צור קשר

18/05/2023 כ"ז אייר תשפ"ג

עיריית מודיעין מכבים רעות

שםטלפוןכתובת
שםעיריית מודיעין מכבים רעותטלפון08-9726000כתובתתלתן 1, מודיעין מיקוד 7176404
שםתפקידטלפוןניידפקספניה
שםשמוליק כהןתפקידמנהל אגף בטחון וחירוםטלפון08-9394666נייד052-6721681פקס08-9275438פניהפניה מקוונת לשמוליק כהן
שםעופר זכאיתפקידמנהל מחלקת חירוםטלפון08-9394615נייד-פקס08-9275438פניהפניה מקוונת לעופר זכאי
שםמלי דואקתפקידמזכירת מחלקת בטחוןטלפון08-9394613נייד-פקס08-9275438פניהפניה מקוונת למלי דואקן
שםשלום ארבלתפקידמנהל מחלקת אבטחהטלפון08-9394614ניידפקס08-9275438פניהפניה מקוונת לשלום ארבל
שםשיטור עירוניתפקיד-טלפון08-9394605נייד-פקס-פניה-
שםמוקד ביטחון תפקיד-טלפון 08-9726217נייד-פקס-פניה-
שםתפקידטלפוןפקספניה
שםעו"ד כנרת שרגא-שרוןתפקידמנהלת ביטוח והתקשרויותטלפון08-9726110פקס08-9268893פניהפניה מקוונת לעו
שםבת אל עיניתפקידרכזת מכרזים והתקשרויותטלפון08-9726110פקס08-9268893פניהפניה מקוונת לבת אל עיני
שםתפקידטלפוןפקספניה
שםענת אזולאיתפקידמנהלת הגבייהטלפון08-9726039פקס08-6348707פניהפניה מקוונת לענת אזולאי
שםמחלקת הגביהתפקידשרות לקוחותטלפון08-9726039פקס08-6348707פניהפניה מקוונת לפניות כלליות בנושא ארנונה
שםתפקידטלפוןפקספניה
שםיניב עמוסתפקידגזבר העירייהטלפון08-9726030פקס073-2326396פניהפניה מקוונת ליניב עמוס
שםרן איזנברגתפקידסגן גזבר ומנהל אגף הכנסותטלפון08-9394673פקס073-2326344פניהפניה מקוונת לרן איזנברג
שםחיה פרשר שילדתפקידסגנית גזבר ומנהלת אגף תקציביםטלפון08-9726114פקס08-9394658פניהפניה מקוונת לחיה פרשר שילד
שםשיראל ירוחםתפקידמנהלת לשכת גזברטלפון08-9726065פקס08-9394658 פניהפניה מקוונת לשיראל ירוחם
שםניצה רומן תפקידמנהלת לשכת סגן גזבר, רכזת תחום תווי חניהטלפון08-9394673פקס073-2326344פניהפניה מקוונת לניצה רומן
שםתפקידטלפוןפקספניה
שםשלום זעפרניתפקידמנהל אגף גנים ונוףטלפון08-9726180פקספניהפניה מקוונת לשלום זפרני
שםתמי חיתפקידמזכירת המחלקהטלפון08-9726180פקספניהפניה מקוונת לתמי חי
שםתפקידטלפוןפקספניה
שםאייל מלולתפקידדובר העירייהטלפון052-5290683פקס08-9726143פניהפניה מקוונת לאייל מלול
שםיעל בן דרורתפקידסגנית הדובר לפרסום והסברהטלפון08-9726127פקס08-9726143פניהפניה מקוונת ליעל בן דרור
שםהילה גרינוולדתפקידסגנית דובר העירייהטלפון08-9726129פקס08-9726143פניהפניה מקוונת להילה גרינוולד
שםתפקידטלפוןפקספניה
שםשלמה חנינהתפקידמנהל מחלקת דתטלפון08-9726197פקס08-9707267פניהפניה מקוונת לשלמה חנינה
שםהרב אליהו אלחרר שליט"אתפקידרב מודיעיןטלפון052-2605675פקס08-9707267פניהפניה מקוונת להרב אליהו אלחרר
שםהרב יעקב צ'יקואטי שליט"אתפקידרב מכבים רעותטלפון052-4459760פקס08-9707267פניהפניה מקוונת להרב יעקב צ'יקוטאי
שםלוי לויטיןתפקידמזכיר רב העיר אליהו אלחררטלפון058-6288894פקס-פניהפניה מקוונת לאוריאל גרשון
שםמירב פיניאןתפקידמזכירת המחלקהטלפון08-9726170פקס08-9707267פניהפניה מקוונת למירב פיניאן
שםתפקידטלפוןפקספניה
שםרן איזנברגתפקידסגן גזבר ומנהל אגף הכנסותטלפון08-9394673פקס073-2326344פניהפניה מקוונת לרן איזנברג
שםניצה רומןתפקידמנהלת לשכת סגן גזבר ממונה על ההכנסות ורכזת תחום תווי חניה טלפון08-9394673פקס073-2326344פניהפניה מקוונת לניצה רומן
שםעידן כרמי תפקידמנהל מחלקת שומה ושילוטטלפון08-9726145פקס08-9317230פניהפניה מקוונת לעידן כרמי
שםהדס פסנטיןתפקידקופאית ראשית ואחראית ערבויותטלפון08-9726031פקס-פניהפניה מקוונת להדס פסנטין
שםדורית זאביתפקידקופאיתטלפון08-9726109פקס-פניה-
שםשני שליב מימרן תפקידקופאיתטלפון 08-9394668פקס-פניהפניה מקוונת לשני שליב מימרן
שםתפקידטלפוןפניה
שםד”ר אורנה מגרתפקידמנהלת המרכז הרב-תחומי, יועצת ראש העיר לשוויון מגדריטלפון08-6226732פניהפניה מקוונת לד
