ועדות רשות

29/11/2018 כ"א כסלו תשע"ט
פורום חינוך
יו''ר הפורום - מויש לוי / עדי מן
חברי הפורום: חברי ועדת חינוך ותושבים
פנייה ליו"ר הפורום: טופס פניה למויש לוי
ועדת היגוי למחשוב
יו"ר הועדה - ברוך בוחניק
חברי הועדה: נציג תושבים
פנייה ליו"ר הועדה: טופס פניה לברוך בוחניק
ועדת שוויון חברתי ומגדרי
יו"ר הועדה - עדי מן
חברי הועדה: הילה בן אליעזר, נגה כץ רפפורט, עדי בן אברהם, שחר מי-און וגלעד ביהרי
פנייה ליו"ר הועדה: טופס פניה לעדי מן
ועדת הנצחה
יו"ר הועדה - שלמה פסי
חברי הועדה: מויש לוי ונציג ציבור - חיים צמח
פנייה ליו"ר הועדה: טופס פניה לשלמה פסי
ועדת תרבות
יו"ר הועדה - אלעד שמעונוביץ
חברי הועדה: עמיחי זליג ונגה כץ רפפורט
פנייה ליו"ר הועדה: טופס פניה לאלעד שמעונוביץ
ועדת נוער
יו"ר הועדה - אלעד שמעונוביץ
חברי הועדה: שמעון גואטה ונגה כץ רפפורט
פנייה ליו"ר הועדה: טופס פניה לאלעד שמעונוביץ
ועדת ספורט
יו"ר הועדה - עדי בן אברהם
חברי הועדה: הילה בן אליעזר ואלי סבח
פנייה ליו"ר הועדה: טופס פניה לעדי בן אברהם
ועדת צעירים
יו"ר הועדה - אלעד שמעונוביץ
חברי הועדה: שמעון גואטה
פנייה ליו"ר הועדה: טופס פניה לאלעד שמעונוביץ
ועדת שמות
יו"ר הועדה - אלעד שמעונוביץ
חברי הועדה: ברוך בוחניק ואיתי אלמוג-בר
פנייה ליו"ר הועדה: טופס פניה לאלעד שמעונוביץ
ועדת קידום עסקים וטיפוח יזמות
יו"ר הועדה - שחר מי-און
חברי הועדה: ברוך בוחניק ועמיעד טאוב
פנייה ליו"ר הועדה: טופס פניה לשחר מי-און
ועדת מלגות
יו"ר הועדה - נגה כץ רפפורט
חברי הועדה: עדי מן ועדי בן אברהם
פנייה ליו"ר הועדה: טופס פניה לנגה כץ רפפורט
ועדת תרבות תורנית
יו"ר הועדה - נגה כץ רפפורט
חברי הועדה: ברוך בוחניק ועמיחי זליג
פנייה ליו"ר הועדה: טופס פניה לנגה כץ רפפורט
ועדת טכנולוגיות וערים חכמות
יו"ר הועדה - ברוך בוחניק
חברי הועדה: שחר מי-און ומויש לוי
פניה ליו"ר הועדה: טופס פניה לברוך בוחניק
ועדה לתכנון אסטרטגי
יו"ר הועדה - ברוך בוחניק
חברי הועדה: אילן יאיר בן סעדון, אלעד שמעונוביץ, עמיעד טאוב ומויש לוי.
פניה ליו"ר הועדה: טופס פניה לברוך בוחניק
פורום לקידום והקמת מרכז רפואי
יו"ר הועדה - ברוך בוחניק
חברי הועדה: שמעון גואטה
פניה ליו"ר הועדה: טופס פניה לברוך בוחניק
ועדת לשירותים חברתיים
יו"ר הועדה - עמיעד טאוב
חברי הועדה: אילן יאיר בן סעדון, גלעד ביהרי ועדי בן אברהם
פנייה ליו"ר הועדה: טופס פניה לעמיעד טאוב
ועדת קליטה
יו"ר הועדה – נגה כץ רפפורט
חברי הועדה: הילה בן אליעזר ואלי סבח
פנייה ליו"ר הועדה: טופס פניה לנגה כץ רפפורט
ועדת אזרחים ותיקים (גמלאים)
יו"ר הועדה - מויש לוי
חברי הועדה: שלמה פסי, נגה כץ רפופורט וגבי אדרי
פנייה ליו"ר הועדה: טופס פניה למויש לוי
ועדת דת
יו"ר הועדה - עמיעד טאוב
חברי הועדה: עמיחי זליג וברוך בוחניק
פנייה ליו"ר הועדה: טופס פניה לעמיעד טאוב
ועדת חינוך ממלכתי דתי פורמלי ובלתי פורמלי
יו"ר הועדה - עמיעד טאוב
חברי הועדה: עמיחי זליג וברוך בוחניק
פנייה ליו"ר הועדה: טופס פניה לעמיעד טאוב
ועדת בריאות
יו"ר הועדה - ברוך בוחניק
חברי הועדה: גבי אדרי ונגה כץ רפפורט
פנייה ליו"ר הועדה: טופס פניה לברוך בוחניק
ועדה לקידום רווחת בעלי החיים
יו"ר הועדה - שחר מי-און
חברי הועדה:
פניה ליו"ר הועדה: טופס פניה לשחר מי-און
ועדה לפיתוח אזורי התעסוקה והמלאכה
יו"ר הועדה - שחר מי-און
חברי הועדה: הילה בן אליעזר וברוך בוחניק
פניה ליו"ר הועדה: טופס פניה לשחר מי-און
ועדת תיירות ושימור אתרים
יו"ר הועדה - שמעון גואטה
חבריהועדה: הילה בן אליעזר ואיתי אלמוג-בר
פנייה ליו"ר הועדה: טופס פניה ל שמעון גואטה
ועדת התנדבות
יו"ר הועדה - מויש לוי
חברי הועדה: הילה בן אליעזר, שמעון גואטה, אלי סבח, נגה כץ רפפורט ועדי בן אברהם
פנייה ליו"ר הועדה: טופס פניה למויש לוי
ועדה לקידום ההשכלה הגבוהה והקמת מוסד אקדמי
יו"ר הפורום - הילה בן אליעזר
חברי הפורום: יורם כרמון, דנה חפץ טוכלר, גיא עידו, צחי כץ, גזבר העירייה ומתי אלפר
פנייה ליו"ר הפורום: טופס פניה להילה בן אליעזר

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000