מאגרי מידע

11/06/2023 כ"ב סיון תשפ"ג

תיאור ומטרות מאגרי המידע העירוניים

שם מאגרמטרה
שם מאגררישוי ופיקוח על הבנייהמטרהניהול רישוי ופיקוח על הבניה.
שם מאגרשכר ומשאבי אנושמטרהניהול משאבי אנוש ושכר בעירייה.
שם מאגרמערכות יוצרות חיובמטרהניהול גביית מיסים לפי פקודת העיריות , בדיקת זכאות האזרח והענקת פטורים על פי קריטריונים ,מתן אישורים לטאבו ,השגות בדבר חיוב ארנונה לפי החוק.
שם מאגרמערכת רווחהמטרהניהול נושאי הרווחה.
שם מאגרמערכת מידע גיאוגרפימטרהמידע גיאוגרפי על פריטים הממשמש את מערכת המיפוי ומסייע לתחזוקה ופיתוח העיר.
שם מאגרמערכת מרשם אוכלוסיןמטרהמאגר המשמש לניהול מרשם התושבים בעיר.
שם מאגרמוקד עירונימטרהניהול פניות תושבים אל העירייה ומעקב אחר הטיפול בפניות.
שם מאגרדיוור מקווןמטרהמאגר הרשומים באתר העירייה המשמש לצורך שליחת עלוני מידע אליהם על פי אישורם.
שם מאגרדיווח נוכחותמטרהניהול דיווח נוכחות.
שם מאגררישוי עסקיםמטרהניהול רישוי עסקים בעיר.
שם מאגרמינהל תלמידיםמטרהמאגר המנהל את התלמידים במוסדות החינוך בעיר.
שם מאגרהנהלת חשבונות וספקיםמטרההנהלת חשבונות של העירייה.
שם מאגרעוליםמטרהניהול נתוני עולים חדשים וסיוע בתהליכי הקליטה.
שם מאגררשת הספריותמטרהניהול רשימת מנויים לספרייה העירונית.


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד