מועצת העיר

31/05/2023 י"א סיון תשפ"ג

מועצת הרשות כבית נבחרים

מועצת הרשות הינה הפורום העליון המוסמך לקבוע את אורחות החיים ביישוב בו היא מכהנת. מועצת הרשות משמשת כבית הנבחרים המקומי. ככזאת הינה גוף פוליטי-דמוקרטי, שאמור לבטא את כיווני הפעילות ואת סך הרצונות של התושבים כפי שבאו לכלל ביטוי בתוצאות הבחירות לרשות.

תפקיד מועצת הרשות לחוקק חוקי עזר, לדון ולהחליט על הנושאים העומדים על סדר יומה של הרשות וכן לבקר את פעולותיה.

מועצת הרשות הינה גוף שלטוני מקומי בתחום שיפוטה של הרשות, אך היא כפופה להוראות החוק והשלטון המרכזי, אשר מגדירים את סמכויותיה וחובותיה תוך קיום מערכת של הנחיה  ובקרה.

מועצת הרשות הנה הזירה הפומבית להתגוששות פוליטית, להשמעת דעות והערות ולהתמודדות על תשומת הלב המיידית של הציבור והתקשורת.

ציטוט מתוך חוברת הדרכת נבחרים ברשויות המקומיות, משרד הפנים, האגף למנהל מוניציפאלי.

חברי מועצת העיר

ישיבות מועצת העיר

הסכמים קואליציונים

מועצות העיר הקודמות


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד