קבורה

17/02/2020 כ"ב שבט תש"פ

לוח תעריפי קבורה בית העלמין - מודיעין

נפטר תעריףהערות
נפטר תושב העיר שנפטרתעריף חינםהערות
נפטר רכישה מחיים ליד בן הזוג שנפטר בקבר זוגי בלבד (למעלה, למטה)תעריףתושב העיר 3604₪הערות
נפטר תושב העיר שאחד מבני משפחתו מדרגה ראשונה (הורים, ילדים, אחים ואחיות)תעריף-הערותרק בחלקה חריגה
נפטר תושב העיר שאחד מבני משפחתו מדרגה ראשונה המעוניין לקבור את קרובותעריף-הערותרק בחלקה חריגה
נפטר תושב העיר שאחד מבני משפחתו בדרגה ראשונה נפטר ומעוניין לרכוש לקרוב קבר זוגיתעריף-הערותרק בחלקה חריגה
נפטר תושב העיר שאחד מבני משפחתו בדרגה ראשונה נפטר , והנפטר אזרח חוץתעריף-הערותרק בחלקה חריגה

חלקה חריגה

נפטר תעריף
נפטר תושב העיר שאחד מבני משפחתו מדרגה ראשונהתעריף |קבר זוגי - 50,000 ₪
נפטר (הורים, ילדים, אחים ואחיות) נפטר ומעונייןתעריף |קבורה רוויה (סנהדרין) – 10,000 ₪
נפטר בקבורה במודיעיןתעריף |רכישה מחיים ליד בן הזוג שנפטר בקבר זוגי בלבד– 5,407 ₪ (120% מתעריף רכישה מחיים)
נפטר תעריף |תושב חו"ל תוספת 8,000 ₪ דמי קבורה


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד