עסקים עם רישיונות נכון ליום 16.02.2020

רישיוןשם עסקרחובביתתוקףמהות עסקקבוצה
רישיון100000002שם עסקרוזנפארםרחובעמק החולהבית76תוקףמתחדשמהות עסקבית מרקחתקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון100035002שם עסקגולד מרקטרחובעמק דותןבית33תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון100037000שם עסקסופר סל שלירחובעמק איילוןבית21תוקףמתחדשמהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון100037001שם עסקסופר סל שלירחובעמק איילוןבית21תוקףמתחדשמהות עסקחנות ששטח המכירה הואקבוצהמסחר ושונות
רישיון100037002שם עסקסופר סל שלירחובעמק איילוןבית21תוקףמתחדשמהות עסקמרכול עם טיפולקבוצהמזון
רישיון100042013שם עסקפיצוציית מרל"זרחובעמק דותןבית66תוקףמתחדשמהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון100052000שם עסקמספריים של מרקרחובעמק החולהבית76תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון100056006שם עסקמייק בורגררחובעמק איילוןבית21תוקףמתחדשמהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון100057001שם עסקהפיצוחייהרחובעמק איילוןבית212תוקףמתחדשמהות עסקמרכול פיצוצייהקבוצהמזון
רישיון100058000שם עסקמכבסת אקספרסרחובעמק איילוןבית203תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמכבסה/וניקוי יבש בלבקבוצהמסחר ושונות
רישיון100062011שם עסקשופרא בית מאפהרחובעמק החולהבית76תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל ללא אלכוהולקבוצהמזון
רישיון100070002שם עסקדוד לוירחובעמק איילוןבית21תוקףמתחדשמהות עסקמספרה ומניקורקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון100086000שם עסקמכולת "חן יוסף"רחובעמק החולהבית9תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון100088005שם עסקפיצה דומינורחובעמק איילוןבית21תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל ללא משקאותקבוצהמזון
רישיון100094000שם עסקדני מוררחובגינת דותןבית10תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון100095000שם עסקמקווהרחובגינת דותןבית59תוקףמתחדשמהות עסקמקווהקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון100099003שם עסקלומיטורחובעמק החולהבית8תוקףרשיון זמנימהות עסקאיטליז ודגיםקבוצהמזון
רישיון100279010שם עסקמחסני השוקרחובגינת דותןבית32תוקףמתחדשמהות עסקחנות מעל 800 מטרקבוצהמסחר ושונות
רישיון100279011שם עסקמחסני השוקרחובגינת דותןבית32תוקףמתחדשמהות עסקמרכול עם טיפולקבוצהמזון
רישיון100279012שם עסקמחסני השוקרחובגינת דותןבית32תוקףמתחדשמהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון100289004שם עסקדומינו'ס פיצהרחובגינת דותןבית6תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון100305000שם עסקמספרה_אילנהרחובעמק החולהבית12תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון100319000שם עסקעיצוב שיער קיפודןרחובקיפודןבית1תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון100341004שם עסקמספרת מיכאל לוירחובעמק החולהבית7תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון100360002שם עסקמוניות העיר מודיעיןרחובאזור התעסוקהבית999תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקהסעת נוסעים_תחנת מונקבוצהרכב ותעבורה
רישיון100411000שם עסקמינימרקט קגןרחובעמק דותןבית33תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמעדנייהקבוצהמזון
רישיון100458002שם עסקמגה קמעונאות בע"מרחובעמק בית שאןבית32תוקףמתחדשמהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון100458008שם עסקמגה קמעונאותרחובעמק בית שאןבית32תוקףמתחדשמהות עסקחנות מעל 800 מ"רקבוצהמסחר ושונות
רישיון100458009שם עסקמגה קמעונאותרחובעמק בית שאןבית32תוקףמתחדשמהות עסקמרכול עם טיפולקבוצהמזון
רישיון100477000שם עסקמקווה אליהו הנביארחובאליהו הנביאבית14תוקףמתחדשמהות עסקמקווהקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון100479008שם עסקפיצוץ בסיאסטהרחובעמק החולהבית76תוקףמתחדשמהות עסקמרכול שאין בן טיפולקבוצהמזון
רישיון100485000שם עסקסופר פארםרחובעמק בית שאןבית32תוקףמתחדשמהות עסקבית מרקחתקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון100493001שם עסקהולמ'ס פלייסרחובעמק דותןבית48תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמכון כושרקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון100493002שם עסקהולמ'ס פלייסרחובעמק דותןבית48תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון100493003שם עסקהולמ'ס פלייסרחובעמק דותןבית48תוקףמתחדשמהות עסקמכון יופי וקוסמטיקהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון100493025שם עסקהולמ'ס פלייסרחובעמק דותןבית48תוקףמתחדשמהות עסקג'קוזיקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון100493026שם עסקהולמ'ס פלייסרחובעמק דותןבית48תוקףמתחדשמהות עסקבריכות שחייהקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון100493028שם עסקקפה אדלהרחובעמק דותןבית48תוקףמתחדשמהות עסקבית קפה קפיטרייה ללאקבוצהמזון
רישיון100548004שם עסקמאפה ברכהרחובעמק דותןבית66תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון100549014שם עסקעופר פלאפלרחובעמק דותןבית66תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל ללא אלכוהולקבוצהמזון
רישיון100551003שם עסקמפגש עופררחובשמואל הנביאבית6תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון100552010שם עסקמורדן בררחובאזור התעסוקהבית99תוקףמתחדשמהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון100559004שם עסקאינגליש קייקרחובעמק דותןבית66תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל עוגות ומאפיקבוצהמזון
רישיון100576000שם עסקאריק אדרירחובאזור התעסוקהבית15תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצה1בריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון100585012שם עסקלואררחובהשדרה המרכזיבית15תוקףהיתר זמנימהות עסקאולם לשמחות ואירועיםקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון100597002שם עסקבון תור בע"מרחובאזור התעסוקהבית999תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקהסעות נוסעיםקבוצהרכב ותעבורה
רישיון100598007שם עסקבורגר'ס בר מודיעיןרחובגינת דותןבית2תוקףהיתר זמנימהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון100599010שם עסקהשדרה ה- 15רחובהמעייןבית48תוקףרשיון זמנימהות עסקאולם לשמחות ואירועיםקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון100615005שם עסקאקא סושי בררחובנחל זוהרבית21תוקףמתחדשמהות עסקמסעדה יפניתקבוצהמזון
רישיון100633009שם עסקקפה רומירחובעמק איילוןבית21תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון100642002שם עסקמגיק טאצ' מספרהרחובעמק איילוןבית999תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון100655005שם עסקפיצה האטרחובעמק החולהבית8תוקףמתחדשמהות עסקפיצרייה+ משלוחיםקבוצהמזון
רישיון100657002שם עסקשיזופיםרחובעמק דותןבית33תוקףמתחדשמהות עסקטיפולי יופי - מכון שקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון100658004שם עסקמתוקיםרחובעמק החולהבית76תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמקום אחר למכירת מזוןקבוצהמזון
רישיון100679000שם עסקקובי סימנהרחובחטיבת גולניבית9תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון100680000שם עסקיעקב לוירחובשמואל הנביאבית6תוקףמתחדשמהות עסקמספרה וטיפולי יופי וקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון100727014שם עסקכרמיזרחובחטיבת גולניבית9תוקףהיתר זמנימהות עסקבית קפה לרבות משקאותקבוצהמזון
רישיון100732001שם עסקשפינוזהרחובעמק החולהבית76תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון100742006שם עסקDpizzaרחובשמואל הנביאבית6תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל ללא משקאותקבוצהמזון
רישיון100745005שם עסקנופר חכמוןרחובאודםבית23תוקףמתחדשמהות עסקטיפולי יופי וקוסמטיקקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון100746004שם עסקמתוק בלברחובלשםבית71תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמקום אחר למכירת מזוןקבוצהמזון
רישיון100749002שם עסקאליזבטרחובאזור התעסוקהבית999תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון100750005שם עסקמפגש יערהרחובהדריםבית999תוקףמתחדשמהות עסקמזנון, בית אוכל תיכוקבוצהמזון
רישיון100751002שם עסקקיוסק לב 2000רחובהדריםבית1תוקףמתחדשמהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון100752004שם עסקאנג'ל רעותרחובהדריםבית999תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון100754007שם עסקג'קו קנטי מעדניהרחובהדריםבית999תוקףרשיון זמנימהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון100755011שם עסקקפטן בורגררחובהדריםבית999תוקףהיתר זמנימהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון100756002שם עסקשלי - אוכל מוכןרחובהדריםבית1תוקףמתחדשמהות עסקמסעדה והכנת מזון למכקבוצהמזון
רישיון100759001שם עסקאבי אדרירחובהרי ישראלבית999תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון100762004שם עסקפארק המים רעותרחובהדריםבית1תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקחדר כושרקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון100762013שם עסקעופרה מרוןרחובהדריםבית1תוקףמתחדשמהות עסקטיפולי יופי וקוסמטיקקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון100762021שם עסקפארק המים רעותרחובהדריםבית1תוקףמתחדשמהות עסקבריכות השחייהקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון100762022שם עסקפארק המים רעותרחובהדריםבית1תוקףמתחדשמהות עסקג'קוזיקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון100764004שם עסקמגה קמעונאותרחובהרי ישראלבית999תוקףמתחדשמהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון100764005שם עסקמגה קמעונאותרחובהרי ישראלבית999תוקףמתחדשמהות עסקמרכול עם טיפולקבוצהמזון
רישיון100765006שם עסקהאיכריםרחובהרי ישראלבית999תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקחנות פירות וירקותקבוצהמזון
רישיון100768004שם עסקמירית אלה meרחובהרי ישראלבית999תוקףמתחדשמהות עסקטיפולי יופי וקוסמטיקקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון100775001שם עסקכל בו מכביםרחובנוף קדומיםבית999תוקףרשיון זמנימהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון100776001שם עסקמרכז ספורט מכביםרחובנוף קדומיםבית999תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקחדר כושרקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון100776008שם עסקמרכז ספורט מכביםרחובנוף קדומיםבית999תוקףתחדשמהות עסקבריכת שחייהקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון100777006שם עסקסיאסטהרחובצאלוןבית19תוקףרשיון זמנימהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון100778000שם עסקמקווה רעותרחובהדריםבית999תוקףמתחדשמהות עסקמקווהקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון100781000שם עסקסופרסל בע"מרחובהדריםבית999תוקףמתחדשמהות עסקחנות מעל 800 מ"רקבוצהמסחר ושונות
רישיון100781001שם עסקסופרסל בע"מרחובהדריםבית999תוקףמתחדשמהות עסקמרכול עם טיפולקבוצהמזון
רישיון100781006שם עסקסופרסל בע"מרחובהדריםבית999תוקףמתחדשמהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון100782005שם עסקמרכז חינוכי מכביםרחובנוף קדומיםבית999תוקףמתחדשמהות עסקאכסנייהקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון100784006שם עסקתחנת דלקרחובזכריה הנביאבית999תוקףמתחדשמהות עסקתחנת דלק ותדלוקקבוצהדלק,אנרגיה
רישיון100785002שם עסקג'ימקסרחובהשדרה המרכזיבית15תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמועדון כושר ובריאותקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון100785004שם עסקג'ימקסרחובהשדרה המרכזיבית15תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל מצומצםקבוצהמזון
רישיון100786006שם עסקעידן הפרי והירקרחובלשםבית69תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון100789000שם עסקגזוררחובבדולחבית19תוקףמתחדשמהות עסקמספרה וטיפולי יופי וקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון100790002שם עסקמינימרקט דונהרחובשמואל הנביאבית6תוקףמתחדשמהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון100795005שם עסקדואטרחובהשדרה המרכזיבית15תוקףמתחדשמהות עסקקייטרינגקבוצהמזון
רישיון100800011שם עסקמרכז הבשררחובלשםבית69תוקףמתחדשמהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון100803004שם עסקליאב קעקועיםרחובקיפודןבית18תוקףמתחדשמהות עסקכתובות קעקע וניקוב חקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון100809006שם עסקמזנון בית העירייהרחובתלתןבית1תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון100812010שם עסקbeefרחובעמק איילוןבית999תוקףמתחדשמהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון100813001שם עסקאורן ברמי עיצוב שיעררחובלשםבית71תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון100814004שם עסקקשטן דאלי בע"מרחובחטיבת גולניבית9תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמרכול עם טיפולקבוצהמזון
רישיון100814007שם עסקקשטן דאלי בע"מרחובחטיבת גולניבית9תוקףמתחדשמהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון100815001שם עסקגווניםרחובאודםבית21תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון100815003שם עסקגווניםרחובאודםבית21תוקףמתחדשמהות עסקטיפולי יופי וקוסמטיקקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון100830007שם עסקמכבי'סרחובנוף קדומיםבית99תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל ללא אלכוהולקבוצהמזון
רישיון100830009שם עסקמכבי'סרחובנוף קדומיםבית99תוקףמתחדשמהות עסקקייטרינגקבוצהמזון
רישיון100836009שם עסקשמבזולהרחובהרי ישראלבית99תוקףמתחדשמהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון100850002שם עסקחומוסיםרחובשד' המלאכותבית125תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון100852009שם עסקמזנון עירוני א'רחובתלתןבית1תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון100853008שם עסקאומנות הבאגט עירונירחובנחל עיוןבית1תוקףרשיון זמנימהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון100868000שם עסקסופר-פארםרחובאזור המלאכהבית99תוקףמתחדשמהות עסקבית מרקחתקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון100869004שם עסקקפה ארומהרחובשד' המלאכותבית99תוקףמתחדשמהות עסקבית-קפהקבוצהמזון
רישיון100873005שם עסקקאמפאי מסעדה אסייאתירחובשד' המלאכותבית99תוקףמתחדשמהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון100876013שם עסקבאבא ג'יםרחובעמק דותןבית66תוקףמתחדשמהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון100884003שם עסקסל מתוקרחובשד' המלאכותבית99תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמקום אחר למכירת מזוןקבוצהמזון
רישיון100888005שם עסקישפרו סנטררחובשד' המלאכותבית125תוקףמתחדשמהות עסקרוכלות אחרת דוכני סדקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון100893001שם עסקיחיעםרחוברא"ל משה דייבית48תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקהובלה בקירורקבוצהמזון
רישיון100894006שם עסקאלקו סינמהרחובשד' המלאכותבית121תוקףמתחדשמהות עסקבית קולנועקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון100894007שם עסקאלקו סינמהרחובשד' המלאכותבית121תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון100898000שם עסקבאולינג מודיעיןרחובאזור המלאכהבית125תוקףמתחדשמהות עסקבאולינגקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון100898007שם עסקבאולינג מודיעיןרחובאזור המלאכהבית125תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון100906003שם עסקפיצה פצץרחובאודםבית23תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון100907015שם עסקהשמןרחובאזור המלאכהבית125תוקףהיתר זמנימהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון100926005שם עסקהפאב האירי מודיעיןרחובשד' המלאכותבית99תוקףמתחדשמהות עסקפאב מסעדה ומשקאות משקבוצהמזון
רישיון100942000שם עסקיובל שוהםרחובאזור המלאכהבית99תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון100944006שם עסקיילו רשת חנויותרחובשד' הרכסבית35תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון100944009שם עסקרחיצת מודיעין blue לרחובשד' הרכסבית35תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקרחיצת מכוניותקבוצהרכב ותעבורה
רישיון100944010שם עסקיילו רשת חנויות נוחורחובשד' הרכסבית35תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון100944012שם עסקפז חברת נפט בע"מרחובשד' הרכסבית35תוקףמתחדשמהות עסקתחנת דלק ותדלוקקבוצהדלק,אנרגיה
רישיון100950005שם עסקאייל לוי מספרהרחוביששכרבית44תוקףמתחדשמהות עסקמספרה ומכון קוסמטיקהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון100956004שם עסקהולי בייגלרחובאבני החשןבית15תוקףמתחדשמהות עסקבית קפה ומכירת מזוןקבוצהמזון
רישיון100959010שם עסקשופרסל דילרחובשד' המלאכותבית121תוקףמתחדשמהות עסקמרכול עם טיפולקבוצהמזון
רישיון100959011שם עסקשופרסל דילרחובשד' המלאכותבית121תוקףמתחדשמהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון100959017שם עסקשופרסל דילרחובשד' המלאכותבית121תוקףמתחדשמהות עסקחנות מעל 800 מ"רקבוצהמסחר ושונות
רישיון100959020שם עסקשופרסל דילרחובשד' המלאכותבית121תוקףמתחדשמהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון100969042שם עסקפדריקרחובהקדרבית99תוקףמתחדשמהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון100990001שם עסקהיכל התרבות העירונירחובעמק דותןבית66תוקףמתחדשמהות עסקקולנוע ותיאטרוןקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון100992004שם עסקמזנון עירוני ג'רחוברא"ל מרדכי)מבית12תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון100993004שם עסקקפה גרגרחובשד' המלאכותבית121תוקףמתחדשמהות עסקבית קפה ומשקאות משכרקבוצהמזון
רישיון100995000שם עסקהום סנטר עשה זאת בעצרחובשד' המלאכותבית121תוקףמתחדשמהות עסקחנות מעל 800 מ"רקבוצהמסחר ושונות
רישיון100997000שם עסקעצמה שירותי רכב בע"מרחובאזור המלאכהבית7תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמוסךקבוצהרכב ותעבורה
רישיון100998000שם עסקקלין שופ רעותרחובהדריםבית99תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמכבסה ללא ניקוי יבשקבוצהמסחר ושונות
רישיון101003001שם עסקדרך היין בע"מרחובשד' המלאכותבית999תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון101008008שם עסקפפינורחובעמק דותןבית49תוקףהיתר זמנימהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון101011002שם עסקאלעד סופר עיצוב שיעררחובאודםבית23תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיוןשם עסקהפלאפל של הרצלרחובעמק איילוןבית21תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון101014002שם עסקגלידה ויקטורירחובאזור המלאכהבית99תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101018003שם עסקרב חןרחובלב העירבית2תוקףמתחדשמהות עסקקולנועקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון101018004שם עסקרב חןרחובלב העירבית2תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקקיוסקקבוצהמזון
רישיון101019006שם עסקפיצוציית מליבורחובגינת דותןבית12תוקףמתחדשמהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון101020014שם עסקמחסני השוק בשכונה 19רחובגינת זבולוןבית24תוקףהיתר זמנימהות עסקמרכול עם טיפולקבוצהמסחר ושונות
רישיון101020015שם עסקמחסני השוק בשכונה 19רחובגינת זבולוןבית24תוקףמתחדשמהות עסקאיטליזקבוצהמסחר ושונות
רישיון101020016שם עסקמחסני השוק בשכונה 19רחובגינת זבולוןבית24תוקףמתחדשמהות עסקמזון לבעלי חייםקבוצהמסחר ושונות
רישיון101025000שם עסקאוטופיה מרכז שירות ברחובאזור המלאכהבית5תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמוסך טויוטהקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101029007שם עסקדליקטסרחובגינת זבולוןבית28תוקףמתחדשמהות עסקמרכול עם טיפולקבוצהמזון
רישיון101031002שם עסקמינימרקט קייזררחובאבני החשןבית21תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון101035003שם עסקפקאן סיןרחובלב העירבית2תוקףמתחדשמהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון101039000שם עסקאקסלנז ביוסיינס בע"מרחובהמעייןבית4תוקףמתחדשמהות עסקאיחסון תכשירים רפואיקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101040001שם עסקאייספא סלון בע"מרחובלב העירבית2תוקףמתחדשמהות עסקמכון יופי וקוסמטיקהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101051002שם עסקרולדיןרחובלב העירבית2תוקףמתחדשמהות עסקבית קפהקבוצהמזון
רישיון101052000שם עסקסופר-פארםרחובלב העירבית2תוקףמתחדשמהות עסקבית מרקחתקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101054002שם עסקמגה קמעונאותרחובלב העירבית2תוקףמתחדשמהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון101054010שם עסקמגה קמעונאותרחובלב העירבית2תוקףרשיון זמנימהות עסקחנות מעל 800 מ"רקבוצהמסחר ושונות
רישיון101054011שם עסקמגה קמעונאותרחובלב העירבית2תוקףרשיון זמנימהות עסקמרכול עם טיפולקבוצהמזון
רישיון101054012שם עסקמגה קמעונאותרחובלב העירבית2תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמזון לבעלי חייםקבוצהחקלאות,ובעלי חיים
רישיון101055003שם עסקמקדונלד'סרחובלב העירבית2תוקףמתחדשמהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון101055006שם עסקניו דלירחובלב העירבית2תוקףמתחדשמהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון101062003שם עסקקפה לנוודררחובלב העירבית2תוקףמתחדשמהות עסקבית קפה מסעדה לרבותקבוצהמזון
רישיון101065002שם עסקארומה אספרסו בררחובלב העירבית2תוקףמתחדשמהות עסקבית קפהקבוצהמזון
רישיון101067001שם עסקכסוףרחובגינות איילוןבית21תוקףמתחדשמהות עסקניקוב חורים בתנוךקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101068003שם עסקאולם עינןרחובלב העירבית2תוקףמתחדשמהות עסקקולנוע תיאטרוןקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון101068004שם עסקקניון עזריאלירחובלב העירבית2תוקףמתחדשמהות עסקקניוןקבוצהמסחר ושונות
רישיון101068005שם עסקחניון עזריאלירחובלב העירבית2תוקףמתחדשמהות עסקחניוןקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101069000שם עסקרמי הר סטיילרחובהרי ישראלבית99תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101075003שם עסקב.א. רי-בר בע"מרחובלב העירבית2תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101076004שם עסקפיצה עגבניהרחובלב העירבית2תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון101077000שם עסקמאפה נאמןרחובלב העירבית2תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101079002שם עסקאניסרחובלב העירבית2תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון101082005שם עסקואגסרחובגינת זבולוןבית24תוקףמתחדשמהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון101084003שם עסקהמטבחון של סימהרחובגינת זבולוןבית24תוקףמתחדשמהות עסקהכנת מזון למכירתוקבוצהמזון
רישיון101084004שם עסקהמטבחון של סימהרחובגינת זבולוןבית24תוקףרשיון זמנימהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון101087002שם עסקבורגר'ס בררחובלב העירבית2תוקףמתחדשמהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון101088000שם עסקעידן בררחובגינת האלהבית80תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101090002שם עסקטפלוב רפאלרחובגינת זבולוןבית24תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101093008שם עסקריבררחובלב העירבית2תוקףהיתר זמנימהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון101094000שם עסקפיצוחי מורנורחובגינת זבולוןבית24תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמקום אחר למכירת מזוןקבוצהמזון
רישיון101095003שם עסקיאמי יאמי מודיעיןרחובגינת האלהבית2תוקףמתחדשמהות עסקמסעדה ללא משקאות משכקבוצהמזון
רישיון101097001שם עסקדייזי אייס קרים סטוררחובלב העירבית2תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101105003שם עסקקפה עלית רכבת מרכזרחובשדרות החשמונבית99תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקקיוסקקבוצהמזון
רישיון101108001שם עסקקטצררחובהשדרה המרכזיבית15תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101109001שם עסקניו דלירחובעמק איילוןבית99תוקףמתחדשמהות עסקמסעדה ללא אלכוהולקבוצהמזון
רישיון101112000שם עסקמוקד אמון 1997רחובגינת דותןבית2תוקףמתחדשמהות עסקאיחסון כלי נשקקבוצהשרות,שמירה,ואבטחה
רישיון101116001שם עסקהלחם של תומררחובהרי ישראלבית99תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101117002שם עסקדריי קליןרחובגינת האלהבית80תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמכבסהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101119002שם עסקזבת חלב ודבשרחובגינת זבולוןבית24תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחר ללא אלכקבוצהמזון
רישיון101122006שם עסקכן לפיצהרחובגינת זבולוןבית24תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101123002שם עסקפיציולהרחובשד' המלאכותבית99תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון101124001שם עסקתחנת פז ישפרורחובהמכונאיבית2תוקףמתחדשמהות עסקתחנת תדלוק בגזקבוצהדלק,אנרגיה
רישיון101124003שם עסקיילו מודיעין ישפרורחובהמכונאיבית2תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון101124005שם עסקיילו מודיעין ישפרורחובהמכונאיבית2תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101124006שם עסקתחנת פז ישפרורחובהמכונאיבית2תוקףמתחדשמהות עסקתחנת דלק ותדלוקקבוצהדלק,אנרגיה
רישיון101126000שם עסקהמכבסהרחובגינת זבולוןבית24תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמכבסה ללא ניקוי יבשקבוצהמסחר ושונות
רישיון101127004שם עסקוניל הפקה ומיתוג קולרחובלב העירבית2תוקףמתחדשמהות עסקיריד מזוןקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון101130005שם עסקפיצה אנג'לרחובעמק דותןבית66תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101132003שם עסקמכולת קיפודןרחובקיפודןבית16תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון101135000שם עסקאגו מודיעיןרחובלב העירבית2תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמכון כושרקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון101138002שם עסקקאר ספידרחובאזור המלאכהבית0תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקרחיצת רכביםקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101145000שם עסקניר מעדניםרחובהרי ישראלבית18תוקףמתחדשמהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון101147005שם עסקמתוקיםרחובעמק דותןבית66תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמקום אחר למכירת מזוןקבוצהמזון
רישיון101148003שם עסקיקים ארמהרחוביגאל ידיןבית43תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101149000שם עסקמתנ"ס מודיעין מכביםרחובעמק בית שאןבית0תוקףמתחדשמהות עסקאיצטדיון כדורגלקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון101152001שם עסקג'ילארטה בוטיקרחובעמק דותןבית66תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101153000שם עסקקרביץרחובשד' הרכסבית45תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101153001שם עסקקרביץרחובשד' הרכסבית45תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקאיחסון מזוןקבוצהמזון
רישיון101155000שם עסקמקווה קייזררחובאבני החשןבית1תוקףמתחדשמהות עסקמקווהקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון101157002שם עסקמיט אנד מיטרחובהשדרה המרכזיבית15תוקףמתחדשמהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצה4מזון
רישיון101158001שם עסקלה גוףרחוביגאל ידיןבית43תוקףמתחדשמהות עסקמספרה ומכון יופי וקוקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101161000שם עסקאופיר את שלפארםרחובשד' הרכסבית45תוקףמתחדשמהות עסקאיחסון תרופות וקוסמטקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101161001שם עסקאופיר את שלפארםרחובשד' הרכסבית45תוקףמתחדשמהות עסקאיחסון תרופות והפצהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101161002שם עסקאופיר את שלפארםרחובשד' הרכסבית45תוקףמתחדשמהות עסקאיחסון תרופות וקוסמטקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101161003שם עסקאופיר את שלפארםרחובשד' הרכסבית45תוקףמתחדשמהות עסקאיחסון מזוןקבוצהמזון
רישיון101163004שם עסקהבשרייהרחובגינת האלהבית80תוקףמתחדשמהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון101163005שם עסקהבשרייהרחובגינת האלהבית80תוקףמתחדשמהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון101165000שם עסקאר.אי. מכוניות בע"מרחובאזור המלאכהבית0תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמכירה/השכרה רכביםקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101167000שם עסקמרכז הדגיםרחובגינת זבולוןבית24תוקףמתחדשמהות עסקאיטליז ודגיםקבוצהמזון
רישיון101171000שם עסקאריז בע"מרחובאזור התעסוקהבית31תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקאחסנה ושיווק מוצרי אקבוצהמסחר ושונות
רישיון101172000שם עסקאמ.בי.אםרחובאזור התעסוקהבית31תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקשווק מוצרי בנייהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101173002שם עסקאמבר פלייבורס בע"מרחובהמעייןבית4תוקףמתחדשמהות עסקאיחסון ואריזה מוצריקבוצהמזון
רישיון101174003שם עסקהבורגניםרחובאזור המלאכהבית121תוקףמתחדשמהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון101179000שם עסקזכוכית מודיעיןרחובאזור המלאכהבית17תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקעיבוד זכוכיתקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון101186000שם עסקדומינו'ס פיצהרחובגינת זבולוןבית24תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחר+משלוחיםקבוצהמזון
רישיון101191006שם עסקסופר טוברחובשד' יצחק רביבית45תוקףמתחדשמהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון101192006שם עסקחומוס אליהורחובגינת זבולוןבית24תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל ומשקאות משכקבוצהמזון
רישיון101195000שם עסקאניפטרחובלב העירבית2תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקחנות חיותקבוצהחקלאות,ובעלי חיים
רישיון101203000שם עסקמסתפרים על ארבערחובעמק החולהבית76תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמספרת כלבים וחתוליםקבוצהחקלאות,ובעלי חיים
רישיון101205001שם עסקא.א.ע שיווק למוסדותרחובהסתתבית15תוקףמתחדשמהות עסקמזון ומרכיביו איחסוןקבוצהמזון
רישיון101217000שם עסקארז עיצוב שיעררחובעמק איילוןבית21תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101221005שם עסקמזנון מרכז הספורט הערחובגינת זבולוןבית2תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחר מזנון מקבוצהמזון
רישיון101222007שם עסקמרכז הספורט העירונירחובגינת זבולוןבית2תוקףמתחדשמהות עסקבריכת שחייהקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון101222008שם עסקמרכז הספורט העירונירחובגינת זבולוןבית2תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקחדר כושרקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון101226006שם עסקנובולוגרחובצלע ההרבית1תוקףהיתר זמנימהות עסקבית מרקחתקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101226008שם עסקסוסנה מובינגרחובצלע ההרבית1תוקףמתחדשמהות עסקמחסן תרופות, תמרוקיםקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101237000שם עסקא. דילאור בע"מרחובהגנןבית28תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקאיחסון אביזרי חשמלקבוצהמסחר ושונות
רישיון101239000שם עסקגרר בן גיגירחובלבונהבית7תוקףמתחדשמהות עסקשירותי גרירהקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101244001שם עסקאפונה וגזררחובעמק דותןבית66תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקחנות פירות וירקותקבוצהמזון
רישיון101245000שם עסקמספרת לוקרחובלשםבית69תוקףמתחדשמהות עסקמספרה + פדיקורקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101246000שם עסקes עיצוב שיעררחובגינת זבולוןבית24תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101247000שם עסקנייר חדרה בע"מרחובעמק האלהבית250תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101247001שם עסקנייר חדרה בע"מרחובעמק האלהבית250תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקחניון מעל 500 מ"רקבוצהמסחר ושונות
רישיון101247002שם עסקגרפיטי שיווק ציוד משרחובעמק האלהבית250תוקףמתחדשמהות עסקאיחסון מזון יבשקבוצהמסחר ושונות
רישיון101247004שם עסקגרפיטי שיווק ציוד משרחובעמק האלהבית250תוקףמתחדשמהות עסקחומרים ותכשירים קוסמקבוצהמסחר ושונות
רישיון101247005שם עסקגרפיטי שיווק ציוד משרחובעמק האלהבית250תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקאחסנת חומרי חיטוי ונקבוצהמסחר ושונות
רישיון101247006שם עסקעטר שיווק ציוד משרדירחובעמק האלהבית250תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקאחסנה + מכשירי חשמלקבוצהמסחר ושונות
רישיון101247008שם עסקגרפיטי שיווק ציוד משרחובעמק האלהבית250תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101247014שם עסקמיכלי זהב אריזות בע"רחובעמק האלהבית250תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקאחסוןקבוצהמסחר ושונות
רישיון101247015שם עסקהמטבח של אהובה בע"מרחובעמק האלהבית250תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל - מטבח קצהקבוצהמזון
רישיון101248000שם עסקאמניר תעשיות מיחזוררחובאזור התעסוקהבית99תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקתחנת מעבר לאיסוף נייקבוצהמים,פסולת
רישיון101249000שם עסקי.א. וולפמן בע"מרחובשד' הרכסבית31תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקאחסוןקבוצהמסחר ושונות
רישיון101251001שם עסקקובי פלוסרחובעמק החולהבית76תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101254005שם עסקקסם האיטליזרחובחטיבת גולניבית9תוקףרשיון זמנימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון101256001שם עסקמזנון בי"ס יח"דרחובעמק בית שאןבית99תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון101257000שם עסקסטרוק קעקועיםרחובגינת איילוןבית21תוקףמתחדשמהות עסקכתובת קעקעקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101257001שם עסקסטרוק קעקועיםרחובגינת איילוןבית21תוקףמתחדשמהות עסקניקוב חוריםקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101261002שם עסקמזנון האולפנהרחובנחל צלמוןבית21תוקףרשיון זמנימהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101265001שם עסקטריילוג ניסויים קלינרחובהמעייןבית55תוקףמתחדשמהות עסקאיחסון תרופות והפצהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101265008שם עסקנובולוגרחובהמעייןבית55תוקףמתחדשמהות עסקמסעדה - עובדיםקבוצהמזון
רישיון101265010שם עסקנובולוגרחובהמעייןבית55תוקףרשיון זמנימהות עסקאיחסון תרופות ותוספיקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101265012שם עסקנובולוגרחובהמעייןבית55תוקףרשיון זמנימהות עסקתרופות וציוד רפואיקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101269000שם עסקמלך החיותרחובעמק איילוןבית99תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמכירת מזון וציוד לחיקבוצהחקלאות,ובעלי חיים
רישיון101270000שם עסקהמתוקים של דודרחובעמק איילוןבית0תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקקיוסקקבוצהמזון
רישיון101278001שם עסקממתקי קובירחובגינת זבולוןבית24תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמקום אחר למכירת מזוןקבוצהמזון
רישיון101302002שם עסקמזנון בני עקיבארחובראובןבית4תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון101302003שם עסקמזנון בני עקיבארחובראובןבית4תוקףאישור מנהלת הרישוימהות עסקבית אוכל מטבח קצהקבוצהמזון
רישיון101304000שם עסקגלידות פלדמןרחובקיפודןבית24תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמקום אחר למכירת מזוןקבוצהמזון
רישיון101305003שם עסקג'פניקה מודיעיןרחובלב העירבית2תוקףמתחדשמהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון101312008שם עסקאילן בסון סובארו מודרחובהמכונאיבית15תוקףרשיון זמנימהות עסקמוסך מכונאות כלליקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101325003שם עסקמשק עפאיםרחובהרי ישראלבית14תוקףמתחדשמהות עסקמרכול עם טיפולקבוצהמזון
רישיון101328000שם עסקבשר ועודרחובגינת זבולוןבית24תוקףמתחדשמהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון101330003שם עסקסופר רמת השחררחובדבורניתבית11תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון101332005שם עסקשטיפת שלירחובלב העירבית2תוקףרשיון זמנימהות עסקרחיצת רכביםקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101334001שם עסקמסך טק בע"מרחובאזור המלאכהבית99תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמפעל לעיבוד מתכתקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון101336001שם עסקcoffeecoרחובתלתןבית8תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל מצומצםקבוצהמזון
רישיון101337001שם עסקהבלון הפורחרחובהנגר-אזור המבית12תוקףרשיון זמנימהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101346000שם עסקמקווה בבוכמןרחוביעל הגיבורהבית62תוקףמתחדשמהות עסקמקווהקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון101362001שם עסקדודי אקסל עיצוב שיעררחובגינת זבולוןבית24תוקףמתחדשמהות עסקמספרה וטיפולי יופי וקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101362003שם עסקפני גזית קוסמטיקסרחובגינת זבולוןבית24תוקףמתחדשמהות עסקטיפולי יופי וקוסמטיקקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101392000שם עסקגלוברנדס בע"מרחובהגנןבית44תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקאחסון והפצה מוצרי טבקבוצהמסחר ושונות
רישיון101392001שם עסקגלוברנדס בע"מרחובהגנןבית44תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון רכב מספרקבוצהמזון
רישיון101392002שם עסקגלוברנדס בע"מרחובהגנןבית44תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון רכב מספרקבוצהמזון
רישיון101392003שם עסקגלוברנדס בע"מרחובהגנןבית44תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון רכב מספרקבוצהמזון
רישיון101392004שם עסקגלוברנדס בע"מרחובהגנןבית44תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון רכב מספרקבוצהמזון
רישיון101392005שם עסקגלוברנדס בע"מרחובהגנןבית44תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון רכב מספרקבוצהמזון
רישיון101392006שם עסקגלוברנדס בע"מרחובהגנןבית44תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון רכב מספרקבוצהמזון
רישיון101392007שם עסקגלוברנדס בע"מרחובהגנןבית44תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון רכב מספרקבוצהמזון
רישיון101392008שם עסקגלוברנדס בע"מרחובהגנןבית44תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון רכב מספרקבוצהמזון
רישיון101392009שם עסקגלוברנדס בע"מרחובהגנןבית44תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון רכב מספרקבוצהמזון
רישיון101392010שם עסקגלוברנדס בע"מרחובהגנןבית44תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון רכב מספרקבוצהמזון
רישיון101394001שם עסקשלומי תבליניםרחובעמק דותןבית66תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון101396002שם עסקאולמי אחוזה מודיעיןרחובשדרות ההתעשיבית14תוקףמתחדשמהות עסקאולם שמחות ואירועיםקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון101396003שם עסקאולמי אחוזה מודיעיןרחובשדרות ההתעשיבית14תוקףמתחדשמהות עסקהכנת מזון למכירתוקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון101397003שם עסקמספרת אקספרסרחובעמק איילוןבית21תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101398000שם עסקאליניב ELCרחובעמק דותןבית66תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101401000שם עסקמשק ליןרחובהסתתבית13תוקףמתחדשמהות עסקמפעל לייצור דבש וממרקבוצהמזון
רישיון101404001שם עסקרניוםרחובהסתתבית20תוקףמתחדשמהות עסקחומרים ותכשירים רפואקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101408000שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובהחרטבית2תוקףמתחדשמהות עסקחנות מעל 800 מטרקבוצהמסחר ושונות
רישיון101408005שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובהחרטבית2תוקףמתחדשמהות עסקמרכול עם טיפול ומשלוקבוצהמזון
רישיון101408006שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובהחרטבית2תוקףמתחדשמהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון101408007שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובהחרטבית2תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמזון לבעלי חייםקבוצהחקלאות,ובעלי חיים
רישיון101412004שם עסקטיב טעםרחובשד' המלאכותבית125תוקףמתחדשמהות עסקמרכול עם טיפולקבוצהמזון
רישיון101412006שם עסקטיב טעםרחובשד' המלאכותבית125תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמזון לבעלי חייםקבוצהחקלאות,ובעלי חיים
רישיון101412009שם עסקטיב טעם רשתות בע"מרחובשד' המלאכותבית125תוקףאישור מנהלת הרישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון101417004שם עסקמשק 78רחובהדריםבית99תוקףמתחדשמהות עסקרוכלות פרחיםקבוצהמסחר ושונות
רישיון101418000שם עסקא. רייס בע"מרחובהגנןבית16תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101418001שם עסקא. רייס בע"מרחובהגנןבית16תוקףמתחדשמהות עסקתמרוקים - אחסונםקבוצהמסחר ושונות
רישיון101419001שם עסקאבן עמי הנדסה אזרחיתרחובעמק חרודבית1תוקףהיתר זמנימהות עסקמגרסה ניידתקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון101421002שם עסקעיר הילדים של אין כמרחובשד' המלאכותבית14תוקףמתחדשמהות עסקמשחקייהקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון101421004שם עסקmove it חוגגים הפקותרחובשד' המלאכותבית14תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל ללא משקאותקבוצהמזון
רישיון101424001שם עסקשלום פלאפלרחובהחרטבית1תוקףמתחדשמהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון101426000שם עסקעיצוב שיער עמי אדרירחובגינת זבולוןבית24תוקףמתחדשמהות עסקמספרה + פדיקור מניקוקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101428001שם עסקקבוצת ברק שמירה ובטחרחובהמעייןבית4תוקףמתחדשמהות עסקאחסון כלי נשק ותחמושקבוצהשרות,שמירה,ואבטחה
רישיון101429002שם עסקהשקדיהרחובהבנאיבית3תוקףרשיון זמנימהות עסקמפעל לייצור מזוןקבוצהמזון
רישיון101431000שם עסקface to faceרחוביגאל ידיןבית51תוקףמתחדשמהות עסקטיפולי יופי וקוסמטיקקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101432000שם עסקמספרת ג'קירחובלב העירבית2תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101435000שם עסקאיתן ספקים לבתי מרקחרחובשד' הרכסבית31תוקףמתחדשמהות עסקאיחסון ושיווק מוצריםקבוצהמסחר ושונות
רישיון101435001שם עסקאיתן ספקים לבתי מרקחרחובשד' הרכסבית31תוקףמתחדשמהות עסקאיחסון מזוןקבוצהמסחר ושונות
רישיון101442000שם עסקסוויטרחובגינת האלהבית80תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמקום אחר למכירת מזוןקבוצהמזון
רישיון101443000שם עסקסטוק מתוקרחובאזור המלאכהבית999תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמקום אחר למכירת מזוןקבוצהמזון
רישיון101444002שם עסקתבליני נעמהרחובהקדרבית1תוקףמתחדשמהות עסקמפעל לייצור תבליניםקבוצהמזון
רישיון101444003שם עסקתבליני נעמהרחובהקדרבית1תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון101446001שם עסקתחנת דלק מיקהרחובשד' המלאכותבית2תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקשטיפת רכביםקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101446003שם עסקתחנת דלק מיקהרחובשד' המלאכותבית2תוקףמתחדשמהות עסקתחנת תידלוק בגז גפ"מקבוצהדלק,אנרגיה
רישיון101446005שם עסקתחנת דלק מיקהרחובשד' המלאכותבית2תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחר ומשקאותקבוצהמזון
רישיון101446006שם עסקתחנת דלק מיקהרחובשד' המלאכותבית2תוקףמתחדשמהות עסקתחנת תידלוקקבוצהדלק,אנרגיה
רישיון101448002שם עסקהמאפה של אודטהרחובאודםבית21תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון101449002שם עסקמאפית האחים עינירחובהחרטבית9תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל ואפיית מוצרקבוצהמזון
רישיון101450000שם עסקדיקלה קוסמטיקהרחובקיפודןבית24תוקףמתחדשמהות עסקטיפולי יופי וקוסמטיקקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101460001שם עסקגרעיני עפולה חממהרחובשד' המלאכותבית8תוקףמתחדשמהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון101460003שם עסקגרעיני עפולה חממהרחובשד' המלאכותבית8תוקףמתחדשמהות עסקמזון ומרכיביו ייצורוקבוצהמזון
רישיון101464001שם עסקמקדונלד'סרחובאזור המלאכהבית999תוקףמתחדשמהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון101467001שם עסקביוטיקרחובהרי ישראלבית999תוקףמתחדשמהות עסקטיפולי יופי וקוסמטיקקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101470001שם עסקרוני ודני בתי מאפה ברחובאזור המלאכהבית2תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחר ללא אלכקבוצהמזון
רישיון101471002שם עסקארז מודיעיןרחובאזור התעסוקהבית2תוקףרשיון זמנימהות עסקתחנת תדלוק בגזקבוצהדלק,אנרגיה
רישיון101471003שם עסקארז מודיעיןרחובאזור התעסוקהבית2תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון101471004שם עסקארז מודיעיןרחובאזור התעסוקהבית2תוקףמתחדשמהות עסקתחנת תדלוקקבוצהדלק,אנרגיה
רישיון101472001שם עסקדלק מנטה קמעונאות דררחובאזור התעסוקהבית999תוקףמתחדשמהות עסקמקום אחר למכירת מזוןקבוצהמזון
רישיון101472002שם עסקדלק מנטה קמעונאות דררחובאזור התעסוקהבית999תוקףמתחדשמהות עסקתחנת תידלוק מודיעיןקבוצהדלק,אנרגיה
רישיון101473001שם עסקגרג קפהרחובלב העירבית2תוקףמתחדשמהות עסקבית קפהקבוצהמזון
רישיוןשם עסקעולם התבלינים והייןרחובעמק איילוןבית21תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון101475005שם עסקהרמוזורחובהשדרה המרכזיבית16תוקףהיתר זמנימהות עסקאולם שמחות ואירועיםקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון101477003שם עסקמזנון בבי"ס עירוני דרחובעמק חרודבית9תוקףרשיון זמנימהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון101481001שם עסקפן אקספרסרחובלב העירבית2תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101482002שם עסקבי פרשרחובלב העירבית2תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל/ דוכןקבוצהמזון
רישיון101483001שם עסקספלאשרחובהשדרה המרכזיבית24תוקףרשיון זמנימהות עסקרחיצת רכביםקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101483002שם עסקספלאשרחובהשדרה המרכזיבית24תוקףמתחדשמהות עסקתיקון תקריםקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101484001שם עסקרסטו בררחובהשדרה המרכזיבית15תוקףמתחדשמהות עסקבית קפה ומשקאות משכרקבוצהמזון
רישיון101485000שם עסקלימור ואוריתרחובקיפודןבית24תוקףמתחדשמהות עסקטיפולי יופי וקוסמטיקקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101489000שם עסקניסקו חשמל ואלקטרונירחובהמעייןבית41תוקףמתחדשמהות עסקאיחסון שינוע וייצורקבוצהמסחר ושונות
רישיון101489001שם עסקניסקו חשמל ואלקטרונירחובהמעייןבית41תוקףמתחדשמהות עסקמטבח קצה ברישיון יצרקבוצהמזון
רישיון101490001שם עסקאוקון מדיקל בע"מרחובהשדרה המרכזיבית15תוקףמתחדשמהות עסקהרכבת ציוד רפואיקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101492000שם עסקטובול חומרי בניין בערחובהבנאיבית7תוקףמתחדשמהות עסקייבוא , איחסון, שיווקבוצהמסחר ושונות
רישיון101493001שם עסקאמה מדיקלרחובאזור המלאכהבית999תוקףמתחדשמהות עסקטיפולי יופי וקוסמטיקקבוצה.בריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101494000שם עסקשופר סל בע"מרחובהמעייןבית35תוקףמתחדשמהות עסקאחסנת מזוןקבוצהמזון
רישיון101494001שם עסקשופר סל בע"מרחובהמעייןבית35תוקףמתחדשמהות עסקמטבח קצהקבוצהמזון
רישיון101494002שם עסקשופר סל בע"מרחובהמעייןבית35תוקףמתחדשמהות עסקאחסון תמרוקיםקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101495000שם עסקהרוקחיםרחובהחרטבית1תוקףמתחדשמהות עסקבית מרקחתקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101496000שם עסקיורוסטנדרטרחובשדרות המקצועבית13תוקףמתחדשמהות עסקאחסנהקבוצהמזון
רישיון101496001שם עסקיורוסטנדרטרחובשדרות המקצועבית13תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 5878114קבוצהמזון
רישיון101496002שם עסקיורוסטנדרטרחובשדרות המקצועבית13תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 8487552קבוצהמזון
רישיון101496003שם עסקיורוסטנדרטרחובשדרות המקצועבית13תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 9806856קבוצהמזון
רישיון101496004שם עסקיורוסטנדרטרחובשדרות המקצועבית13תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 8487452קבוצהמזון
רישיון101496005שם עסקיורוסטנדרטרחובשדרות המקצועבית13תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 5813250קבוצהמזון
רישיון101496006שם עסקיורוסטנדרטרחובשדרות המקצועבית13תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 3800715קבוצהמזון
רישיון101496007שם עסקיורוסטנדרטרחובשדרות המקצועבית13תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 7513515קבוצהמזון
רישיון101496008שם עסקיורוסטנדרטרחובשדרות המקצועבית13תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 6363184קבוצהמזון
רישיון101496009שם עסקיורוסטנדרטרחובשדרות המקצועבית13תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 6363084קבוצהמזון
רישיון101496010שם עסקיורוסטנדרטרחובשדרות המקצועבית13תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 7158084קבוצהמזון
רישיון101496011שם עסקיורוסטנדרטרחובשדרות המקצועבית13תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 36887301קבוצהמזון
רישיון101497000שם עסקא.ב. אלקטרוניקה בע"מרחובהאופהבית8תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקאחסון ייבוא ומכירה מקבוצהמסחר ושונות
רישיון101498002שם עסקקנקוןרחובשדרות המקצועבית18תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון בקירורקבוצהמזון
רישיון101498003שם עסקקנקוןרחובשדרות המקצועבית18תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון בקירורקבוצהמזון
רישיון101498004שם עסקקנקוןרחובשדרות המקצועבית18תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון בקירורקבוצהמזון
רישיון101498005שם עסקקנקוןרחובשדרות המקצועבית18תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון בקירורקבוצהמזון
רישיון101498006שם עסקקנקוןרחובשדרות המקצועבית18תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון בקירורקבוצהמזון
רישיון101498007שם עסקקנקוןרחובשדרות המקצועבית18תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון בקירורקבוצהמזון
רישיון101498008שם עסקקנקוןרחובשדרות המקצועבית18תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון בקירורקבוצהמזון
רישיון101498009שם עסקקנקוןרחובשדרות המקצועבית18תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון בקירורקבוצהמזון
רישיון101498010שם עסקקנקוןרחובשדרות המקצועבית18תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון בקירורקבוצהמזון
רישיון101498011שם עסקקנקוןרחובשדרות המקצועבית18תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון בקירורקבוצהמזון
רישיון101498012שם עסקקנקוןרחובשדרות המקצועבית18תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון בקירור 01קבוצהמזון
רישיון101498013שם עסקקנקוןרחובשדרות המקצועבית18תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון בקירור 01קבוצהמזון
רישיון101498014שם עסקקנקוןרחובשדרות המקצועבית18תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון בקירור 01קבוצהמזון
רישיון101498015שם עסקקנקוןרחובשדרות המקצועבית18תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון בקירור 01קבוצהמזון
רישיון101498016שם עסקקנקוןרחובשדרות המקצועבית18תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון בקירור 01קבוצהמזון
רישיון101498017שם עסקקנקוןרחובשדרות המקצועבית18תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון בקירור 01קבוצהמזון
רישיון101498018שם עסקקנקוןרחובשדרות המקצועבית18תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון בקירור 01קבוצהמזון
רישיון101498019שם עסקקנקוןרחובשדרות המקצועבית18תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון בקירור 01קבוצהמזון
רישיון101498020שם עסקקנקוןרחובשדרות המקצועבית18תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון בקירור 01קבוצהמזון
רישיון101498022שם עסקקנקוןרחובשדרות המקצועבית18תוקףמתחדשמהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון101498023שם עסקקנקוןרחובשדרות המקצועבית18תוקףהיתר זמנימהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון101498024שם עסקקנקוןרחובשדרות המקצועבית18תוקףהיתר זמנימהות עסקמפעל לייצור בשרקבוצהמזון
רישיון101502000שם עסקאל-גל תעשיות אקריליורחובצלע ההרבית1תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101503000שם עסקיורם רהב מונפר בע"מרחובהמעייןבית1תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקאחסון והפצהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101504001שם עסקשרונסרחובהשדרה המרכזיבית15תוקףהיתר זמנימהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון101508002שם עסקמיכלי'סרחובהחרטבית7תוקףרשיון זמנימהות עסקבית קפה וקונדיטוריהקבוצהמזון
רישיון101510003שם עסקשוק איכרים בע"מרחובהדריםבית2תוקףרשיון זמנימהות עסקרוכלות מזוןקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון101511003שם עסקקפיתרחובגינת זבולוןבית3תוקףמתחדשמהות עסקבית קפה ומשקאות משכרקבוצהמזון
רישיון101512000שם עסקהמילטון חשמל ואלקטרורחובהאופהבית8תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101513002שם עסקענבה בר מסעדהרחובגינת זבולוןבית1תוקףמתחדשמהות עסקמסעדה ומכירת משקאותקבוצהמזון
רישיון101514000שם עסקאברהם שריזלי ובנו בערחובשדרות המקצועבית15תוקףמתחדשמהות עסקאיחסון שיווק ציוד למקבוצהמסחר ושונות
רישיון101514001שם עסקאברהם שריזלי ובנו בערחובשדרות המקצועבית15תוקףמתחדשמהות עסקאיחסון שיווק ציוד למקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101515000שם עסקמרלו"ג מפעל הפיסרחובהמעייןבית1תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקאחסון והפצהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101518001שם עסקהחברה המרכזית להפצתרחובצלע ההרבית46תוקףמתחדשמהות עסקאחסנה והפצה של משקאוקבוצהמזון
רישיון101529000שם עסקאחים יששכר שרותים והרחובהלוטוסבית67תוקףמתחדשמהות עסקהובלותקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101532000שם עסקגולד ליבר בע"מרחובישעיהו הנביאבית49תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזוןקבוצהמזון
רישיון101534001שם עסקחומוס בנגלרחובהמכונאיבית15תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101535000שם עסקמרלו"ג yesרחובצלע ההרבית44תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקאחסנהקבוצה.מסחר ושונות
רישיון101536000שם עסקסי.אם. קומפוזיט מטיררחובשדרות המקצועבית20תוקףרשיון זמנימהות עסקייצור חלקים לכלי תעוקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101539001שם עסקתחנת רכבת פאתי מודיערחובאזור המלאכהבית0תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקתחנת רכבתקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101540000שם עסקכימוגרף בע"מרחובהאורגבית4תוקףמתחדשמהות עסקמתכת מוצריהקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון101542000שם עסקדומיסילרחובהמעייןבית47תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101544000שם עסקמזנון בפארק המים רעורחובהדריםבית999תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101545000שם עסקאלקטרוניקס פרו בלו ברחובצלע ההרבית2תוקףמתחדשמהות עסקמעבדות תיקונים מכשירקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון101546001שם עסקחברת קוויםרחובהסוחרבית1תוקףמתחדשמהות עסקתחנת דלק ורחיצת רכבקבוצהדלק,אנרגיה
רישיון101549000שם עסקפוקס ויזל בע"מרחובהשדרה המרכזיבית21תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101551000שם עסקמוסך חוצה ישראלרחובהמכונאיבית9תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמוסךקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101553000שם עסקטיראדוררחובהאורגבית6תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101554002שם עסקיונדאי מודיעיןרחובהמכונאיבית17תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמוסךקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101556000שם עסק4 שף ארגמן סחר בע"רחובשדרות המקצועבית16תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101557002שם עסקבופה לאכול ולהתאהברחובהמעייןבית2תוקףרישיון זמנימהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון101559000שם עסקברק הדפסות רשת בע"מרחובהבנאיבית3תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקבית דפוסקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון101560001שם עסקכל הטכנולוגיות וכט טרחובהבנאיבית1תוקףמתחדשמהות עסקאיחסון מכירה והרכבתקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101564002שם עסקאושי אושירחובהדריםבית1תוקףמתחדשמהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון101566000שם עסקלחם ארזרחובהדריםבית1תוקףמתחדשמהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
רישיון101567000שם עסקגרין האוסרחובהדריםבית999תוקףמתחדשמהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון101568000שם עסקפיצה שמשרחובעמק איילוןבית21תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון101570001שם עסקהובי עץרחובהאורגבית8תוקףרשיון זמנימהות עסקנגריהקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון101578001שם עסקאירועים בפארק ענבהרחובשדרות החשמונבית1תוקףמתחדשמהות עסקעינוג ציבוריקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון101583002שם עסקלה גופרהרחובהדריםבית1תוקףהיתר זמנימהות עסקבית אוכל ללא אלכוהולקבוצהמזון
רישיון101584000שם עסקעידו לוי סלון בוטיקרחובהדריםבית999תוקףמתחדשמהות עסקמספרה וקוסמטיקהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101587001שם עסקגרעיני עפולה חממהרחובהקדרבית4תוקףרשיון זמנימהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון101588001שם עסקאלכסנדר בירגארדןרחובהמעייןבית2תוקףמתחדשמהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון101596000שם עסקעמית לחירחובגינת האלהבית80תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמספרת כלבים ומזון לבקבוצהחקלאות,ובעלי חיים
רישיון101598000שם עסקצמיגי מודיעיןרחובהמכונאיבית15תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקתיקון תקריםקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101600000שם עסקרכבת ישראלרחובשדרות החשמונבית99תוקףמתחדשמהות עסקתחנת רכבת מרכזיתקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101601003שם עסקפרצל מודיעיןרחובלב העירבית2תוקףהיתר זמנימהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון101603001שם עסקגולדהרחובלב העירבית0תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל גלידריהקבוצהמזון
רישיון101605000שם עסקריקי פטרחובעמק החולהבית2תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמספרת כלבים וחיותקבוצהחקלאות,ובעלי חיים
רישיון101607000שם עסקיוחננוף ובניו בע"מרחובשד' המלאכותבית1תוקףמתחדשמהות עסקחנות מעל 800 מטרקבוצהמסחר ושונות
רישיון101607003שם עסקיוחננוף ובניו בע"מרחובשד' המלאכותבית1תוקףמתחדשמהות עסקמוצרי בשר עופות דגיםקבוצהמזון
רישיון101607004שם עסקיוחננוף ובניו בע"מרחובשד' המלאכותבית1תוקףמתחדשמהות עסקמוצרי בשר עופות דגיםקבוצהמזון
רישיון101607005שם עסקיוחננוף ובניו בע"מרחובשד' המלאכותבית1תוקףמתחדשמהות עסקמסעדה - מכירת מזון מקבוצהמזון
רישיון101607006שם עסקיוחננוף ובניו בע"מרחובשד' המלאכותבית1תוקףמתחדשמהות עסקהסעדה - קייטרינגקבוצהמזון
רישיון101607007שם עסקיוחננוף ובניו בע"מרחובשד' המלאכותבית1תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל (בר מיצים)קבוצהמזון
רישיון101607008שם עסקיוחננוף ובניו בע"מרחובשד' המלאכותבית1תוקףרשיון זמנימהות עסקמזון לבעלי חייםקבוצהחקלאות,ובעלי חיים
רישיון101607009שם עסקיוחננוף ובניו בע"מרחובשד' המלאכותבית1תוקףמתחדשמהות עסקחניוןקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101607010שם עסקיוחננוף ובניו בע"מרחובשד' המלאכותבית1תוקףמתחדשמהות עסקאיטליז בשר עופותקבוצהמזון
רישיון101607011שם עסקיוחננוף ובניו בע"מרחובשד' המלאכותבית1תוקףמתחדשמהות עסקמרכול עם טיפולקבוצהמזון
רישיון101609000שם עסקקופיקסרחובעמק דותןבית66תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון101614000שם עסקצ'י ישראלרחובהקדרבית999תוקףמתחדשמהות עסקאחסון תמרוקיםקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101618000שם עסקמתנ"ס מודיעיןרחובאזור התעסוקהבית999תוקףמתחדשמהות עסקאיצטדיון כדורגלקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון101622003שם עסקסיירוקס ישראלרחובהסתתבית9תוקףרשיון זמנימהות עסקבית מלאכה יהלומי תעשקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון101623000שם עסקיוחננוף ובניו בע"מרחובתשריבית34תוקףרשיון זמנימהות עסקחנות מעל 800 מטרקבוצהמסחר ושונות
רישיון101623001שם עסקיוחננוף ובניו בע"מרחובתשריבית34תוקףמתחדשמהות עסקמרכול עם טיפולקבוצהמזון
רישיון101623002שם עסקיוחננוף ובניו בע"מרחובתשריבית34תוקףמתחדשמהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון101623003שם עסקיוחננוף ובניו בע"מרחובתשריבית34תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמזוןלבעלי חיים מכירתקבוצהחקלאות,ובעלי חיים
רישיון101623004שם עסקיוחננוף ובניו בע"מרחובתשריבית34תוקףמתחדשמהות עסקחניון תת קרקעי מעל 0קבוצהרכב ותעבורה
רישיון101624000שם עסקפיצה פנאןרחובנחל זוהרבית21תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון101627001שם עסקהסוכריהרחובנחל זוהרבית21תוקףמתחדשמהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון101628000שם עסקיניב לוי צמיגים בע"מרחובהמכונאיבית13תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקתיקון תקריםקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101633002שם עסקפרליניםרחובהבנאיבית1תוקףרשיון זמנימהות עסקייצור שוקולדקבוצהמזון
רישיון101634000שם עסקטכנוקריט (1992) בע"מרחובהנגר-אזור המבית14תוקףמתחדשמהות עסקאחסון חומרי גלם מוגמקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון101635000שם עסקרוזהרחובשד' המלאכותבית1תוקףמתחדשמהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון101637000שם עסקא.א.ל מודיעין מרכז שרחובהמכונאיבית19תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמוסך פחחות וצבעקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101638000שם עסקביוליין אר אקס בע"מרחובהמעייןבית2תוקףמתחדשמהות עסקמעבדות מחקר ופיתוחקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101645001שם עסקסיאסטה משקאותרחובגינת זבולוןבית24תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון101647000שם עסקאחד לבנין בע"מרחובהאורגבית8תוקףמתחדשמהות עסקאחסנת מוצרי בנייןקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון101648000שם עסקמכבי שירותי בריאותרחובהרי ישראלבית999תוקףמתחדשמהות עסקבית מרקחתקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101649001שם עסקחלום יעקברחובלאה אמנובית1תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון101650000שם עסקבייגל קפהרחובלאה אמנובית1תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון101652002שם עסקטלרון מצברים בע"מרחובהמעייןבית7תוקףרשיון זמנימהות עסקאחסון מצברים ושמניםקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון101656000שם עסקיעד פרזולרחובשד' הרכסבית43תוקףרשיון זמנימהות עסקאחסון - מרלו"גקבוצהמסחר ושונות
רישיון101656001שם עסקיעד פרזולרחובשד' הרכסבית43תוקףרישיון זמנימהות עסקאחסנה חומרים מסוכניםקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון101657000שם עסקדגש חלקי חילוף לרכברחובהמעייןבית7תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101658000שם עסקמספרת עופר אדרירחובלאה אמנובית1תוקףמתחדשמהות עסקמספרה וטיפול קוסמטיקקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101660001שם עסקא.צ.מ. איבזור וציודרחובצלע ההרבית4תוקףמתחדשמהות עסקהתקנת אביזרים לרכבקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון101666001שם עסקהלחם של תומררחובעמק איילוןבית999תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101667001שם עסקסנאקסרחובלאה אמנובית1תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון101669003שם עסקמיסטר קורן מודיעיןרחובלב העירבית2תוקףהיתר זמנימהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101674000שם עסקניצת הדובדבןרחובשד' המלאכותבית5תוקףרשיון זמנימהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון101675001שם עסקהמקום של בנירחובהחרטבית1תוקףהיתר זמנימהות עסקמסעדה ללא משקאות משכקבוצהמזון
רישיון101676000שם עסקמכבסת לבנדררחובלאה אמנובית1תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמכבסהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101677000שם עסקסופר טוברחובלאה אמנובית1תוקףמתחדשמהות עסקמרכול עם טיפולקבוצהמזון
רישיון101677001שם עסקסופר טוברחובלאה אמנובית1תוקףמתחדשמהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון101678000שם עסקתורג'מן רוניתרחובגינת האלהבית80תוקףמתחדשמהות עסקטיפולי יופי וקוסמטיקקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101680000שם עסקאויסרחובהמכונאיבית27תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקכלי רכב מכירתםקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101683001שם עסקרשת החקלאירחובגינת זבולוןבית24תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון101684001שם עסקא. אייזנברג שיווק מזרחובשדרות המקצועבית13תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון בקירור 79קבוצהמזון
רישיון101684002שם עסקא. אייזנברג שיווק מזרחובשדרות המקצועבית13תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקהובלת מזון בקירור 4קבוצהמזון
רישיון101685001שם עסקהבורגניםרחובלאה אמנובית1תוקףהיתר זמנימהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון101688000שם עסקגלידת אלדורחובלאה אמנובית1תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון101689001שם עסקפיצה צ'יזירחובשד' מנחם בגיבית21תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101690000שם עסקהנמל אריזות ושיווק (רחובשד' הרכסבית35תוקףמתחדשמהות עסקמפעל מוצרי מזון יבשיקבוצהמזון
רישיון101691002שם עסקפיצה פרגורחובלאה אמנובית1תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל ללא משקאותקבוצהמזון
רישיון101692000שם עסקבורדו ישראל הדור הבארחובהגנןבית28תוקףמתחדשמהות עסקאחסנת מזוןקבוצהמזון
רישיון101692001שם עסקבורדו ישראל הדור הבארחובהגנןבית28תוקףמתחדשמהות עסקרכב להובלת מזון 4701קבוצהמזון
רישיון101695001שם עסקוופל בררחובשד' מנחם בגיבית22תוקףמתחדשמהות עסקבית קפה ומשקאות משכרקבוצהמזון
רישיון101696000שם עסקארומהרחובלאה אמנובית1תוקףמתחדשמהות עסקבית קפה ללא אלכוהולקבוצהמזון
רישיון101697000שם עסקמתוק במודיעיןרחובלב העירבית2תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקקיוסקקבוצהמזון
רישיון101698000שם עסקסופר פארםרחובשד' מנחם בגיבית21תוקףמתחדשמהות עסקבית מרקחתקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101702001שם עסקמעדני צדקיהורחובלאה אמנובית1תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101704000שם עסקמרכז מוריה סנטררחובלאה אמנובית1תוקףמתחדשמהות עסקיריד אומניםקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון101710000שם עסקמרלו"ג יוחננוףרחובעמק האלהבית250תוקףמתחדשמהות עסקאחסנת מזוןקבוצהמזון
רישיון101711001שם עסקבנימין בוטיק בשריםרחובשד' מנחם בגיבית21תוקףמתחדשמהות עסקמרכול ואיטליזקבוצהמזון
רישיון101712000שם עסקג'יימסרחובהחרטבית1תוקףמתחדשמהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון101714000שם עסקטוני וספה רעותרחובהדריםבית1תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל ומשקאות משכקבוצהמזון
רישיון101715000שם עסקמ.ר. ריבל בע"מרחובשדרות החשמונבית1תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקתחנה מרכזית החדשהקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101716000שם עסקגולדהרחובגינת זבולוןבית24תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101717001שם עסקבי דראגסטורס בע"מרחובלאה אמנובית1תוקףמתחדשמהות עסקבית מרקחתקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101718000שם עסקגאמידה בע"מרחובצלע ההרבית11תוקףמתחדשמהות עסקאחסון מרלו"גקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101721000שם עסקא. רייס בע"מרחובהגנןבית14תוקףמתחדשמהות עסקאחסון ושייוק אמ"רקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101726000שם עסקמכבי'סרחובנוף קדומיםבית999תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון רכב מספרקבוצהמזון
רישיון101728000שם עסקמספרת דודי תובולרחובעמק איילוןבית999תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101733000שם עסקוסקולר ביוג'ניקס בע"רחובהסתתבית8תוקףמתחדשמהות עסקמעבדה לבדיקות כימיותקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101733001שם עסקוסקולר ביוג'ניקס בע"רחובהסתתבית8תוקףמתחדשמהות עסקתכשירים רפואייםקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101735000שם עסקמקס מודיעין בע"מרחובשד' המלאכותבית125תוקףרשיון זמנימהות עסקחנות מעל 800 מ"רקבוצהמסחר ושונות
רישיון101737000שם עסקרבקה המרכז לטיפוח וארחובשד' מנחם בגיבית21תוקףמתחדשמהות עסקמספרה וטיפולי יופיקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101738000שם עסקבר שירותי דרךרחובהמכונאיבית17תוקףמתחדשמהות עסקמוסךקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101742000שם עסקפופה טבקורחובאודםבית23תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמרכול ללא טיפול ומוצקבוצהמזון
רישיון101743000שם עסקפסטליאנורחובגינת זבולוןבית24תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101744000שם עסקעצמל'ה רהיטים לילדיםרחובהגנןבית5תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101745000שם עסקשרון סחר בע"מרחובשד' הרכסבית43תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמחסן לוגיסטי לחיתוךקבוצהמסחר ושונות
רישיון101747000שם עסקמחסני מיזוג ישפרו בערחובהסתתבית23תוקףמתחדשמהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101749000שם עסקרשת משחקיות פעלטון ברחובלב העירבית2תוקףמתחדשמהות עסקמשחקיהקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון101750001שם עסקמזנון עירוני ה'רחובאבני החשןבית57תוקףהיתר זמנימהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון101752000שם עסקלוציאנהרחובשד' המלאכותבית125תוקףהיתר זמנימהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון101756000שם עסקיאיר הובלת מזוןרחובנחל געתוןבית26תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקהובלת מזוןקבוצהמזון
רישיון101757000שם עסקרימוני פלסטרחובצלע ההרבית27תוקףמתחדשמהות עסקאחסנה וייצור פלסטיקקבוצהמסחר ושונות
רישיון101758000שם עסקללין נרות וסבונים בערחובהשדרה המרכזיבית21תוקףמתחדשמהות עסקאחסנת תמרוקיםקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101759000שם עסקיו.אף.איי קמעונאות ברחובהשדרה המרכזיבית21תוקףמתחדשמהות עסקאחסנת תמרוקיםקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101760000שם עסקסוליקאררחובשד' המלאכותבית125תוקףהיתר זמנימהות עסקמכירת רכביםקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101764000שם עסקמסעדת ג'ק ביי בלאקרחובלב העירבית2תוקףהיתר זמנימהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון101769000שם עסקמרלוג רמי לוירחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקאחסון מזון יבש ובקירקבוצהמזון
רישיון101769001שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 9021270קבוצהמזון
רישיון101769002שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 9584179קבוצהמזון
רישיון101769003שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 9573779קבוצהמזון
רישיון101769006שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 1044039קבוצהמזון
רישיון101769007שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 5635831קבוצהמזון
רישיון101769008שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 6795632קבוצהמזון
רישיון101769009שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 6795732קבוצהמזון
רישיון101769010שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 4872631קבוצהמזון
רישיון101769011שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 6795532קבוצהמזון
רישיון101769012שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 1022039קבוצהמזון
רישיון101769013שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 4872931קבוצהמזון
רישיון101769014שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 4872731קבוצהמזון
רישיון101769015שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 4872831קבוצהמזון
רישיון101769016שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 91010301קבוצהמזון
רישיון101769017שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 91036801קבוצהמזון
רישיון101769018שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 91036901קבוצהמזון
רישיון101769019שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 91012101קבוצהמזון
רישיון101769020שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 65937401קבוצהמזון
רישיון101769021שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 65937801קבוצהמזון
רישיון101769022שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 65937701קבוצהמזון
רישיון101769023שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 65938001קבוצהמזון
רישיון101769024שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 65937501קבוצהמזון
רישיון101769025שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 65938101קבוצהמזון
רישיון101769026שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 65938601קבוצהמזון
רישיון101769027שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 65938501קבוצהמזון
רישיון101769028שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 91134301קבוצהמזון
רישיון101769029שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 91134501קבוצהמזון
רישיון101769030שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 91139501קבוצהמזון
רישיון101769031שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 91139601קבוצהמזון
רישיון101769032שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 91134401קבוצהמזון
רישיון101769033שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 91139701קבוצהמזון
רישיון101769034שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 65938801קבוצהמזון
רישיון101769035שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 65938701קבוצהמזון
רישיון101772000שם עסקסבח סוכניות בע"מרחובשד' הרכסבית35תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101774000שם עסקזאב שמעון ובניו (995רחובהגנןבית30תוקףמתחדשמהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101776000שם עסקקליית בראשיתרחובלאה אמנובית1תוקףאישור מנהלת הרישוימהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון101777002שם עסקפאלאס מודיעיןרחובצאלוןבית1תוקףהיתר זמנימהות עסקבריכת שחייהקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון101783000שם עסקמועדון השיעררחובהדריםבית0תוקףמתחדשמהות עסקמספרה וטיפולי יופיקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101784000שם עסקפ.א.ב ייצור ויבוא צירחובשדרות המקצועבית19תוקףרשיון זמנימהות עסקפלסטיק ומוצריוקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון101784001שם עסקפ.א.ב ייצור ויבוא צירחובשדרות המקצועבית19תוקףמתחדשמהות עסקאחסנת נשקקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון101785000שם עסקהשקדיהרחובהבנאיבית4תוקףמתחדשמהות עסקמפעל לייצור מזוןקבוצהמזון
רישיון101791000שם עסקמרכול הכול מהכולרחובצאלוןבית1תוקףמתחדשמהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון101793000שם עסקנאור צ'לישררחובצאלוןבית1תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101794000שם עסקאלגנט החלקותרחובגינת זבולוןבית24תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101797000שם עסקפטקיס בע"מרחובשד' המלאכותבית125תוקףמתחדשמהות עסקמזון לבעלי חייםקבוצהחקלאות,ובעלי חיים
רישיון101799000שם עסקקופיקסרחוברכבת מרכזבית999תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל לרבות משקאוקבוצהמזון
רישיון101802000שם עסקטלי קומסטיקסרחובכסלובית60תוקףמתחדשמהות עסקטיפולי יופי וקוסמטיקקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101803000שם עסקנייל סטודיורחובגינת זבולוןבית24תוקףמתחדשמהות עסקטיפולי יופי וקוסמטיקקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101806000שם עסקאו.פי.אס.אי (שינוע ברחובצלע ההרבית36תוקףהיתר זמנימהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101806001שם עסקאו.פי.אס.אי (שינוע ברחובצלע ההרבית36תוקףהיתר זמנימהות עסקמטבח קצהקבוצהמזון
רישיון101809000שם עסקאריק מאיוסטרחובעמק איילוןבית21תוקףהיתר זמנימהות עסקמספרה + טיפולי יופיקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101810000שם עסקהירקניה שלירחובגינת האלהבית80תוקףמתחדשמהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון101813000שם עסקמלכה יצחקרחובדפנהבית12תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון בקירורקבוצהמזון
רישיון101814000שם עסקמאפית אנהרחובגינת האלהבית80תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחר ללא אלכקבוצהמזון
רישיון101815000שם עסקטיפולי דיטיילניגרחובהמכונאיבית11תוקףהיתר זמנימהות עסקשטיפת רכבים ידניתקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101817000שם עסקפז סופר טורס בע"מרחובהשדרה המרכזיבית15תוקףמתחדשמהות עסקמשרד להסעת נוסעיםקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101817001שם עסקפז סופר טורס בע"מרחובהשדרה המרכזיבית15תוקףהיתר זמנימהות עסקהובלה אחרתקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101821000שם עסקטו ג'אמפרחובשד' המלאכותבית121תוקףמתחדשמהות עסקמשחקיה ובית אוכלקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון101822000שם עסקמספרת אקספרסרחובנחל זוהרבית21תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101823000שם עסקחברת ארכהרחובצלע ההרבית7תוקףמתחדשמהות עסקאחסנת חומרי חשמלקבוצהמסחר ושונות
רישיון101824000שם עסקבי דראגסטורס בע"מרחובלב העירבית2תוקףמתחדשמהות עסקבית מרקחתקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101825001שם עסקפיצה רומירחובעמק איילוןבית21תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון101827000שם עסקספאדיני עוז גום בע"מרחובהגנןבית36תוקףמתחדשמהות עסקמחסן לוגיסטיקבוצהמסחר ושונות
רישיון101828000שם עסקנפלאות התזונה בע"מרחובצלע ההרבית46תוקףהיתר זמנימהות עסקמטבח קצהקבוצהמזון
רישיון101830000שם עסקחברת קנט לירחובצלע ההרבית11תוקףמתחדשמהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101831000שם עסקהום סטיילרחובצלע ההרבית1תוקףמתחדשמהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101832000שם עסקגיא ודורון לוי הנדסהרחובאזור המלאכהבית999תוקףהיתר זמנימהות עסקמגרסה מתחם מורשת מגרקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון101837000שם עסקסושי קונהרחובלאה אמנובית1תוקףמתחדשמהות עסקמסעדה ללא משקאות משכקבוצהמזון
רישיון101841000שם עסקפלקסטרוניקס בע"מרחובשד' הרכסבית39תוקףהיתר זמנימהות עסקאחסנה, חומרים מסוכניקבוצהמסחר ושונות
רישיון101841001שם עסקפלקסטרוניקס בע"מרחובשד' הרכסבית39תוקףהיתר זמנימהות עסקמסעדה /מטבח מבשלקבוצהמזון
רישיון101841002שם עסקפלקסטרוניקס בע"מרחובשד' הרכסבית39תוקףהיתר זמנימהות עסקבית אוכל קפיטריה חלבקבוצהמזון
רישיון101842000שם עסקסגול פרופשיונלרחובשד' הרכסבית31תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון101848000שם עסקאלי ברזני בע"מרחובאזור המלאכהבית999תוקףהיתר זמנימהות עסקמגרסה מתחם נופים 529קבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון101849000שם עסקיוניקא פיצה בוטיקרחובהרי ישראלבית999תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101852000שם עסקבאשרייהרחובלב העירבית2תוקףמתחדשמהות עסקמרכול עם טיפולקבוצהמזון
רישיון101858000שם עסקרום ישראל במות הרמהרחובצלע ההרבית21תוקףמתחדשמהות עסקכלי רכב וציוד מכני הקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101863000שם עסקא.ו.פ.י. יבוא בע"מרחובאלמוגןבית45תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזוןקבוצהמזון
רישיון101864000שם עסקפפושדו פרוייקטרחובאזור המלאכהבית999תוקףהיתר זמנימהות עסקמגרסה במגרש 117 מורשקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון101865000שם עסקקן התור הנדסה ובניןרחובאזור המלאכהבית999תוקףהיתר זמנימהות עסקמגרסה מגרש 811קבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון101870000שם עסקתוראב השקעות ופיתוחרחובאזור המלאכהבית999תוקףהיתר זמנימהות עסק2 מגרסות מגרש 911קבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד