קבורה

24/03/2019 י"ז אדר ב תשע"ט

לוח תעריפי קבורה בית העלמין - מודיעין

נפטר תעריףהערות
נפטר תושב העיר שנפטרתעריף חינםהערות
נפטר רכישה מחיים ליד בן הזוג שנפטר בקבר זוגי בלבד (למעלה, למטה)תעריףתושב העיר 3,593 ₪הערות
נפטר תושב העיר שאחד מבני משפחתו מדרגה ראשונה (הורים, ילדים, אחים ואחיות)תעריףהערותרק בחלקה חריגה
נפטר תושב העיר שאחד מבני משפחתו מדרגה ראשונה המעוניין לקבור את קרובותעריףהערותרק בחלקה חריגה
נפטר תושב העיר שאחד מבני משפחתו בדרגה ראשונה נפטר ומעוניין לרכוש לקרוב קבר זוגיתעריףהערותרק בחלקה חריגה
נפטר תושב העיר שאחד מבני משפחתו בדרגה ראשונה נפטר , והנפטר אזרח חוץתעריףהערותרק בחלקה חריגה

חלקה חריגה

נפטר תעריף
נפטר תושב העיר שאחד מבני משפחתו מדרגה ראשונהתעריף |קבר זוגי - 50,000 ₪
נפטר (הורים, ילדים, אחים ואחיות) נפטר ומעונייןתעריף |קבורה רוויה (סנהדרין) – 10,000 ₪
נפטר בקבורה במודיעיןתעריף |רכישה מחיים ליד בן הזוג שנפטר בקבר זוגי בלבד– 5,407 ₪ (120% מתעריף רכישה מחיים)
נפטר תעריף |תושב חו"ל תוספת 8,000 ₪ דמי קבורה


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד