צור קשר

17/10/2021 י"א חשון תשפ"ב

חשוב לדעת

קבלת קהל במשרדי העירייה

    קבלת קהל במשרדי העירייה מתאפשרת בהתאם לתו הירוק.
    יש להציג בכניסה תעודת תו ירוק למחוסנים או מחלימים, או בדיקת קורונה שלילית 24 שעות לפני הביקור בעירייה.

עיריית מודיעין מכבים רעות

שםטלפוןכתובת
שםעיריית מודיעין מכבים רעותטלפון08-9726000כתובתתלתן 1, מודיעין מיקוד 7176404
שםתפקידטלפוןניידפקספניה
שםשמוליק כהןתפקידמנהל אגף בטחון וחירוםטלפון08-9394666נייד052-6721681פקס08-9275438פניהפניה מקוונת לשמוליק כהן
שםעופר זכאיתפקידמנהל מחלקת חירוםטלפון08-9394615נייד-פקס08-9275438פניהפניה מקוונת לעופר זכאי
שםמלי דואקתפקידמזכירת מחלקת בטחוןטלפון08-9394613נייד-פקס08-9275438פניהפניה מקוונת למלי דואקן
שםדודי קונרתפקידמנהל מחלקת ביטחון ואבטחת אירועיםטלפון08-9394617נייד058-5574392פקס08-9275438פניהפניה מקוונת לדודי קונר
שםאיציק חןתפקידקב"ט מוסדות חינוךטלפון08-9394666נייד050-5071691פקס08-9275438פניהפניה מקוונת לאיציק חן
שםשיטור עירוניתפקיד-טלפון08-9394605נייד-פקס-פניה-
שםמוקד ביטחון תפקיד-טלפון 08-9726217נייד-פקס-פניה-

ביטוח והתקשרויות

שםתפקידטלפוןפקספניה
שםעו"ד כנרת שרגא-שרוןתפקידמנהלת ביטוח והתקשרויותטלפון08-9726110פקס08-9268893פניהפניה מקוונת לעו
שםמירי קסיסתפקידמזכירת ביטוח והתקשרויותטלפון08-9726110פקס08-9268893פניהפניה מקוונת למירי קסיס
שםדפנה בכר-זהביתפקידמזכירת ביטוח והתקשרויותטלפון08-9726250פקס08-9268893פניהפניה מקוונת לדפנה בכר-זהבי
שםעליזה רביבותפקידמזכירת ביטוח והתקשרויותטלפון08-9726275פקס08-9268893פניהפניה מקוונת לעליזה רביבו
שםתפקידטלפוןפקספניה
שםאילן פלורנטיןתפקידמנהל הגבייהטלפון08-9726147פקס08-6348707פניהפניה מקוונת לאילן פלורנטין
שםמחלקת הגביהתפקידשרות לקוחותטלפון08-9726039פקס08-6348707פניהפניה מקוונת לפניות כלליות בנושא ארנונה
שםתפקידטלפוןפקספניה
שםיניב עמוסתפקידגזבר העירייהטלפון08-9726030פקס073-2326396פניהפניה מקוונת ליניב עמוס
שםרן איזנברגתפקידסגן גזבר, ממונה על הכנסות ומנהל ארנונהטלפון08-9394673פקס073-2326344פניהפניה מקוונת לרן איזנברג
שםחיה פרשר שילדתפקידסגנית גזבר הממונה על התקציביםטלפון08-9726114פקס08-9394658פניהפניה מקוונת לחיה פרשר שילד
שםשיראל ירוחםתפקידמנהלת לשכת גזברטלפון08-9726065פקס08-9394658 פניהפניה מקוונת לשיראל ירוחם
שםניצה רומן תפקידמנהלת לשכת סגן גזבר, רכזת תחום תווי חניהטלפון08-9394673פקס073-2326344פניהפניה מקוונת לניצה רומן
שםתפקידטלפוןפקספניה
שםשלום זעפרניתפקידמנהל מחלקת גנים ונוף, סגן מנהל אגף שפ"עטלפון08-9726182פקס073-2326454פניהפניה מקוונת לשלום זפרני
שםתמי חיתפקידמזכירת המחלקהטלפון08-9726180פקס073-2326454פניהפניה מקוונת לתמי חי
שםתפקידטלפוןפקספניה
שםאייל מלולתפקידדובר העירייהטלפון052-5290683פקס08-9726143פניהפניה מקוונת לאייל מלול
שםיעל בן דרורתפקידסגנית הדובר לפרסום והסברהטלפון08-9726127פקס08-9726143פניהפניה מקוונת ליעל בן דרור
שםהילה גרינוולדתפקידסגנית דובר העירייהטלפון08-9726129פקס08-9726143פניהפניה מקוונת להילה גרינוולד
שםתפקידטלפוןפקספניה
שםשלמה חנינהתפקידמנהל מחלקת דתטלפון08-9726197פקס08-9707267פניהפניה מקוונת לשלמה חנינה
שםהרב אליהו אלחרר שליט"אתפקידרב מודיעיןטלפון052-2605675פקס08-9707267פניהפניה מקוונת להרב אליהו אלחרר
שםהרב יעקב צ'יקואטי שליט"אתפקידרב מכבים רעותטלפון052-4459760פקס08-9707267פניהפניה מקוונת להרב יעקב צ'יקוטאי
שםאוריאל גרשוןתפקידמזכיר רב העיר אליהו אלחררטלפון058-4415403פקס08-9707267פניהפניה מקוונת לאוריאל גרשון
שםמירב פיניאןתפקידמזכירת המחלקהטלפון08-9726170פקס08-9707267פניהפניה מקוונת למירב פיניאן

הכנסות העירייה ומנהל הארנונה

שםתפקידטלפוןפקספניה
שםרן איזנברגתפקידסגן הגזבר ממונה על ההכנסות ומנהל הארנונהטלפון08-9394673פקס073-2326344פניהפניה מקוונת לרן איזנברג
שםניצה רומןתפקידמנהלת לשכת סגן גזבר ממונה על ההכנסות ורכזת תחום תווי חניה טלפון08-9394673פקס073-2326344פניהפניה מקוונת לניצה רומן
שםעידן כרמי תפקידמנהל מחלקת שומה ושילוטטלפון08-9726145פקס08-9317230פניהפניה מקוונת לעידן כרמי
שםאלה כץתפקידסגנית מנהל מח' הכנסות העירייהטלפון08-9726031פקס073-2326306פניהפניה מקוונת לאלה כץ
שםהדס פסנטיןתפקידאישורים לטאבו וקופאיתטלפון08-9394668פקס073-2326306פניהפניה מקוונת להדס פסנטין
שםדורית זאביתפקידקופאיתטלפון08-9726109פקס073-2326306פניה

המרכז הרב תחומי

שםתפקידטלפוןפניה
שםד”ר אורנה מגרתפקידמנהלת המרכז הרב-תחומי, יועצת ראש העיר לשוויון מגדריטלפון08-6226732פניהפניה מקוונת לד
שםשושי גורתפקידס. מנהלת, מנהלת מרכז הלימודיםטלפון08-9719238פניהפניה מקוונת לשושי גור
שםהילה מזרחיתפקידמנהלת אדמיניסטרציה ופרויקטיםטלפון08-6210274פניהפניה מקוונת להילה מזרחי
שםהדס כהןתפקידרכזת תוכניות לימודים ושיווקטלפון08-6226768פניהפניה מקוונת להדס כהן
שםמרטין רווהתפקידרכזת קורסים ערבטלפון08-6226799פניהפניה מקוונת למרטין רווה
שםאורלי קירשנרתפקידמנהלת הקתדרה להורות ומשפחהטלפון08-6226756פניהפניה מקוונת לאורלי קירשנר
שםריקי אשכנזיתפקידרכזת פרויקטים אירופייםטלפון08-6226798פניהפניה מקוונת לריקי אשכנזי
שםויקי דןתפקידמזכירה ועוזרת מנהלת התחוםטלפון08-6226732פניהפניה מקוונת לויקי דן
שםאתי הראלי ליבליךתפקידמנהלת חשבונותטלפון08-6226773פניהפניה מקוונת לאתי הראלי ליבליך
שםניצה פריתפקידרכזת אומנות וקורסיםטלפון073-2326462פניהפניה מקוונת לניצה פרי
שםתפקידטלפוןשלוחהפקספניה
שםצחי כץתפקידמהנדס העירטלפון08-9726058שלוחה8-1פקס08-9721841פניה פניה מקוונת לחני מכלוף
שםמירב אדמורתפקידמנהלת אגף מינהל הנדסהטלפון08-9726058שלוחה8-1פקס08-9721841פניה פניה מקוונת למירב אדמור
שםחני ספקטור מכלוףתפקידמנהלת לשכת מהנדס העירטלפון08-9726050שלוחהפקס08-9721841פניה פניה מקוונת לחני מכלוף
שםהדר אללוףתפקידמזכירת לשכת מהנדס העירטלפון08-9726052שלוחהפקס08-9721841פניה פניה מקוונת לוהדר אללוף
שםנילי טייכמןתפקידאדריכלית העירטלפון08-9726058שלוחה2-5פקס08-9721841פניה פניה מקוונת לנילי טייכמן
שםטליה בן ששוןתפקידמנהלת מח' פיתוח בינוי ותיאום תכנון בשכונות החדשותטלפון08-9726058שלוחה7-3פקס08-9721841פניה פניה מקוונת לטליה בן ששון
שםדיאנה קישינבסקיתפקידבודק תכניות בינוי פיתוחטלפון08-9726058שלוחה7-1פקס08-9721841פניה
שםלימור עגורתפקידרכזת תיאום, בקרה וניהול יעדיםטלפון08-9394679שלוחהפקס08-9721841פניה פניה מקוונת ללימור עגור
שםעינה ברנובסקיתפקידמנהלת מחלקת תכנון טלפון08-9726058שלוחה2-5פקס08-9726271פניה פניה מקוונת לעיינה ברנובסקי
שםשמירה מדיתפקידבודקת תכניות- תכנוןטלפון08-9726058שלוחה2 - 1פקס08-9726237פניה פניה מקוונת לשמירה מדי
שםיהודה נוימןתפקידבודק תכניותטלפון08-9726058שלוחה24פקס08-9726237פניה פניה מקוונת ליהודה נוימן
שםאורי נוה סלי תפקידבודק תוכניות תכנוןטלפון08-9726067שלוחה2 -1פקס08-9721841פניה פניה מקוונת לנאור נוה סלי
שםרויטל בן אמיתיתפקידמנהלת מחלקת רישויטלפון08-9726058שלוחה3-5פקס08-9726237פניה פניה מקוונת לרויטל בן אמיתי
שםסיגל אביבתפקידמתאמת תכנון ופורוגרמות במבני חינוך וציבורטלפון08-9726058שלוחה9פקס08-9721841פניה פניה מקוונת לסיגל אביב
שםקרן יאיר מזרחיתפקידבוחנת רישויטלפון08-9726058שלוחה3-2-3פקס08-9721841פניה פניה מקוונת לקרן יאיר מזרחי
שםשולי עמרהתפקידבוחנת רישויטלפון08-9726058שלוחה3- 2- 4פקס08-9721841פניה פניה מקוונת לשולי עמרה
שםחגית ברוןתפקידבוחנת רישויטלפון08-9726058שלוחה3-2-1פקס08-9726237פניה פניה מקוונת לחגית ברון
שםאורי לויתפקידבוחן רישויטלפון08-9726058שלוחה3-2-5פקס08-9726237פניה פניה מקוונת לטליה בן ששון
שםענבר מוסריתפקידבוחנת רישויטלפון08-9726058שלוחה3-2-7פקס08-9726237פניה פניה מקוונת לענבר מוסרי
שםענב זאדהתפקידבוחנת רישויטלפון08-9726058שלוחה3-2-6פקס08-9726237פניה פניה מקוונת לענב זאדה
שםהילה ברושתפקידבוחנת רישויטלפון08-9726058שלוחה325פקס08-9726237פניה פניה מקוונת להילה ברוש
שםליאת אפריםתפקידמתאמת רישויטלפון08-9726058שלוחה3-1פקס08-9726237פניה פניה מקוונת לליאת אפרים
שםטלי נאורתפקידמתאמת רישויטלפון08-9726058שלוחה3-1פקס08-9726237פניה פניה מקוונת לטלי נאור
שםשרון אורוןתפקידמידעניתטלפון08-9726058שלוחה91פקס08-9726271פניה פניה מקוונת לשרון אורון
שםעירית אורבךתפקידמידעניתטלפון08-9726058שלוחה92פקס08-9726271פניה פניה מקוונת לאורית אורבך
שםדגנית קרןתפקידמנהלת מחלקת אדמיניסטרציה-בתחום היטלי השבחה והוועדהטלפון08-9726058שלוחה3-6פקס08-9721841פניה פניה מקוונת לדגנית קרן
שםויקי סליצקיתפקידרכזת ועדות לתכנון ובניהטלפון08-9726058שלוחה3פקס08-9726271פניה פניה מקוונת לויקי סליצקי
שםאיילת מורלתפקידאדריכלית נוףטלפון08-9726058שלוחה6-2פקס08-9721841פניה פניה מקוונת לאיילת מורל
שםגלית שביטתפקידמזכירות מחלקת אדריכלות נוףטלפון08-9726236שלוחה6-1פקס08-9721841פניה פניה מקוונת לגלית שביט
שםנועה גוטסמןתפקידסגנית מנהלת אגף ומנהלת מח' תנועהטלפון08-9726058שלוחה52פקס08-9721841 פניה פניה מקוונת לנועה גוטסמן
שםסינורה מרציאנותפקידמחלקת תנועהטלפון08-9726072שלוחהפקס08-9721841פניה פניה מקוונת לסינורה מרציאנו
שםאכרם חאג' יחיאתפקידמנהל מחלקת פיקוח על הבניהטלפון08-9726058שלוחה4-5פקס08-9726271פניה פניה מקוונת לאכרם חאג' יחיה
שםגלעד אליאסתפקידסגן מנהל מח' פיקוח על הבניהטלפון08-9726058שלוחה4-3פקס08-9726271פניה פניה מקוונת לגלעד אליאס
שםלילך מנשה כהןתפקידמזכירת מחלקת פיקוח על הבנייהטלפון08-9726222שלוחהפקס08-9726271פניה פניה מקוונת ללילך מנשה
שםאברהם ברודיתפקידמפקח בניהטלפון08-9726058שלוחה4-4פקס08-9726271פניה פניה מקוונת לאברהם ברודי
שםמתן פסגותתפקידמפקח בניהטלפון08-9726058שלוחה4-6פקס08-9726271פניה פניה מקוונת למתן פסגות
שםבנימין זיזובתפקידמפקח בניהטלפון08-9726058שלוחה4-7פקס08-9726271פניה פניה מקוונת לבנימין זיזוב
שםליטל קרדיתפקידמפקחת בניהטלפון08-9726058שלוחה4-8פקס08-9726271פניה פניה מקוונת לליטל קרדי
שםאיתי בלטתפקידמפקח בניהטלפון08-9726058שלוחה4-2פקס08-9726271פניה פניה מקוונת לאיתי בלט
שםאבי מזרחיתפקידאחראי ארכיבטלפון08-9726058שלוחה1פקס08-9726271פניה פניה מקוונת לאבי מזרחי
שםשירן זכאיםתפקידסורקת אגף הנדסהטלפון08-9726298שלוחהפקס08-9721841פניה פניה מקוונת לשירן זכאים
שם-תפקידיועץ אינסטלציה - (לתיאום פגישות – תאגיד מי מודיעין)טלפון 08-8613333שלוחה3פקס-פניה -

חברה, נוער וצעירים

שםתפקידטלפון עקריפניה
שםלטם גלתפקידמנהלת אגף חברה, נוער וצעיריםטלפון עקרי08-9751182פניהפניה מקוונת ללטם גל
שםמעין פולנטתפקידמנהלת מחלקת הנוערטלפון עקרי08-9751182פניהפניה מקוונת למעין פולנט
שםמיטל אשורתפקידמנהלת הרשות לביטחון קהילתיטלפון עקרי08-6190998פניהפניה מקוונת למיטל אשור
שםמורן בן משהתפקידמנהל מחלקת צעיריםטלפון עקרי08-6645165פניהפניה מקוונת למורן בן משה
שםתפקידטלפוןפקספניה
שםאהובה האוזרתפקידממונה על חופש המידעטלפון08-9726210פקס08-6105606פניהפניה מקוונת לאהובה האוזר

חשוב לדעת

מינהל החינוך

    עדכון 30.8.21 – עקב תקלה במערכת הטלפונים של מינהל החינוך ניתן ליצור קשר באמצעות המיילים.

חינוך

מינהל החינוך - אתר הקרוואנים בשדרות החשמונאים פינת דם המכבים

תוכניות העשרה ואדמיניסטרציה - מרחב מצוינות הדס 1 רעות

רכזת תלמידים עולים ותושבים חדשים - מרחב מצוינות הדס 1 רעות

רכזת סל תרבות - הספרייה הציבורית ע"ש משה שכטר, רח' עמק דותן 49

ביקור סדיר - נחל תנינים 5

השירות הפסיכולוגי - עמק האלה, מול בית 26

פסג"ה - יצחק רבין 4

שםתפקידטלפוןפקספניה
שםבתיה שוכןתפקידראש מינהל החינוךטלפון08-9726070פקס08-9721029פניהפניה מקוונת לבתיה שוכן
שםציונה בן עמיתפקידמנהלת לשכת ראש מינהל החינוךטלפון08-9726070פקס08-9721029פניה פניה מקוונת לציונה בן עמי
שםענבל זרקוןתפקידמנהלת אגף אמרכלות ולוגיסטיקהטלפון-פקס08-9721029פניה פניה מקוונת לענבל זרקון
שםמיטל בנבנישתי תפקידרכזת הערכה, פיתוח וקידום תכניות בחינוך ופניות הציבורטלפון08-9726235פקס08-9721029פניהפניה מקוונת למיטל בנבנישתי
שםאורנה רביבותפקידרכזת רישום בתי ספרטלפון08-9726141פקס08-9721029פניהפניה מקוונת לאורנה רביבו
שםשרה בן חמותפקידרכזת רישום גני ילדיםטלפון08-9726074פקס08-9721029פניהפניה מקוונת לשרה בן חמו
שםנירית שניתפקידמרכז רישום טלפון08-9726108פקס08-9721029פניהפניה מקוונת לנירית שני
שםנועה עזרתפקידמנהלת מחלקת מת"מ (מינהל תפעול ומשאבי אנוש)טלפון08-9726009פקס08-9721029פניהפניה מקוונת לנועה עזר
שםליטל כהןתפקידאחראית אדמנסטרציה ורכזת הנחות בחינוךטלפון08-9726054פקס08-9721029פניהפניה מקוונת לליטל כהן
שםמירי חוגריתפקידסגנית ראש מינהל החינוךטלפון08-9726229פקס08-9721029פניהפניה מקוונת למירי חוגרי
שםליזה סמנדוייב תפקידרכזת תוכניות העשרה ואדמינסטרציה במרחב מצוינותטלפון08-6435591פקס08-9721029פניהפניה מקוונת לליזה סמנדוייב
שםתמר גולןתפקידרכזת תלמידים עולים ותושבים חוזריםטלפון08-6525839פקס-פניהפניה מקוונת לתמר גולן
שםמיכל נתיבתפקידרכזת סל תרבותטלפון08-6525408פקס08-6525470פניהפניה מקוונת למיכל נתיב
שםליזי שמעוני-הרשקוביץ, ד"ר תפקידמנהלת המח' לחינוך העל יסודיטלפון08-9726101פקס08-9721029פניהפניה מקוונת לליזי הרשקוביץ
שםאסנת ברזיליתפקידמזכירת מחלקה לחינוך על יסודיטלפון08-9394667פקס08-9721029פניהפניה מקוונת לאסנת ברזילי
שםדורית קוטלרתפקידמנהלת המח' לחינוך יסודיטלפון08-9726282פקס08-9714794פניהפניה מקוונת לדורית קוטלר
שםעדנה פלוסתפקידסגנית מנהלת המחלקה לחינוך יסודי טלפון08-9726075פקס08-9721029פניהפניה מקוונת לעדנה פלוס
שםאלה גוטליבתפקידמנהלת מח' הקדם יסודיטלפון08-9726123פקס08-9721029פניהפניה מקוונת לאלה גוטליב
שםשרון קמחיתפקידמזכירת מחלקת גני ילדיםטלפון08-9726081פקס08-9721029פניהפניה מקוונת לשרון קמחי
שםנורית אבן חןתפקידמזכירת מחלקת גני ילדיםטלפון08-9726123פקס08-9721029פניהפניה מקוונת לנורית אבן חן
שםבת חן מלמדתפקידמנהלת מדור סייעות אזור א'טלפון08-9726140פקס08-9721029פניהפניה מקוונת לבת חן מלמד
שםזיו כהןתפקידמחלקת היסעיםטלפון08-9726284פקס08-9721029פניהפניה מקוונת לזיו כהן
שםרחל שילוןתפקידמנהלת המחלקה לצרכים מיוחדים בחינוךטלפון08-6226771פקס08-9714794פניהפניה מקוונת לרחל שילון
שםמורן בן חמותפקידמנהלת היחידה לקידום נוער והיל"הטלפון08-6432237פקס08-6432237פניהפניה מקוונת למורן בן חמו
שםרותי קקוןתפקידמנהלת מדור גני ילדיםטלפון08-9700689פקס08-9714794פניהפניה מקוונת לרותי קקון
שםרחלי אטיאס תפקידמזכירת מחלקהטלפון08-6226771פקס08-9717494פניהפניה מקוונת לרחלי אטיאס
שםדנית כחלוןתפקידרכזת ועדות אפיון וזכאות, המחלקה לצרכים מיוחדיםטלפון08-9750923פקס08-9714794פניהפניה מקוונת לדנית כחלון
שםוואטסאפ בלבדתפקידמחלקת הסעות - צרכים מיוחדיםטלפון052-6156256פקס-פניה
שםיחידת היסעים בחינוך המיוחדתפקיד-טלפון08-6226780פקס08-9714794פניה פניה מקוונת לאלונה לאובר
שםשרית אברמןתפקידמחלקת היסעיםטלפון08-9726267פקס08-9714794פניהפניה מקוונת לשרית אברמן
שםיעל מורתפקידמנהלת היחידה לביקור סדיר טלפון08-9268021פקס08-9707510פניהפניה מקוונת ליעל מור
שםנטליה גוטרמןתפקידקצינת ביקור סדירטלפון08-9268297פקס08-9707510פניהפניה מקוונת לנטליה גוטרמן
שםרתם פילהברתפקידקצינת ביקור סדירטלפון08-9268290פקס08-9707510פניהפניה מקוונת לרתם פילהבר
שםשרית בוזגלותפקידקצינת ביקור סדירטלפון08-9268292 פקס08-9707510פניהפניה מקוונת לשרית בוזגלו
שםשלומי חכימהתפקידקצין ביקור סדירטלפון08-6640196פקס08-9707510פניהפניה מקוונת לשלומי חכימה
שםמאירה בן זקן דראיתפקידמנהלת השפ"חטלפון08-9262182פקס08-9262183פניהפניה מקוונת למאירה בן זקן דראי
שםזהבה ברוךתפקידמזכירת השרות הפסיכולוגיטלפון08-9262182פקס08-9262183פניהפניה מקוונת לזהבה ברוך
שםמעיין מרוםתפקידמזכירת השרות הפסיכולוגיטלפון08-9262182פקס08-9262183פניהפניה מקוונת למעיין מרום
שםאוולין שמש תפקידמזכירת השרות הפסיכולוגיטלפון08-9262182פקס08-9262183פניהפניה מקוונת לאוולין שמש
שםאורנית שלזינגרתפקידמנהלת מרכז פסג"הטלפון08-9753073פקס-פניהפניה מקוונת לאורנית שלזינגר
שםציפי ינקוביץתפקידמזכירת מרכז פסג"הטלפון08-9753073פקס-פניהפניה מקוונת לציפי ינקוביץ
שם נורית אלוןתפקידמזכירת השתלמויות פסג"הטלפון08-6226745פקס-פניהפניה מקוונת לנורית אלון
שםיפעת כהןתפקידמזכירת תכנית "אשכולות", מרחב המצוינות העירוני טלפון08-6348675פקס-פניהפניה מקוונת ליפעת כהן
מענה טלפוני: טלפוןפקספניה
מענה טלפוני: בימים א'-ה' בשעות 8:00 –16:30טלפון08-6220312פקס08-9718087פניהפניה מקוונת לאכיפת חניה

טכנולוגיות, מחשוב ומערכות מידע

שםתפקידטלפוןפקספניה
שםמוטי מזרחיתפקידמנהל אגף טכנולוגיות, מחשוב ומערכות מידעטלפון08-9726086פקס08-9726117פניהפניה מקוונת למוטי מזרחי
שםתפקידטלפוןפקספניה
שםעו"ד זאב גבאיתפקידיועץ משפטיטלפון08-9726126פקס08-9726216פניהפניה מקוונת לעו

מבני ציבור וחינוך

בניין העירייה - תלתן 1

מחלקת אחזקת מבנים- שדרות המקצועות 7

שםתפקידטלפוןפניה
שםמיכל שטריתתפקידמנהלת האגףטלפון08-9726055פניהפניה מקוונת למיכל שטרית
שםאפרת גורתפקידמנהלת לשכת האגףטלפון08-9738419פניהפניה מקוונת לאפרת גור
שםאסף בלנקנשטייןתפקידמנהל מחלקת אחזקה, שיפוץ ושדרוג מבניםטלפון08-6218950פניהפניה מקוונת לאסף בלנקנשטיין
שםניצנית נחוםתפקידמזכירת מחלקת אחזקה, שיפוץ ושדרוג מבניםטלפון08-6218950פניהפניה מקוונת לניצנית נחום
שםיורם איפרגןתפקידרכז אבות בית - מחלקת אחזקה, שיפוץ ושדרוג מבניםטלפון052-4441933פניהפניה מקוונת ליורם איפרגן
שםלימור פלדתפקידמוקד אחזקה - מחלקת אחזקה, שיפוץ ושדרוג מבניםטלפון08-6218950פניהפניה מקוונת ללימור פלד
שםנטלי שם-טובתפקידמנהלת מחלקת תאום ובקרת פרויקטים, מתקני משחק ומיזוג אוירטלפון08-6218950פניהפניה מקוונת לנטלי שם-טוב
שםלאה דרוויסתפקידמזכירת מחלקת תאום ובקרת פרויקטים, מתקני משחק ומיזוג אוירטלפון08-6218950פניהפניה מקוונת ללאה דרוויס
שםתפקידטלפוןפקספניה
שםאריק משיחתפקידמבקר העירייהטלפון08-9726028פקס073-2326360פניהפניה מקוונת לאריק משיח
שםטלפוןטלפון נוסףפניה
שםמוקד עירוניטלפון 106טלפון נוסף08-9726020פניהפניה מקוונת למוקד עירוני
שםמוקד ביטחוןטלפון08-9726217טלפון נוסףפניה
שםמוקד עירוני לתחבורה ציבוריתטלפון08-9738434טלפון נוסףפניהפניה מקוונת למוקד תחבורה ציבורית
שםתפקידטלפוןפקספניה
שםשלום אמויאלתפקידמנהל המחסן העירוניטלפון08-9726163פקס08-6698056פניהפניה מקוונת לשלום אמויאל
שםתפקידטלפוןפקספניה
שםיורם כרמוןתפקידמנכ"ל העירייהטלפון08-9726090פקס08-6105606פניהפניה מקוונת ליורם כרמון
שםגיא עידותפקידמשנה למנכ"ל העירייהטלפון08-9726149פקס 08-6342367פניהפניה מקוונת לגיא עידו
שםשבי דרעיתפקידסמנכ"לית משאבי אנוש ומינהלטלפון08-9726037פקספניהפניה מקוונת לשבי דרעי
שםאהובה האוזרתפקידמנהלת אגף מזכירות העירייה., עוזרת מנכ"ל וממונה על חופש המידעטלפון08-9726210פקס08-6105606פניהפניה מקוונת לאהובה האוזר
שםאריאלה מעייןתפקידמנהלת לשכהטלפון08-9726090פקס08-6105606פניהפניה מקוונת לאריאלה מעיין
שםכתובתטלפון
שםמרכזייהכתובתתלתן 1, מודיעין טלפון08-9726000

משאבי אנוש

שםתפקידטלפוןפקספניה
שםשבי דרעיתפקידסמנכ"לית משאבי אנוש ומינהלטלפון08-9726037פקס-פניהפניה מקוונת לשבי דרעי
שםנעמה ברביארותפקידע. מנהליתטלפון08-9726016פקס08-9732513פניהפניה מקוונת לנעמה ברביארו
שםתפקידטלפוןטלפון נוסףפניה
שםרונית שטייגמן בניאןתפקידרכזת מתנדבים (רכזת ש.י.ל)טלפון08-6499695טלפון נוסף08-6499701פניהפניה מקוונת לרונית שטייגמן בניאן
שםתפקידטלפוןפקספניה
שםשלמה פסיתפקיד מ"מ וסגן ראש העירטלפון08-9726015פקס-פניהפניה מקוונת לשלמה פסי
שםמשה (מויש) לוי תפקידסגן ראש העירטלפון08-9726060פקס08-9726064פניהפניה מקוונת למויש לוי
שםבת אל עיני תפקידמנהלת לשכת סגן ראש העירטלפון08-9726060פקס08-9726064פניהפניה מקוונת לבת אל עיני
שםאלי סבחתפקידסגן ראש עירטלפון 08-9726014פקס-פניהפניה מקוונת לאלי סבח

ספריות - הנהלה

שםתפקידטלפוןפקספניה
שםאווה רוכמןתפקידמנהלת רשת ספריותטלפון08-9718360פקס08-9718359פניהפניה מקוונת לאווה רוכמן
שםרות שלושתפקידמנהלת ספריית רעותטלפון08-9262976פקס08-9265930פניהפניה מקוונת לרות שלוש

ספריות

שםטלפון עקריכתובת
שםהספרייה הציבורית ע"ש משה שכטר טלפון עקרי08-9718360כתובתעמק דותן 49
שםספריית רעותטלפון עקרי08-9262976כתובתסמטת הדרים - מתחם תיכון מכבים רעות
שםספריית הכרמים טלפון עקרי08-6648588כתובתעמק חרוד 9

עמותת סחלבים

שםתפקידטלפוןשלוחהפניה
שםמאיה ויסברג תפקידמנכ''ליתטלפון08-9702210שלוחה-פניה פניה מקוונת למאיה ויסברג
שםעדי דויטשתפקידמנהל אגף הספורט טלפון08-6145470שלוחה308פניהפניה מקוונת לעדי דויטש
שםהדס יולס קדםתפקידמנהלת אגף פנאי והעשרהטלפון08-8615316שלוחה-פניה פניה מקוונת להדס יולס קדם
שםמרב אסקיותפקידמנהלת קונסרבטוריוןטלפון08-9702210שלוחה-פניה פניה מקוונת למרב אסקיו
שםאייל פישבייןתפקידמנהל שיווק, פרסום ויח"צטלפון08-8615306שלוחה-פניהפניה מקוונת לאייל פישביין
שםרונית עייניתפקידסמנכ"ל מינהל ופדגוגיה טלפון08-9727156שלוחה-פניהפניה מקוונת לרונית עייני
שםתפקידטלפוןפקספניה
שםדינה קרמונהתפקידממונה על פניות הציבור טלפון08-6749599פקס073-2326355פניה פניה מקוונת לדינה קרמונה

קהילה

שםתפקידטלפוןטלפון נוסףפקספניה
שםזיוה אסאתפקידמנהלת אגף קהילה, יועצת ראש העיר לאזרחים ותיקיםטלפון08-9726094טלפון נוסףפקס08-9268875פניהפניה מקוונת לזיווה אסא
שםענת וייסתפקידמנהלת המחלקה לתרבות הדיורטלפון08-6645156טלפון נוסףפקספניהפניה מקוונת לענת וייס
שםציפי יחזקאלתפקידמזכירות אגף קהילהטלפון 08-9726120טלפון נוסף08-9726244פקס08-9726096פניהפניה מקוונת למזכירות אגף קהילה
שםתפקידאגף קהילה לאזרחים הותיקים טלפון08-6826000טלפון נוסףפקספניה
שםתפקידמס' החירום של אגף קהילה לאזרחים הותיקים טלפון053-2204972 טלפון נוסףפקספניה
שםתפקידטלפוןפניה
שםרוזיטה ברליןתפקידמנהלת מחלקת קליטהטלפון08-6536686פניהפניה מקוונת לרוזיטה ברלין
שםמיטל ישעיהותפקידמזכירת מחלקת קליטהטלפון08-6536685פניהפניה מקוונת למיטל ישעיהו
שםתפקידטלפוןפקספניה
שםחיים ביבסתפקידראש העירטלפון08-9726010פקס08-9721034פניהפניה מקוונת לחיים ביבס
שםריבי כהן-גבעתפקידראש מטה ראש העירטלפון08-9726010פקס08-9721034פניהפניה מקוונת לריבי כהן גבע
שםסיון כליףתפקידמנהלת לשכת ראש העירטלפון08-9726010פקס08-9721034פניהפניה מקוונת לסיון כליף
שםדינה קרמונהתפקידממונה על פניות הציבורטלפון08-6749599פקס073-2326355פניהפניה מקוונת לדינה קרמונה
שםתפקידטלפוןפקספניה
שםעודד בן שלמהתפקידמנהל הרובעטלפון08-9750436פקס08-9750436פניהפניה מקוונת לעודד בן שלמה
שםמיכל גליקמן פיליביתפקידמזכירת הרובעטלפון08-9262698פקס08-9750436פניהפניה מקוונת למיכל גליקמן פיליבי
שםתפקידטלפוןפקספניה
שםמשה וקניןתפקידמנהל מחלקת רכש ותקשורתטלפון08-9726048פקס08-9721259פניהפניה מקוונת למשה וקנין
שםיעל אליהותפקידקניינית מחלקת רכש טלפון08-9726047פקס08-9721259פניהפניה מקוונת ליעל אליהו
שםלירון כהןתפקידרכש ותקשורת טלפון08-9726231פקס08-9721259פניהפניה מקוונת ללירון כהן
שםלימור נחמני תפקידרכש ותקשורת טלפון08-9726247פקס08-9721259פניהפניה מקוונת ללימור נחמני

שיפור פני העיר (שפ''ע)

שםתפקידטלפוןפקספניה
שםחיים בלאישתפקידראש מינהל שפ"ע - ראש הרשות לרישוי עסקיםטלפון 08-9726162פקס08-9266017פניהפניה מקוונת לחיים בלאיש
שםפרידה לויתפקידמזכירת ראש מינהל שפ"עטלפון08-9726205פקס08-9266017פניהפניה מקוונת לפרידה לוי
שםהדס דרוקרתפקידמנהלת מחלקת איכות ותכנון סביבה טלפון08-6648593פקס073-2326451 פניהפניה מקוונת להדס דרוקר
שםיניב חסוןתפקידסגן מנהל מחלקת איכות ותכנון סביבה טלפון073-2326443 פקס073-2326371פניהפניה מקוונת ליניב חסון
שםחגית שאולתפקידמזכירת מחלקת איכות ותכנון סביבה טלפון08-9726202פקס073-2326451 פניהפניה מקוונת לחגית שאול
שםיעל משהתפקידרכזת חינוך והסברהטלפון073-2326445 פקס073-2326451 פניהפניה מקוונת ליעל משה
שםמרים דהאןתפקידמנהלת קידום ורישוי עסקיםטלפון08-9726155פקס073-2326451פניהפניה מקוונת למרים דהאן
שםסיגל מסיקה וילציגתפקידפקידת רישוי עסקיםטלפון08-9726203פקס073-2326387פניהפניה מקוונת לסיגל מסיקה
שםילנה קרסיק תפקידמפקחת רישוי עסקים ותברואנית העירייהטלפון08-6238900פקס073-2326387פניה
שםניסים בן אביתפקידמנהל מח' תברואהטלפון08-9726166פקס073-2326451פניהפניה מקוונת לניסים בן אבי
שםורדה שליותפקידמזכירת מחלקת תברואהטלפון08-9726177פקס073-2326451פניהפניה מקוונת לורדה שליו
שםאבי דרויסתפקידמנהל מחלקת תפעול, לוגיסטיקה ותחזוקהטלפון08-9726194פקס08-9262017פניהפניה מקוונת לאבי דרויס
שםלריסה קולתפקידמפקחת תברואה ורישוי עסקיםטלפון08-9726183פקס073-2326387פניהפניה מקוונת ללריסה קול
שםליעד רחמיםתפקידמזכירה בפיקוח העירוני – איכות הסביבהטלפון08-6220300פקס08-9718087פניהפניה מקוונת לליעד רחמים
שםסוזי ישראלתפקידאחראית נושא אכיפה פיקוח עירוניטלפון08-6220300פקספניהפניה מקוונת לסוזי ישראל
שםד''ר עופר עינבתפקיד וטרינר עירוניטלפון08-9726179פקס08-9752479פניהפניה מקוונת לעופר עינב
שםאירית זינרתפקידמזכירת הוטרינרטלפון08-9726179פקס08-9752479פניהפניה מקוונת לאירית זינר
שםזיוה אסאתפקידמנהלת תרבות דיורטלפון08-9726094פקס08-9268875פניהפניה מקוונת לזיווה אסא
שםדליה חוג'התפקידסגנית מחלקת גנים ונוףטלפון08-9726180פקספניהפניה מקוונת לדליה חוג'ה
שםתפקידטלפוןפקספניה
שםיעקב כהןתפקידמנהל מינהל השרות, הביטחון והחירוםטלפון08-9726027פקס08-9268587פניהפניה מקוונת ליעקב כהן
שםמירי ברילתפקידמזכירת אגף שירותטלפון08-9726071פקס08-9268587פניהפניה מקוונת למירי בריל
שםהילה הדרתפקידמנהלת מחלקת תחבורה ציבוריתטלפון08-9726277פקספניהפניה מקוונת להילה הדר
שםדוד דנינותפקידמנהל מחלקת בטיחותטלפון08-9262368פקס 08-9264645פניהפניה מקוונת לעדי סלמן ארוך
שםניסים אדןתפקידעוזר בטיחותטלפון08-9264645פקס 08-9264645פניהפניה מקוונת לניסים אדן
שםעדי סלמן ארוךתפקידמזכירת מחלקת בטיחותטלפון08-6102556פקס08-9624645פניהפניה מקוונת לעדי סלמן ארוך
שםיונית סמלרתפקידמזכירת מחלקת בטיחותטלפון08-9721546פקס08-9264645פניהפניה מקוונת ליונית סמלר

שירות ייעוץ לאזרח (שי''ל)

שםתפקידטלפוןטלפון נוסףפניה
שםרונית שטייגמןתפקידרכזת שי''ל ומתנדביםטלפון08-6499695טלפון נוסף08-6499701פניהפניה מקוונת לרונית שטייגמן

שירותים חברתיים

שםתפקידטלפוןפקספניה
שםמרינה שדהתפקידמנהלת האגף לשירותים חברתייםטלפון08-9726150פקס073-2326359פניהפניה מקוונת למרינה שדה
שםחנה אבקסיסתפקידמזכירת אגף שירותים חברתייםטלפון073-2326444פקס08-9707511פניהפניה מקוונת לחנה אבקסיס
שםמיכל אלימלך תפקידמנהלת קידום בריאות טלפון073-2326431 פקס08-9707511 פניהפניה מקוונת למיכל אלימלך
שםתפקידטלפון פניה
שםניצה רומןתפקידרכזת תחום תווי חניהטלפון 08-9394673 פניהפניה מקוונת לניצה רומן

תרבות ואירועים

שםתפקידטלפוןפקספניה
שםאלון שמידטתפקידמנהל אגף תרבות ואירועיםטלפון08-9726174פקס08-9261817פניהפניה מקוונת לאלון שמידט
שםעינת מיוסטתפקידמזכירת האגףטלפון08-9726173פקס08-9261817פניהפניה מקוונת לעינת מיוסט
שםמורן יליןתפקידרכזת תרבות ואירועיםטלפון08-9726175פקספניהפניה מקוונת למורן ילין
שםאורטל מורתפקידרכזת תרבות ואירועיםטלפון08-9726176פקספניהפניה מקוונת לאורטל מור
שםשרית שטייףתפקידרכזת יד לבניםטלפון08-9265952פקס08-9265952פניהפניה מקוונת לשרית שטייף
שםחיה לדרברגתפקידרכזת תרבות יהודיתטלפון073-2326438פקספניהפניה מקוונת לחיה לדרברג

תשתיות

אגף תשתיות - שדרות המקצועות 7

שםתפקידטלפוןפקספניה
שםמנחם ויצמןתפקידמנהל אגף תשתיותטלפון08-9726148פקס08-6342367פניהפניה מקוונת למנחם ויצמן
שםסתיו אחדותתפקידמזכירת אגף תשתיותטלפון08-9726226פקס073-2326454פניהפניה מקוונת לסתיו אחדות
שםשלמה דגןתפקידסגן מנהל אגף תשתיותטלפון08-9726069פקספניהפניה מקוונת לשלמה דגן
שםאבי ספדהתפקידמפקח תשתיותטלפון08-9726069פקספניה
שםאילן אסרףתפקידמנהל מחלקת אחזקה ופיתוח תשתיותטלפון08-6218986פקס08-6348226פניהפניה מקוונת לאילן אסרף
שםמיקי אחיהון תפקידמנהל מחלקת ריהוט רחוב ותשתיות תחבורהטלפון08-6218948פקס-פניהפניה מקוונת למיקי אחיהון
שםאלכס פולוגונקיןתפקידס. מנהל אגף תשתיותטלפון08-6218942פקס08-6348226פניהפניה מקוונת לאלכס פולוגונקין
שםלינור גורתפקידמזכירת מחלקת אחזקה ופיתוח תשתיותטלפון08-6218941פקס08-6348226פניהפניה מקוונת ללינור גור
שםמשה חרדיםתפקידס. מנהל אגף תשתיות לחשמלטלפון08-6218945פקס-פניהפניה מקוונת למשה חרדים
שםשגיא אברהםתפקידמנהל מחלקת חשמלטלפון08-6218947פקס-פניהפניה מקוונת לשגיא אברהם
שםענבל עזרןתפקידמזכירת מחלקת חשמלטלפון08-6218944פקס-פניהפניה מקוונת לענבל עזרן


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד