צור קשר

28/07/2021 י"ט אב תשפ"א

חשוב לדעת

קבלת קהל במשרדי העירייה

    קבלת קהל תתקיים עם מסכות בלבד

עיריית מודיעין מכבים רעות

שםטלפוןכתובת
שםעיריית מודיעין מכבים רעותטלפון08-9726000כתובתתלתן 1, מודיעין מיקוד 7176404
שםתפקידטלפוןניידפקספניה
שםשמוליק כהןתפקידמנהל אגף בטחון וחירוםטלפון08-9394666נייד052-6721681פקס08-9275438פניהפניה מקוונת לשמוליק כהן
שםעופר זכאיתפקידמנהל מחלקת חירוםטלפון08-9394615נייד-פקס08-9275438פניהפניה מקוונת לעופר זכאי
שםמלי דואקתפקידמזכירת מחלקת בטחוןטלפון08-9394613נייד-פקס08-9275438פניהפניה מקוונת למלי דואקן
שםדודי קונרתפקידמנהל מחלקת ביטחון ואבטחת אירועיםטלפון08-9394617נייד058-5574392פקס08-9275438פניהפניה מקוונת לדודי קונר
שםאיציק חןתפקידקב"ט מוסדות חינוךטלפון08-9394666נייד050-5071691פקס08-9275438פניהפניה מקוונת לאיציק חן
שםשיטור עירוניתפקיד-טלפון08-9394605נייד-פקס-פניה-
שםמוקד ביטחון תפקיד-טלפון 08-9726217נייד-פקס-פניה-

ביטוח והתקשרויות

שםתפקידטלפוןפקספניה
שםעו"ד כנרת שרגא-שרוןתפקידמנהלת ביטוח והתקשרויותטלפון08-9726110פקס08-9268893פניהפניה מקוונת לעו
שםמירי קסיסתפקידמזכירת ביטוח והתקשרויותטלפון08-9726110פקס08-9268893פניהפניה מקוונת למירי קסיס
שםדפנה בכר-זהביתפקידמזכירת ביטוח והתקשרויותטלפון08-9726250פקס08-9268893פניהפניה מקוונת לדפנה בכר-זהבי
שםעליזה רביבותפקידמזכירת ביטוח והתקשרויותטלפון08-9726275פקס08-9268893פניהפניה מקוונת לעליזה רביבו
שםתפקידטלפוןפקספניה
שםאילן פלורנטיןתפקידמנהל הגבייהטלפון08-9726147פקס08-6348707פניהפניה מקוונת לאילן פלורנטין
שםמחלקת הגביהתפקידשרות לקוחותטלפון08-9726039פקס08-6348707פניהפניה מקוונת לפניות כלליות בנושא ארנונה
שםתפקידטלפוןפקספניה
שםיניב עמוסתפקידגזבר העירייהטלפון08-9726030פקס073-2326396פניהפניה מקוונת ליניב עמוס
שםרן איזנברגתפקידסגן גזבר, ממונה על הכנסות ומנהל ארנונהטלפון08-9394673פקס073-2326344פניהפניה מקוונת לרן איזנברג
שםחיה פרשר שילדתפקידסגנית גזבר הממונה על התקציביםטלפון08-9726114פקס08-9394658פניהפניה מקוונת לחיה פרשר שילד
שםשיראל ירוחםתפקידמנהלת לשכת גזברטלפון08-9726065פקס08-9394658 פניהפניה מקוונת לשיראל ירוחם
שםניצה רומן תפקידמנהלת לשכת סגן גזבר, רכזת תחום תווי חניהטלפון08-9394673פקס073-2326344פניהפניה מקוונת לניצה רומן
שםתפקידטלפוןפקספניה
שםשלום זעפרניתפקידמנהל מחלקת גנים ונוף, סגן מנהל אגף שפ"עטלפון08-9726182פקס073-2326454פניהפניה מקוונת לשלום זפרני
שםתמי חיתפקידמזכירת המחלקהטלפון08-9726180פקס073-2326454פניהפניה מקוונת לתמי חי
שםתפקידטלפוןפקספניה
שםאייל מלולתפקידדובר העירייהטלפון052-5290683פקס08-9726143פניהפניה מקוונת לאייל מלול
שםיעל בן דרורתפקידסגנית הדובר לפרסום והסברהטלפון08-9726127פקס08-9726143פניהפניה מקוונת ליעל בן דרור
שםהילה גרינוולדתפקידסגנית דובר העירייהטלפון08-9726129פקס08-9726143פניהפניה מקוונת להילה גרינוולד
שםתפקידטלפוןפקספניה
שםשלמה חנינהתפקידמנהל מחלקת דתטלפון08-9726197פקס08-9707267פניהפניה מקוונת לשלמה חנינה
שםהרב אליהו אלחרר שליט"אתפקידרב מודיעיןטלפון052-2605675פקס08-9707267פניהפניה מקוונת להרב אליהו אלחרר
שםהרב יעקב צ'יקואטי שליט"אתפקידרב מכבים רעותטלפון052-4459760פקס08-9707267פניהפניה מקוונת להרב יעקב צ'יקוטאי
שםאוריאל גרשוןתפקידמזכיר רב העיר אליהו אלחררטלפון058-4415403פקס08-9707267פניהפניה מקוונת לאוריאל גרשון
שםמירב פיניאןתפקידמזכירת המחלקהטלפון08-9726170פקס08-9707267פניהפניה מקוונת למירב פיניאן

הכנסות העירייה ומנהל הארנונה

שםתפקידטלפוןפקספניה
שםרן איזנברגתפקידסגן הגזבר ממונה על ההכנסות ומנהל הארנונהטלפון08-9394673פקס073-2326344פניהפניה מקוונת לרן איזנברג
שםניצה רומןתפקידמנהלת לשכת סגן גזבר ממונה על ההכנסות ורכזת תחום תווי חניה טלפון08-9394673פקס073-2326344פניהפניה מקוונת לניצה רומן
שםעידן כרמי תפקידמנהל מחלקת שומה ושילוטטלפון08-9726145פקס08-9317230פניהפניה מקוונת לעידן כרמי
שםאלה כץתפקידסגנית מנהל מח' הכנסות העירייהטלפון08-9726031פקס08-9726077פניהפניה מקוונת לאלה כץ
שםהדס פסנטיןתפקידאישורים לטאבו וקופאיתטלפון08-9394668פקס08-9726077פניהפניה מקוונת להדס פסנטין
שםדורית זאביתפקידקופאיתטלפון08-9726109פקס08-9726077פניה

המרכז הרב תחומי

שםתפקידטלפוןפניה
שםד”ר אורנה מגרתפקידמנהלת המרכז הרב-תחומי, יועצת ראש העיר לשוויון מגדריטלפון08-6226732פניהפניה מקוונת לד
שםשושי גורתפקידס. מנהלת, מנהלת מרכז הלימודיםטלפון08-9719238פניהפניה מקוונת לשושי גור
שםהילה מזרחיתפקידמנהלת אדמיניסטרציה ופרויקטיםטלפון08-6210274פניהפניה מקוונת להילה מזרחי
שםהדס כהןתפקידרכזת תוכניות לימודים ושיווקטלפון08-6226768פניהפניה מקוונת להדס כהן
שםמרטין רווהתפקידרכזת קורסים ערבטלפון08-6226799פניהפניה מקוונת למרטין רווה
שםאורלי קירשנרתפקידמנהלת הקתדרה להורות ומשפחהטלפון08-6226756פניהפניה מקוונת לאורלי קירשנר
שםריקי אשכנזיתפקידרכזת פרויקטים אירופייםטלפון08-6226798פניהפניה מקוונת לריקי אשכנזי
שםויקי דןתפקידמזכירה ועוזרת מנהלת התחוםטלפון08-6226732פניהפניה מקוונת לויקי דן
שםאתי הראלי ליבליךתפקידמנהלת חשבונותטלפון08-6226773פניהפניה מקוונת לאתי הראלי ליבליך
שםניצה פריתפקידרכזת אומנות וקורסיםטלפון073-2326462פניהפניה מקוונת לניצה פרי
שםתפקידטלפוןשלוחהפקספניה
שםצחי כץתפקידמהנדס העירטלפון08-9726058שלוחה8-1פקס08-9721841פניה פניה מקוונת לחני מכלוף
שםמירב אדמורתפקידמנהלת אגף מינהל הנדסהטלפון08-9726058שלוחה8-1פקס08-9721841פניה פניה מקוונת למירב אדמור
שםחני ספקטור מכלוףתפקידמנהלת לשכת מהנדס העירטלפון08-9726050שלוחהפקס08-9721841פניה פניה מקוונת לחני מכלוף
שםהדר אללוףתפקידמזכירת לשכת מהנדס העירטלפון08-9726052שלוחהפקס08-9721841פניה פניה מקוונת לוהדר אללוף
שםנילי טייכמןתפקידאדריכלית העירטלפון08-9726058שלוחה2-5פקס08-9721841פניה פניה מקוונת לנילי טייכמן
שםטליה בן ששוןתפקידמנהלת מח' פיתוח בינוי ותיאום תכנון בשכונות החדשותטלפון08-9726058שלוחה7-3פקס08-9721841פניה פניה מקוונת לטליה בן ששון
שםדיאנה קישינבסקיתפקידבודק תכניות בינוי פיתוחטלפון08-9726058שלוחה7-1פקס08-9721841פניה
שםלימור עגורתפקידרכזת תיאום, בקרה וניהול יעדיםטלפון08-9394679שלוחהפקס08-9721841פניה פניה מקוונת ללימור עגור
שםעינה ברנובסקיתפקידמנהלת מחלקת תכנון טלפון08-9726058שלוחה2-5פקס08-9726271פניה פניה מקוונת לעיינה ברנובסקי
שםשמירה מדיתפקידבודקת תכניות- תכנוןטלפון08-9726058שלוחה2 - 1פקס08-9726237פניה פניה מקוונת לשמירה מדי
שםאורי נוה סלי תפקידבודק תוכניות תכנוןטלפון08-9726067שלוחה2 -1פקס08-9721841פניה פניה מקוונת לנאור נוה סלי
שםרויטל בן אמיתיתפקידמנהלת מחלקת רישויטלפון08-9726058שלוחה3-5פקס08-9726237פניה פניה מקוונת לרויטל בן אמיתי
שםסיגל אביבתפקידמתאמת תכנון ופורוגרמות במבני חינוך וציבורטלפון08-9726058שלוחה9פקס08-9721841פניה פניה מקוונת לסיגל אביב
שםקרן יאיר מזרחיתפקידבוחנת רישויטלפון08-9726058שלוחה3-2-3פקס08-9721841פניה פניה מקוונת לקרן יאיר מזרחי
שםשולי עמרהתפקידבוחנת רישויטלפון08-9726058שלוחה3- 2- 4פקס08-9721841פניה פניה מקוונת לשולי עמרה
שםחגית ברוןתפקידבוחנת רישויטלפון08-9726058שלוחה3-2-1פקס08-9726237פניה פניה מקוונת לחגית ברון
שםאורי לויתפקידבוחן רישויטלפון08-9726058שלוחה3-2-5פקס08-9726237פניה פניה מקוונת לטליה בן ששון
שםענבר מוסריתפקידבוחנת רישויטלפון08-9726058שלוחה3-2-7פקס08-9726237פניה פניה מקוונת לענבר מוסרי
שםענב זאדהתפקידבוחנת רישויטלפון08-9726058שלוחה3-2-6פקס08-9726237פניה פניה מקוונת לענב זאדה
שםהילה ברושתפקידבוחנת רישויטלפון08-9726058שלוחה325פקס08-9726237פניה פניה מקוונת להילה ברוש
שםליאת אפריםתפקידמתאמת רישויטלפון08-9726058שלוחה3-1פקס08-9726237פניה פניה מקוונת לליאת אפרים
שםטלי נאורתפקידמתאמת רישויטלפון08-9726058שלוחה3-1פקס08-9726237פניה פניה מקוונת לטלי נאור
שםשרון אורוןתפקידמידעניתטלפון08-9726058שלוחה91פקס08-9726271פניה פניה מקוונת לשרון אורון
שםעירית אורבךתפקידמידעניתטלפון08-9726058שלוחה92פקס08-9726271פניה פניה מקוונת לאורית אורבך
שםדגנית קרןתפקידהיטל השבחהטלפון08-9726058שלוחה3-6פקס08-9721841פניה פניה מקוונת לדגנית קרן
שםויקי סליצקיתפקידרכזת ועדות לתכנון ובניהטלפון08-9726058שלוחה3פקס08-9726271פניה פניה מקוונת לויקי סליצקי
שםאיילת מורלתפקידאדריכלית נוףטלפון08-9726058שלוחה6-2פקס08-9721841פניה פניה מקוונת לאיילת מורל
שםגלית שביטתפקידמזכירות מחלקת אדריכלות נוףטלפון08-9726236שלוחה6-1פקס08-9721841פניה פניה מקוונת לגלית שביט
שםנועה גוטסמןתפקידסגנית מנהלת אגף ומנהלת מח' תנועהטלפון08-9726058שלוחה52פקס08-9721841 פניה פניה מקוונת לנועה גוטסמן
שםסינורה מרציאנותפקידמחלקת תנועהטלפון08-9726072שלוחהפקס08-9721841פניה פניה מקוונת לסינורה מרציאנו
שםאכרם חאג' יחיאתפקידמנהל מחלקת פיקוח על הבניהטלפון08-9726058שלוחה4-5פקס08-9726271פניה פניה מקוונת לאכרם חאג' יחיה
שםגלעד אליאסתפקידסגן מנהל מח' פיקוח על הבניהטלפון08-9726058שלוחה4-3פקס08-9726271פניה פניה מקוונת לגלעד אליאס
שםלילך מנשה כהןתפקידמזכירת מחלקת פיקוח על הבנייהטלפון08-9726222שלוחהפקס08-9726271פניה פניה מקוונת ללילך מנשה
שםאברהם ברודיתפקידמפקח בניהטלפון08-9726058שלוחה4-4פקס08-9726271פניה פניה מקוונת לאברהם ברודי
שםמתן פסגותתפקידמפקח בניהטלפון08-9726058שלוחה4-6פקס08-9726271פניה פניה מקוונת למתן פסגות
שםבנימין זיזובתפקידמפקח בניהטלפון08-9726058שלוחה4-7פקס08-9726271פניה פניה מקוונת לבנימין זיזוב
שםליטל קרדיתפקידמפקחת בניהטלפון08-9726058שלוחה4-8פקס08-9726271פניה פניה מקוונת לליטל קרדי
שםאיתי בלטתפקידמפקח בניהטלפון08-9726058שלוחה4-2פקס08-9726271פניה פניה מקוונת לאיתי בלט
שםאבי מזרחיתפקידאחראי ארכיבטלפון08-9726058שלוחה1פקס08-9726271פניה פניה מקוונת לאבי מזרחי
שםשירן זכאיםתפקידסורקת אגף הנדסהטלפון08-9726298שלוחהפקס08-9721841פניה פניה מקוונת לשירן זכאים
שם-תפקידיועץ אינסטלציה - (לתיאום פגישות – תאגיד מי מודיעין)טלפון 08-8613333שלוחה3פקס-פניה -

חברה, נוער וצעירים

שםתפקידטלפון עקריפניה
שםלטם גלתפקידמנהלת אגף חברה, נוער וצעיריםטלפון עקרי08-9751182פניהפניה מקוונת ללטם גל
שםמעין פולנטתפקידמנהלת מחלקת הנוערטלפון עקרי08-9751182פניהפניה מקוונת למעין פולנט
שםמיטל אשורתפקידמנהלת הרשות לביטחון קהילתיטלפון עקרי08-6190998פניהפניה מקוונת למיטל אשור
שםמורן בן משהתפקידמנהל מחלקת צעיריםטלפון עקרי08-9394653פניהפניה מקוונת למורן בן משה
שםתפקידטלפוןפקספניה
שםאהובה האוזרתפקידממונה על חופש המידעטלפון08-9726210פקס08-6105606פניהפניה מקוונת לאהובה האוזר

חינוך

מינהל החינוך - אתר הקרוואנים בשדרות החשמונאים פינת דם המכבים

תוכניות העשרה ואדמיניסטרציה - מרחב מצוינות הדס 1 רעות

רכזת תלמידים עולים ותושבים חדשים - מרחב מצוינות הדס 1 רעות

רכזת סל תרבות - הספרייה הציבורית ע"ש משה שכטר, רח' עמק דותן 49

ביקור סדיר - נחל תנינים 5

השירות הפסיכולוגי - עמק האלה, מול בית 26

פסג"ה - יצחק רבין 4

שםתפקידטלפוןפקספניה
שםבתיה שוכןתפקידראש מינהל החינוךטלפון08-9726070פקס08-9721029פניהפניה מקוונת לבתיה שוכן
שםציונה בן עמיתפקידמנהלת לשכת ראש מינהל החינוךטלפון08-9726070פקס08-9721029פניה פניה מקוונת לציונה בן עמי
שםענבל זרקוןתפקידמנהלת אגף אמרכלות ולוגיסטיקהטלפון-פקס08-9721029פניה פניה מקוונת לענבל זרקון
שםמיטל בנבנישתי תפקידרכזת הערכה, פיתוח וקידום תכניות בחינוך ופניות הציבורטלפון08-9726235פקס08-9721029פניהפניה מקוונת למיטל בנבנישתי
שםאורנה רביבותפקידרכזת רישום בתי ספרטלפון08-9726141פקס08-9721029פניהפניה מקוונת לאורנה רביבו
שםשרה בן חמותפקידרכזת רישום גני ילדיםטלפון08-9726074פקס08-9721029פניהפניה מקוונת לשרה בן חמו
שםנירית שניתפקידמרכז רישום טלפון08-9726108פקס08-9721029פניהפניה מקוונת לנירית שני
שםנועה עזרתפקידמנהלת מחלקת מת"מ (מינהל תפעול ומשאבי אנוש)טלפון08-9726009פקס08-9721029פניהפניה מקוונת לנועה עזר
שםליטל כהןתפקידאחראית אדמנסטרציה ורכזת הנחות בחינוךטלפון08-9726054פקס08-9721029פניהפניה מקוונת לליטל כהן
שםמירי חוגריתפקידסגנית ראש מינהל החינוךטלפון08-9726229פקס08-9721029פניהפניה מקוונת למירי חוגרי
שםליזה סמנדוייב תפקידרכזת תוכניות העשרה ואדמינסטרציה במרחב מצוינותטלפון08-6435591פקס08-9721029פניהפניה מקוונת לליזה סמנדוייב
שםתמר גולןתפקידרכזת תלמידים עולים ותושבים חוזריםטלפון08-6525839פקס-פניהפניה מקוונת לתמר גולן
שםמיכל נתיבתפקידרכזת סל תרבותטלפון08-6525408פקס08-6525470פניהפניה מקוונת למיכל נתיב
שםליזי שמעוני-הרשקוביץ, ד"ר תפקידמנהלת המח' לחינוך העל יסודיטלפון08-9726101פקס08-9721029פניהפניה מקוונת לליזי הרשקוביץ
שםאסנת ברזיליתפקידמזכירת מחלקה לחינוך על יסודיטלפון08-9394667פקס08-9721029פניהפניה מקוונת לאסנת ברזילי
שםדורית קוטלרתפקידמנהלת המח' לחינוך יסודיטלפון08-9726282פקס08-9714794פניהפניה מקוונת לדורית קוטלר
שםעדנה פלוסתפקידסגנית מנהלת המחלקה לחינוך יסודי טלפון08-9726075פקס08-9721029פניהפניה מקוונת לעדנה פלוס
שםאלה גוטליבתפקידמנהלת מח' הקדם יסודיטלפון08-9726123פקס08-9721029פניהפניה מקוונת לאלה גוטליב
שםשרון קמחיתפקידמזכירת מחלקת גני ילדיםטלפון08-9726081פקס08-9721029פניהפניה מקוונת לשרון קמחי
שםנורית אבן חןתפקידמזכירת מחלקת גני ילדיםטלפון08-9726123פקס08-9721029פניהפניה מקוונת לנורית אבן חן
שםבת חן מלמדתפקידמנהלת מדור סייעות אזור א'טלפון08-9726140פקס08-9721029פניהפניה מקוונת לבת חן מלמד
שםזיו כהןתפקידמחלקת היסעיםטלפון08-9726284פקס08-9721029פניהפניה מקוונת לזיו כהן
שםרחל שילוןתפקידמנהלת המחלקה לצרכים מיוחדים בחינוךטלפון08-6226771פקס08-9714794פניהפניה מקוונת לרחל שילון
שםמורן בן חמותפקידמנהלת היחידה לקידום נוער והיל"הטלפון08-6432237פקס08-6432237פניהפניה מקוונת למורן בן חמו
שםרותי קקוןתפקידמנהלת מדור גני ילדיםטלפון08-9700689פקס08-9714794פניהפניה מקוונת לרותי קקון
שםרחלי אטיאס תפקידמזכירת מחלקהטלפון08-6226771פקס08-9717494פניהפניה מקוונת לרחלי אטיאס
שםדנית כחלוןתפקידרכזת ועדות אפיון וזכאות, המחלקה לצרכים מיוחדיםטלפון08-9750923פקס08-9714794פניהפניה מקוונת לדנית כחלון
שםוואטסאפ בלבדתפקידמחלקת הסעות - צרכים מיוחדיםטלפון052-6156256פקס-פניה
שםיחידת היסעים בחינוך המיוחדתפקיד-טלפון08-6226780פקס08-9714794פניה פניה מקוונת לאלונה לאובר
שםשרית אברמןתפקידמחלקת היסעיםטלפון08-9726267פקס08-9714794פניהפניה מקוונת לשרית אברמן
שםיעל מורתפקידמנהלת היחידה לביקור סדיר טלפון08-9268021פקס08-9707510פניהפניה מקוונת ליעל מור
שםנטליה גוטרמןתפקידקצינת ביקור סדירטלפון08-9268297פקס08-9707510פניהפניה מקוונת לנטליה גוטרמן
שםרתם פילהברתפקידקצינת ביקור סדירטלפון08-9268290פקס08-9707510פניהפניה מקוונת לרתם פילהבר
שםשרית בוזגלותפקידקצינת ביקור סדירטלפון08-9268292 פקס08-9707510פניהפניה מקוונת לשרית בוזגלו
שםשלומי חכימהתפקידקצין ביקור סדירטלפון08-6640196פקס08-9707510פניהפניה מקוונת לשלומי חכימה
שםשפרה טרביץתפקידמנהלת השפ"חטלפון08-9262182פקס08-9262183פניהפניה מקוונת לשפרה טרביץ
שםזהבה ברוךתפקידמזכירת השרות הפסיכולוגיטלפון08-9262182פקס08-9262183פניהפניה מקוונת לזהבה ברוך
שםמעיין מרוםתפקידמזכירת השרות הפסיכולוגיטלפון08-9262182פקס08-9262183פניהפניה מקוונת למעיין מרום
שםאוולין שמש תפקידמזכירת השרות הפסיכולוגיטלפון08-9262182פקס08-9262183פניהפניה מקוונת לאוולין שמש
שםאורנית שלזינגרתפקידמנהלת מרכז פסג"הטלפון08-9753073פקס-פניהפניה מקוונת לאורנית שלזינגר
שםציפי ינקוביץתפקידמזכירת מרכז פסג"הטלפון08-9753073פקס-פניהפניה מקוונת לציפי ינקוביץ
שם נורית אלוןתפקידמזכירת השתלמויות פסג"הטלפון08-6226745פקס-פניהפניה מקוונת לנורית אלון
שםיפעת כהןתפקידמזכירת תכנית "אשכולות", מרחב המצוינות העירוני טלפון08-6348675פקס-פניהפניה מקוונת ליפעת כהן
מענה טלפוני: טלפוןפקספניה
מענה טלפוני: בימים א'-ה' בשעות 8:00 –16:30טלפון08-6220312פקס08-9718087פניהפניה מקוונת לאכיפת חניה

טכנולוגיות, מחשוב ומערכות מידע

שםתפקידטלפוןפקספניה
שםמוטי מזרחיתפקידמנהל אגף טכנולוגיות, מחשוב ומערכות מידעטלפון08-9726086פקס08-9726117פניהפניה מקוונת למוטי מזרחי
שםתפקידטלפוןפקספניה
שםעו"ד זאב גבאיתפקידיועץ משפטיטלפון08-9726126פקס08-9726216פניהפניה מקוונת לעו

מבני ציבור וחינוך

בניין העירייה - תלתן 1

מחלקת אחזקת מבנים- שדרות המקצועות 7

שםתפקידטלפוןפניה
שםמיכל שטריתתפקידמנהלת האגףטלפון08-9726055פניהפניה מקוונת למיכל שטרית
שםאפרת גורתפקידמנהלת לשכת האגףטלפון08-9738419פניהפניה מקוונת לאפרת גור
שםאסף בלנקנשטייןתפקידמנהל מחלקת אחזקה, שיפוץ ושדרוג מבניםטלפון08-6218950פניהפניה מקוונת לאסף בלנקנשטיין
שםניצנית נחוםתפקידמזכירת מחלקת אחזקה, שיפוץ ושדרוג מבניםטלפון08-6218950פניהפניה מקוונת לניצנית נחום
שםיורם איפרגןתפקידרכז אבות בית - מחלקת אחזקה, שיפוץ ושדרוג מבניםטלפון052-4441933פניהפניה מקוונת ליורם איפרגן
שםלימור פלדתפקידמוקד אחזקה - מחלקת אחזקה, שיפוץ ושדרוג מבניםטלפון08-6218950פניהפניה מקוונת ללימור פלד
שםנטלי שם-טובתפקידמנהלת מחלקת תאום ובקרת פרויקטים, מתקני משחק ומיזוג אוירטלפון08-6218950פניהפניה מקוונת לנטלי שם-טוב
שםלאה דרוויסתפקידמזכירת מחלקת תאום ובקרת פרויקטים, מתקני משחק ומיזוג אוירטלפון08-6218950פניהפניה מקוונת ללאה דרוויס
שםתפקידטלפוןפקספניה
שםאריק משיחתפקידמבקר העירייהטלפון08-9726028פקס073-2326360פניהפניה מקוונת לאריק משיח
שםטלפוןטלפון נוסףפניה
שםמוקד עירוניטלפון 106טלפון נוסף08-9726020פניהפניה מקוונת למוקד עירוני
שםמוקד ביטחוןטלפון08-9726217טלפון נוסףפניה
שםמוקד עירוני לתחבורה ציבוריתטלפון08-9738434טלפון נוסףפניהפניה מקוונת למוקד תחבורה ציבורית
שםתפקידטלפוןפקספניה
שםשלום אמויאלתפקידמנהל המחסן העירוניטלפון08-9726163פקס08-6698056פניהפניה מקוונת לשלום אמויאל
שםתפקידטלפוןפקספניה
שםיורם כרמוןתפקידמנכ"ל העירייהטלפון08-9726090פקס08-6105606פניהפניה מקוונת ליורם כרמון
שםגיא עידותפקידמשנה למנכ"ל העירייהטלפון08-9726149פקס 08-6342367פניהפניה מקוונת לגיא עידו
שםשבי דרעיתפקידסמנכ"לית משאבי אנוש ומינהלטלפון08-9726037פקספניהפניה מקוונת לשבי דרעי
שםאהובה האוזרתפקידמנהלת אגף מזכירות העירייה., עוזרת מנכ"ל וממונה על חופש המידעטלפון08-9726210פקס08-6105606פניהפניה מקוונת לאהובה האוזר
שםאריאלה מעייןתפקידמנהלת לשכהטלפון08-9726090פקס08-6105606פניהפניה מקוונת לאריאלה מעיין
שםכתובתטלפון
שםמרכזייהכתובתתלתן 1, מודיעין טלפון08-9726000

משאבי אנוש

שםתפקידטלפוןפקספניה
שםשבי דרעיתפקידסמנכ"לית משאבי אנוש ומינהלטלפון08-9726037פקס-פניהפניה מקוונת לשבי דרעי
שםנעמה ברביארותפקידע. מנהליתטלפון08-9726016פקס08-9732513פניהפניה מקוונת לנעמה ברביארו
שםתפקידטלפוןטלפון נוסףפניה
שםרונית שטייגמן בניאןתפקידרכזת מתנדבים (רכזת ש.י.ל)טלפון08-6499695טלפון נוסף08-6499701פניהפניה מקוונת לרונית שטייגמן בניאן
שםתפקידטלפוןפקספניה
שםשלמה פסיתפקיד מ"מ וסגן ראש העירטלפון08-9726015פקס-פניהפניה מקוונת לשלמה פסי
שםמשה (מויש) לוי תפקידסגן ראש העירטלפון08-9726060פקס08-9726064פניהפניה מקוונת למויש לוי
שםבת אל עיני תפקידמנהלת לשכת סגן ראש העירטלפון08-9726060פקס08-9726064פניהפניה מקוונת לבת אל עיני
שםאלי סבחתפקידסגן ראש עירטלפון 08-9726014פקס-פניהפניה מקוונת לאלי סבח

ספריות - הנהלה

שםתפקידטלפוןפקספניה
שםאווה רוכמןתפקידמנהלת רשת ספריותטלפון08-9718360פקס08-9718359פניהפניה מקוונת לאווה רוכמן
שםרות שלושתפקידמנהלת ספריית רעותטלפון08-9262976פקס08-9265930פניהפניה מקוונת לרות שלוש

ספריות

שםטלפון עקריכתובת
שםהספרייה הציבורית ע"ש משה שכטר טלפון עקרי08-9718360כתובתעמק דותן 49
שםספריית רעותטלפון עקרי08-9262976כתובתסמטת הדרים - מתחם תיכון מכבים רעות
שםספריית הכרמים טלפון עקרי08-6648588כתובתעמק חרוד 9

עמותת סחלבים

שםתפקידטלפוןשלוחהפניה
שםמאיה ויסברג תפקידמנכ''ליתטלפון08-9702210שלוחה-פניה פניה מקוונת למאיה ויסברג
שםעדי דויטשתפקידמנהל אגף הספורט טלפון08-6145470שלוחה308פניהפניה מקוונת לעדי דויטש
שםענבל זרקוןתפקידמנהלת אגף אמרכלות ולוגיסטיקהטלפון08-9727156שלוחה-פניה פניה מקוונת לענבל זרקון
שםהדס יולס קדםתפקידמנהלת אגף פנאי והעשרהטלפון08-8615316שלוחה-פניה פניה מקוונת להדס יולס קדם
שםמרב אסקיותפקידמנהלת קונסרבטוריוןטלפון08-9702210שלוחה-פניה פניה מקוונת למרב אסקיו
שםאייל פישבייןתפקידמנהל שיווק, פרסום ויח"צטלפון08-8615306שלוחה-פניהפניה מקוונת לאייל פישביין
שםרונית עייניתפקידסמנכ"ל מינהל ופדגוגיה טלפון08-9727156שלוחה-פניהפניה מקוונת לרונית עייני
שםתפקידטלפוןפקספניה
שםדינה קרמונהתפקידממונה על פניות הציבור טלפון08-6749599פקס073-2326355פניה פניה מקוונת לדינה קרמונה

קהילה

שםתפקידטלפוןטלפון נוסףפקספניה
שםזיוה אסאתפקידמנהלת אגף קהילה, יועצת ראש העיר לאזרחים ותיקיםטלפון08-9726094טלפון נוסףפקס08-9268875פניהפניה מקוונת לזיווה אסא
שםמיכל הלרתפקידסגנית מנהלת אגף קהילה ומנהלת מחלקת אזרחים ותיקיםטלפון08-6645140טלפון נוסףפקספניהפניה מקוונת למיכל הלר
שםענת וייסתפקידמנהלת המחלקה לתרבות הדיורטלפון08-6645156טלפון נוסףפקספניהפניה מקוונת לענת וייס
שםציפי יחזקאלתפקידמזכירות אגף קהילהטלפון 08-9726120טלפון נוסף08-9726244פקס08-9726096פניהפניה מקוונת למזכירות אגף קהילה
שםתפקידאגף קהילה לאזרחים הותיקים טלפון08-6826000טלפון נוסףפקספניה
שםתפקידמס' החירום של אגף קהילה לאזרחים הותיקים טלפון053-2204972 טלפון נוסףפקספניה
שםתפקידטלפוןפניה
שםרוזיטה ברליןתפקידמנהלת מחלקת קליטהטלפון08-6536686פניהפניה מקוונת לרוזיטה ברלין
שםמיטל ישעיהותפקידמזכירת מחלקת קליטהטלפון08-6536685פניהפניה מקוונת למיטל ישעיהו
שםתפקידטלפוןפקספניה
שםחיים ביבסתפקידראש העירטלפון08-9726010פקס08-9721034פניהפניה מקוונת לחיים ביבס
שםריבי כהן-גבעתפקידראש מטה ראש העירטלפון08-9726010פקס08-9721034פניהפניה מקוונת לריבי כהן גבע
שםסיון כליףתפקידמנהלת לשכת ראש העירטלפון08-9726010פקס08-9721034פניהפניה מקוונת לסיון כליף
שםדינה קרמונהתפקידממונה על פניות הציבורטלפון08-6749599פקס073-2326355פניהפניה מקוונת לדינה קרמונה
שםתפקידטלפוןפקספניה
שםעודד בן שלמהתפקידמנהל הרובעטלפון08-9750436פקס08-9750436פניהפניה מקוונת לעודד בן שלמה
שםמיכל גליקמן פיליביתפקידמזכירת הרובעטלפון08-9262698פקס08-9750436פניהפניה מקוונת למיכל גליקמן פיליבי
שםתפקידטלפוןפקספניה
שםמשה וקניןתפקידמנהל מחלקת רכש ותקשורתטלפון08-9726048פקס08-9721259פניהפניה מקוונת למשה וקנין
שםיעל אליהותפקידקניינית מחלקת רכש טלפון08-9726047פקס08-9721259פניהפניה מקוונת ליעל אליהו
שםלירון כהןתפקידרכש ותקשורת טלפון08-9726231פקס08-9721259פניהפניה מקוונת ללירון כהן
שםלימור נחמני תפקידרכש ותקשורת טלפון08-9726247פקס08-9721259פניהפניה מקוונת ללימור נחמני

שיפור פני העיר (שפ''ע)

שםתפקידטלפוןפקספניה
שםחיים בלאישתפקידראש מינהל שפ"ע - ראש הרשות לרישוי עסקיםטלפון 08-9726162פקס08-9266017פניהפניה מקוונת לחיים בלאיש
שםפרידה לויתפקידמזכירת ראש מינהל שפ"עטלפון08-9726205פקס08-9266017פניהפניה מקוונת לפרידה לוי
שםהדס דרוקרתפקידמנהלת מחלקת איכות ותכנון סביבה טלפון08-6648593פקס073-2326451 פניהפניה מקוונת להדס דרוקר
שםיניב חסוןתפקידסגן מנהל מחלקת איכות ותכנון סביבה טלפון073-2326443 פקס073-2326371פניהפניה מקוונת ליניב חסון
שםחגית שאולתפקידמזכירת מחלקת איכות ותכנון סביבה טלפון08-9726202פקס073-2326451 פניהפניה מקוונת לחגית שאול
שםיעל משהתפקידרכזת חינוך והסברהטלפון073-2326445 פקס073-2326451 פניהפניה מקוונת ליעל משה
שםמרים דהאןתפקידמנהלת קידום ורישוי עסקיםטלפון08-9726155פקס073-2326451פניהפניה מקוונת למרים דהאן
שםסיגל מסיקה וילציגתפקידפקידת רישוי עסקיםטלפון08-9726203פקס073-2326387פניהפניה מקוונת לסיגל מסיקה
שםילנה קרסיק תפקידמפקחת רישוי עסקים ותברואנית העירייהטלפון08-6238900פקס073-2326387פניה
שםניסים בן אביתפקידמנהל מח' תברואהטלפון08-9726166פקס073-2326451פניהפניה מקוונת לניסים בן אבי
שםורדה שליותפקידמזכירת מחלקת תברואהטלפון08-9726177פקס073-2326451פניהפניה מקוונת לורדה שליו
שםאבי דרויסתפקידמנהל מחלקת תפעול, לוגיסטיקה ותחזוקהטלפון08-9726194פקס08-9262017פניהפניה מקוונת לאבי דרויס
שםלריסה קולתפקידמפקחת תברואה ורישוי עסקיםטלפון08-9726183פקס073-2326387פניהפניה מקוונת ללריסה קול
שםליעד רחמיםתפקידמזכירה בפיקוח העירוני – איכות הסביבהטלפון08-6220300פקס08-9718087פניהפניה מקוונת לליעד רחמים
שםסוזי ישראלתפקידאחראית נושא אכיפה פיקוח עירוניטלפון08-6220300פקספניהפניה מקוונת לסוזי ישראל
שםד''ר עופר עינבתפקיד וטרינר עירוניטלפון08-9726179פקס08-9752479פניהפניה מקוונת לעופר עינב
שםאירית זינרתפקידמזכירת הוטרינרטלפון08-9726179פקס08-9752479פניהפניה מקוונת לאירית זינר
שםזיוה אסאתפקידמנהלת תרבות דיורטלפון08-9726094פקס08-9268875פניהפניה מקוונת לזיווה אסא
שםדליה חוג'התפקידסגנית מחלקת גנים ונוףטלפון08-9726180פקספניהפניה מקוונת לדליה חוג'ה
שםתפקידטלפוןפקספניה
שםיעקב כהןתפקידמנהל מינהל השרות, הביטחון והחירוםטלפון08-9726027פקס08-9268587פניהפניה מקוונת ליעקב כהן
שםמירי ברילתפקידמזכירת אגף שירותטלפון08-9726071פקס08-9268587פניהפניה מקוונת למירי בריל
שםהילה הדרתפקידמנהלת מחלקת תחבורה ציבוריתטלפון08-9726277פקספניהפניה מקוונת להילה הדר
שםדוד דנינותפקידמנהל מחלקת בטיחותטלפון08-9262368פקס 08-9264645פניהפניה מקוונת לעדי סלמן ארוך
שםניסים אדןתפקידעוזר בטיחותטלפון08-9264645פקס 08-9264645פניהפניה מקוונת לניסים אדן
שםעדי סלמן ארוךתפקידמזכירת מחלקת בטיחותטלפון08-6102556פקס08-9624645פניהפניה מקוונת לעדי סלמן ארוך
שםיונית סמלרתפקידמזכירת מחלקת בטיחותטלפון08-9721546פקס08-9264645פניהפניה מקוונת ליונית סמלר

שירות ייעוץ לאזרח (שי''ל)

שםתפקידטלפוןטלפון נוסףפניה
שםרונית שטייגמןתפקידרכזת שי''ל ומתנדביםטלפון08-6499695טלפון נוסף08-6499701פניהפניה מקוונת לרונית שטייגמן

שירותים חברתיים

שםתפקידטלפוןפקספניה
שםמרינה שדהתפקידמנהלת האגף לשירותים חברתייםטלפון08-9726150פקס073-2326359פניהפניה מקוונת למרינה שדה
שםחנה אבקסיסתפקידמזכירת אגף שירותים חברתייםטלפון073-2326444פקס08-9707511פניהפניה מקוונת לחנה אבקסיס
שםמיכל אלימלך תפקידמנהלת קידום בריאות טלפון073-2326431 פקס08-9707511 פניהפניה מקוונת למיכל אלימלך
שםתפקידטלפון פניה
שםניצה רומןתפקידרכזת תחום תווי חניהטלפון 08-9394673 פניהפניה מקוונת לניצה רומן

תרבות ואירועים

שםתפקידטלפוןפקספניה
שםאלון שמידטתפקידמנהל אגף תרבות ואירועיםטלפון08-9726174פקס08-9261817פניהפניה מקוונת לאלון שמידט
שםעינת מיוסטתפקידמזכירת האגףטלפון08-9726173פקס08-9261817פניהפניה מקוונת לעינת מיוסט
שםמורן יליןתפקידרכזת תרבות ואירועיםטלפון08-9726175פקספניהפניה מקוונת למורן ילין
שםאורטל מורתפקידרכזת תרבות ואירועיםטלפון08-9726176פקספניהפניה מקוונת לאורטל מור
שםשרית שטייףתפקידרכזת יד לבניםטלפון08-9265952פקס08-9265952פניהפניה מקוונת לשרית שטייף
שםחיה לדרברגתפקידרכזת תרבות יהודיתטלפון073-2326438פקספניהפניה מקוונת לחיה לדרברג

תשתיות

אגף תשתיות - שדרות המקצועות 7

שםתפקידטלפוןפקספניה
שםמנחם ויצמןתפקידמנהל אגף תשתיותטלפון08-9726148פקס08-6342367פניהפניה מקוונת למנחם ויצמן
שםסתיו אחדותתפקידמזכירת אגף תשתיותטלפון08-9726226פקס073-2326454פניהפניה מקוונת למישה גורן
שםשלמה דגןתפקידסגן מנהל אגף תשתיותטלפון08-9726069פקספניהפניה מקוונת לשלמה דגן
שםישראל פוקסתפקידמנהל מח' תשתיות תחבורה וריהוט רחובטלפון08-6218948פקספניהפניה מקוונת לישראל פוקס
שםאבי ספדהתפקידמפקח תשתיותטלפון08-9726069פקספניה
שםאילן אסרףתפקידמנהל מחלקת אחזקה ופיתוח תשתיותטלפון08-6218986פקס08-6348226פניהפניה מקוונת לאילן אסרף
שםאלכס פולוגונקיןתפקידס. מנהל אגף תשתיותטלפון08-6218942פקס08-6348226פניהפניה מקוונת לאלכס פולוגונקין
שםלינור גורתפקידמזכירת מחלקת אחזקה ופיתוח תשתיותטלפון08-6218941פקס08-6348226פניהפניה מקוונת ללינור גור
שםמשה חרדיםתפקידס. מנהל אגף תשתיות לחשמלטלפון08-6218945פקספניהפניה מקוונת למשה חרדים
שםשגיא אברהםתפקידמנהל מחלקת חשמלטלפון08-6218947פקספניהפניה מקוונת לשגיא אברהם
שםענבל עזרןתפקידמזכירת מחלקת חשמלטלפון08-6218944פקספניהפניה מקוונת לענבל עזרן


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד