שרות לתושב

26/04/2017 ל' ניסן תשע"ז
 

תשלומים וקופת העירייה


תשלומים (שאינם ארנונה) כגון: אגרות בניה, היטלים,מכרזים, קנסות, אגרות נישואין/רווקות ועוד, מתבצעים במחלקת הגזברות בימי א-ה בין השעות 8:30-15:30 בטלפון: 08-9394668 ו/או – 08-9726031 (ניתן להשאיר הודעה טלפונית)

המרכז שרות לאזרח


מרכז שירות לאזרח נותן מענה לתושבי העיר בתחומים הבאים:
מוקד העירוני/בטחוני לתלונות הציבור - 106
פניות ציבור בנושאי: שבר/שוטפים
משרד הפנים - רשות האוכלוסין
שירותי מידע ועזרים לציבור

מוקד העירוני/בטחוני לתלונות הציבור – 106


המוקד פועל 24 שעות ביממה לאורך ימי השנה.

ניתן לפנות אליו גם באמצעות טופס מקוון. השרות בפניות השוטפות מתבסס על אמנה רשותית אשר התכנים והזמנים בה מופיעים באתר האינטרנט העירוני.
התושבים מקבלים משוב ב- S.M.S עם קבלת הפניה ובעת תום הטיפול בה.

ניתן לפנות למוקד בטלפונים: 08-9726020 / 106

פניות ציבור בנושאי: שבר/שוטפים


המרכז מהווה את הגוף לקבלת פניות הציבור הכתובות, בתחום פניות השבר, מדובר בפניות אשר התושבים מצאו לנכון להעלותם בכתב ואשר באופן טבעי נועדו לפרט או להשלים פניות אשר התקבלו במוקד העירוני אך לא טופלו באופן המיטבי אם בכלל.


שםכתובתטלפוןפקספניה
מרכז שרות לאזרחתלתן 108-9726004073-2326340טופס פניה למרכז שרות לאזרח

משרד הפנים - רשות האוכלוסין

כחלק מהשירותים הניתנים לתושבי העיר מודיעין ומכבים רעות הוכשרו והוסמכו עובדי מרכז שרות לאזרח על ידי משרד הפנים לטפל ולתת שירותי רשות האוכלוסין בתחומים: דרכונים, תעודת זהות, תעודת לידה, תעודת פטירה, תמצית רישום, שינוי כתובת, הוספה/שינוי או בחירת שם.

השירות הינו ייחודי לתושבי העיר בלבד אשר כתובת מגוריהם העדכנית ברשומי רשות האוכלוסין היא בעירנו.

בחודש מרץ 2014 הורחב סל השירותים גם לתחום הנפקת דרכונים ות.זהות ביומטריים והוא משולב בכוח אדם של רשות האוכלוסין האחראים על התחום המקצוע כיום המרכז מתפקד כתת לשכה של רשות האוכלוסין הנותן את מירב השירותים אשר התושבים נדרשים אליהם בתחום זה, ללא צורך לנסוע למחוז בעיר רמלה ולקבלם בקבועי זמן מידיים, או קצרים ככל שניתן.

מהות השירותים והתיעוד הנדרש:
*תעודת זהות רגילה מונפקת במקום.
*תעודת זהות ביומטרית. נוכחות אישית חובה. זמן הנפקה 10 ימי עבודה (מחייב הגעה אישית לקבלתה).
*דרכון (ביומטרי + רגיל):
1.נוכחות אישית חובה. הדרכון ניתן ליחיד.
2.על בקשת הדרכון עבור קטין שטרם מלאו לו 18 שנה, יחתום אחד ההורים. ובחתימת המבקש יחתום הקטין.
נוכחות ההורה והקטין חובה.
3.קטין שהוריו אינם נשואים זה לזה, חייבים לחתום על הסכמה להנפקת דרכון בנוכחות הפקיד בלשכה.
נוכחות שני ההורים והקטין חובה.
4.בקשה לדרכון - רשאי להגיש אזרח ישראלי בלבד.
5.לבקשה יש לצרף תעודה זהות, דרכון קודם, 2 תמונות פספורט עדכניות זהות בדרכון ביומטרי אין צורך בתמונות (תצלומים במדים או באיכות גרועה לא יתקבלו).
6.עלות הדרכון - ביומטרי או רגיל: קטין עד גיל 18 = 140 ₪ (יונפק ל- 5 שנים) אין אפשרות לעדכן תמונה.
בגיר מגיל 18 = 280 ₪ (יונפק ל-10 שנים).

הערות:
ניתן לשלם תעריפים מוזלים באמצעות אתר האינטרנט של משרד הפנים (הגשת הבקשה ואישור תשלום במרכז שרות לאזרח)
תושב המבקש תעודת זהות ביומטרית יוכל להנפיק רק דרכון ביומטרי ולהפך.
הדרכון ישלח לבית בדואר רשום תוך 10 ימי עבודה.
בבקשה לדרכון ביומטרי באם הדרכון הרגיל בר תוקף של שנתיים ויותר = ללא תשלום.
תמונות (תצלומים במדים או באיכות גרועה לא יתקבלו).


מהות השירותים הניתנים במקוםעל התושב להביא
שינוי כתובת תעודת זהות מלאה + חוזה דירה (המבקש לעבור לכתובת בעיר שגרה בו משפחה, יידרש לנוכחות אישית (חובה) ואישור בעל הנכס בפני פקיד רישום
תעודת לידה לרישום ראשוני תעודת זהות מלאה + הודעת ילוד
תעודת לידה תעודת זהות מלאה
תעודת פטירה תעודת זהות מלאה (למשפחה מקרבה ראשונה)
תמצית רישום תעודת זהות מלאה (נוכחות המבקש חובה)
תעודת חיים תעודת זהות מלאה (נוכחות המבקש חובה)
בירור פרטים על נוסע תעודת זהות מלאה (נוכחות המבקש חובה)
איתור מען תעודת זהות מלאה של בעל המען המבוקש (נוכחות המבקש חובה) = 20 ₪
ת.ז. ראשונה (לא ביומטרית)2 תמונות פספורט עדכניות זהות ותעודת זהות מלאה של אחד ההורים (נוכחות המבקש חובה)
ת.ז. בלויה2 תמונות פספורט עדכניות זהות והתעודה הבלויה
ת. זהות ספח אבוד החלק העליון של ת. הזהות (התמונה) (נוכחות המבקש חובה)
ת. זהות גנובה/אבודה מחייב דרכון \ ת. חוגר + 2 תמונות (נוכחות המבקש חובה) = 115 ₪ תשלום במזומן / צ'ק בלבד
תעודה המעידה על אזרחותתעודת זהות מלאה (נוכחות המבקש חובה)= 90 ₪ תשלום במזומן / צ'ק בלבד
תעודה המעידה על שינוי שםתעודת זהות מלאה (נוכחות המבקש חובה) = 15 ₪
ת. זהות שינוי בפרטים אישיים2 תמונות פספורט עדכניות זהות, ת. זהות ומסמכים לאימות השינוי ודרכון (נוכחות המבקש חובה)
ת. זהות בעקבות שינוי שם 2 תמונות פספורט עדכניות זהות, ת. זהות ודרכון = 115 ₪
דרכון רגיל (לא ביומטרי) לקטין עד גיל 18נוכחות הילד חובה עם אחד ההורים + 2 תמונות פספורט עדכניות זהות + דרכון + ת. זהות של ההורה = 140 ₪ תשלום במזומן/צ'ק בלבד (הורים שאינם נשואים זה לזה (פרטים אצל נציגת השרות)
דרכון רגיל (לא ביומטרי) בשלב מעבר מקטין לבגיר נוכחות אישית חובה + 2 תמונות פספורט עדכניות זהות + דרכון + ת. זהות = 280 ₪ תשלום במזומן / צ'ק בלבד
דרכון רגיל (לא ביומטרי) לבגיר 2 תמונות פספורט עדכניות זהות + דרכון + ת. זהות = 280 ₪ תשלום במזומן / צ'ק בלבד
תעודת מעבר נוכחות אישית חובה + 2 תמונות פספורט עדכניות זהות + ת. זהות = 140 ₪ תשלום במזומן / צ'ק בלבד
דרכון ביומטרי לקטין נוכחות הילד חובה עם אחד ההורים + דרכון + ת. זהות של ההורה = 140 ₪ תשלום במזומן/צ'ק/אשראי (הורים שאינם נשואים זה לזה פרטים אצל נציגת השרות)
דרכון ביומטרי במעבר מקטין לבגיר נוכחות אישית חובה + דרכון + ת. זהות = 280₪ תשלום במזומן/צ'ק /אשראי
דרכון ביומטרי לבגיר נוכחות אישית חובה + דרכון + ת. זהות = 280₪ תשלום במזומן/צ'ק /אשראי
ת. זהות ביומטרינוכחות אישית חובה + ת.זהות מגיל 16

טפסי מרשם אוכלוסין

שירותי מידע ועזרים לציבור


מרכז שירות לאזרח מהווה את הכתובת הראשונית לתושבים החדשים המאכלסים את העיר מידי שנה בשנה. במסגרת תהליך האכלוס ניתן לתושבים שני רבדים של מיידעים:

בתהליך רכישת הדירה, בטרם קנייתה
בד"כ אופי המידע הינו בתחום הנתונים הסביבתיים של אזור המגורים העתידי, כגון: מהם תכניות הפיתוח מול הבית (ברמת ההתמצאות), מהם כבישי הגישה וייעודם, היכן בתי הספר ,גני ילדים ומעונות במרחב, היכן המרכזים המסחריים, עקרונות התחבורה הציבורית או היכן מגרש המשחקים הקרוב לביתם.

לאחר תהליך הרכישה
משתנה רמת המידע והדגש הינו לפעילות החיים היום יומיים השוטפים כגון: מידע על קופ"ח, תורנות בתי-מרקחת, שעות התחבורה, שעות פתיחת הדואר, חוגים, קייטנות, צהרונים, בתי כנסת, מספרי חירום, הסברים לתהליכי רישום, בקשות להנחה וכדומה.

נלווה לתהליך מסירת המידע, הסברים ברמות התמצאות על מפות מתחמי הבניה בעיר, פירוט ומיקום מוסדות החינוך/ציבור, צירי גישה וכדומה.

שירותים ללא תשלום
במרכז ניתנים ללא תשלום עזרי ועלוני מידע כדוגמת מפת העיר, חוברת הארנונה מדבקות של מספרי טלפון חירום, קופ"ח, תחבורה ציבורית, חוברת אירועי תרבות, שעות תפילה ואירועי דת בחגים ועוד.

צור קשר

ימי ושעות קבלת הקהל במרכז שרות לאזרח ומשרד הפנים רשות האוכלוסין


ימיםשעות פעילות
ראשון, שני, שלישי וחמישיבוקר: 08:00 - 12:00
שניאחה"צ: 14:30-17:00
רביעיאחה"צ: 13:30-17:00


חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000