אודות האתר

18/05/2020 כ"ד אייר תש"פ

ברוכים הבאים לאתר של עיריית מודיעין מכבים רעות

מאז קום המדינה חלמו מנהיגי ישראל להחיות את היישוב היהודי הקדום "מודיעים", סמל לגבורה החשמונאית ולשימור הזהות היהודית והלאומית של עם ישראל. בהקמת העיר מודיעין בשנות ה-90 הוגשם חלום יהודי עתיק וניתן האות לתקומה הישראלית התוססת. מודיעין מכבים רעות, שהחלה להתאכלס בשנת 1996, מסמלת עידן חדש בבניין ערים בישראל. בחזון תכנונה של העיר, נרקם מודל של עיר חדשנית ומודרנית שכל מעייניה באיכות חיי התושבים וברווחתם.

כדי לענות על צרכי העיר הגדלה והמתפתחת ועל מנת לשפר ולייעל את הקשר הבלתי אמצעי בין התושב לרשות, האתר נבנה בכלים טכנולוגיים חדשניים ומתקדמים.

האתר משלב מספר מערכות מתקדמות למתן מידע עדכני לתושב.

בין המערכות הבולטות ניתן לציין :

 • מערכת לקבלת מידע גיאוגרפי מתקדמת המאפשרת קבלת מידע חזותי על מתחמים,
  מוסדות חינוך, מוסדות ציבור, רחובות ואלמנטים גיאוגרפיים אחרים.

 • מערכת תיק תושב מאפשרת קבלת מידע מרוכז על השירותים השונים הניתנים ע"י
  העירייה לתושב/ת.

 • טופס פניה מקוון למחלקות השונות ולמוקד העירוני המבטיח יחס אישי ומענה מהיר
  מול גורמי העירייה הרלוונטיים.

 • מערכת חכמה להצגה של אירועי תרבות ואירועים אחרים בדף הבית

 • מערכת להצגה של מידע חשוב בחלון על סדר היום שנמצא בדף הבית

 • מערכת תשלומים מקוונים.

 • מערכת לרישום תלמידים למוסדות חינוך (בזמן רישום תלמידים)

  באתר ניתן למצוא מידע בגוון רחב של נושאים ושירותים הניתנים ע"י העירייה, בכלל זה ניתן לקבל מידע על מירב השירותים הניתנים, אופן קבלת השירות, הפעולות הנדרשות לקבלת השרות ואכן הורדת טפסים רלוונטיים.

  בנוסף לכך ניתן למצוא מידע על אמנת השרות וכן על אופן קבלת השירותים הניתנים באמנה.

 • בהמשך יתווספו מערכות נוספות לשימוש ולנוחיות התושבים / גולשים.

 • בעת אפיון האתר ניתן דגש רב על עמידה של האתר בתקנים וכן על הנגשתו למוגבלים,
  לצורך כך נבחרו טכנולוגיות שמאפשרות גמישות ושעמדות בתקנים של עולם האינטרנט.

תנאי שימוש

כללי: ברוכים הבאים לאתר העירוני של עיריית מודיעין מכבים רעות (להלן גם: "העירייה").
העירייה מציעה את המידע בשירות מקוון זה/ באתר מידע ברשת האינטרנט (להלן: "השירות") בכפוף לתנאים הבאים.
"משתמש"- משמעו כל אדם או תאגיד היוצר קשר או מתקשר עם השירות.
הפרסומים באתר זה נועדו לסייע לציבור בגישה למידע אודות עבודת אגפי העירייה והמחלקות השונות בה, לרבות שעות קבלת קהל, פרסומים אודות פעילויות ואירועים עירוניים בתחומים שונים לרבות: חינוך, תרבות ופנאי ועוד.
המידע המתפרסם באתר הינו כללי ואין בו כדי להוות תחליף לבדיקה או לקבלת מידע בנושא מסוים הנדרש באופן ספציפי למשתמש מסוים. מידע זה אינו בא כתחליף לעיון בחומר המקורי ואין בו כדי להטיל על העירייה חובה כלשהי כלפי המשתמש במידע. בכל מקרה, המידע המפורסם בפרסומים הרשמיים של העירייה גובר על המידע המפורסם באתר זה.
אתר האינטרנט העירוני מוגבל לשימוש אישי ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב מהעירייה. חל איסור מוחלט לבצע שינויים באתר או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון או למכור כל פריט מפריטי המידע, התוכנה או השירותים שמקורם באתר זה. למען הסר ספק, מובהר כי המשתמש יישא באחריות לאופן השימוש שלו במידע ובשירות שניתן באתר.

זכויות יוצרים: על פי דיני זכויות היוצרים החלים בישראל ועל פי אמנות בינלאומיות, זכויות היוצרים בפרסומי העירייה שייכים לעירייה, לרבות הפרסומים באתר אינטרנט זה. "פרסומים" – טקסטים, תמונות, איורים, מפות, קטעי וידאו, קטעי צליל, קבצי מלל, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: "החומר המוגן"), וזאת אלא אם נקבע מפורשות כי זכויות היוצרים שייכות לגורם אחר.
המשתמש רשאי לעשות שימוש הוגן בחומר המוגן, כהגדרתו בחוק זכויות יוצרים, תשס"ח-2007, כאשר שימוש בחומר המוגן ייעשה תוך ציון המקור ממנו נלקח החומר המוגן.
על המשתמש חל איסור לפגום בחומר המוגן, לסלפו, לשנותו בכל צורה שהיא וכן לבצע פעולה פוגענית ביחס לאותו חומר שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבוד או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

אחריות: השירות מוצע לציבור כמו שהוא (AS IS) ועיריית מודיעין מכבים רעות לא תישא באחריות להתאמת השירות לצרכי המשתמש. כמו-כן, העירייה לא תישא באחריות לנזק ככל שייגרם למשתמש ו/או כל צד שלישי עקב השימוש בשירות זה ו/או במידע הכלול בו. "נזק"- כל נזק, בין במישרין בין בעקיפין, לרבות נזק שנגרם כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע בשירות, ממידע שגוי ו/או מטעה המופיע בשירות, מהשבתתו הזמנית או הקבועה של השירות, משימוש ביישומים או יישומי תוכנה שהורדו ישירות או באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה משימוש בשירות ממחיקה או שינוי או כל שיבוש אחר שנגרם למידע המופיע בשירות או מכל נזק שהוא שנגרם כתוצאה משימוש באתר אחר המקיים קישוריות בינו ובין אתר העירייה.
המשתמש בלבד נושא באחריות לגבי האופן בו הוא עושה שימוש בשירות ו/או במידע המתפרסם בשירות וכן לכל נזק העשוי להיגרם כתוצאה משימוש כאמור.
העירייה אינה אחראית לכל טעות, סתירה, השמטה, תוספת, שיבוש פגם או ליקוי אחר המצוי במידע, והנוסח המחייב הוא אך ורק הנוסח המקורי של המידע כפי שהתפרסם ברשומות או כפי שמופיע ברישומי העירייה.

הגנת הפרטיות: ייתכן שהמשתמש יתבקש לצורך הרשמה או ביצוע פעולות באתר למלא את פרטיו האישיים אודותיו, כגון: שמו, כתובת מגוריו וכתובת דואר אלקטרוני שלו. העירייה תעשה שימוש במידע שנמסר לה בהתאם להוראות הדין לרבות שימוש בפרטים לצרכים פנימיים של העירייה, שיפור השירות, יצירת קשר עם המשתמש ולצרכים סטטיסטיים.
העירייה לא תמסור פרטים אישיים של משתמשים לצדדים שלישיים בניגוד לדיני הגנת הפרטיות. אולם, במידה ומסירת הפרטים תידרש על ידי גוף ממשלתי הפועל על פי דין או על פי צו בית משפט או במסגרת הליכים משפטיים המתנהלים כנגד עיריית מודיעין מכבים רעות- העירייה תמסור את הפרטים של המשתמש הרלוונטי תוך שמירה על פרטיותו של המשתמש ככל שניתן בנסיבות העניין.

קישורים: בשירות זה נמצאים קישורים לאתרים אחרים, ואלו נועדו לנוחות המשתמשים בלבד. תנאי שימוש אלה יחולו גם על השימוש בקישורים אלו, ואין בהם כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.
לעניין הקישורים לאתרים חיצוניים, שאינם שייכים לעירייה, אין בינם לבין עיריית מודיעין מכבים רעות יחסים משפטיים ו/או מסחריים ואין לעירייה כל שליטה או זכות בחומר המצוי באתרים אלה ואין לעירייה אחריות לתוכן החומר המוצג באתרים אלו.
יובהר, כי אין בקישורים אלו משום מתן תוקף, אישור, המלצה או העדפה על ידי עיריית מודיעין מכבים רעות לאותם אתרים מקושרים , לרבות מסמכים, פרסומים וכל חומר אחר המופיע בהם, למפעילי האתרים או לתכנים המוצגים בהם.

מערכת מפות: עיריית מודיעין מכבים רעות יצרה מפה לשירות הציבור. המידע הכלול במפה מגיע ממספר מקורות, הוא למטרות כלליות ולמתן מידע ראשוני בלבד, אינו בהכרח שלם ויתכן ויחולו בו אי דיוקים.
המידע אינו מהווה תחליף להתייעצות מקצועית בכל נושא.
בשימוש במפה, המשתמש יודע ומסכים לכך שכל הסתמכות על המידע המוצג במפה מעבר לידיעה כללית – הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש ואין לעיריית מודיעין מכבים רעות אחריות כלשהי בעניין זה.

אתר זה הוקם על ידי עיריית מודיעין מכבים רעות

הקמת האתר, ריכוז והזנת מידע: צוות אגף טכנולוגיות, מחשוב ומערכות מידע: נוית פלייסיג, קלייר שוחט, מורן לביא, גל צדקיהו וגיא שפר בראשות מוטי מזרחי
צוות מחלקת הדוברות: יעל בן דרור והילה גרינוולד בראשות אייל מלול

 • את תהליך פיתוח ממשק המשתמש front-end של האתר ביצעה חברת A&Y בניית אתרים כאשר את תהליך האפיון ועיצוב ה- ui ביצעה חב' הבת שלה פיטנגו ux המתמחה בעיצוב ממשקי משתמש למערכות

פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד