מידע לפינוי גזם וגרוטאות

13/11/2023 כ"ט חשון תשפ"ד

גזם, קרטונים וגרוטאות


גזם וגרוטאות ניתן להוציא לשטח הציבורי אך ורק בימים אשר נקבעו באזור מגוריכם בהתאם לטבלא המופיעה מטה (להלן – ימי  ההוצאה). הפסולת תפונה ע"י העירייה למחרת היום - תשומת לב כי אין להוציא פסולת ביום הפינוי.

יש להניח את הגזם והגרוטאות על שפת המדרכה, במפרץ חניה ציבורי או בכל מקום אחר במרחב הציבורי הגלוי והנגיש למשאית הפינוי - זאת בלבד שיוותר מעבר של כ- 1.20 מטר להולכי רגל ושלא תהא כל חריגה לעבר נתיב נסיעה אשר תסכן או עלולה לסכן את תנועת כלי הרכב.

חל איסור להניח פסולת על גבי ערוגות, צמחייה, טפטפות מערכות השקייה, מתקני ביוב, ניקוז, שוחות של בזק וכיוצ"ב או בקרבת מתקנים שונים כגון תחנת אוטובוס, עמודי חשמל, מתקני גז, מתקני מים, ברזי כיבוי אש, תמרורים, עמודי תאורה וכיוצ"ב. עלים וכסחת דשא יש להכניס לשקיות סגורות.

אריזות קרטון יש לקפל, לשטח, לאגד ולהניח לצד הפח הכחול או ביחד עם ערימות הגזם (בימים ובתנאים הקבועים להוצאת גזם).

הוצאת גזם וגרוטאות חריגים, בגודלם בהיקפם או בסוגם כגון: חפצים שבירים העשויים זכוכית, כמות גדולה של גזם, גזעים, תנור, מקרר, וכד' מחייבת תיאום מראש עם המוקד העירוני.

פסולת בניה

חל איסור מוחלט על השלכת פסולת בניה במיכלי האצירה, בביתני האשפה ובמקומות ציבוריים.

על ציבור בוני ו/או משפצי הבתים בעיר מוטלת החובה לאיסוף ופינוי פסולת הבניין הנוצרת כתוצאה מעבודות הבניה או השיפוץ ופינויה לאתרים מורשים לפינוי פסולת בניין.

לרשימת האתרים – לחץ כאן

מפני האשפה והגזם מבצעים את עבודתם למניעת מפגעי תברואה ולשיפור איכות החיים והסביבה, אנא גלו סובלנות בכבישים ואפשרו לעובדים לבצע את מלאכתם.

מידע על ימי פינוי, ניתן למצוא כאן בדף ימי פינוי אשפה ומיחזור וכן במוקד העירוני 106.

תשומת לב כי הפועל בניגוד להנחיות אלו צפוי לקנס עפ"י חוק!פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד