טבלת עסקים ברישיונות נכון ליום 24.1.2023

רישיוןשם עסקרחובביתתוקףמהות עסקקבוצה
רישיון100000002שם עסקרוזנפארםרחובעמק החולהבית76תוקףמתחדשמהות עסקבית מרקחתקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון100004010שם עסקפיצה איקסרחובעמק החולהבית76תוקףאישור מנהלת הרישוימהות עסקבית אוכל לרבות משקאוקבוצהמזון
רישיון100014013שם עסקיינות ביתןרחובעמק החולהבית76תוקףהיתר זמנימהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון100035003שם עסקגולד מרקטרחובעמק דותןבית66תוקףמתחדשמהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון100037000שם עסקשופרסל שלי מודיעין סרחובעמק איילוןבית21תוקףמתחדשמהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון100037001שם עסקשופרסל שלי מודיעין סרחובעמק איילוןבית21תוקףמתחדשמהות עסקחנות ששטח המכירה הואקבוצהמסחר ושונות
רישיון100037002שם עסקשופרסל שלי מודיעין סרחובעמק איילוןבית21תוקףמתחדשמהות עסקמרכול עם טיפולקבוצהמזון
רישיון100042013שם עסקפיצוציית מרל"זרחובעמק דותןבית66תוקףמתחדשמהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון100052000שם עסקמספריים של מרקרחובעמק החולהבית76תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון100057001שם עסקהפיצוחייהרחובעמק איילוןבית212תוקףמתחדשמהות עסקמרכול פיצוצייהקבוצהמזון
רישיון100058000שם עסקמכבסת אקספרסרחובעמק איילוןבית203תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמכבסה/וניקוי יבש בלבקבוצהמסחר ושונות
רישיון100062011שם עסקשופרא בית מאפהרחובעמק החולהבית76תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון100070002שם עסקאוחיון דודרחובעמק איילוןבית21תוקףמתחדשמהות עסקמספרה ומניקורקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון100086000שם עסקמכולת "חן יוסף"רחובעמק החולהבית9תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון100088005שם עסקפיצה דומינורחובעמק איילוןבית21תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל ללא משקאותקבוצהמזון
רישיון100094000שם עסקדני מוררחובגינת דותןבית10תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון100095000שם עסקמקווה עמק דותןרחובגינת דותןבית59תוקףמתחדשמהות עסקמקווהקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון100099005שם עסקדלי פרי וירקרחובעמק החולהבית8תוקףאישור מנהלת הרישוימהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון100279010שם עסקמחסני השוקרחובגינת דותןבית32תוקףמתחדשמהות עסקחנות מעל 800 מטרקבוצהמסחר ושונות
רישיון100279011שם עסקמחסני השוקרחובגינת דותןבית32תוקףמתחדשמהות עסקמרכול עם טיפולקבוצהמזון
רישיון100279012שם עסקמחסני השוקרחובגינת דותןבית32תוקףמתחדשמהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון100289004שם עסקדומינו'ס פיצהרחובגינת דותןבית6תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון100305000שם עסקמספרה_אילנהרחובעמק החולהבית12תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון100341004שם עסקמספרת מיכאל לוירחובעמק החולהבית7תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון100360002שם עסקמוניות העיר מודיעיןרחובהשדרה המרכזיבית999תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקהסעת נוסעים תחנת מונקבוצהרכב ותעבורה
רישיון100411000שם עסקמינימרקט קגןרחובעמק דותןבית66תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמעדנייהקבוצהמזון
רישיון100477000שם עסקמקווה אליהו הנביארחובאליהו הנביאבית14תוקףמתחדשמהות עסקמקווהקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון100479008שם עסקפיצוץ בסיאסטהרחובעמק החולהבית76תוקףמתחדשמהות עסקמרכול שאין בן טיפולקבוצהמזון
רישיון100485001שם עסקסופר פארםרחובעמק בית שאןבית32תוקףמתחדשמהות עסקבית מרקחתקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון100493001שם עסקהולמ'ס פלייסרחובעמק דותןבית48תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמכון כושרקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון100493002שם עסקמספרת מוטי יפרחרחובעמק דותןבית48תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון100493003שם עסקהולמ'ס פלייסרחובעמק דותןבית48תוקףמתחדשמהות עסקמכון יופי וקוסמטיקהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון100493025שם עסקהולמ'ס פלייסרחובעמק דותןבית48תוקףמתחדשמהות עסקג'קוזיקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון100493026שם עסקהולמ'ס פלייסרחובעמק דותןבית48תוקףמתחדשמהות עסקבריכות שחייהקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון100493028שם עסקקפה אדלהרחובעמק דותןבית48תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון100525000שם עסקאליבי רוםרחובדם המכביםבית36תוקףמתחדשמהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
רישיון100544008שם עסקיינות ביתןרחובעמק החולהבית76תוקףהיתר זמנימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון100548005שם עסקמאפה מבורךרחובעמק דותןבית66תוקףרשיון זמנימהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון100549016שם עסקפלאפל נחוםרחובעמק דותןבית66תוקףהיתר זמנימהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון100551003שם עסקמפגש עופררחובשמואל הנביאבית6תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון100552010שם עסקמורדן בררחובהשדרה המרכזיבית15תוקףהיתר זמנימהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון100559004שם עסקאינגליש קייקרחובעמק דותןבית66תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל עוגות ומאפיקבוצהמזון
רישיון100576000שם עסקאריק אדרירחובהשדרה המרכזיבית15תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון100576001שם עסקאריק אדרירחובהשדרה המרכזיבית15תוקףמתחדשמהות עסקטיפולי יופי וקוסמטיקקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון100585014שם עסקלואררחובהשדרה המרכזיבית15תוקףרשיון זמנימהות עסקאולם לשמחות ואירועיםקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון100597002שם עסקבון תור בע"מרחובאזור התעסוקהבית999תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקהסעות נוסעיםקבוצהרכב ותעבורה
רישיון100598008שם עסקבורגר'ס בר מודיעיןרחובגינת דותןבית2תוקףרשיון זמנימהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון100615005שם עסקאקא סושי בררחובנחל זוהרבית21תוקףמתחדשמהות עסקמסעדה יפניתקבוצהמזון
רישיון100633009שם עסקקפה רומירחובעמק איילוןבית21תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון100642002שם עסקמגיק טאצ' מספרהרחובעמק איילוןבית999תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון100655005שם עסקפיצה האטרחובעמק החולהבית8תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון100657002שם עסקשיזופיםרחובעמק דותןבית33תוקףמתחדשמהות עסקטיפולי יופי - מכון שקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון100679000שם עסקקובי סימנהרחובחטיבת גולניבית9תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון100732001שם עסקשפינוזהרחובעמק החולהבית76תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון100745005שם עסקנופר חכמוןרחובאודםבית23תוקףמתחדשמהות עסקטיפולי יופי וקוסמטיקקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון100746004שם עסקמתוק בלברחובלשםבית71תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמקום אחר למכירת מזוןקבוצהמזון
רישיון100749002שם עסקאליזבטרחובהשדרה המרכזיבית15תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון100750005שם עסקמפגש יערהרחובהדריםבית1תוקףמתחדשמהות עסקמזנון, בית אוכל תיכוקבוצהמזון
רישיון100751002שם עסקקיוסק לב 2000רחובהדריםבית1תוקףמתחדשמהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון100752005שם עסקמאפית טלררחובהדריםבית1תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון100754008שם עסקמעדניית רעותרחובהדריםבית1תוקףרשיון זמנימהות עסקמרכול שיש בו טיפולקבוצהמזון
רישיון100755011שם עסקקפטן בורגררחובהדריםבית1תוקףמתחדשמהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון100759002שם עסקגלעד עיצוב שיעררחובהרי ישראלבית1תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון100762004שם עסקפארק המים רעותרחובהדריםבית1תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמכון כושרקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון100762021שם עסקפארק המים רעותרחובהדריםבית1תוקףמתחדשמהות עסקבריכות השחייהקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון100762022שם עסקפארק המים רעותרחובהדריםבית1תוקףמתחדשמהות עסקג'קוזיקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון100765006שם עסקהאיכריםרחובהרי ישראלבית999תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקחנות פירות וירקותקבוצהמזון
רישיון100767012שם עסקבית השףרחובשד' המכביםבית0תוקףרשיון זמנימהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
רישיון100768004שם עסקמירית אלה meרחובהרי ישראלבית1תוקףמתחדשמהות עסקטיפולי יופי וקוסמטיקקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון100775001שם עסקכל בו מכביםרחובנוף קדומיםבית999תוקףרשיון זמנימהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון100776008שם עסקמרכז ספורט מכביםרחובנוף קדומיםבית999תוקףמתחדשמהות עסקבריכת שחייהקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון100777006שם עסקסיאסטה משקאות בע"מרחובצאלוןבית19תוקףרשיון זמנימהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון100778000שם עסקמקווה רעותרחובהדריםבית1תוקףמתחדשמהות עסקמקווהקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון100781000שם עסקשופרסל שלי רעותרחובהדריםבית1תוקףמתחדשמהות עסקחנות מעל 800 מ"רקבוצהמסחר ושונות
רישיון100781001שם עסקשופרסל שלי רעותרחובהדריםבית1תוקףמתחדשמהות עסקמרכול עם טיפולקבוצהמזון
רישיון100781006שם עסקשופרסל שלי רעותרחובהדריםבית1תוקףמתחדשמהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון100782005שם עסקמרכז חינוכי מכביםרחובנוף קדומיםבית999תוקףמתחדשמהות עסקאכסנייהקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון100784006שם עסקתחנת דלקרחובזכריה הנביאבית2תוקףמתחדשמהות עסקתחנת דלק ותדלוקקבוצהדלק,אנרגיה
רישיון100785002שם עסקג'ימקסרחובהשדרה המרכזיבית15תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמכון כושרקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון100786006שם עסקעידן הפרי והירקרחובלשםבית69תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון100789002שם עסקאילנה חןרחובבדולחבית19תוקףמתחדשמהות עסקטיפולי יופי וקוסמטיקקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון100790003שם עסקשאולי מרקטרחובשמואל הנביאבית6תוקףהיתר זמנימהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון100795007שם עסקהמטבח של תאהרחובהשדרה המרכזיבית15תוקףמתחדשמהות עסקקייטרינגקבוצהמזון
רישיון100795008שם עסקהמטבח של תאהרחובהשדרה המרכזיבית15תוקףאישור מנהלת הרישוימהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון100800012שם עסקמרכז הבשררחובלשםבית69תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון בקירור 02קבוצהמזון
רישיון100800013שם עסקמרכז הבשררחובלשםבית69תוקףמתחדשמהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון100803004שם עסקליאב קעקועיםרחובקיפודןבית18תוקףמתחדשמהות עסקכתובות קעקע וניקוב חקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון100812010שם עסקbeefרחובעמק איילוןבית21תוקףמתחדשמהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון100813001שם עסקאורן ברמי עיצוב שיעררחובלשםבית71תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון100814008שם עסקקשטן דאלי בע"מרחובחטיבת גולניבית9תוקףמתחדשמהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון100814009שם עסקקשטן דאלי בע"מרחובחטיבת גולניבית9תוקףמתחדשמהות עסקמרכול שיש בו טיפולקבוצהמזון
רישיון100815004שם עסקדניאל מעצב שיעררחובאודםבית21תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון100815005שם עסקגווניםרחובאודםבית21תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון100836009שם עסקשמבזולהרחובנוף קדומיםבית1תוקףמתחדשמהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון100836010שם עסקשמבזולהרחובנוף קדומיםבית1תוקףמתחדשמהות עסקפאב שעיקר פעילותו הגקבוצהמזון
רישיון100850002שם עסקחומוסיםרחובשד' המלאכותבית125תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון100852009שם עסקמזנון עירוני א'רחובתלתןבית1תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון100853009שם עסקאומנות הבגט עירוני ברחובנחל עיוןבית1תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון100868001שם עסקסופר-פארםרחובאזור המלאכהבית125תוקףמתחדשמהות עסקבית מרקחתקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון100869004שם עסקקפה ארומהרחובשד' המלאכותבית125תוקףמתחדשמהות עסקבית קפהקבוצהמזון
רישיון100873005שם עסקטקומי מסעדה אסייאתיתרחובשד' המלאכותבית125תוקףהיתר זמנימהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון100875005שם עסקרון ממן עיצוב שיעררחובלשםבית71תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון100876013שם עסקבאבא ג'יםרחובעמק דותןבית66תוקףמתחדשמהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון100883008שם עסקהבריאהרחובאזור המלאכהבית125תוקףמתחדשמהות עסקאולם שמחות ואירועיםקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון100884003שם עסקסל מתוקרחובשד' המלאכותבית99תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמקום אחר למכירת מזוןקבוצהמזון
רישיון100888005שם עסקישפרו סנטררחובשד' המלאכותבית125תוקףמתחדשמהות עסקרוכלות אחרת דוכני סדקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון100893001שם עסקיחיעםרחוברא"ל משה דייבית48תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקהובלה בקירורקבוצהמזון
רישיון100894006שם עסקאלקו סינמהרחובשד' המלאכותבית121תוקףמתחדשמהות עסקבית קולנועקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון100894007שם עסקאלקו סינמהרחובשד' המלאכותבית121תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון100898000שם עסקבאולינג מודיעיןרחובאזור המלאכהבית125תוקףמתחדשמהות עסקבאולינגקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון100898007שם עסקבאולינג מודיעיןרחובאזור המלאכהבית125תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון100906003שם עסקפיצה פצץרחובאודםבית23תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון100907015שם עסקהשמןרחובאזור המלאכהבית125תוקףמתחדשמהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון100926005שם עסקהפאב האירי מודיעיןרחובשד' המלאכותבית121תוקףמתחדשמהות עסקפאב מסעדה ומשקאות משקבוצהמזון
רישיון100942000שם עסקיובל שוהםרחובאזור המלאכהבית125תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון100944006שם עסקיילו רשת חנויותרחובשד' הרכסבית35תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון100944010שם עסקיילו רשת חנויות נוחורחובשד' הרכסבית35תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון100944012שם עסקפז חברת נפט בע"מרחובשד' הרכסבית35תוקףמתחדשמהות עסקתחנת דלק ותדלוקקבוצהדלק,אנרגיה
רישיון100950005שם עסקאייל לוי מספרהרחוביששכרבית44תוקףמתחדשמהות עסקמספרה וטיפולי יופי וקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון100956004שם עסקהולי בייגלרחובאבני החשןבית15תוקףמתחדשמהות עסקהכנת מזון למכירתו לצקבוצהמזון
רישיון100956006שם עסקהולי בייגלרחובאבני החשןבית15תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל ומשקאות משכקבוצהמזון
רישיון100959010שם עסקשופרסל דילרחובשד' המלאכותבית121תוקףמתחדשמהות עסקמרכול עם טיפולקבוצהמזון
רישיון100959011שם עסקשופרסל דילרחובשד' המלאכותבית121תוקףמתחדשמהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון100959017שם עסקשופרסל דילרחובשד' המלאכותבית121תוקףמתחדשמהות עסקחנות מעל 800 מ"רקבוצהמסחר ושונות
רישיון100969042שם עסקפדריקרחובהקדרבית99תוקףמתחדשמהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון100990001שם עסקהיכל התרבות העירונירחובעמק דותןבית66תוקףמתחדשמהות עסקקולנוע ותיאטרוןקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון100992004שם עסקמזנון עירוני ג'רחוברא"ל מרדכי)מבית12תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון100995000שם עסקהום סנטר עשה זאת בעצרחובשד' המלאכותבית121תוקףמתחדשמהות עסקחנות מעל 800 מ"רקבוצהמסחר ושונות
רישיון100997000שם עסקעצמה שירותי רכב בע"מרחובאזור המלאכהבית7תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמוסךקבוצהרכב ותעבורה
רישיון100998000שם עסקקלין שופ רעותרחובהדריםבית1תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמכבסה ללא ניקוי יבשקבוצהמסחר ושונות
רישיון101000004שם עסקשווארמת אבו גושרחובשד' המלאכותבית7תוקףמתחדשמהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון101003001שם עסקדרך היין בע"מרחובשד' המלאכותבית999תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון101011002שם עסקאלעד סופר עיצוב שיעררחובאודםבית23תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101013006שם עסקהפלאפל של הרצלרחובעמק איילוןבית21תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל ומשקאות משכקבוצהמזון
רישיון101014002שם עסקגלידה ויקטורירחובשד' המלאכותבית121תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101018003שם עסקרב חןרחובלב העירבית2תוקףמתחדשמהות עסקקולנועקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון101018004שם עסקרב חןרחובלב העירבית2תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקקיוסקקבוצהמזון
רישיון101019006שם עסקפיצוציית מליבורחובגינת דותןבית12תוקףמתחדשמהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון101020014שם עסקמחסני השוק בשכונה 19רחובגינת זבולוןבית24תוקףמתחדשמהות עסקמרכול עם טיפולקבוצהמסחר ושונות
רישיון101020015שם עסקמחסני השוק בשכונה 19רחובגינת זבולוןבית24תוקףמתחדשמהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון101025000שם עסקאוטופיה מרכז שירות ברחובאזור המלאכהבית5תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמוסך טויוטהקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101031002שם עסקמינימרקט קייזררחובאבני החשןבית21תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון101035003שם עסקפקאן סיןרחובלב העירבית2תוקףמתחדשמהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון101035004שם עסקפקאן סיןרחובלב העירבית2תוקףמתחדשמהות עסקהכנת מזון ומכירתוקבוצהמזון
רישיון101039000שם עסקמרידיאן ביוסיינס ישררחובהמעייןבית4תוקףמתחדשמהות עסקאיחסון תכשירים רפואיקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101040001שם עסקאייספא גרופ בע"מרחובלב העירבית2תוקףמתחדשמהות עסקמכון יופי וקוסמטיקהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101042000שם עסקאייקון פיטנס ישראל ברחובדם המכביםבית43תוקףמתחדשמהות עסקמכון כושרקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון101051002שם עסקרולדיןרחובלב העירבית2תוקףמתחדשמהות עסקבית קפהקבוצהמזון
רישיון101052000שם עסקסופר-פארםרחובלב העירבית2תוקףמתחדשמהות עסקבית מרקחתקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101055003שם עסקמקדונלד'סרחובלב העירבית2תוקףמתחדשמהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון101055006שם עסקניו דלירחובלב העירבית2תוקףמתחדשמהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון101062004שם עסקבליקר בייקרירחובלב העירבית2תוקףמתחדשמהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
רישיון101065003שם עסקארומה אספרסו בררחובלב העירבית2תוקףמתחדשמהות עסקבית קפהקבוצהמזון
רישיון101067001שם עסקכסוףרחובגינות איילוןבית21תוקףמתחדשמהות עסקניקוב חורים בתנוךקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101068003שם עסקאולם עינןרחובלב העירבית2תוקףמתחדשמהות עסקקולנוע תיאטרוןקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון101068004שם עסקקניון עזריאלירחובלב העירבית2תוקףמתחדשמהות עסקקניוןקבוצהמסחר ושונות
רישיון101068005שם עסקחניון עזריאלירחובלב העירבית2תוקףמתחדשמהות עסקחניוןקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101069000שם עסקרמי הר סטיילרחובהרי ישראלבית1תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101072007שם עסקהשמן פינוק מודיעיןרחובלב העירבית2תוקףמתחדשמהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון101074004שם עסקהדגים של זינירחובגינת האלהבית80תוקףמתחדשמהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון101076005שם עסקביג אפל פיצהרחובלב העירבית2תוקףרשיון זמנימהות עסקבית אוכל לרבות משקאוקבוצהמזון
רישיון101077000שם עסקמאפה נאמןרחובלב העירבית2תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101079002שם עסקאניסרחובלב העירבית2תוקףמתחדשמהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון101080006שם עסקאמריקן ברוסצ'יקןרחובלב העירבית2תוקףהעב' ללשכה המשפטיתמהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון101082005שם עסקואגסרחובגינת זבולוןבית24תוקףמתחדשמהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון101084005שם עסקהמטבחון של סימהרחובגינת זבולוןבית24תוקףרשיון זמנימהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון101087002שם עסקבורגר'ס בררחובלב העירבית2תוקףמתחדשמהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון101088000שם עסקעידן בררחובגינת האלהבית80תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101090003שם עסקרותם אפרים ir designרחובגינת זבולוןבית24תוקףרשיון זמנימהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101092006שם עסקשיווק עריםרחובגינת האלהבית2תוקףמתחדשמהות עסקקיוסקקבוצהמזון
רישיון101094000שם עסקפיצוחי מורנורחובגינת זבולוןבית24תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמקום אחר למכירת מזוןקבוצהמזון
רישיון101097002שם עסקדייזי אייס קרים סטוררחובלב העירבית2תוקףרשיון זמנימהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון101105003שם עסקקפה עלית רכבת מרכזרחובשדרות החשמונבית99תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקקיוסקקבוצהמזון
רישיון101109001שם עסקניו דלירחובעמק איילוןבית21תוקףמתחדשמהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון101112000שם עסקמוקד אמון 1997רחובגינת דותןבית2תוקףמתחדשמהות עסקאיחסון כלי נשקקבוצהשרות,שמירה,ואבטחה
רישיון101116001שם עסקהלחם של תומררחובשד' המכביםבית99תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101117002שם עסקדריי קליןרחובגינת האלהבית80תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמכבסהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101118001שם עסקמיקוד שמירה ואבטחהרחובלב העירבית2תוקףמתחדשמהות עסקחדר נשקקבוצהשרות,שמירה,ואבטחה
רישיון101119003שם עסקנפלאות הקמחרחובגינת זבולוןבית24תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101122006שם עסקכן לפיצהרחובגינת זבולוןבית24תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101123002שם עסקפיציולהרחובשד' המלאכותבית125תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון101124001שם עסקתחנת פז ישפרורחובהמכונאיבית2תוקףמתחדשמהות עסקתחנת תדלוק בגזקבוצהדלק,אנרגיה
רישיון101124003שם עסקיילו מודיעין ישפרורחובהמכונאיבית2תוקףמתחדשמהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון101124005שם עסקיילו מודיעין ישפרורחובהמכונאיבית2תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101124006שם עסקתחנת פז ישפרורחובהמכונאיבית2תוקףמתחדשמהות עסקתחנת דלק ותדלוקקבוצהדלק,אנרגיה
רישיון101126000שם עסקהמכבסהרחובגינת זבולוןבית24תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמכבסה ללא ניקוי יבשקבוצהמסחר ושונות
רישיון101127004שם עסקוניל הפקה ומיתוג קולרחובלב העירבית2תוקףמתחדשמהות עסקיריד מזוןקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון101130005שם עסקפיצה אנג'לרחובעמק דותןבית66תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101132004שם עסקמכולת קיפודןרחובקיפודןבית16תוקףמתחדשמהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון101145000שם עסקניר מעדניםרחובהרי ישראלבית18תוקףמתחדשמהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון101145001שם עסקניר מעדניםרחובהרי ישראלבית18תוקףמתחדשמהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון101147005שם עסקמתוקיםרחובעמק דותןבית66תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמקום אחר למכירת מזוןקבוצהמזון
רישיון101148003שם עסקיקים ארמהרחוביגאל ידיןבית43תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101149006שם עסקאגף הספורט עיריית מורחובעמק בית שאןבית32תוקףרשיון זמנימהות עסקאיצטדיון כדורגל עמקקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון101152001שם עסקג'ילארטה בוטיקרחובעמק דותןבית66תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101153000שם עסקקרביץרחובשד' הרכסבית45תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101153001שם עסקקרביץרחובשד' הרכסבית45תוקףמתחדשמהות עסקאיחסון מזוןקבוצהמזון
רישיון101153026שם עסקנ.ר.ג יסמין ייצור ושרחובשד' הרכסבית45תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל מטבח קצה בקקבוצהמזון
רישיון101153027שם עסקקרביץרחובשד' הרכסבית45תוקףמתחדשמהות עסקאיחסון חומרי חיטוי וקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון101155000שם עסקמקווה קייזררחובאבני החשןבית1תוקףמתחדשמהות עסקמקווהקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון101157002שם עסקמיט אנד מיטרחובהשדרה המרכזיבית15תוקףמתחדשמהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון101158001שם עסקלה גוףרחוביגאל ידיןבית43תוקףמתחדשמהות עסקמספרה ומכון יופי וקוקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101163004שם עסקהבשרייהרחובגינת האלהבית80תוקףמתחדשמהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון101163005שם עסקהבשרייהרחובגינת האלהבית80תוקףמתחדשמהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון101165000שם עסקאר.אי. מכוניות בע"מרחובאזור המלאכהבית0תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמכירה/השכרה רכביםקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101171000שם עסקאריז בע"מרחובאזור התעסוקהבית31תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקאחסנה ושיווק מוצרי אקבוצהמסחר ושונות
רישיון101172000שם עסקאמ.בי.אםרחובשד' הרכסבית31תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקשווק מוצרי בנייהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101173002שם עסקאמבר פלייבורס בע"מרחובהמעייןבית4תוקףמתחדשמהות עסקאיחסון ואריזה מוצריקבוצהמזון
רישיון101174004שם עסקהבורגניםרחובאזור המלאכהבית121תוקףמתחדשמהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון101179000שם עסקזכוכית מודיעיןרחובאזור המלאכהבית17תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקעיבוד זכוכיתקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון101185008שם עסקקפה פארק ענבהרחובשדרות החשמונבית0תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל לרבות משקאוקבוצהמזון
רישיון101186000שם עסקדומינו'ס פיצהרחובגינת זבולוןבית24תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחר+משלוחיםקבוצהמזון
רישיון101191007שם עסקסופר טוברחובשד' יצחק רביבית45תוקףהיתר זמנימהות עסקמרכולקבוצהמזון
רישיון101191008שם עסקסופר טוברחובשד' יצחק רביבית45תוקףהיתר זמנימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון101192006שם עסקחומוס אליהורחובגינת זבולוןבית24תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל ומשקאות משכקבוצהמזון
רישיון101195000שם עסקאניפטרחובלב העירבית2תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקחנות חיותקבוצהחקלאות,ובעלי חיים
רישיון101205001שם עסקא.א.ע שיווק למוסדותרחובהסתתבית15תוקףמתחדשמהות עסקמזון ומרכיביו איחסוןקבוצהמזון
רישיון101217000שם עסקארז עיצוב שיעררחובעמק איילוןבית21תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101221005שם עסקמזנון מרכז הספורט הערחובגינת זבולוןבית2תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחר מזנון מקבוצהמזון
רישיון101222007שם עסקמרכז הספורט העירונירחובגינת זבולוןבית2תוקףמתחדשמהות עסקבריכת שחייהקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון101222008שם עסקמרכז הספורט העירונירחובגינת זבולוןבית2תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמכון כושרקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון101226006שם עסקנובולוגרחובצלע ההרבית1תוקףמתחדשמהות עסקבית מרקחתקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101226008שם עסקסוסנה מובינגרחובצלע ההרבית1תוקףמתחדשמהות עסקמחסן תרופות, תמרוקיםקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101226009שם עסקסוסנה מובינגרחובצלע ההרבית1תוקףמתחדשמהות עסקאחסון תמרוקיםקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101237000שם עסקא. דילאור בע"מרחובהגנןבית28תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקאיחסון אביזרי חשמלקבוצהמסחר ושונות
רישיון101244001שם עסקאפונה וגזררחובעמק דותןבית66תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקחנות פירות וירקותקבוצהמזון
רישיון101245000שם עסקמספרת לוקרחובלשםבית69תוקףמתחדשמהות עסקמספרה וטיפולי יופי וקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101246000שם עסקes עיצוב שיעררחובגינת זבולוןבית24תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101247000שם עסקנייר חדרה בע"מרחובעמק האלהבית250תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101247001שם עסקנייר חדרה בע"מרחובעמק האלהבית250תוקףמתחדשמהות עסקחניון מעל 500 מ"רקבוצהמסחר ושונות
רישיון101247002שם עסקגרפיטי שיווק ציוד משרחובעמק האלהבית250תוקףמתחדשמהות עסקאיחסון מזון יבשקבוצהמסחר ושונות
רישיון101247005שם עסקגרפיטי שיווק ציוד משרחובעמק האלהבית250תוקףמתחדשמהות עסקאחסנת חומרי חיטוי ונקבוצהמסחר ושונות
רישיון101247006שם עסקעטר שיווק ציוד משרדירחובעמק האלהבית250תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקאחסנה + מכשירי חשמלקבוצהמסחר ושונות
רישיון101247008שם עסקגרפיטי שיווק ציוד משרחובעמק האלהבית250תוקףמתחדשמהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101247014שם עסקמיכלי זהב אריזות בע"רחובעמק האלהבית250תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקאחסוןקבוצהמסחר ושונות
רישיון101247015שם עסקהמטבח של אהובה בע"מרחובעמק האלהבית250תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל - מטבח קצהקבוצהמזון
רישיון101247016שם עסקגרפיטי שיווק ציוד משרחובעמק האלהבית250תוקףמתחדשמהות עסקהובלה אחרתקבוצהמסחר ושונות
רישיון101248000שם עסקאינפיניה מיחזור בע"מרחובעמק האלהבית250תוקףמתחדשמהות עסקתחנת מעבר לאיסוף נייקבוצהמים,פסולת
רישיון101249000שם עסקי.א. וולפמן בע"מרחובשד' הרכסבית31תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקאחסוןקבוצהמסחר ושונות
רישיון101251003שם עסקוי. ברבררחובעמק החולהבית76תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101256001שם עסקמזנון בי"ס יח"דרחובעמק בית שאןבית60תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון101257000שם עסקסטרוק קעקועיםרחובגינת איילוןבית21תוקףמתחדשמהות עסקכתובת קעקעקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101257001שם עסקסטרוק קעקועיםרחובגינת איילוןבית21תוקףמתחדשמהות עסקניקוב חוריםקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101261003שם עסקמזנון האולפנהרחובנחל צלמוןבית21תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101265001שם עסקטריילוג ניסויים קלינרחובהמעייןבית55תוקףמתחדשמהות עסקאיחסון תרופות והפצהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101265008שם עסקנובולוגרחובהמעייןבית55תוקףמתחדשמהות עסקמסעדה - עובדיםקבוצהמזון
רישיון101265010שם עסקנובולוגרחובהמעייןבית55תוקףרשיון זמנימהות עסקמזון ומרכיביו - אחסנקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101265012שם עסקנובולוגרחובהמעייןבית55תוקףמתחדשמהות עסקתרופות וציוד רפואיקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101265013שם עסקנובולוגרחובהמעייןבית55תוקףמתחדשמהות עסקתרופות וציוד רפואיקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101270000שם עסקהמתוקים של דודרחובעמק איילוןבית0תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקקיוסקקבוצהמזון
רישיון101278001שם עסקמרשמלו ממתקי קובירחובגינת זבולוןבית24תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמקום אחר למכירת מזוןקבוצהמזון
רישיון101302002שם עסקמזנון בני עקיבארחובראובןבית4תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון101302003שם עסקמזנון בני עקיבארחובראובןבית4תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל מטבח קצהקבוצהמזון
רישיון101304000שם עסקגלידות פלדמןרחובקיפודןבית24תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמקום אחר למכירת מזוןקבוצהמזון
רישיון101305003שם עסקג'פניקה מודיעיןרחובלב העירבית2תוקףמתחדשמהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון101312009שם עסקאילן בסון סובארו מודרחובהמכונאיבית15תוקףמתחדשמהות עסקמוסך מכונאות כלליקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101325003שם עסקמשק עפאיםרחובהרי ישראלבית14תוקףמתחדשמהות עסקמרכול עם טיפולקבוצהמזון
רישיון101328000שם עסקבשר ועודרחובגינת זבולוןבית24תוקףמתחדשמהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון101330004שם עסקסופר רמת השחררחובדבורניתבית11תוקףרשיון זמנימהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון101330005שם עסקסופר רמת השחררחובדבורניתבית11תוקףאישור מנהלת הרישוימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון101334001שם עסקמסך טק בע"מרחובאזור המלאכהבית99תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמפעל לעיבוד מתכתקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון101336001שם עסקcoffeecoרחובתלתןבית8תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל מצומצםקבוצהמזון
רישיון101337002שם עסקהבלון הפורחרחובהנגר-אזור המבית12תוקףמתחדשמהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101346000שם עסקמקווה בבוכמןרחוביעל הגיבורהבית62תוקףמתחדשמהות עסקמקווהקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון101362004שם עסקסיגל שמעון עיצוב שיערחובגינת זבולוןבית24תוקףרשיון זמנימהות עסקמספרה ומכון שיזוףקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101392000שם עסקגלוברנדס בע"מרחובהגנןבית44תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקאחסון והפצה מוצרי טבקבוצה6מסחר ושונות
רישיון101392005שם עסקגלוברנדס בע"מרחובהגנןבית44תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון רכב מספרקבוצהמזון
רישיון101392014שם עסקגלוברנדס בע"מרחובהגנןבית44תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון רכב מספרקבוצהמזון
רישיון101392015שם עסקגלוברנדס בע"מרחובהגנןבית44תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון רכב מספרקבוצהמזון
רישיון101392016שם עסקגלוברנדס בע"מרחובהגנןבית44תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון רכב מספרקבוצהמזון
רישיון101392017שם עסקגלוברנדס בע"מרחובהגנןבית44תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון רכב מספרקבוצהמזון
רישיון101392018שם עסקגלוברנדס בע"מרחובהגנןבית44תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון רכב מספרקבוצהמזון
רישיון101392019שם עסקגלוברנדס בע"מרחובהגנןבית44תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון רכב מספרקבוצהמזון
רישיון101392020שם עסקגלוברנדס בע"מרחובהגנןבית44תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון רכב מספרקבוצהמזון
רישיון101392021שם עסקגלוברנדס בע"מרחובהגנןבית44תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון רכב מספרקבוצהמזון
רישיון101392022שם עסקגלוברנדס בע"מרחובהגנןבית44תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון רכב מספרקבוצהמזון
רישיון101392023שם עסקגלוברנדס בע"מרחובהגנןבית44תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזוןקבוצהמזון
רישיון101392024שם עסקגלוברנדס בע"מרחובהגנןבית44תוקףרשיון זמנימהות עסקמזון ומרכיביו אחסונוקבוצהמזון
רישיון101394001שם עסקשלומי תבליניםרחובעמק דותןבית66תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון101396002שם עסקאולמי אחוזה מודיעיןרחובשדרות ההתעשיבית14תוקףמתחדשמהות עסקאולם שמחות ואירועיםקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון101396003שם עסקאולמי אחוזה מודיעיןרחובשדרות ההתעשיבית14תוקףמתחדשמהות עסקהכנת מזון למכירתוקבוצהמזון
רישיון101397003שם עסקמספרת אקספרסרחובעמק איילוןבית21תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101401000שם עסקמשק ליןרחובהסתתבית13תוקףמתחדשמהות עסקמפעל לייצור דבש וממרקבוצהמזון
רישיון101404001שם עסקרניוםרחובהסתתבית20תוקףמתחדשמהות עסקחומרים ותכשירים רפואקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101404002שם עסקרניוםרחובהסתתבית20תוקףמתחדשמהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101408000שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובהחרטבית2תוקףמתחדשמהות עסקחנות מעל 800 מטרקבוצהמסחר ושונות
רישיון101408005שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובהחרטבית2תוקףמתחדשמהות עסקמרכול עם טיפול ומשלוקבוצהמזון
רישיון101408006שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובהחרטבית2תוקףמתחדשמהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון101412004שם עסקטיב טעם רשתות בע"מרחובשד' המלאכותבית125תוקףמתחדשמהות עסקמרכול עם טיפולקבוצהמזון
רישיון101412009שם עסקטיב טעם רשתות בע"מרחובשד' המלאכותבית125תוקףמתחדשמהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון101417004שם עסקמשק 78רחובהדריםבית1תוקףמתחדשמהות עסקרוכלות פרחיםקבוצהמסחר ושונות
רישיון101418000שם עסקא. רייס בע"מרחובהגנןבית16תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101421002שם עסקעיר הילדים של אין כמרחובשד' המלאכותבית121תוקףמתחדשמהות עסקמשחקייהקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון101421004שם עסקmove it חוגגים הפקותרחובשד' המלאכותבית121תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101423002שם עסקניו דלירחובהמכונאיבית2תוקףמתחדשמהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
רישיון101424001שם עסקשלום פלאפלרחובהחרטבית1תוקףמתחדשמהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון101429002שם עסקהשקדיהרחובהבנאיבית3תוקףרשיון זמנימהות עסקמפעל לייצור מזוןקבוצהמזון
רישיון101431000שם עסקface to faceרחוביגאל ידיןבית51תוקףמתחדשמהות עסקטיפולי יופי וקוסמטיקקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101432000שם עסקמספרת ג'קירחובלב העירבית2תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101435000שם עסקאיתן ספקים לבתי מרקחרחובשד' הרכסבית31תוקףמתחדשמהות עסקאיחסון ושיווק מוצריםקבוצהמסחר ושונות
רישיון101435001שם עסקאיתן ספקים לבתי מרקחרחובשד' הרכסבית31תוקףמתחדשמהות עסקאיחסון מזוןקבוצהמסחר ושונות
רישיון101442000שם עסקסוויטרחובגינת האלהבית80תוקףמתחדשמהות עסקמרכול שאין בן טיפולקבוצהמזון
רישיון101443000שם עסקסטוק מתוקרחובאזור המלאכהבית999תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמקום אחר למכירת מזוןקבוצהמזון
רישיון101444002שם עסקתבליני נעמהרחובהקדרבית1תוקףמתחדשמהות עסקמפעל לייצור תבליניםקבוצהמזון
רישיון101444003שם עסקתבליני נעמהרחובהקדרבית1תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון101446003שם עסקתחנת דלק מיקהרחובשד' המלאכותבית2תוקףמתחדשמהות עסקתחנת תידלוק בגז גפ"מקבוצהדלק,אנרגיה
רישיון101446005שם עסקתחנת דלק מיקהרחובשד' המלאכותבית2תוקףמתחדשמהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון101446006שם עסקתחנת דלק מיקהרחובשד' המלאכותבית2תוקףמתחדשמהות עסקתחנת תידלוקקבוצהדלק,אנרגיה
רישיון101448002שם עסקהמאפה של אודטהרחובאודםבית21תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון101449003שם עסקמאפיית נחמהרחובהחרטבית9תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון101450000שם עסקדיקלה קוסמטיקהרחובקיפודןבית24תוקףמתחדשמהות עסקטיפולי יופי וקוסמטיקקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101460001שם עסקגרעיני עפולה חממהרחובשד' המלאכותבית8תוקףמתחדשמהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון101464002שם עסקמקדונלד'סרחובאזור המלאכהבית125תוקףמתחדשמהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון101470001שם עסקרוני ודני בתי מאפה ברחובאזור המלאכהבית2תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101471001שם עסקארז מודיעין דלק מנטהרחובאזור התעסוקהבית2תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל ומשקאות משכקבוצהמזון
רישיון101471002שם עסקארז מודיעיןרחובאזור התעסוקהבית2תוקףרשיון זמנימהות עסקתחנת תדלוק בגזקבוצהדלק,אנרגיה
רישיון101471003שם עסקארז מודיעיןרחובאזור התעסוקהבית2תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון101471004שם עסקארז מודיעיןרחובאזור התעסוקהבית2תוקףמתחדשמהות עסקתחנת תדלוקקבוצהדלק,אנרגיה
רישיון101472001שם עסקדלק מנטה קמעונאות דררחובאזור התעסוקהבית999תוקףמתחדשמהות עסקמקום אחר למכירת מזוןקבוצהמזון
רישיון101472002שם עסקדלק מנטה קמעונאות דררחובאזור התעסוקהבית999תוקףמתחדשמהות עסקתחנת תידלוק מודיעיןקבוצהדלק,אנרגיה
רישיון101473001שם עסקגרג קפהרחובלב העירבית2תוקףמתחדשמהות עסקבית קפהקבוצהמזון
רישיון101474001שם עסקעולם התבלינים והייןרחובעמק איילוןבית21תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון101475009שם עסקהרמוזורחובהשדרה המרכזיבית16תוקףהיתר זמנימהות עסקאולם שמחות ואירועיםקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון101477003שם עסקמזנון בבי"ס עירוני דרחובעמק חרודבית9תוקףרשיון זמנימהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון101482002שם עסקבי פרשרחובלב העירבית2תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101484001שם עסקרסטו בררחובהשדרה המרכזיבית15תוקףמתחדשמהות עסקבית קפה ומשקאות משכרקבוצהמזון
רישיון101485000שם עסקלימור ואוריתרחובקיפודןבית24תוקףמתחדשמהות עסקטיפולי יופי וקוסמטיקקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101489000שם עסקניסקו חשמל ואלקטרונירחובהמעייןבית41תוקףמתחדשמהות עסקאיחסון שינוע וייצורקבוצהמסחר ושונות
רישיון101489001שם עסקניסקו חשמל ואלקטרונירחובהמעייןבית41תוקףמתחדשמהות עסקמטבח קצה ברישיון יצרקבוצה4מזון
רישיון101492000שם עסקטובול חומרי בניין בערחובהבנאיבית7תוקףמתחדשמהות עסקייבוא , איחסון, שיווקבוצהמסחר ושונות
רישיון101494000שם עסקשופר סל בע"מרחובהמעייןבית35תוקףמתחדשמהות עסקאחסנת מזוןקבוצהמזון
רישיון101494001שם עסקשופר סל בע"מרחובהמעייןבית35תוקףמתחדשמהות עסקמטבח קצהקבוצהמזון
רישיון101495000שם עסקהרוקחיםרחובהחרטבית1תוקףמתחדשמהות עסקבית מרקחתקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101496000שם עסקיורוסטנדרטרחובשדרות המקצועבית13תוקףמתחדשמהות עסקאחסנת מזון ובית קירוקבוצהמזון
רישיון101496002שם עסקיורוסטנדרטרחובשדרות המקצועבית13תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 8487552קבוצהמזון
רישיון101496004שם עסקיורוסטנדרטרחובשדרות המקצועבית13תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 8487452קבוצהמזון
רישיון101496011שם עסקיורוסטנדרטרחובשדרות המקצועבית13תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 36887301קבוצהמזון
רישיון101496012שם עסקיורוסטנדרטרחובשדרות המקצועבית13תוקףמתחדשמהות עסקמזון ומרכיביוקבוצהמזון
רישיון101496013שם עסקא. אייזנברג שיווק מזרחובשדרות המקצועבית13תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 19373702קבוצהמזון
רישיון101496014שם עסקא. אייזנברג שיווק מזרחובשדרות המקצועבית13תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 19373602קבוצהמזון
רישיון101496015שם עסקיורוסטנדרטרחובשדרות המקצועבית13תוקףמתחדשמהות עסקרכבים להובלת מזוןקבוצהמזון
רישיון101498002שם עסקקנקוןרחובשדרות המקצועבית18תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון בקירורקבוצהמזון
רישיון101498003שם עסקקנקוןרחובשדרות המקצועבית18תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון בקירורקבוצהמזון
רישיון101498004שם עסקקנקוןרחובשדרות המקצועבית18תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון בקירורקבוצהמזון
רישיון101498005שם עסקקנקוןרחובשדרות המקצועבית18תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון בקירורקבוצהמזון
רישיון101498006שם עסקקנקוןרחובשדרות המקצועבית18תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון בקירורקבוצהמזון
רישיון101498007שם עסקקנקוןרחובשדרות המקצועבית18תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון בקירורקבוצהמזון
רישיון101498008שם עסקקנקוןרחובשדרות המקצועבית18תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון בקירורקבוצהמזון
רישיון101498009שם עסקקנקוןרחובשדרות המקצועבית18תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון בקירורקבוצהמזון
רישיון101498010שם עסקקנקוןרחובשדרות המקצועבית18תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון בקירורקבוצהמזון
רישיון101498011שם עסקקנקוןרחובשדרות המקצועבית18תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון בקירורקבוצהמזון
רישיון101498012שם עסקקנקוןרחובשדרות המקצועבית18תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון בקירור 01קבוצהמזון
רישיון101498013שם עסקקנקוןרחובשדרות המקצועבית18תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון בקירור 01קבוצהמזון
רישיון101498014שם עסקקנקוןרחובשדרות המקצועבית18תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון בקירור 01קבוצהמזון
רישיון101498015שם עסקקנקוןרחובשדרות המקצועבית18תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון בקירור 01קבוצהמזון
רישיון101498016שם עסקקנקוןרחובשדרות המקצועבית18תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון בקירור 01קבוצהמזון
רישיון101498017שם עסקקנקוןרחובשדרות המקצועבית18תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון בקירור 01קבוצהמזון
רישיון101498018שם עסקקנקוןרחובשדרות המקצועבית18תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון בקירור 01קבוצהמזון
רישיון101498019שם עסקקנקוןרחובשדרות המקצועבית18תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון בקירור 01קבוצהמזון
רישיון101498020שם עסקקנקוןרחובשדרות המקצועבית18תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון בקירור 01קבוצהמזון
רישיון101498022שם עסקקנקוןרחובשדרות המקצועבית18תוקףמתחדשמהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון101498025שם עסקקנקוןרחובשדרות המקצועבית18תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון בקירור 01קבוצהמזון
רישיון101498026שם עסקקנקוןרחובשדרות המקצועבית18תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון בקירור 01קבוצהמזון
רישיון101498027שם עסקקנקוןרחובשדרות המקצועבית18תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון בקירור 01קבוצהמזון
רישיון101498028שם עסקקנקוןרחובשדרות המקצועבית18תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון בקירור 01קבוצהמזון
רישיון101498029שם עסקקנקוןרחובשדרות המקצועבית18תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון בקירור 01קבוצהמזון
רישיון101498030שם עסקקנקוןרחובשדרות המקצועבית18תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון בקירור 02קבוצהמזון
רישיון101498031שם עסקקנקוןרחובשדרות המקצועבית18תוקףמתחדשמהות עסקמרכול שיש בו טיפולקבוצהמזון
רישיון101498032שם עסקקנקוןרחובשדרות המקצועבית18תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 9204333קבוצהמזון
רישיון101498033שם עסקקנקוןרחובשדרות המקצועבית18תוקףמתחדשמהות עסקמפעל לייצור בשרקבוצהמזון
רישיון101503000שם עסקיורם רהב מונפר בע"מרחובהמעייןבית1תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקאחסון והפצהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101504002שם עסקאבו גוש גריל חומוסרחובהשדרה המרכזיבית15תוקףרשיון זמנימהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון101509002שם עסקהצ'יףרחובעמק דותןבית66תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101511003שם עסקקפיתרחובגינת זבולוןבית3תוקףמתחדשמהות עסקבית קפה ומשקאות משכרקבוצהמזון
רישיון101512000שם עסקהמילטון חשמל ואלקטרורחובהאופהבית8תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101513002שם עסקפאזהרחובגינת זבולוןבית1תוקףמתחדשמהות עסקמסעדה ומכירת משקאותקבוצהמזון
רישיון101514000שם עסקאברהם שריזלי ובנו בערחובשדרות המקצועבית15תוקףמתחדשמהות עסקאחסנה, חומרים מסוכניקבוצהמסחר ושונות
רישיון101515000שם עסקמרלו"ג מפעל הפיסרחובהמעייןבית1תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקאחסון והפצהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101518001שם עסקהחברה המרכזית להפצתרחובצלע ההרבית46תוקףמתחדשמהות עסקאחסנה והפצה של משקאוקבוצהמזון
רישיון101532000שם עסקגולד ליבר בע"מרחובישעיהו הנביאבית49תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזוןקבוצהמזון
רישיון101534001שם עסקחומוס בנגלרחובהמכונאיבית15תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101535000שם עסקמרלו"ג yesרחובצלע ההרבית44תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101536003שם עסקסי.אם. קומפוזיט מטיררחובשדרות המקצועבית20תוקףרשיון זמנימהות עסקייצור חלקים לכלי תעוקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101539001שם עסקתחנת רכבת פאתי מודיערחובאזור המלאכהבית0תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקתחנת רכבתקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101540000שם עסקכימוגרף בע"מרחובהאורגבית4תוקףמתחדשמהות עסקמתכת מוצריהקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון101542000שם עסקדומיסילרחובהמעייןבית47תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101544000שם עסקמזנון בפארק המים רעורחובהדריםבית1תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101545000שם עסקאלקטרוניקס פרו בלו ברחובצלע ההרבית2תוקףמתחדשמהות עסקמעבדות תיקונים מכשירקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון101546001שם עסקחברת קוויםרחובהסוחרבית1תוקףמתחדשמהות עסקתחנת דלקקבוצהדלק,אנרגיה
רישיון101549000שם עסקפוקס ויזל בע"מרחובהשדרה המרכזיבית21תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101551001שם עסקאבניר חברה לרכברחובהמכונאיבית9תוקףמתחדשמהות עסקמוסךקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101553000שם עסקטיראדוררחובהאורגבית6תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101554002שם עסקיונדאי מודיעיןרחובהמכונאיבית17תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמוסךקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101556000שם עסק4 שף ארגמן סחר בע"רחובשדרות המקצועבית16תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101557003שם עסקבופה לאכול ולהתאהברחובהמעייןבית2תוקףמתחדשמהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון101559000שם עסקברק הדפסות רשת בע"מרחובהבנאיבית3תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקבית דפוסקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון101564002שם עסקאושי אושירחובהדריםבית1תוקףמתחדשמהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון101567001שם עסקגרנהאוסרחובהדריםבית1תוקףהיתר זמנימהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון101568000שם עסקפיצה שמשרחובעמק איילוןבית21תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון101570001שם עסקהובי עץרחובהאורגבית8תוקףרשיון זמנימהות עסקנגריהקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון101577000שם עסקהקולה בעיררחובהרי ישראלבית999תוקףמתחדשמהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון101578001שם עסקאירועים בפארק ענבהרחובשדרות החשמונבית1תוקףמתחדשמהות עסקעינוג ציבוריקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון101587001שם עסקגרעיני עפולה חממהרחובהקדרבית4תוקףרשיון זמנימהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון101597003שם עסקפיצה צ'יז פיצה רומארחובעמק דותןבית66תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל ללא משקאותקבוצהמזון
רישיון101600000שם עסקרכבת ישראלרחובשדרות החשמונבית99תוקףמתחדשמהות עסקתחנת רכבת מרכזיתקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101603002שם עסקגולדהרחובלב העירבית2תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101607009שם עסקיוחננוף ובניו בע"מרחובשד' המלאכותבית1תוקףמתחדשמהות עסקחניוןקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101607012שם עסקיוחננוף ובניו בע"מרחובשד' המלאכותבית1תוקףמתחדשמהות עסקחנות מעל 800 מ"רקבוצהמסחר ושונות
רישיון101607013שם עסקיוחננוף ובניו בע"מרחובשד' המלאכותבית1תוקףמתחדשמהות עסקמרכול שיש בו טיפולקבוצהמזון
רישיון101607014שם עסקיוחננוף ובניו בע"מרחובשד' המלאכותבית1תוקףמתחדשמהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון101607015שם עסקיוחננוף ובניו בע"מרחובשד' המלאכותבית1תוקףמתחדשמהות עסקמזון ומרכיביו - ייצוקבוצהמזון
רישיון101609001שם עסקמספרת ELCרחובעמק דותןבית66תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101618003שם עסקאגף הספורט עיריית מורחובעמק האלהבית250תוקףרשיון זמנימהות עסקאיצטדיון כדורגל בליגקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון101622003שם עסקסיירוקס ישראלרחובהסתתבית9תוקףמתחדשמהות עסקבית מלאכה יהלומי תעשקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון101623000שם עסקיוחננוף ובניו בע"מרחובתשריבית34תוקףרשיון זמנימהות עסקחנות מעל 800 מטרקבוצהמסחר ושונות
רישיון101623001שם עסקיוחננוף ובניו בע"מרחובתשריבית34תוקףמתחדשמהות עסקמרכול עם טיפולקבוצהמזון
רישיון101623002שם עסקיוחננוף ובניו בע"מרחובתשריבית34תוקףמתחדשמהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון101623004שם עסקיוחננוף ובניו בע"מרחובתשריבית34תוקףמתחדשמהות עסקחניון תת קרקעי מעל 0קבוצהרכב ותעבורה
רישיון101624001שם עסקפיצה פנאןרחובנחל זוהרבית21תוקףהיתר זמנימהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101627001שם עסקהסוכריהרחובנחל זוהרבית21תוקףמתחדשמהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון101634000שם עסקטכנוקריט (1992) בע"מרחובהנגר-אזור המבית14תוקףמתחדשמהות עסקאחסון חומרי גלם מוגמקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון101635000שם עסקרוזהרחובשד' המלאכותבית1תוקףמתחדשמהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון101637000שם עסקא.א.ל מודיעין מרכז שרחובהמכונאיבית19תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמוסך פחחות וצבעקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101638000שם עסקביוליין אר אקס בע"מרחובהמעייןבית2תוקףמתחדשמהות עסקמעבדות מחקר ופיתוחקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101647000שם עסקאחד לבנין בע"מרחובהאורגבית8תוקףמתחדשמהות עסקאחסנת מוצרי בנייןקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון101648000שם עסקמכבי שירותי בריאותרחובהרי ישראלבית999תוקףמתחדשמהות עסקבית מרקחתקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101649002שם עסקחלום יעקברחובלאה אמנובית1תוקףהיתר זמנימהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101650001שם עסקבייגל קפהרחובלאה אמנובית1תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון101652002שם עסקטלרון מצברים בע"מרחובהמעייןבית7תוקףרשיון זמנימהות עסקאחסון מצברים ושמניםקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון101656000שם עסקיעד פרזולרחובשד' הרכסבית43תוקףרשיון זמנימהות עסקאחסון - מרלו"גקבוצהמסחר ושונות
רישיון101656001שם עסקיעד פרזולרחובשד' הרכסבית43תוקףרשיון זמנימהות עסקאחסנה חומרים מסוכניםקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון101657000שם עסקדגש חלקי חילוף לרכברחובהמעייןבית7תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101658000שם עסקמספרת עופר אדרירחובלאה אמנובית1תוקףמתחדשמהות עסקמספרה וטיפול קוסמטיקקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101660001שם עסקא.צ.מ. איבזור וציודרחובצלע ההרבית4תוקףמתחדשמהות עסקהתקנת אביזרים לרכבקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון101666001שם עסקהלחם של תומררחובעמק איילוןבית21תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101667001שם עסקסנאקסרחובלאה אמנובית1תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון101669004שם עסקמיסטר קורן מודיעיןרחובלב העירבית2תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון101674000שם עסקניצת הדובדבןרחובשד' המלאכותבית5תוקףרשיון זמנימהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון101675001שם עסקהמקום של בנירחובהחרטבית1תוקףרשיון זמנימהות עסקמסעדה ללא משקאות משכקבוצהמזון
רישיון101676000שם עסקמכבסת לבנדררחובלאה אמנובית1תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמכבסהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101677000שם עסקסופר טוברחובלאה אמנובית1תוקףמתחדשמהות עסקמרכול עם טיפולקבוצהמזון
רישיון101677001שם עסקסופר טוברחובלאה אמנובית1תוקףמתחדשמהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון101678000שם עסקתורג'מן רוניתרחובגינת האלהבית80תוקףהיתר זמנימהות עסקטיפולי יופי וקוסמטיקקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101680000שם עסקאויסרחובהמכונאיבית27תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקכלי רכב מכירתםקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101684001שם עסקא. אייזנברג שיווק מזרחובשדרות המקצועבית13תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון בקירור 79קבוצהמזון
רישיון101684002שם עסקא. אייזנברג שיווק מזרחובשדרות המקצועבית13תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקהובלת מזון בקירור 4קבוצהמזון
רישיון101685001שם עסקהבורגניםרחובלאה אמנובית1תוקףמתחדשמהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון101688000שם עסקגלידת אלדורחובלאה אמנובית1תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון101689001שם עסקפיצה בוכמנסרחובשד' מנחם בגיבית21תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101690000שם עסקהנמל אריזות ושיווק (רחובשד' הרכסבית35תוקףמתחדשמהות עסקמפעל מוצרי מזון יבשיקבוצהמזון
רישיון101691002שם עסקד. א אדם אחזקות בע"מרחובלאה אמנובית1תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל ללא משקאותקבוצהמזון
רישיון101692000שם עסקבורדו ישראל הדור הבארחובהגנןבית28תוקףמתחדשמהות עסקאחסנת מזוןקבוצהמזון
רישיון101692001שם עסקבורדו ישראל הדור הבארחובהגנןבית28תוקףמתחדשמהות עסקרכב להובלת מזון 4701קבוצהמזון
רישיון101696000שם עסקארומהרחובלאה אמנובית1תוקףמתחדשמהות עסקבית קפהקבוצהמזון
רישיון101697000שם עסקמתוק במודיעיןרחובלב העירבית2תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקקיוסקקבוצהמזון
רישיון101702001שם עסקמעדני צדקיהורחובלאה אמנובית1תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101704000שם עסקמרכז מוריה סנטררחובלאה אמנובית1תוקףמתחדשמהות עסקיריד אומניםקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון101710000שם עסקמרלו"ג יוחננוףרחובעמק האלהבית250תוקףמתחדשמהות עסקאחסנת מזוןקבוצהמזון
רישיון101712000שם עסקג'יימסרחובהחרטבית1תוקףמתחדשמהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון101715000שם עסקמ.ר. ריבל בע"מרחובשדרות החשמונבית1תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקתחנה מרכזית החדשהקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101716000שם עסקגולדהרחובגינת זבולוןבית24תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101717001שם עסקבי דראגסטורסרחובלאה אמנובית1תוקףמתחדשמהות עסקבית מרקחתקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101718000שם עסקגאמידה בע"מרחובצלע ההרבית11תוקףמתחדשמהות עסקתכשירים רפואייםקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101721001שם עסקא. רייס בע"מרחובהגנןבית14תוקףמתחדשמהות עסקאחסון ושייוק אמ"רקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101726000שם עסקמכבי'סרחובנוף קדומיםבית999תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון רכב מספרקבוצהמזון
רישיון101728000שם עסקמספרת דודי תובולרחובעמק איילוןבית21תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101733000שם עסקוסקולר ביוג'ניקס בע"רחובהסתתבית8תוקףמתחדשמהות עסקמעבדה לבדיקות כימיותקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101733001שם עסקוסקולר ביוג'ניקס בע"רחובהסתתבית8תוקףמתחדשמהות עסקתכשירים רפואייםקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101735000שם עסקמקס מודיעין בע"מרחובשד' המלאכותבית125תוקףמתחדשמהות עסקחנות מעל 800 מ"רקבוצהמסחר ושונות
רישיון101735001שם עסקמקס מודיעין בע"מרחובשד' המלאכותבית125תוקףמתחדשמהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון101736003שם עסקא.ב.א ויקטורירחובשד' מנחם בגיבית21תוקףמתחדשמהות עסקחנות מעל 800 מ"רקבוצהמסחר ושונות
רישיון101736004שם עסקא.ב.א ויקטורירחובשד' מנחם בגיבית21תוקףמתחדשמהות עסקמרכול שיש בו טיפולקבוצהמזון
רישיון101736005שם עסקא.ב.א ויקטורירחובשד' מנחם בגיבית21תוקףמתחדשמהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון101737000שם עסקרבקה המרכז לטיפוח וארחובשד' מנחם בגיבית21תוקףמתחדשמהות עסקמספרה וטיפולי יופיקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101738000שם עסקבר שירותי דרךרחובהמכונאיבית17תוקףמתחדשמהות עסקמוסךקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101742001שם עסקא.ב. חנויות נוחות בערחובאודםבית23תוקףמתחדשמהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון101742002שם עסקא.ב. חנויות נוחות בערחובאודםבית23תוקףמתחדשמהות עסקמוצרי עישון לסוגיהםקבוצהמסחר ושונות
רישיון101744000שם עסקעצמל'ה רהיטים לילדיםרחובהגנןבית5תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101745000שם עסקשרון סחר בע"מרחובשד' הרכסבית43תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקמחסן לוגיסטי לחיתוךקבוצהמסחר ושונות
רישיון101747000שם עסקמחסני מיזוג ישפרו בערחובהסתתבית23תוקףמתחדשמהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101749000שם עסקרשת משחקיות פעלטון ברחובלב העירבית2תוקףמתחדשמהות עסקמשחקיהקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון101750001שם עסקמזנון עירוני ה'רחובאבני החשןבית57תוקףרשיון זמנימהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון101752000שם עסקלוציאנהרחובשד' המלאכותבית125תוקףמתחדשמהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון101756000שם עסקיאיר הובלת מזוןרחובנחל געתוןבית26תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקהובלת מזוןקבוצהמזון
רישיון101757000שם עסקרימוני פלסטרחובצלע ההרבית27תוקףמתחדשמהות עסקאחסנה וייצור פלסטיקקבוצהמסחר ושונות
רישיון101758000שם עסקללין נרות וסבונים בערחובהשדרה המרכזיבית21תוקףמתחדשמהות עסקאחסנת תמרוקיםקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101759000שם עסקיו.אף.איי קמעונאות ברחובהשדרה המרכזיבית21תוקףמתחדשמהות עסקאחסנת תמרוקיםקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101760000שם עסקסוליקאררחובשד' המלאכותבית125תוקףמתחדשמהות עסקמכירת רכביםקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101764001שם עסקמשולשיםרחובלב העירבית2תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון101769000שם עסקמרלוג רמי לוירחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקאחסון מזון יבש ובקירקבוצהמזון
רישיון101769001שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 9021270קבוצהמזון
רישיון101769002שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 9584179קבוצהמזון
רישיון101769003שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 9573779קבוצהמזון
רישיון101769006שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 1044039קבוצהמזון
רישיון101769007שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 5635831קבוצהמזון
רישיון101769008שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 6795632קבוצהמזון
רישיון101769009שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 6795732קבוצהמזון
רישיון101769010שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 4872631קבוצהמזון
רישיון101769011שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 6795532קבוצהמזון
רישיון101769012שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 1022039קבוצהמזון
רישיון101769013שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 4872931קבוצהמזון
רישיון101769014שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 4872731קבוצהמזון
רישיון101769015שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 4872831קבוצהמזון
רישיון101769016שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 91010301קבוצהמזון
רישיון101769017שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 91036801קבוצהמזון
רישיון101769018שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 91036901קבוצהמזון
רישיון101769019שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 91012101קבוצהמזון
רישיון101769020שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 65937401קבוצהמזון
רישיון101769021שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 65937801קבוצהמזון
רישיון101769022שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 65937701קבוצהמזון
רישיון101769023שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 65938001קבוצהמזון
רישיון101769024שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 65937501קבוצהמזון
רישיון101769025שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 65938101קבוצהמזון
רישיון101769026שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 65938601קבוצהמזון
רישיון101769027שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 65938501קבוצהמזון
רישיון101769028שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 91134301קבוצהמזון
רישיון101769029שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 91134501קבוצהמזון
רישיון101769030שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 91139501קבוצהמזון
רישיון101769031שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 91139601קבוצהמזון
רישיון101769032שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 91134401קבוצהמזון
רישיון101769033שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 91139701קבוצהמזון
רישיון101769034שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 65938801קבוצהמזון
רישיון101769035שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 65938701קבוצהמזון
רישיון101769036שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 65974801קבוצהמזון
רישיון101769037שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 65974901קבוצהמזון
רישיון101769038שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון 65974701קבוצהמזון
רישיון101769039שם עסקמרלוג רמי לוירחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקתמרוקים איחסונםקבוצהמזון
רישיון101769041שם עסקרמי לוי שיווק השקמהרחובצלע ההרבית17תוקףמתחדשמהות עסקרכבים להובלת מזוןקבוצהמזון
רישיון101772000שם עסקסבח סוכניות בע"מרחובשד' הרכסבית35תוקףרשיון לצמיתותמהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101774000שם עסקזאב שמעון ובניו (995רחובהגנןבית30תוקףמתחדשמהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101776000שם עסקקליית בראשיתרחובלאה אמנובית1תוקףמתחדשמהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון101783000שם עסקמועדון השיעררחובהדריםבית0תוקףמתחדשמהות עסקמספרה וטיפולי יופיקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101784000שם עסקפ.א.ב ייצור ויבוא צירחובשדרות המקצועבית19תוקףרשיון זמנימהות עסקפלסטיק ומוצריוקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון101784001שם עסקפ.א.ב ייצור ויבוא צירחובשדרות המקצועבית19תוקףמתחדשמהות עסקאחסנת נשקקבוצהשרות,שמירה,ואבטחה
רישיון101785000שם עסקהשקדיהרחובהבנאיבית4תוקףמתחדשמהות עסקמפעל לייצור מזוןקבוצהמזון
רישיון101791000שם עסקמרכול הכול מהכולרחובצאלוןבית1תוקףמתחדשמהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון101793000שם עסקנאור צ'לישררחובצאלוןבית1תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101794000שם עסקאלגנט החלקותרחובגינת זבולוןבית24תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101802000שם עסקטלי קומסטיקסרחובכסלובית60תוקףמתחדשמהות עסקטיפולי יופי וקוסמטיקקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101806000שם עסקאו.פי.אס.אי (שינוע ברחובצלע ההרבית36תוקףמתחדשמהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101806001שם עסקאו.פי.אס.אי (שינוע ברחובצלע ההרבית36תוקףמתחדשמהות עסקמטבח קצהקבוצהמזון
רישיון101809000שם עסקאריק מאיוסטרחובעמק איילוןבית21תוקףמתחדשמהות עסקמספרה + טיפולי יופיקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101810000שם עסקהירקניה שלירחובגינת האלהבית80תוקףמתחדשמהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון101813000שם עסקמלכה יצחקרחובדפנהבית12תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון בקירורקבוצהמזון
רישיון101814001שם עסקמאפית אנהרחובגינת האלהבית80תוקףאישור מנהלת הרישוימהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101817000שם עסקפז סופר טורס בע"מרחובהשדרה המרכזיבית15תוקףמתחדשמהות עסקמשרד להסעת נוסעיםקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101817005שם עסקפז דרים שירותים בע"מרחובהשדרה המרכזיבית15תוקףמתחדשמהות עסקהסעת נוסעים וכן משרדקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101818001שם עסקפורטופינורחובאזור המלאכהבית121תוקףמתחדשמהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
רישיון101821000שם עסקטו ג'אמפרחובשד' המלאכותבית125תוקףמתחדשמהות עסקמשחקיה ובית אוכלקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון101822000שם עסקמספרת אקספרסרחובנחל זוהרבית21תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101823000שם עסקחברת ארכהרחובצלע ההרבית7תוקףמתחדשמהות עסקאחסנת חומרי חשמלקבוצהמסחר ושונות
רישיון101824000שם עסקבי דראגסטורסרחובלב העירבית2תוקףמתחדשמהות עסקבית מרקחתקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101825001שם עסקפיצה רומירחובעמק איילוןבית21תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון101827000שם עסקספאדיני עוז גום בע"מרחובהגנןבית36תוקףמתחדשמהות עסקמחסן לוגיסטיקבוצהמסחר ושונות
רישיון101828000שם עסקנפלאות התזונה בע"מרחובצלע ההרבית46תוקףמתחדשמהות עסקמטבח קצהקבוצהמזון
רישיון101829000שם עסקמעדני מאמירחובהקדרבית1תוקףמתחדשמהות עסקמפעל לייצור בשר, מרכקבוצהמזון
רישיון101829001שם עסקמעדני מאמירחובהקדרבית1תוקףמתחדשמהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון101830000שם עסקחברת קנט לירחובצלע ההרבית11תוקףמתחדשמהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101831000שם עסקהום סטיילרחובצלע ההרבית1תוקףמתחדשמהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101833002שם עסקפרגו מודיעין- אלבי גרחובלאה אמנובית1תוקףהיתר זמנימהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון101835000שם עסקרולדיןרחובשד' המלאכותבית121תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון101837000שם עסקסושי קונהרחובלאה אמנובית1תוקףמתחדשמהות עסקמסעדה ללא משקאות משכקבוצהמזון
רישיון101841000שם עסקפלקסטרוניקס בע"מרחובשד' הרכסבית39תוקףמתחדשמהות עסקאחסנה, חומרים מסוכניקבוצהמסחר ושונות
רישיון101841001שם עסקפלקסטרוניקס בע"מרחובשד' הרכסבית39תוקףמתחדשמהות עסקמסעדה /מטבח מבשלקבוצהמזון
רישיון101841002שם עסקפלקסטרוניקס בע"מרחובשד' הרכסבית39תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל קפיטריה חלבקבוצהמזון
רישיון101842000שם עסקסגול פרופשיונלרחובשד' הרכסבית31תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון101846000שם עסקע.ר.ד. הובלות דוד בערחובהצמיחהבית4תוקףמתחדשמהות עסקאחסנה, ואחסנת מזון יקבוצהמסחר ושונות
רישיון101846002שם עסקע.ר.ד. הובלות דוד בערחובהצמיחהבית4תוקףמתחדשמהות עסקרכב להובלת מזון 0801קבוצהמזון
רישיון101846006שם עסקע.ר.ד. הובלות דוד בערחובהצמיחהבית4תוקףמתחדשמהות עסקחומרי הדברה- אחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101846007שם עסקע.ר.ד. הובלות דוד בערחובהצמיחהבית4תוקףמתחדשמהות עסקרכבים להובלת מזוןקבוצהמסחר ושונות
רישיון101846008שם עסקע.ר.ד. הובלות דוד בערחובהצמיחהבית4תוקףמתחדשמהות עסקהובלת חומרים מסוכניםקבוצהמסחר ושונות
רישיון101846009שם עסקע.ר.ד. הובלות דוד בערחובהצמיחהבית4תוקףמתחדשמהות עסקרכבים להובלת מזון בקקבוצהמזון
רישיון101846010שם עסקע.ר.ד. הובלות דוד בערחובהצמיחהבית4תוקףמתחדשמהות עסקרכבים להובלת מזון בקקבוצהמזון
רישיון101849000שם עסקיוניקא פיצה בוטיקרחובהרי ישראלבית999תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחר ומשקאותקבוצהמזון
רישיון101850000שם עסקחברת dsvרחובהמעייןבית44תוקףמתחדשמהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון101852000שם עסקבאשרייהרחובלב העירבית2תוקףמתחדשמהות עסקמרכול עם טיפולקבוצהמזון
רישיון101853000שם עסקמנטין אינווסטמנטס בערחובשד' הרכסבית35תוקףמתחדשמהות עסקפלסטיק ומוצריו ייצורקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון101855000שם עסקבנדיקטרחובצאלוןבית1תוקףמתחדשמהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון101857000שם עסקביגהרחובלב העירבית2תוקףמתחדשמהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון101858000שם עסקרום ישראל במות הרמהרחובצלע ההרבית21תוקףמתחדשמהות עסקכלי רכב וציוד מכני הקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101858001שם עסקרום ישראל במות הרמהרחובצלע ההרבית21תוקףמתחדשמהות עסקתחנת דלק ותידלוקקבוצהדלק,אנרגיה
רישיון101858002שם עסקרום ישראל במות הרמהרחובצלע ההרבית21תוקףמתחדשמהות עסקמסגרייהקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון101860000שם עסקחברת דואר ישראלרחובשד' הרכסבית21תוקףמתחדשמהות עסקחדר נשקקבוצהשרות,שמירה,ואבטחה
רישיון101860001שם עסקחברת דואר ישראלרחובשד' הרכסבית21תוקףמתחדשמהות עסקהובלהקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101860003שם עסקחברת דואר ישראלרחובשד' הרכסבית21תוקףמתחדשמהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101860005שם עסקחברת דואר ישראלרחובשד' הרכסבית21תוקףמתחדשמהות עסקדלק לסוגיו - איחסונוקבוצהדלק,אנרגיה
רישיון101861000שם עסקהממלכה מודיעיןרחובעמק איילוןבית21תוקףהיתר זמנימהות עסקמכירת מוצרי טבקקבוצהמסחר ושונות
רישיון101862000שם עסקקסבהרחובדם המכביםבית55תוקףמתחדשמהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון101867000שם עסקמורדן בר איי.אס.איי.רחובדם המכביםבית55תוקףמתחדשמהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון101871000שם עסקגלעד קרמיקהרחובשדרות ההתעשיבית7תוקףמתחדשמהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101873000שם עסקהעיקר הבריאות (2017)רחובהנגר-אזור המבית12תוקףמתחדשמהות עסקתכשירים וציוד רפואי,קבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101874000שם עסקפסטה בסטהרחובדם המכביםבית63תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל לרבות משקאוקבוצהמזון
רישיון101875000שם עסקא.א. מראותרחובצלע ההרבית31תוקףמתחדשמהות עסקחומר גלם ייצורוקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון101877000שם עסקמאנצ'רחובפיקוסבית6תוקףמתחדשמהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון101878001שם עסקבי פרש ישפרורחובשד' המלאכותבית125תוקףאישור מנהלת הרישוימהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון101879000שם עסקמינהלת אופק בע"מרחובעמק האלהבית255תוקףמתחדשמהות עסקפארק המים העירוניקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון101879001שם עסקמינהלת אופק בע"מרחובעמק האלהבית255תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל בפארק המיםקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון101880000שם עסקנאדיהרחובעמק איילוןבית21תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101880001שם עסקdanazרחובעמק איילוןבית21תוקףמתחדשמהות עסקטיפולי יופי וקוסמטיקקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101882000שם עסקלג'נדהרחובדם המכביםבית61תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101883000שם עסקחניון השדרהרחובתלתןבית26תוקףמתחדשמהות עסקחניון מקורה או תת קרקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101885000שם עסקפלאפי לנדרחובחטיבת גולניבית9תוקףמתחדשמהות עסקמספרת כלביםקבוצהחקלאות,ובעלי חיים
רישיון101886000שם עסקמנדס בררחובדם המכביםבית43תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל ומשקאות לצקבוצהמזון
רישיון101888000שם עסקאס.אם.סי אוטומושייןרחובשדרות המקצועבית11תוקףמתחדשמהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101892000שם עסקיהודה עודדרחובמנשהבית2תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזון רכב מספרקבוצהמזון
רישיון101895000שם עסקמזרח ומערב ייבוא ושירחובשד' הרכסבית64תוקףמתחדשמהות עסקמזון ומרכיביו - אחסוקבוצהמזון
רישיון101895001שם עסקמזרח ומערב ייבוא ושירחובשד' הרכסבית64תוקףמתחדשמהות עסקבית קירור למזון אחרקבוצהמסחר ושונות
רישיון101895002שם עסקמזרח ומערב ייבוא ושירחובשד' הרכסבית64תוקףמתחדשמהות עסקרכבי הובלת מזוןקבוצהמסחר ושונות
רישיון101942000שם עסקנוי השדהרחובדם המכביםבית69תוקףמתחדשמהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון101944000שם עסקחממה מודיעין בע"מרחובערערבית14תוקףמתחדשמהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון101947000שם עסקחברת אלפא ביורחובשד' הרכסבית21תוקףמתחדשמהות עסקתכשירים וציוד רפואיקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101947001שם עסקחברת אלפא ביורחובשד' הרכסבית21תוקףמתחדשמהות עסקציוד רפואי אחסונם, מקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101951000שם עסקווישיי טכנולוגיות מתרחובהמעייןבית21תוקףמתחדשמהות עסקחומרי גלם ייצורם, אחקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון101951001שם עסקווישיי טכנולוגיות מתרחובהמעייןבית21תוקףמתחדשמהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון101952000שם עסקאפקו ציוד (1991)בע"מרחובהמעייןבית18תוקףמתחדשמהות עסקכלי רכב וציוד מכני (קבוצהרכב ותעבורה
רישיון101955000שם עסקדניאל ביוטק בע"מרחובהצמיחהבית14תוקףמתחדשמהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101955001שם עסקדניאל ביוטק בע"מרחובהצמיחהבית14תוקףמתחדשמהות עסקאביזרים ומכשירים רפוקבוצהמסחר ושונות
רישיון101961000שם עסקקפה עמנואלרחובשד' הרכסבית13תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחר לרבות מקבוצהמזון
רישיון101962000שם עסקאופיר ודין עיצוב שיערחובפיקוסבית4תוקףמתחדשמהות עסקמספרה וטיפולי יופי וקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101964000שם עסקשבולת השרוןרחובפיקוסבית2תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון101967000שם עסקסיילנסיד בע"מרחובהמעייןבית2תוקףמתחדשמהות עסקתכשירים וציוד רפואיקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101967001שם עסקסיילנסיד בע"מרחובהמעייןבית2תוקףמתחדשמהות עסקמעבדות לא רפואיותקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101969000שם עסקסולראדג' טכנולוגיותרחובצלע ההרבית8תוקףמתחדשמהות עסקחומר גלם, מוצר, מכשיקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון101971001שם עסקתנדירחובדם המכביםבית32תוקףהיתר זמנימהות עסקבית אוכל אחר לרבות מקבוצהמזון
רישיון101972000שם עסקתן ג'ו מוצרי איכות לרחובחטיבת גולניבית9תוקףמתחדשמהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון101974000שם עסקברכת א. הדרך סיור ותרחובהמעייןבית4תוקףמתחדשמהות עסקהסעת נוסעיםקבוצהרכב ותעבורה
רישיון101975000שם עסקגולדן סוכנויות אוטוברחובשד' הרכסבית27תוקףהעב' ללשכה המשפטיתמהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון101976000שם עסקעיריית מודיעיןרחובהנביאיםבית4תוקףמתחדשמהות עסקחדר נשקקבוצהשרות,שמירה,ואבטחה
רישיון101978000שם עסקרוקטוירחובהשדרה המרכזיבית15תוקףמתחדשמהות עסקחנות לאביזרי מיןקבוצהמסחר ושונות
רישיון101981000שם עסקמשק תשובהרחובשד' המלאכותבית121תוקףמתחדשמהות עסקמרכול ללא טיפול במזוקבוצהמזון
רישיון101982000שם עסקנתח השדה בע"מרחובעמק איילוןבית21תוקףאישור מנהלת הרישוימהות עסקמרכול ללא טיפולקבוצהמזון
רישיון101982001שם עסקנתח השדה בע"מרחובעמק איילוןבית21תוקףרשיון זמנימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון101983000שם עסקאיבגירחובדם המכביםבית36תוקףמתחדשמהות עסקמרכול עם טיפול במזוןקבוצהמזון
רישיון101984000שם עסקחלום יעקברחובדם המכביםבית32תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל קונדיטוריהקבוצהמזון
רישיון101987000שם עסקסוויט טיים מודיעין ברחובלב העירבית2תוקףמתחדשמהות עסקקיוסקקבוצהמסחר ושונות
רישיון101991000שם עסקפיצוחי אזובלרחובדם המכביםבית36תוקףמתחדשמהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון101992000שם עסקאוקון מדיקלרחובשדרות המקצועבית14תוקףמתחדשמהות עסקתכשירים וציוד רפואיקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101992001שם עסקאוקון מדיקלרחובשדרות המקצועבית14תוקףמתחדשמהות עסקתכשירים וציוד רפואיקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101993000שם עסקקליית יבגירחובגינת האלהבית80תוקףמתחדשמהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון101994001שם עסקאורן עיצוב שיעררחובדם המכביםבית36תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101994002שם עסקאורן עיצוב שיעררחובדם המכביםבית36תוקףמתחדשמהות עסקטיפולי יופי וקוסמטיקקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון101995000שם עסקטיב טעם רשתות בע"מרחובלב העירבית2תוקףמתחדשמהות עסקמרכול שיש בו טיפולקבוצהמזון
רישיון101995001שם עסקטיב טעם רשתות בע"מרחובלב העירבית2תוקףמתחדשמהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון101996000שם עסקלה ניניורחובדם המכביםבית47תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל לרבות משקאוקבוצהמזון
רישיון101997000שם עסקבסטרד פיצהרחובדם המכביםבית59תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל לרבות משקאוקבוצהמזון
רישיון101998000שם עסקבית הנרגילהרחובגינת דותןבית2תוקףהיתר זמנימהות עסקמוצרי עישון למיניהםקבוצהמסחר ושונות
רישיון102000000שם עסקב.ה. דבליו ייבוא ושירחובהשדרה המרכזיבית15תוקףמתחדשמהות עסקאחסנת תמרוקיםקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון102001000שם עסקמלך הצ'יפסרחובדם המכביםבית36תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל לרבות משקאוקבוצהמזון
רישיון102004000שם עסקג'יני פארם בע"מרחובצאלוןבית1תוקףמתחדשמהות עסקבית מרקחתקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון102005000שם עסקג'פניקהרחובדם המכביםבית32תוקףמתחדשמהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
רישיון102006000שם עסקעופר חברה לרכב בע"מרחובהמכונאיבית23תוקףמתחדשמהות עסקמוסך מכונאות כלליתקבוצהרכב ותעבורה
רישיון102006001שם עסקעופר חברה לרכב בע"מרחובהמכונאיבית23תוקףמתחדשמהות עסקמוסך - חשמלאותקבוצהרכב ותעבורה
רישיון102008000שם עסקעופר אבניררחובצלע ההרבית16תוקףמתחדשמהות עסקאחסנת כלי רכבקבוצהמסחר ושונות
רישיון102010000שם עסקליאור עדיקהרחובשד' המלאכותבית121תוקףמתחדשמהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון102012000שם עסקקרמבולהרחובדם המכביםבית50תוקףאישור מנהלת הרישוימהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון102013000שם עסקמסעדת b.b.b.רחובדם המכביםבית38תוקףמתחדשמהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
רישיון102015000שם עסקפאפא ג'ונסרחובדם המכביםבית38תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון102016001שם עסקבורגרים מודיעיןרחובגינת זבולוןבית24תוקףמתחדשמהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
רישיון102017000שם עסקביג וול מודיעיןרחובדם המכביםבית32תוקףמתחדשמהות עסקמזנון לרבות מכירת משקבוצהמזון
רישיון102018000שם עסקביג וול מודיעיןרחובדם המכביםבית32תוקףמתחדשמהות עסקמתקני שעשועיםקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון102020000שם עסקבי- דראגסטורסרחובגינת זבולוןבית24תוקףמתחדשמהות עסקבית מרקחתקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון102021000שם עסקוואן מרקטרחובדם המכביםבית47תוקףמתחדשמהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון102022000שם עסקחברת מקורות מים בע"מרחובשד' יצחק רביבית999תוקףמתחדשמהות עסקדלק לסוגיו וחומרים מקבוצהדלק,אנרגיה
רישיון102024000שם עסקלינוי מרקטרחובשד' הרכסבית13תוקףמתחדשמהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון102026000שם עסקמעדניית האחיםרחובפיקוסבית5תוקףמתחדשמהות עסקמרכול עם טיפולקבוצהמזון
רישיון102027000שם עסקפטריקסרחובדם המכביםבית36תוקףהיתר זמנימהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
רישיון102027001שם עסקפטריקסרחובדם המכביםבית36תוקףאישור מנהלת הרישוימהות עסקמשקאות משכרים וקיוםקבוצהמזון
רישיון102028000שם עסקסיני בוטיק דגיםרחובדם המכביםבית34תוקףהיתר זמנימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון102029000שם עסקסיטי מרקטרחובפיקוסבית2תוקףהיתר זמנימהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון102030000שם עסקשווארמה רפאלרחובדם המכביםבית42תוקףמתחדשמהות עסקמסעדה ומשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון102031000שם עסקקצפתרחובדם המכביםבית53תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון102032000שם עסקדלי קריםרחובדם המכביםבית28תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון102035000שם עסקמועדון הגריירחובדם המכביםבית69תוקףמתחדשמהות עסקקולנוע ותיאטרוןקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון102035001שם עסקמועדון הגריירחובדם המכביםבית69תוקףרשיון זמנימהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
רישיון102035002שם עסקמועדון הגריירחובדם המכביםבית69תוקףמתחדשמהות עסקמקום לעריכת מופעיםקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון102036000שם עסקפרופיטרחובדם המכביםבית23תוקףמתחדשמהות עסקמכון כושרקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון102037000שם עסקהיי טיימס בוכמןרחובשד' מנחם בגיבית21תוקףמתחדשמהות עסקבית מרקחתקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון102038000שם עסקווין סטורירחובהרי ישראלבית1תוקףמתחדשמהות עסקמרכול ללא טיפול במזוקבוצהמזון
רישיון102038001שם עסקווין סטורירחובהרי ישראלבית1תוקףמתחדשמהות עסקמשקאות משכריםקבוצהמזון
רישיון102039000שם עסקרוסטרס - קפה ובר ייןרחובדם המכביםבית55תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל לרבות משקאוקבוצהמזון
רישיון102040000שם עסקשופרסל אקספרסרחובדם המכביםבית28תוקףמתחדשמהות עסקמרכול שיש בו טיפולקבוצהמזון
רישיון102040001שם עסקשופרסל אקספרסרחובדם המכביםבית28תוקףמתחדשמהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון102041000שם עסקג'חנון בר מודיעין בערחובדם המכביםבית22תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל לרבות משקאוקבוצהמזון
רישיון102042001שם עסקבורקס בבארחובהמכונאיבית3תוקףהיתר זמנימהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון102044000שם עסקלוין מרגריטהרחובשד' הרכסבית13תוקףאישור מנהלת הרישוימהות עסקמכון יופי וקוסמטיקהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון102045000שם עסקא.ב בניטחרחובעמק איילוןבית21תוקףהיתר זמנימהות עסקמתקני שעשועיםקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון102047000שם עסקיאנגו דלירחובדם המכביםבית36תוקףמתחדשמהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון102049000שם עסקמיי נינג'הרחובדם המכביםבית28תוקףאישור מנהלת הרישוימהות עסקמתקני שעשועיםקבוצהעינוג ציבורי נופש וספורט
רישיון102050000שם עסקסיטון מלכהרחובהרי ישראלבית1תוקףאישור מנהלת הרישוימהות עסקטיפולי יופי וקוסמטיקקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון102051001שם עסקאנגוס שיווק והפצהרחובצלע ההרבית47תוקףאישור מנהלת הרישוימהות עסקרכב להובלת מזון בקירקבוצהמזון
רישיון102052000שם עסקבר בוזגלורחובקיפודןבית24תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון102053000שם עסקסטקיית חצות מודיעיןרחובדם המכביםבית53תוקףמתחדשמהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
רישיון102054000שם עסקאנג'ל מודיעיןרחובדם המכביםבית35תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון102055001שם עסקסופרבוס ושות' שותפותרחובשד' הרכסבית27תוקףמתחדשמהות עסקמשרד להסעת נוסעיםקבוצהרכב ותעבורה
רישיון102055002שם עסקסופרבוס העמקים בע"מרחובשד' הרכסבית27תוקףמתחדשמהות עסקמשרד להסעת נוסעיםקבוצהרכב ותעבורה
רישיון102056000שם עסקחברת אוריין ש.מ. בע"רחובהמעייןבית27תוקףמתחדשמהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון102056001שם עסקחברת אוריין ש.מ. בע"רחובהמעייןבית27תוקףמתחדשמהות עסקאחסנת תמרוקיםקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון102056003שם עסקחברת אוריין ש.מ. בע"רחובהמעייןבית27תוקףמתחדשמהות עסקמסעדהקבוצהמזון
רישיון102056005שם עסקחברת אוריין ש.מ. בע"רחובהמעייןבית27תוקףמתחדשמהות עסקהובלת מזוןקבוצהמזון
רישיון102056006שם עסקחברת אוריין ש.מ. בע"רחובהמעייןבית27תוקףמתחדשמהות עסקהובלת חומרים מסוכניםקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון102056008שם עסקחברת אוריין ש.מ. בע"רחובהמעייןבית27תוקףהיתר זמנימהות עסקהדבקת תוויות בלבדקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון102057000שם עסקגרעיני עפולה חממהרחובדם המכביםבית28תוקףמתחדשמהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון102058000שם עסקרונית רפאל מודיעיןרחובשד' הרכסבית13תוקףאישור מנהלת הרישוימהות עסקטיפולי יופי וקוסמטיקקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון102060000שם עסקפיצוחי שאדי בע"מרחובדם המכביםבית51תוקףמתחדשמהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון102061000שם עסקמפגש השייח מודיעיןרחובדם המכביםבית36תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל ללא משקאותקבוצהמזון
רישיון102064000שם עסקספרה צור סוכנויות למרחובשד' הרכסבית13תוקףמתחדשמהות עסקאחסנת תמרוקיםקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון102065000שם עסקיו.אנד.איי סופיסטיקירחובשדרות המקצועבית11תוקףמתחדשמהות עסקמכשירי אלקטרוניקה ואקבוצהמסחר ושונות
רישיון102065001שם עסקיו.אנד.איי סופיסטיקירחובשדרות המקצועבית11תוקףמתחדשמהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון102068000שם עסקתנובה מרכז שיתופי לשרחובצלע ההרבית36תוקףמתחדשמהות עסקבית קירורקבוצהמזון
רישיון102068002שם עסקתנובה מרכז שיתופי לשרחובצלע ההרבית36תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון102068003שם עסקתנובה מרכז שיתופי לשרחובצלע ההרבית36תוקףמתחדשמהות עסקמזון ומרכיביו - הובלקבוצהמזון
רישיון102068004שם עסקתנובה מרכז שיתופי לשרחובצלע ההרבית36תוקףאישור מנהלת הרישוימהות עסקמזון ומרכיביו - הובלקבוצהמזון
רישיון102069000שם עסקקל חן ניהול ואחזקותרחובדם המכביםבית38תוקףמתחדשמהות עסקחניוןקבוצהרכב ותעבורה
רישיון102071003שם עסקא.ח כלפון חברה לעבודרחובאזור המלאכהבית999תוקףהיתר זמנימהות עסקמגרסה במורשת מגרשיםקבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון102074000שם עסקniv hair salonרחובדם המכביםבית42תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון102075000שם עסקעולם הממתקיםרחובדם המכביםבית28תוקףמתחדשמהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון102076000שם עסקזארהרחובלב העירבית2תוקףהיתר זמנימהות עסקחנות מעל 800 מ"רקבוצהמסחר ושונות
רישיון102078000שם עסקנתח קצביםרחובשד' המלאכותבית121תוקףמתחדשמהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון102078001שם עסקנתח קצביםרחובשד' המלאכותבית121תוקףהיתר זמנימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון102078002שם עסקנתח קצביםרחובשד' המלאכותבית121תוקףמתחדשמהות עסקמזון ומרכיביו- ייצורקבוצהמזון
רישיון102084000שם עסקעלאש גריל בע"מרחובשד' הרכסבית13תוקףרשיון זמנימהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
רישיון102085000שם עסקקולינריק בע"מרחובדם המכביםבית38תוקףהיתר זמנימהות עסקמרכול עם טיפולקבוצהמזון
רישיון102085001שם עסקקולינריק בע"מרחובדם המכביםבית38תוקףהיתר זמנימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון102086000שם עסקהפיצוצייה של חירחובהחסידהבית21תוקףמתחדשמהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון102089000שם עסקסונול גרינמד בע"מרחובדם המכביםבית42תוקףמתחדשמהות עסקבית מרקחתקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון102092000שם עסקלשובערחובגינת זבולוןבית24תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון102094000שם עסקמעדני צדקיהורחובדם המכביםבית28תוקףרשיון זמנימהות עסקמרכול שיש בו טיפולקבוצהמזון
רישיון102094001שם עסקמעדני צדקיהורחובדם המכביםבית28תוקףאישור מנהלת הרישוימהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון102095000שם עסקספיר בירבירחובלשםבית71תוקףאישור מנהלת הרישוימהות עסקטיפולי יופי וקוסמטיקקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון102096000שם עסקסופט קוקיסרחובלב העירבית2תוקףמתחדשמהות עסקבית אוכלקבוצהמזון
רישיון102101000שם עסקמיטאוןרחובהחסידהבית21תוקףמתחדשמהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון102101001שם עסקמיטאוןרחובהחסידהבית21תוקףהיתר זמנימהות עסקאיטליזקבוצהמזון
רישיון102104000שם עסקעולם צמחי המרפא בע"מרחובלב העירבית2תוקףמתחדשמהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון102106000שם עסקג'חנון דה קאסהרחובשד' מנחם בגיבית21תוקףהיתר זמנימהות עסקרוכלות מזוןקבוצהמסחר ושונות
רישיון102109000שם עסקהכנאפה של חאפזרחובשד' מנחם בגיבית21תוקףהיתר זמנימהות עסקרוכלות מזון - הצבת פקבוצהמסחר ושונות
רישיון102110000שם עסקחומוס עטיהרחובדם המכביםבית47תוקףהיתר זמנימהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון102111000שם עסקכנאפה אבו גושרחובדם המכביםבית53תוקףאישור מנהלת הרישוימהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון102119000שם עסקדרינק אנד מוררחובהחסידהבית21תוקףאישור מנהלת הרישוימהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון102121000שם עסקקונמיגורחובשד' הרכסבית13תוקףהיתר זמנימהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
רישיון102122000שם עסקדולצ'ה קאסהרחובשדרות המקצועבית11תוקףהיתר זמנימהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון102122001שם עסקדולצ'ה קאסהרחובשדרות המקצועבית11תוקףמתחדשמהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון102126000שם עסקמספרת הדר טננבאוםרחובאודםבית21תוקףמתחדשמהות עסקמספרהקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון102127000שם עסקאמריליסרחובדם המכביםבית36תוקףאישור מנהלת הרישוימהות עסקטיפולי יופי וקוסמטיקקבוצהבריאות,רוקחות,קוסמטיקה
רישיון102128000שם עסק's mobile wine truckרחובהשדרה המרכזיבית15תוקףהיתר זמנימהות עסקמשקאות משכרים - פודטקבוצהמזון
רישיון102129000שם עסקפוקי בררחובדם המכביםבית39תוקףהיתר זמנימהות עסקמסעדה לרבות משקאות מקבוצהמזון
רישיון102131000שם עסקא.א. תשתיות עפר בע"מרחובלב העירבית10תוקףהיתר זמנימהות עסקמגרסה מגרש 10קבוצהתעשיה,מלאכה,כמיה,ומחצבים
רישיון102132000שם עסקהיבואןרחובעמק דותןבית66תוקףאישור מנהלת הרישוימהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון102133000שם עסקמתוק בשכונהרחוביער יתירבית21תוקףהיתר זמנימהות עסקרוכלות מזון - הצבת פקבוצהמסחר ושונות
רישיון102135000שם עסקקליית האחיםרחובהחסידהבית21תוקףהיתר זמנימהות עסקמרכול שאין בו טיפולקבוצהמזון
רישיון102140000שם עסקארז צעצועיםרחובדם המכביםבית46תוקףאישור מנהלת הרישוימהות עסקקיוסקקבוצהמזון
רישיון102141000שם עסקkitchen Storyרחובהרי ישראלבית1תוקףהיתר זמנימהות עסקבית אוכל אחרקבוצהמזון
רישיון102144000שם עסקקרגו אמרפורד לוגיסטירחובצלע ההרבית43תוקףאישור מנהלת הרישוימהות עסקאחסנהקבוצהמסחר ושונות
רישיון102146000שם עסקויסטה ליין בע"מרחובשד' הרכסבית13תוקףאישור מנהלת הרישוימהות עסקהסעת נוסעים וכן מקוםקבוצהרכב ותעבורה


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד