צו ארנונה והנחות

18/09/2019 י"ח אלול תשע"ט

ארנונה מהי?

הארנונה היא מס המוטל לפי חוק על כל בעל / מחזיק בנכס (דירות, חנויות, משרדים, תעשייה, קרקעות וכיוצ"ב) בתחום הרשות המקומית.
תעריפי הארנונה נקבעים לפי סוג הנכס, בהתאם לשימוש בו בפועל.

התעריפים נקבעים ומתעדכנים בכפוף לחוק ההסדרים במשק המדינה בין השאר, תקנות אלה קובעות עבור כל הרשויות בארץ את שיעור ההעלאה של המס לעומת השנה החולפת.

הארנונה מוטלת לתקופה של שנת כספים, מ-1 בינואר ועד ל-31 בדצמבר.

הארנונה מהווה מקור הכנסה מרכזי בתקציב הרשות, והיא מסייעת במימון הפעולות והשירותים שהרשות מעניקה לתושביה בתחומים מגוונים, כגון תרבות, רווחה, פינוי אשפה, ניקיון רחובות, תחזוקת כבישים, אחזקת גנים, תאורת רחובות ועוד.

חיוב הארנונה

לצרכי חישוב שטח בניין יובאו בחשבון מידות החוץ של המבנה. דהיינו, סך כל השטחים ברוטו של הבנייה בכל קומה וקומה, לרבות חדרים, חדרי כניסה, פרוזדורים, חדרי מדרגות,לובי, מטבח, אמבטיות, חדרי שירותים, מקלטים, ממ"דים, ממ"קים, חנויות מקורות, מחסנים, סככות, מרתפים, מרפסות מקורות וכל שטח מקורה אחר.

למרות האמור לעיל, בבניינים המשמשים למגורים יחושבו שטחי: מקלטים, ממ"קים, מחסנים, חניות מקורות, סככות ומרתפים הן אלו שבתחום הבניין או הצמודים אליו והן אלו שמחוץ לשטח הבניין, לפי 50% מתעריפם ויצורפו לשטח הבניין, ביחד יהוו את שטח הבניין לצורך חישוב הארנונה.

צו ארנונה
שםקישור
צו ארנונה לשנת הכספים 2020צו ארנונה לשנת הכספים 2020
צו ארנונה לשנת הכספים 2019צו ארנונה לשנת הכספים 2019
צו ארנונה לשנת הכספים 2018צו ארנונה לשנת הכספים 2018
צו ארנונה לשנת הכספים 2017צו ארנונה לשנת הכספים 2017
צו ארנונה לשנת הכספים 2016צו ארנונה לשנת הכספים 2016
צו ארנונה לשנת הכספים 2015צו ארנונה לשנת הכספים 2015
צו ארנונה לשנת הכספים 2014צו ארנונה לשנת הכספים 2014
אישור חריג להטלת ארנונה
שםקישור
אישור חריג להטלת ארנונה לשנת הכספים 2016אישור חריג להטלת ארנונה לשנת הכספים 2016
אישור חריג להטלת ארנונה לשנת הכספים 2015אישור חריג להטלת ארנונה לשנת הכספים 2015
אישור חריג להטלת ארנונה לשנת הכספים 2014אישור חריג להטלת ארנונה לשנת הכספים 2014
אישור חריג להטלת ארנונה לשנת הכספים 2013אישור חריג להטלת ארנונה לשנת הכספים 2013
אישור חריג להטלת ארנונה לשנת הכספים 2012אישור חריג להטלת ארנונה לשנת הכספים 2012
אישור חריג להטלת ארנונה לשנת הכספים 2010אישור חריג להטלת ארנונה לשנת הכספים 2010

הנחות ופטורים בשנת 2019


הנחה לבית מגורים

הנחה לבית עסק

הנחות למוסד מתנדב לטובת הציבור

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000