טפסים, הנחיות, חוקים ותקנות

16/07/2019 י"ג תמוז תשע"ט

טפסי גביה

שם טופסאופן הגשת הטופסקישור
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגוריםבמייל shira_s@modiin.muni.il או בפקס 08-6348707בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים
רשימת מסמכים לבקשה להנחה בארנונה כללית - ע"פ מבחן הכנסהשימת מסמכים לבקשה להנחה בארנונה כללית - ע
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים למחזיק שהוא "נזקק"במייל shira_s@modiin.muni.il או בפקס 08-6348707בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים למחזיק שהוא
רשימת מסמכים לבקשת הנחה מועדת הנחותבמייל shira_s@modiin.muni.il או בפקס 08-6348707רשימת מסמכים לבקשת הנחה מועדת הנחות
בקשה \ הצהרה על משפחה שבראשה הורה עצמאיבמייל shira_s@modiin.muni.il או בפקס 08-6348707הצהרה על משפחה שבראשה הורה עצמאי
הוראה לחיוב חשבון בהוראת קבע- ארנונה ואגרת שמירהבמייל ilan_f@modiin.muni.il או בפקס 08-6348707הוראה לחיוב חשבון בהוראת קבע- ארנונה ואגרת שמירה
הרשאה לחיוב חשבון באמצעות כרטיס אשראיבמייל ilan_f@modiin.muni.il או בפקס 08-6348707הרשאה לחיוב חשבון באמצעות כרטיס אשראי
בקשה לקבלת הנחה בארנונה לנכס ריקבמייל riki_c@modiin.muni.il או בפקס 08-6348707בקשה לקבלת הנחה בארנונה לנכס ריק
בקשה לקבלת הנחה בארנונה לנכס לא ראויבמייל sasi_b@modiin.muni.il או בפקס 08-6348707בקשה לקבלת הנחה בארנונה לנכס לא ראוי
בקשה להחזר כספי במייל dvora_b@modiin.muni.il או בפקס 08-6348707בקשה להחזר כספי
הצהרה על שינוי מחזיק/פינוי מושכרבמייל ilan_f@modiin.muni.il או בפקס 08-6348707הצהרה על שינוי מחזיק/פינוי מושכר
הצהרה על עסק בדירת מגוריםבמייל idan_c@modiin.co.il או בפקס 08-6348707הצהרה על עסק בדירת מגורים
טופס השגה על חיוב בארנונהבמייל ilan_f@modiin.muni.il או בפקס 08-6348707טופס השגה על חיוב בארנונה
בקשה להנחה בארנונה אזרח ותיק \ קצבת זקנהבמייל racheli_f@modiin.muni.il או בפקס 08-6348707בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים
רשימת מסמכים להנחה בארנונה אזרח ותיק \ קצבת זקנהבמייל racheli_f@modiin.muni.il או בפקס 08-6348707רשימת מסמכים להנחה בארנונה אזרח ותיק \ קצבת זקנה
אישור תושבבמייל ilan_f@modiin.muni.il או בפקס 08-6348707אישור תושב
פטור מארנונה לפרגולות (בדיקת חיוב קירוי בנכס שבחזקתך/בבעלותך)לצורך בדיקת חיוב קירוי זה בנכס שבחזקתך/בבעלותך, יש צורך במילוי הפרטים בטופס הבא

שילוט

שם טופסאופן הגשת הטופסקישור
חוברת הנחיות שילוטחוברת הנחיות שילוט
טופס בקשה להצבת שלט עד 10 מ''רבמייל idan_c@modiin.muni.il טופס בקשה להצבת שלט עד 10 מ''ר
טופס בקשה להצבת שלט מעל 10 מ''רבמייל idan_c@modiin.muni.il טופס בקשה להצבת שלט מעל 10 מ''ר
ערעור בגין אגרת שילוטבמייל idan_c@modiin.muni.il ערעור בגין אגרת שילוט

טפסי ההנדסה

לחצו כאן - להנחיות, נהלים וטפסים - אגף ההנדסה


שם טופסאופן הגשת הטופסקישור
הנחיות ובקשה להצבת תמרור לנכה המוגבל בתנועהבמייל sinora_m@modiin.muni.il הנחיות ובקשה להצבת תמרור לנכה המוגבל לתנועה

טפסי חינוך

שם טופסאופן הגשת הטופסקישור
פניה לאבחון בשירות הפסיכולוגי המשלים (בתשלום) מילוי הטופס בתיאום טלפוני מול השפ"ח 08-9262182טופס פניה לhttp://forms.gov.il/globalData/GetSequence/getsequence.aspx?formType=ivchun@modiin.muni.il
דף הסבר להורים בתום ועדת השמהדף הסבר להורים בתום ועדת השמה
ערעור על החלטת ועדת השמהועדת ערר במשרד החינוך באמצעות פקס 02-5601501 או בדואר כנפי נשרים 22 גבעת שמואל י-ם 91911ערעור על החלטה של ועדת השמה
בקשה לקבלת הנחה במערכת החינוךידני בקשה לקבלת הנחה במערכת החינוך
בקשה לקבלת הנחה בקייטנות ו/או בצהרוניםידני בקשה לקבלת הנחה בקייטנות ו/או בצהרונים
טופס בקשת העברהידניטופס בקשת העברה

טפסי חינוך - ביטוח תאונות אישיות

בירורים מול חברת הביטוח בימים א', ב', ד', ה' בין השעות 9:00 - 13:00 בטלפון 03-6235252


שם טופסקישור
פוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים - תשע"טפוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים - תשעט
פוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים - תשע"חפוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים - תשע
פוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים - תשע"זפוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים - תשע
פוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים - תשע"ופוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים -תשע
טופס תביעה - תאונות אישיות תלמידים - תשע"וטופס תביעה - תאונות אישיות תלמידים - תשע
פוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידי שטרם מלאו להם 3 שנים - תשע"הפוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידי שטרם מלאו להם 3 שנים - תשע
פוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים -תשע"הפוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים -תשע
טופס תביעה - תאונות אישיות תלמידים - תשע"הטופס תביעה - תאונות אישיות תלמידים - תשע
פוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים- תשע"דפוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים
הסדר כיסוי תאונות אישיות לתלמידים - תשע"דהסדר כיסוי תאונות אישיות לתלמידים - תשע
טופס תביעה - תאונות אישיות תלמידים - תשע"דטופס תביעה - תאונות אישיות תלמידים

טפסי חינוך - שכירת חדרים בבתי הספר

את הטפסים ניתן להגיש במייל rinat_s@modiin.muni.il או בפקס 08-9721029


שם הטופסקישור
מסמך מדיניות בנושא שימוש במבני חינוך לאחר שעות הלימודיםמסמך מסכם מדיניות הפעלה בשעות אחה
הנחיות למתן שימוש במתקני מוסדות חינוךהנחיות למתן שימוש במתקני מוסדות חינוך
טבלת תעריפים להשכרת חדרים בבתי הספרטבלת תעריפים להשכרת חדרים בבתי הספר
טופס בקשה לשימוש חד פעמי / רב פעמי במתקן עירוניטופס בקשה לשימוש חד פעמי / רב פעמי במתקן עירוני
הסכם לשימוש חד פעמי במתקן בית ספרהסכם לשימוש חד פעמי במתקן בית ספר

טפסי לשכת מנכ''ל

שם טופספניה
פנייה אל מנהלת מחלקת פניות הציבור טופס פניה לדינה קרמונה

טפסי פיקוח עירוני

את הטפסים ניתן להגיש במייל parking@modiin.muni.il או בפקס 08-9718087


שם הטופסקישור
טופס בקשה לביטול הודעת הקנס (טופס ערעור)טופס בקשה לביטול הודעת הקנס
טופס בקשה להישפטטופס בקשה להישפט

טפסי רישוי עסקים

לחצו כאן לחוקים טפסים והנחיות - קידום ורישוי עסקים

טפסי שירות וטרינרי

את הטפסים ניתן להגיש במייל dr_einav@modiin.muni.il


שם טופסקישור
העברת בעלות בעל חייםלחצו כאן לטופס העברת בעלות בעל חיים

טפסי כוח אדם

שם טופסקישור
טופס מועמדטופס מועמד

קריטריונים לבחינת הנצחה בעיר

שם הטופסקישור
קריטריונים לבחינת הנצחה בעיר מודיעין מכבים רעותקריטריונים לבחינת הנצחה בעיר מודיעין מכבים רעות

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000