שםשושי גורתפקידס. מנהלת, מנהלת מרכז הלימודיםטלפון08-9719238פניהפניה מקוונת לשושי גור
שםהילה מזרחיתפקידמנהלת אדמיניסטרציה ופרויקטיםטלפון08-6210274פניהפניה מקוונת להילה מזרחי
שםאלונה לאובר תפקידרכזת תוכניות לימודים ושיווקטלפון08-6226768פניהפניה מקוונת לאלונה לאובר
שםאורלי קירשנרתפקידמנהלת הקתדרה להורות ומשפחהטלפון08-6226756פניהפניה מקוונת לאורלי קירשנר
שםמיכל שגבתפקידמזכירה ועוזרת מנהלת התחוםטלפון08-6226732פניהפניה מקוונת למיכל שגב
שםאתי הראלי ליבליךתפקידמנהלת חשבונותטלפון08-6226773פניהפניה מקוונת לאתי הראלי ליבליך
שםניצה פריתפקידרכזת אומנות וקורסיםטלפון073-2326462פניהפניה מקוונת לניצה פרי
שםשלומית מור תפקידרכזת הורים ולומדים טלפון08-9434000פניהפניה מקוונת לשלומית מור
שםזמרה גולד ינאיתפקידרכזת פרויקטים אירופאייםטלפון08-6226798פניהפניה מקוונת לזמרה גולד ינאי
שםתפקידטלפוןפקספניה
שםצחי כץתפקידמהנדס העירטלפון08-9726050פקס08-9721841פניה פניה מקוונת לחני מכלוף
שםמירב אדמורתפקידמנהלת אגף מינהל הנדסהטלפון08-9726050פקס08-9721841פניה פניה מקוונת למירב אדמור
שםחני ספקטור מכלוףתפקידמנהלת לשכת מהנדס העירטלפון08-9726050פקס08-9721841פניה פניה מקוונת לחני מכלוף
שםהדר אללוףתפקידמזכירת לשכת מהנדס העירטלפון08-9726052פקס08-9721841פניה פניה מקוונת לוהדר אללוף
שםנילי טייכמןתפקידאדריכלית העירטלפון08-9726105פקס08-9721841פניה פניה מקוונת לנילי טייכמן
שםטליה בן ששוןתפקידמנהלת מח' פיתוח בינוי ותיאום תכנון בשכונות החדשותטלפון08-9726139פקס08-9721841פניה פניה מקוונת לטליה בן ששון
שםדיאנה קישינבסקיתפקידבודק תכניות בינוי פיתוחטלפון08-9726225פקס08-9721841פניה פניה מקוונת לדיאנה קישינבסקי
שםלימור עגורתפקידרכזת תיאום, בקרה וניהול יעדיםטלפון08-9394679פקס08-9721841פניה פניה מקוונת ללימור עגור
שםעינה ברנובסקיתפקידמנהלת מחלקת תכנון טלפון08-9726238פקס08-9726271פניה פניה מקוונת לעיינה ברנובסקי
שםיהודה נוימןתפקידבודק תכניותטלפון08-9394621פקס08-9726237פניה פניה מקוונת ליהודה נוימן
שםאורי נוה סלי תפקידבודק תוכניות תכנוןטלפון08-9726067פקס08-9721841פניה פניה מקוונת לנאור נוה סלי
שםרויטל בן אמיתיתפקידמנהלת מחלקת רישויטלפון08-9726053פקס08-9726237פניה פניה מקוונת לרויטל בן אמיתי
שםקרן יאיר מזרחיתפקידבוחנת רישויטלפון08-9726045פקס08-9721841פניה פניה מקוונת לקרן יאיר מזרחי
שםשולי עמרהתפקידבוחנת רישויטלפון08-9726044פקס08-9721841פניה פניה מקוונת לשולי עמרה
שםחגית ברוןתפקידבוחנת רישויטלפון08-9394651פקס08-9726237פניה פניה מקוונת לחגית ברון
שםענבר מוסריתפקידבוחנת רישויטלפון08-9738411פקס08-9726237פניה פניה מקוונת לענבר מוסרי
שםענב זאדהתפקידבוחנת רישויטלפון08-9726246פקס08-9726237פניה פניה מקוונת לענב זאדה
שםהילה ברושתפקידבוחנת רישויטלפון08-9738432פקס08-9726237פניה פניה מקוונת להילה ברוש
שםליאת אפריםתפקידמתאמת רישויטלפון08-9394661פקס08-9726237פניה פניה מקוונת לליאת אפרים
שםטלי נאורתפקידמתאמת רישויטלפון08-9726118פקס08-9726237פניה פניה מקוונת לטלי נאור
שםשרון אורוןתפקידמידעניתטלפון08-9738436פקס08-9726271פניה פניה מקוונת לשרון אורון
שםעירית אורבךתפקידמידעניתטלפון08-9726272פקס08-9726271פניה פניה מקוונת לאורית אורבך
שםדגנית קרןתפקידמנהלת מחלקת אדמיניסטרציה-בתחום היטלי השבחה והוועדהטלפון08-9726115פקס08-9721841פניה פניה מקוונת לדגנית קרן
שםויקי סליצקיתפקידרכזת ועדות לתכנון ובניהטלפון08-9394685פקס08-9726271פניה פניה מקוונת לויקי סליצקי
שםאיילת מורלתפקידאדריכלית נוףטלפון08-9726119פקס08-9721841פניה פניה מקוונת לאיילת מורל
שםגלית שביטתפקידמזכירות מחלקת אדריכלות נוףטלפון08-9726236פקס08-9721841פניה פניה מקוונת לגלית שביט
שםנועה גוטסמןתפקידסגנית מנהלת אגף ומנהלת מח' תנועהטלפון08-9726124פקס08-9721841 פניה פניה מקוונת לנועה גוטסמן
שםסינורה מרציאנותפקידמנהלת מחלקת תיאום ובקרת תחבורהטלפון08-9726072פקס08-9721841פניה פניה מקוונת לסינורה מרציאנו
שםאכרם חאג' יחיאתפקידמנהל מחלקת פיקוח על הבניהטלפון08-9726132 פקס08-9726271פניה פניה מקוונת לאכרם חאג' יחיה
שםגלעד אליאסתפקידסגן מנהל מח' פיקוח על הבניהטלפון08-9726049פקס08-9726271פניה פניה מקוונת לגלעד אליאס
שםלילך מנשה כהןתפקידמזכירת מחלקת פיקוח על הבנייהטלפון08-9726222פקס08-9726271פניה פניה מקוונת ללילך מנשה
שםעינת כספיתפקידמפקחת בניהטלפון08-9738435פקס-פניה פניה מקוונת לעינת כספי
שםליאור איתןתפקידמפקח בניהטלפון08-9394682פקס-פניה פניה מקוונת לליאור איתן
שםאיתי בלטתפקידמפקח בניהטלפון08-9726066פקס08-9726271פניה פניה מקוונת לאיתי בלט
שםליטל קרדיתפקידמפקחת בניהטלפון08-9394659פקס08-9726271פניה פניה מקוונת לליטל קרדי
שםמאיר לויתפקידאחראי ארכיבטלפון08-9262547פקס-פניה פניה מקוונת למאיר לוי
שםלידור דיגאורקרתפקידסורקתטלפון08-9726169פקס-פניה פניה מקוונת ללידור דיגאורקר
שםשירן זכאיםתפקידמזכירת רישויטלפון08-9726298פקס08-9721841פניה פניה מקוונת לשירן זכאים
שם-תפקידיועץ אינסטלציה - (לתיאום פגישות – תאגיד מי מודיעין)טלפון 08-8613333פקס-פניה -
שםתפקידטלפון עקריפניה
שםשלומי נמירתפקידמנהל אגף חברה, נוער וצעיריםטלפון עקרי08-9751182פניהפניה מקוונת לשלומי נמיר
שםאלעד שמירתפקידמנהל מחלקת הנוערטלפון עקרי08-9751182פניהפניה מקוונת לאלעד שמיר
שםמיטל אשורתפקידמנהלת הרשות לביטחון קהילתיטלפון עקרי08-6190998פניהפניה מקוונת למיטל אשור
שםמורן בן משהתפקידמנהל מחלקת צעיריםטלפון עקרי08-6645165פניהפניה מקוונת למורן בן משה
שםתפקידטלפוןפקספניה
שםאהובה האוזרתפקידממונה על חופש המידעטלפון08-9726210פקס08-6105606פניהפניה מקוונת לאהובה האוזר
שםתפקידטלפוןפקספניה
שםבתיה שוכן - אורבוךתפקידראש מינהל החינוךטלפון08-9726070פקס08-9721029פניהפניה מקוונת לבתיה שוכן
שםציונה בן עמיתפקידמנהלת לשכת ראש מינהל החינוךטלפון08-9726070פקס08-9721029פניה פניה מקוונת לציונה בן עמי
שםענבל זרקוןתפקידמנהלת אגף אמרכלות ולוגיסטיקהטלפון-פקס08-9721029פניה פניה מקוונת לענבל זרקון
שםמיטל בנבנישתי תפקידעוזרת ראש מינהל חינוךטלפון08-9726235פקס08-9721029פניהפניה מקוונת למיטל בנבנישתי
שםאורנה רביבותפקידרכזת רישום בתי ספרטלפון08-9726141פקס08-9721029פניהפניה מקוונת לאורנה רביבו
שםשרה בן חמותפקידמנהלת מחלקת רישום ושיבוץ מוסדות חינוךטלפון08-9726074פקס08-9721029פניהפניה מקוונת לשרה בן חמו
שםנירית שניתפקידמרכז רישום טלפון08-9726108פקס08-9721029פניהפניה מקוונת לנירית שני
שםנועה עזרתפקידסגנית מנהלת אגף אמרכלות ולוגיסטיקה ומנהלת מחלקת תפעול וביצוע במינהל החינוךטלפון-פקס-פניהפניה מקוונת לנועה עזר
שםליטל כהןתפקידאחראית אדמנסטרציה ורכזת הנחות בחינוךטלפון08-9726054פקס08-9721029פניהפניה מקוונת לליטל כהן
שםליזה סמנדוייב תפקידרכזת תוכניות העשרה ואדמינסטרציה במרחב מצוינותטלפון08-6435591פקס08-9721029פניהפניה מקוונת לליזה סמנדוייב
שםיעל ענתביתפקידרכזת תלמידים עולים ותושבים חוזריםטלפון08-6525839פקס-פניהפניה מקוונת ליעל ענתבי
שםמיכל נתיבתפקידרכזת סל תרבותטלפון08-6525408פקס08-6525470פניהפניה מקוונת למיכל נתיב
שםד"ר יעל אראליתפקידמנהלת המח' לחינוך העל יסודיטלפון08-9726101פקס08-9721029פניהפניה מקוונת ליעל אראלי
שםאסנת ברזיליתפקידמזכירת מחלקה לחינוך על יסודיטלפון08-9394667פקס08-9721029פניהפניה מקוונת לאסנת ברזילי
שםדורית קוטלרתפקידמנהלת המח' לחינוך יסודיטלפון08-9726282פקס08-9714794פניהפניה מקוונת לדורית קוטלר
