרו 08-9718087 או באמצעות דואר אלקטרוני parking@modiin.muni.il

לתשומת לבך, עליך להגיש את בקשתך תוך 30 יום מיום קבלת הודעת הקנס.

(3) אם ברצונך להישפט על העבירה בבית המשפט, עליך למלא את פרטיך בטופס בקשה להישפט , לחתום עליו ולשלוח אותו למען
הרשום בו, בדואר רשום, תוך המועד שנקבע לתשלום הקנס.

(4) מי שהגיש בקשה לביטול הודעת קנס לא יהיה רשאי להודיע על רצונו להישפט, אלא תוך 30 ימים מיום המצאת ההודעה על החלטת
התובע בעניין הביטול.

טופס בקשה לביטול הודעת הקנס

טופס בקשה להישפט

צור קשר
אמצעי קשר פרטים
מענה טלפוני:בימים א'-ה' בשעות 8:00 –16:30
טלפון:08-6220312
פקס:08-9718087
פניה:parking@modiin.muni.il

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000