שםעדנה פלוסתפקידסגנית מנהלת המחלקה לחינוך יסודי טלפון08-9726075פקס08-9721029פניהפניה מקוונת לעדנה פלוס
שםאלה גוטליבתפקידמנהלת מח' הקדם יסודיטלפון08-9726123פקס08-9721029פניהפניה מקוונת לאלה גוטליב
שםקרן מלכהתפקידמזכירת מחלקת גני ילדיםטלפון08-9726123פקס08-9721029פניהפניה מקוונת לקרן מלכה
שםנורית אבן חןתפקידמזכירת אגף אמרכלות ולוגיסטיקהטלפון08-9726081פקס08-9721029פניהפניה מקוונת לנורית אבן חן
שםבת חן מלמדתפקידמנהלת מדור סייעות אזור א'טלפון08-9726140פקס08-9721029פניהפניה מקוונת לבת חן מלמד
שםזיו כהןתפקידמנהלת מדור מלווים הסעות חינוך מיוחדטלפון08-9726284פקס08-9721029פניהפניה מקוונת לזיו כהן
שםרחל שילוןתפקידמנהלת המחלקה לצרכים מיוחדים בחינוךטלפון08-6226771פקס08-9714794פניהפניה מקוונת לרחל שילון
שםרונה לויתפקידמנהלת היחידה לקידום נוערטלפון08-6432237פקס08-6432237פניהפניה מקוונת לרונה לוי
שםרותי קקוןתפקידמנהלת מדור גני ילדיםטלפון08-9700689פקס08-9714794פניהפניה מקוונת לרותי קקון
שםרחלי אטיאס תפקידמזכירת מחלקה לצרכים מיוחדיםטלפון08-6226771פקס08-9717494פניהפניה מקוונת לרחלי אטיאס
שםדנית כחלוןתפקידרכזת ועדות אפיון וזכאות, המחלקה לצרכים מיוחדיםטלפון08-9750923פקס08-9714794פניהפניה מקוונת לדנית כחלון
שםוואטסאפ בלבדתפקידמחלקת הסעות - צרכים מיוחדיםטלפון054-6441450פקס-פניה
שםיעל מורתפקידמנהלת היחידה לביקור סדיר טלפון08-9268021פקס08-9707510פניהפניה מקוונת ליעל מור
שםנטליה גוטרמןתפקידקצינת ביקור סדירטלפון08-9268297פקס08-9707510פניהפניה מקוונת לנטליה גוטרמן
שםרתם פילהברתפקידקצינת ביקור סדירטלפון08-9268290פקס08-9707510פניהפניה מקוונת לרתם פילהבר
שםשרית בוזגלותפקידקצינת ביקור סדירטלפון08-9268292 פקס08-9707510פניהפניה מקוונת לשרית בוזגלו
שםשלומי חכימהתפקידקצין ביקור סדירטלפון08-6640196פקס08-9707510פניהפניה מקוונת לשלומי חכימה
שםמאירה בן זקן דראיתפקידמנהלת השפ"חטלפון08-9262182פקס08-9262183פניהפניה מקוונת למאירה בן זקן דראי
שםדפנה בכר זהביתפקידמזכירת השרות הפסיכולוגיטלפון08-9262182פקס08-9262183פניהפניה מקוונת לדפנה בכר-זהבי
שםמעיין מרוםתפקידמזכירת השרות הפסיכולוגיטלפון08-9262182פקס08-9262183פניהפניה מקוונת למעיין מרום
שםאוולין שמש תפקידמזכירת השרות הפסיכולוגיטלפון08-9262182פקס08-9262183פניהפניה מקוונת לאוולין שמש
שםאורנית שלזינגרתפקידמנהלת מרכז פסג"הטלפון08-6241882פקס-פניהפניה מקוונת לאורנית שלזינגר
שם נורית אלוןתפקידמזכירת פסג"הטלפון08-6241881פקס-פניהפניה מקוונת לנורית אלון
שםיפעת כהןתפקידמזכירת תכנית "אשכולות", מרחב המצוינות העירוני טלפון08-6348675פקס-פניהפניה מקוונת ליפעת כהן
שםלימור אראלתפקידמנה"ח מרכז פסג"ה טלפון08-6241880פקס-פניה-
מענה טלפוני: טלפוןפקספניה
מענה טלפוני: בימים א'-ה' בשעות 8:00 –16:30טלפון08-6220312פקס08-9718087פניהפניה מקוונת לאכיפת חניה
שםתפקידטלפוןפקספניה
שםמוטי מזרחיתפקידמנהל אגף טכנולוגיות, מחשוב ומערכות מידעטלפון08-9726086פקס08-9726117פניהפניה מקוונת למוטי מזרחי
שםתפקידטלפוןפקספניה
שםעו"ד זאב גבאיתפקידיועץ משפטיטלפון08-9726126פקס08-9726216פניהפניה מקוונת לעו
שםעו"ד יפעת ליפץתפקידסגנית יועמ"ש תביעה עירונית (פלילי)טלפון08-9726224פקס08-9726216פניהפניה מקוונת לעו
שםעו"ד ענבל קרמון דייןתפקידממונה תחום תביעות אזרחי וביטוח בלשכה המשפטיתטלפון08-9738445פקס08-9726216פניהפניה מקוונת לעו
שםעו"ד דניאל בן עזראתפקידממונה תחום תביעות אזרחי וביטוח בלשכה המשפטיתטלפון08-9916707פקס08-9726216פניהפניה מקוונת לעו
שםפנינה לויתפקידמזכירה תחום תביעות וביטוח בלשכה המשפטיתטלפון08-9916700פקס08-9726216פניהפניה מקוונת לפנינה לוי

מבני ציבור וחינוך

בניין העירייה - תלתן 1

מחלקת אחזקת מבנים- שדרות המקצועות 7

שםתפקידטלפוןפניה
שםמיכל שטריתתפקידמנהלת האגףטלפון08-9726055פניהפניה מקוונת למיכל שטרית
שםאפרת גורתפקידמנהלת לשכת האגףטלפון08-9738419פניהפניה מקוונת לאפרת גור
שםאסף בלנקנשטייןתפקידמנהל מחלקת אחזקה, שיפוץ ושדרוג מבניםטלפון08-9726207פניהפניה מקוונת לאסף בלנקנשטיין
שםניצנית נחוםתפקידמזכירת מחלקת אחזקה, שיפוץ ושדרוג מבניםטלפון08-9726208פניהפניה מקוונת לניצנית נחום
שםיורם איפרגןתפקידרכז אבות בית - מחלקת אחזקה, שיפוץ ושדרוג מבניםטלפון052-4441933פניהפניה מקוונת ליורם איפרגן
שםלימור פלדתפקידמוקד אחזקה - מחלקת אחזקה, שיפוץ ושדרוג מבניםטלפון08-9726209פניהפניה מקוונת ללימור פלד
שםנטלי שם-טובתפקידמנהלת מחלקת תאום ובקרת פרויקטים, מתקני משחק ומיזוג אוירטלפון08-9726211פניהפניה מקוונת לנטלי שם-טוב
שםלאה דרוויסתפקידמזכירת מחלקת תאום ובקרת פרויקטים, מתקני משחק ומיזוג אוירטלפון08-9726237פניהפניה מקוונת ללאה דרוויס
שםתפקידטלפוןפקספניה
שםאריק משיחתפקידמבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור טלפון08-9726028פקס073-2326360פניהפניה מקוונת לאריק משיח
שםטלפוןטלפון נוסףפניה
שםמוקד עירוניטלפון 106טלפון נוסף08-9726020פניהפניה מקוונת למוקד עירוני
שםאליה וקנין מנהלת המוקד העירוניטלפון08-9726218 טלפון נוסף-פניהפניה מקוונת למוקד עירוני
שםמוקד ביטחוןטלפון08-9726217טלפון נוסף-פניה-
שםמוקד ביטחון עירוניטלפון08-9726217טלפון נוסף-פניה-
שםמוקד עירוני לתחבורה ציבוריתטלפון08-9738434טלפון נוסף-פניהפניה מקוונת למוקד תחבורה ציבורית
שםפניות בוואטסאפ טלפון052-4004254טלפון נוסף-פניה-
שםתפקידטלפוןפקספניה
שםיורם כרמוןתפקידמנכ"ל העירייהטלפון08-9726090פקס08-6105606פניהפניה מקוונת ליורם כרמון
שםגיא עידותפקידמשנה למנכ"ל העירייהטלפון08-9726149פקס 08-6342367פניהפניה מקוונת לגיא עידו
שםשבי דרעיתפקידסמנכ"לית משאבי אנוש ומינהלטלפון08-9726037פקס-פניהפניה מקוונת לשבי דרעי
שםאהובה האוזרתפקידמנהלת אגף מזכירות העירייה., עוזרת מנכ"ל וממונה על חופש המידעטלפון08-9726210פקס08-6105606פניהפניה מקוונת לאהובה האוזר
שםאריאלה מעייןתפקידמנהלת לשכהטלפון08-9726090פקס08-6105606פניהפניה מקוונת לאריאלה מעיין
שםכתובתטלפון
שםמרכזייהכתובתתלתן 1, מודיעין טלפון08-9726000
שםתפקידטלפוןפקספניה
שםשבי דרעיתפקידסמנכ"לית משאבי אנוש ומינהלטלפון08-9726037פקס-פניהפניה מקוונת לשבי דרעי
שםנעמה ברביארותפקידע. מנהליתטלפון08-9726016פקס08-9732513פניהפניה מקוונת לנעמה ברביארו
שםתפקידטלפוןטלפון נוסףפניה
שםרונית שטייגמן בניאןתפקידרכזת מתנדבים (רכזת ש.י.ל)טלפון08-6499695טלפון נוסף08-6499701פניהפניה מקוונת לרונית שטייגמן בניאן
שםתפקידטלפוןפקספניה
שםשלמה פסיתפקיד מ"מ וסגן ראש העירטלפון08-9726015פקס-פניהפניה מקוונת לשלמה פסי
שםמשה (מויש) לוי תפקידסגן ראש העירטלפון08-9726060פקס08-9726064פניהפניה מקוונת למויש לוי
שםסתיו אחדותתפקידמנהלת לשכת סגן ראש העירטלפון08-9726060פקס08-9726064פניהפניה מקוונת לסתיו אחדות
שםאלי סבחתפקידסגן ראש עירטלפון 08-9726014פקס-פניהפניה מקוונת לאלי סבח

ספריות - הנהלה

שםתפקידטלפוןפקספניה
שםדגנית סנשתפקידמנהלת רשת ספריותטלפון08-9718360פקס08-9718359פניהפניה מקוונת לחגית סנש
שםרות שלושתפקידמנהלת ספריית רעותטלפון08-9262976פקס08-9265930פניהפניה מקוונת לרות שלוש

ספריות

שםטלפון עקריכתובת
שםהספרייה הציבורית ע"ש משה שכטר טלפון עקרי08-9718360כתובתעמק דותן 49
שםספריית רעותטלפון עקרי08-9262976כתובתסמטת הדרים - מתחם תיכון מכבים רעות
שםספריית הכרמים טלפון עקרי08-6648588כתובתעמק חרוד 9
שםתפקידטלפוןשלוחהפניה
שםמאיה ויסברג תפקידמנכ''ליתטלפון08-9702210שלוחה-פניה פניה מקוונת למאיה ויסברג
שםעדי דויטשתפקידמנהל אגף הספורט טלפון08-6145470שלוחה308פניהפניה מקוונת לעדי דויטש
שםהדס יולס קדםתפקידמנהלת אגף פנאי והעשרהטלפון08-8615316שלוחה-פניה פניה מקוונת להדס יולס קדם
שםמרב אסקיותפקידמנהלת קונסרבטוריוןטלפון08-9702210שלוחה-פניה פניה מקוונת למרב אסקיו
שםאייל פישבייןתפקידמנהל שיווק, פרסום ויח"צטלפון08-8615306שלוחה-פניהפניה מקוונת לאייל פישביין
שםרונית עייניתפקידסמנכ"ל מינהל ופדגוגיה טלפון08-9727156שלוחה-פניהפניה מקוונת לרונית עייני
שםתפקידטלפוןפקספניה
שםדינה קרמונהתפקידממונה על פניות הציבור טלפון08-6749599פקס073-2326355פניהפניה מקוונת לדינה קרמונה
שםתפקידטלפוןפניה
שםזיוה אסאתפקידמנהלת אגף קהילה, יועצת ראש העיר לאזרחים ותיקיםטלפון08-6645141פניהפניה מקוונת לזיווה אסא
שםמורן דוידוב תפקידמזכירת אגף קהילהטלפון08-6645140פניהפניה מקוונת למורן דוידוב
שםענת וייסתפקידמנהלת המחלקה לתרבות הדיורטלפון08-6645156פניהפניה מקוונת לענת וייס
שםגילאת סקיטלתפקידמנהלת המחלקה לאזרחים ותיקיםטלפון08-6826000פניהפניה מקוונת לגילאת סקיטל
שםיהודית בר דוד תפקידמזכירות מחלקת אזרחים ותיקיםטלפון08-6826002פניהפניה מקוונת ליהודית בר דוד
שםאיריס זפרני תפקיד-טלפון08-6158116פניהפניה מקוונת לאיריס זפרני
שםלימור שדהתפקידמנהלת מרכז קהילה צבעוני טלפון08-8556235פניהפניה מקוונת ללימור שדה
שםחנן מרקוביץתפקידמנהל מרכז האלהטלפון08-6645145פניהפניה מקוונת לחנן מרקוביץ
שםתפקידטלפוןפניה
שםרוזיטה ברליןתפקידמנהלת מחלקת קליטהטלפון08-6536686פניהפניה מקוונת לרוזיטה ברלין
שםמיטל ישעיהותפקידמזכירת מחלקת קליטהטלפון08-6536685פניהפניה מקוונת למיטל ישעיהו
שםתפקידטלפוןפקספניה
שםחיים ביבסתפקידראש העירטלפון08-9726010פקס08-9721034פניהפניה מקוונת לחיים ביבס
שםריבי כהן-גבעתפקידראש מטה ראש העירטלפון08-9726010פקס08-9721034פניהפניה מקוונת לריבי כהן גבע
שםרחלי חלפוןתפקידמנהלת לשכת ראש העירטלפון08-9726010פקס08-9721034פניהפניה מקוונת לרחלי חלפון
שםדינה קרמונהתפקידממונה על פניות הציבורטלפון08-6749599פקס073-2326355פניהפניה מקוונת לדינה קרמונה
שםתפקידטלפוןפקספניה
שםעודד בן שלמהתפקידמנהל הרובעטלפון08-9750436פקס08-9750436פניהפניה מקוונת לעודד בן שלמה
שםכרמית פלצ'יתפקידמזכירת הרובעטלפון08-9262698פקס08-9750436פניהפניה מקוונת לכרמית פלצ'י
שםתפקידטלפוןפקספניה
שםמשה וקניןתפקידמנהל מחלקת רכש ותקשורתטלפון08-9726048פקס08-9721259פניהפניה מקוונת למשה וקנין
שםיעל אליהותפקידקניינית מחלקת רכש טלפון08-9726047פקס08-9721259פניהפניה מקוונת ליעל אליהו
שםלירון כהןתפקידרכש ותקשורת טלפון08-9726231פקס08-9721259פניהפניה מקוונת ללירון כהן
שםלימור נחמני תפקידרכש ותקשורת טלפון08-9726247פקס08-9721259פניהפניה מקוונת ללימור נחמני

שיפור פני העיר

אגף שפ''ע- שדרות המקצועות 7
השירות הווטרינרי - קיפודן 17

שםתפקידטלפוןפקספניה
שםגל סוליטתפקידראש אגף שפ"ע טלפון 08-9726162פקס08-9266017פניהפניה מקוונת לגל סוליט
שםפרידה לויתפקידמזכירת ראש מינהל שפ"עטלפון08-9726205פקס08-9266017פניהפניה מקוונת לפרידה לוי
שםהדס דרוקרתפקידמנהלת מחלקת איכות ותכנון סביבה טלפון08-9726266פקס073-2326451 פניהפניה מקוונת להדס דרוקר
שםחגית שאולתפקידמזכירת מחלקת איכות ותכנון סביבה טלפון08-9726202פקס073-2326451 פניהפניה מקוונת לחגית שאול
שםיעל משהתפקידרכזת חינוך והסברהטלפון08-9726265פקס073-2326451 פניהפניה מקוונת ליעל משה
שםמרים דהאןתפקידמנהלת קידום ורישוי עסקיםטלפון08-9726155פקס073-2326451פניהפניה מקוונת למרים דהאן
שםסיגל מסיקה וילציגתפקידרכזת רישוי עסקיםטלפון08-9726203פקס073-2326387פניהפניה מקוונת לסיגל מסיקה
שםלאה נהוןתפקידרכזת רישוי עסקיםטלפון073-2326383פקס-פניהפניה מקוונת ללאה נהון
שםלריסה קולתפקידמפקחת תברואה ורישוי עסקיםטלפון08-9726183פקס073-2326387פניהפניה מקוונת ללריסה קול
שםיניר לויתפקידמפקח רישוי עסקים טלפון08-9726382פקס-פניהפניה מקוונת ליניר לוי
שםניסים בן אביתפקידמנהל מח' תברואהטלפון08-9726166פקס073-2326451פניהפניה מקוונת לניסים בן אבי
שםורדה שליותפקידמזכירת מחלקת תברואהטלפון08-9726177פקס073-2326451פניהפניה מקוונת לורדה שליו
שםאבי דרויסתפקידמנהל מחלקת תפעול, לוגיסטיקה ותחזוקהטלפון08-9726159פקס08-9262017פניהפניה מקוונת לאבי דרויס
שםתומר בן יאירתפקידמנהל פיקוח עירוניטלפון08-9726223פקס-פניהפניה מקוונת לתומר בן יאיר
שםליעד רחמיםתפקידמזכירה בפיקוח העירוני – איכות הסביבהטלפון08-9726269פקס08-9718087פניהפניה מקוונת לליעד רחמים
שםסוזי ישראלתפקידאחראית נושא אכיפה פיקוח עירוניטלפון08-9726077פקס-פניהפניה מקוונת לסוזי ישראל
שםד''ר עופר עינבתפקיד וטרינר עירוניטלפון08-9726179פקס08-9752479פניהפניה מקוונת לעופר עינב
שםאירית זינרתפקידמזכירת הוטרינרטלפון08-9726179פקס08-9752479פניהפניה מקוונת לאירית זינר
שםדליה חוג'התפקידסגנית מחלקת גנים ונוףטלפון08-9726278פקס-פניהפניה מקוונת לדליה חוג'ה
שםתפקידטלפוןפקספניה
שםלטם גלתפקידמנהלת מינהל השרות, הביטחון והחירוםטלפון08-9726027פקס08-9268587פניהפניה מקוונת ללטם גל
שםמיטל שמשתפקידמזכירת מנהלת אגף שירותטלפון08-9726071 פקס-פניהפניה מקוונת למיטל שמש
שםדודי בן-דוד תפקידסגן מנהל אגף שירות ומנהל מחלקת נגישותטלפון08-9726106פקס-פניהפניה מקוונת לדודי בן דוד
שםהילה הדרתפקידמנהלת מחלקת תחבורה ציבוריתטלפון08-9726277פקס-פניהפניה מקוונת להילה הדר
שםמרדכי יעקבובתפקידמנהל מחלקת מחסני הרשות ואינוונטר טלפון08-9726163פקס08-6698056פניהפניה מקוונת לשלום אמויאל
שםדוד דנינותפקידמנהל מחלקת בטיחותטלפון08-9262368פקס 08-9264645פניהפניה מקוונת לעדי סלמן ארוך
שםניסים אדןתפקידעוזר בטיחותטלפון08-9264645פקס 08-9264645פניהפניה מקוונת לניסים אדן
שםעדי סלמן ארוךתפקידמזכירת מחלקת בטיחותטלפון08-6102556פקס08-9624645פניהפניה מקוונת לעדי סלמן ארוך
שםיונית סמלרתפקידמזכירת מחלקת בטיחותטלפון08-9721546פקס08-9264645פניהפניה מקוונת ליונית סמלר
שםתפקידטלפוןטלפון נוסףפניה
שםרונית שטייגמןתפקידרכזת שי''ל ומתנדביםטלפון073-2326397טלפון נוסף08-6499701פניהפניה מקוונת לרונית שטייגמן
שםתפקידטלפוןפקספניה
שםמרינה שדהתפקידמנהלת האגף לשירותים חברתייםטלפון08-9726150פקס073-2326359פניהפניה מקוונת למרינה שדה
שםחנה אבקסיסתפקידמזכירת אגף שירותים חברתייםטלפון073-2326444פקס08-9707511פניהפניה מקוונת לחנה אבקסיס
שםמיכל אלימלך תפקידמנהלת קידום בריאות טלפון073-2326431 פקס08-9707511 פניהפניה מקוונת למיכל אלימלך
שםתפקידטלפון פניה
שםפיקוח עירוניתפקידתווי חנייהטלפון 08-6220300פניהפניה מקוונת לפיקוח עירוני
שםתפקידטלפוןפקספניה
שםאלון שמידטתפקידמנהל אגף תרבות ואירועיםטלפון08-9726174פקס08-9261817פניהפניה מקוונת לאלון שמידט
שםעינת מיוסטתפקידמזכירת האגףטלפון08-9726173פקס08-9261817פניהפניה מקוונת לעינת מיוסט
שםמורן יליןתפקידרכזת תרבות ואירועיםטלפון08-9726175פקס-פניהפניה מקוונת למורן ילין
שםאורטל מורתפקידרכזת תרבות ואירועיםטלפון08-9726176פקס-פניהפניה מקוונת לאורטל מור
שםחגית אלפסיתפקידרכזת תרבות ואירועים טלפון052-2259610 פקס-פניהפניה מקוונת לחגית אלפסי
שםשרית שטייףתפקידרכזת יד לבניםטלפון08-9265952פקס08-9265952פניהפניה מקוונת לשרית שטייף
שםחיה לדרברגתפקידרכזת תרבות יהודיתטלפון073-2326438פקס-פניהפניה מקוונת לחיה לדרברג
שםתפקידטלפוןפקספניה
שםמנחם ויצמןתפקידמנהל אגף תשתיותטלפון08-9726148פקס08-6342367פניהפניה מקוונת למנחם ויצמן
שםשרון קמחיתפקידמזכירת אגף תשתיותטלפון08-9726226פקס073-2326454פניהפניה מקוונת לשרון קמחי
שםשלמה דגןתפקידסגן מנהל אגף תשתיותטלפון08-9726069פקס-פניהפניה מקוונת לשלמה דגן
שםאבי ספדהתפקידמפקח תשתיותטלפון08-9726069פקס-פניה-
שםאילן אסרףתפקידמנהל מחלקת אחזקה ופיתוח תשתיותטלפון08-9726291פקס08-6348226פניהפניה מקוונת לאילן אסרף
שםאלכס פולוגונקיןתפקידס. מנהל אגף תשתיותטלפון08-9726290פקס08-6348226פניהפניה מקוונת לאלכס פולוגונקין
שםסיון ראדהתפקידמזכירת מחלקת אחזקה ופיתוח תשתיותטלפון08-9726293פקס08-6348226פניהפניה מקוונת לסיון ראדה
שםמשה חרדיםתפקידס. מנהל אגף תשתיות לחשמלטלפון08-9726285פקס-פניהפניה מקוונת למשה חרדים
שםשגיא אברהםתפקידמנהל מחלקת חשמלטלפון08-9726286פקס-פניהפניה מקוונת לשגיא אברהם
שםענבל עזרןתפקידמזכירת מחלקת חשמלטלפון08-9726287פקס-פניהפניה מקוונת לענבל עזרן


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד